Система роботи з молодими вчителямиСкачати 19,11 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір19,11 Kb.

Система роботи з молодими вчителями

 • Виступ заступника директора
 • з навчально-виховної роботи
 • СЗШ № 259
 • Дніпровського району м.Києва
 • В.Р.Корнюшкіної
 • На першому етапі адаптації відбувається ознайомлення молодого вчителя з вимогами до професії, його включення в самостійну професійну діяльність, зіставлення рівня готовності до роботи з вимогами навчально-виховного закладу.
 • Другий етап пов'язаний із процесом подолання труднощів навчальної діяльності й початком формування майстерності молодого вчителя.
 • Третій етап — це етап високої адаптованості, він є результатом ефективності діяльності молодого вчителя на попередньому етапі. Для цього етапу характерний високий рівень самостійності молодого вчителя, його творчий підхід до навчальної діяльності.
 • Адаптація
 • Дослідження свідчать, що процес адаптації молодих учителів до навчальної діяльності значною мірою обумовлений ступенем і характером допомоги, яку молодий учитель отримує від адміністрації школи, досвідчених учителів, колег по роботі.
 • Адаптація

Наставництво – важлива форма науково-методичної роботи в школі

 • Довірлива бесіда;
 • вивчаємо теоретичний потенціал випускника вузу;
 • складаємо індивідуальний план роботи;
 • відвідування уроків наставниками та колегами;
 • спостереження та аналіз уроків учителів-початківців;
 • тематичні пам’ятки, поради.
 • - зміст і форми роботи наставника зі стажистом;
 • - навчання стажистів навичок самоаналізу уроку;
 • складання орієнтованого індивідуального плану вчителя-стажиста;
 • методика складання проекту підсумкової характеристики
 • вчителя-стажиста;
 • Адміністрація школи налагоджує систематичну роботу з наставниками, періодично проводить для них семінари-практикуми, в ході яких розглядаються питання:
 • Останнім часом набуває поширення інша форма керівництва роботою молодих педагогів — участь їх у роботі педагогічної майстерні або майстер-класу.
 • Для майстер-класу розробляємо тематику занять, на яких використовуємо такі методи, як:
 • відкриті уроки вчителя-майстра,
 • лекції, семінари,
 • практичні заняття з проектуванням педагогічної
 • діяльності,
 • індивідуальні та групові консультації,
 • уроки-панорами тощо.
 • Майстер-клас
 • Останнім часом для навчання педагогів набуває популярності використання відеозаписів навчально-виховних заходів. За допомогою відеозаписів навчаємо молодих учителів
 • майстерності,
 • педагогічної техніки,
 • педагогічного спілкування тощо
 • Однією з необхідних умов успішного професійного зростання молодого вчителя є цілеспрямована й систематична самоосвіта.
 • Слід підкреслити: саме самоосвіта, бо, за словами Жан-Жака Руссо, тільки вона спроможна сформувати справді ерудовану та всебічно розвинену особистість, якою, без сумніву, повинен бути освітянин.
 • Самоосвіта вчителя-стажиста має суттєве значення для реалізації на практиці раніше отриманої освіти, формування вмінь професійної педагогічної діяльності.
 • Самоосвіта
 • Роль адміністрації школи в
 • підготовці молодих учителів
 • збільшення вільного часу молодого педагога;
 • наявність у розпорядженні вчителів шкільної (власної) бібліотек;
 • функціонування методичного кабінету, який є організуючим центром науково-методичної роботи з педагогічними працівниками.

Перелік неодноразово апробованих нами на практиці завдань, які обов'язково виконує молодий спеціаліст протягом першого року роботи в школі:

 • розробка календарно-
 • тематичного планування
 • з урахуванням особливостей
 • класу і навчальних програм
 • розробка технологічної картини
 • навчальних заходів за однією з тем
 • навчального курсу з урахуванням
 • результатів вхідного контролю;
 • розробка
 • програми ліквідації прогалин
 • у знаннях учнів з урахуванням
 • вхідного контролю;
 • розробка планів
 • уроків різних типів;
 • Педагогічна майстерність – це високе мистецтво навчання й виховання, доступне кожному педагогові, що постійно удосконалюється. Це:
 • єдність знань;
 • методичних умінь;
 • мовної культури;
 • педагогічної техніки;
 • такту;
 • стилю спілкування;
 • оптимізму.
 • Школа молодого вчителя
 • Click to add title in here
 • У практику роботи школи увійшли так звані декади молодого вчителя (в лютому-березні кожного року) «Ініціатива і творчість молодих».
 • Вони включають такі заходи:
 • відвідування відкритих уроків, позакласних заходів молодих спеціалістів,
 • проведення ділових та інтелектуальних ігор, «круглих столів»,
 • проведення диспутів, конференцій, конкурсів, які обов'язково завершуються підбиттям підсумків стажування та святом для молодих педагогів.
 • «Ініціатива і творчість молодих»
 • Click to add title in here
 • Click to add title in here
 • Найвищою формою самоосвіти педагога є проблемний семінар, тобто організаційна форма наукової роботи з кадрами. Саме проблемний семінар — найбільш вдала форма навчання педагогів, яка поєднує перспективний педагогічний досвід, набутий багатьма педагогами, з результатами наукових досліджень, спонукає педагога шукати шляхи вирішення реальних педагогічних завдань та розв'язання ситуацій.
 • Проблемний семінар
 • Click to add title in here
 • Підсумки стажування підбиваємо, як правило, на нараді при директорові щороку в червні. Враховуючи їх, керівництво школи разом з наставником планує навчально-методичну роботу стажиста на другий та третій роки. Програма підвищення загальнопедагогічного і методичного рівнів стажистів у цей період диференціюється залежно від наслідків стажування за перший рік і результатів діагностування.
 • Підсумки стажування
 • Click to add title in here
 • Діагностування проводимо в квітні-травні кожного навчального року з метою оцінювання роботи молодого вчителя. Починаючи з кінця першого й початку другого року роботи, активно залучаємо молодих учителів до методичної роботи, плануємо їм конкретні завдання, за можливості залучаємо їх до роботи творчих груп.
 • Вивченню запитів, інтересів, можливостей молодих учителів сприяє цілеспрямоване їх анкетування.
 • Діагностування, анкетування
 • Click to add title in here
 • Важливим у роботі з молодими вчителями є заохочення, використання моральних стимулів — колективних і особистих. Це:
 • подяки, грамоти,
 • подарунки, матеріальні винагороди,
 • надання додаткових днів відпочинку під час канікул,
 • врахування успіхів у роботі під час атестації тощо.
 • Всі ці заходи сприяють кращій адаптації молодого спеціаліста в педагогічному колективі.
 • Заохочення
 • Оглядовий контроль необхідний для загального ознайомлення з професійним рівнем роботи молодого вчителя, його проводимо після 2—3 тижнів його роботи в школі шляхом відвідування 3—4 уроків з однієї теми. Це дає можливість оцінити рівень ділових якостей педагога, ефективність організації навчально-виховного процесу.
 • Запобіжний контроль проводимо у жовтні, визначаємо можливі помилки у подальшій роботі вчителя і намагаємось запобігти їм.
 • Внутрішньошкільний контроль (І рік)
 • У квітні перевіряємо, як молодий учитель працює над усуненням недоліків, реалізацією пропозицій, рекомендацій, висловлених у ході здійснення оглядового та запобіжного контролю.
 • Внутрішньошкільний контроль (ІІ рік)
 • Click to add title in here
 • На другий рік роботи молодого спеціаліста
 • плануємо
 • персональний контроль, який передбачає вивчення всієї системи діяльності вчителя.
 • На третій рік здійснюється:
 • фронтальний,
 • тематичний
 • класно-узагальнюючий контроль.
 • Внутрішньошкільний контроль (ІІ,ІІІ рік)

Під час організації контролю визначаємо його мету, розробляємо план перевірки, обираємо форми та методи контролю. Висновки за результатами контролю включають:

 • рекомендації,
 • пропозиції щодо вдосконалення
 • навчально-виховного процесу
 • та ліквідації недоліків, прорахунків;
 • констатацію
 • фактичного стану справ;

Дякуємо за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка