Система стратегічного управління людськими ресурсами державного органу стратегічне управління людськими ресурсами дозволяє вирішувати наступні завданняДата конвертації08.04.2017
Розмір9,21 Kb.

СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ

Стратегічне управління людськими ресурсами дозволяє вирішувати наступні завдання:

 • Забезпечення державного органу необхідним трудовим потенціалом відповідно до його стратегії.
 • Формування такого внутрішнього середовища державного органу, в якому внутрішньоорганізаційна культура, ціннісні орієнтації, пріоритети в потребах стимулюють відтворення і реалізацію трудового потенціалу.
 • Виходячи з цілей стратегічного управління і сформованих ним кінцевих результатів діяльності можна вирішувати проблеми, пов’язані з функціональними організаційними структурами управління, в тому числі управління людськими ресурсами. Методи стратегічного управління дозволяють розвивати і підтримувати гнучкість організаційної структури.

Основні принципи системи класифікації посад державного органу:

 • об’єктивність;
 • реалістичність ;
 • справедливість;
 • прозорість;
 • повага;
 • професіоналізм;
 • ефективність;
 • політична неупередженість.

Основні функції системи класифікації посад на державній службі:

 • чіткий розподіл функцій та відсутність дублювання;
 • сприяння мобільності та розвитку можливостей для кар’єрного розвитку державних службовців в межах державного органу або системи державної служби в цілому;
 • підзвітність за витрачання державних коштів на оплату праці державних службовців (обґрунтовано та зрозуміло кому, за яку роботу і скільки саме платять);
 • ефективне використання державних коштів: зовнішня порівнюваність (оплата праці є співмірною з оплатою за виконання подібних функцій у приватному секторі).

Процес класифікації посад складається з таких основних етапів:

Класифікація посад державної служби на відповідні групи за місцем у організаційній структурі та характером і обсягом посадових обов’язків:

Критеріями визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, є:

 • зміст виконуваної за посадою роботи;
 • вимоги до освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня.

Модель компетенцій для керівних посад у службі персоналу складається з трьох груп:

 • управлінські компетенції (Managerial Competencies);
 • функціональні компетенції (HR-functional Competencies);
 • поведінкові компетенції / особисті якості (Behavioral Competence / Personal Qualities).

Групи посад державної служби:

Вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби:

Вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби:

Основними завданнями служби персоналу є:

 • забезпечення здійснення керівником державної служби у державному органі своїх повноважень;
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби з питань управління людськими ресурсами державного органу;
 • участь у розвитку державного органу;
 • планування і прогнозування потреби у людських ресурсах;
 • відбір персоналу;
 • організація заходів з підвищення рівня професійної компетентності персоналу;

Служба персоналу має право:

 • взаємодіяти з структурними підрозділами державного органу, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції;
 • одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу державного органу та підпорядкованих організацій інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на неї завдань;
 • за погодженням з керівником державної служби у державному органі брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом;
 • на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка