Система технічного регулювання УкраїниСкачати 51,19 Kb.
Дата конвертації03.12.2016
Розмір51,19 Kb.
 • Система
 • технічного регулювання України
 • М І Н Е К О Н О М Р О З В И Т К У
 • Департамент технічного регулювання
 • Департамент розвитку підприємництва та
 • регуляторної політики
 • СТАНДАРТИЗАЦІЯ
 • ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ
 • МЕТРОЛОГІЯ
 • Органи ринкового нагляду
 • 9 органів:
 • Державна інспекція з питань захисту прав споживачів
 •  Державна інспекція з безпеки на морському та річковому транспорті
 •  Державна служба з лікарських засобів
 •  Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
 •  Державна архітектурно-будівельна інспекція
 •  Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки
 •  Державна інспекція ядерного регулювання
 •  Національна комісія з питань регулювання зв’язку та інформатизації
 • Державна інспекція сільського господарства
 • Акредитовані органи сертифікації продукції (110), персоналу (7),
 • систем управління (47) (загалом 164 органи)
 • Акредитовані
 • випробувальні (416) та калібрувальні (12) лабораторії
 • (загалом 428 лабораторій)
 • Акредитовані органи інспектування
 • (20 органів)
 • Національне агентство з акредитації України (НААУ)
 • Регіональні науково-виробничі центри стандартизації, метрології та сертифікації
 • 26 ДЦСМС
 • Регіональні науково-виробничі центри стандартизації, метрології та сертифікації
 • 26 ДЦСМС
 • Державне підприємство “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” ДП “УкрНДНЦ” (м. Київ)
 • Національний науковий центр “Інститут метрології”
 • ННЦ “Інститут метрології”
 • (м. Харків)
 • Державне підприємство “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем”
 • ДНДІ “Система” (м. Львів)
 • РИНКОВИЙ НАГЛЯД
 • Система технічного регулювання
 • ДП “Укрметртестстандарт”, (м. Київ)
 • ДП “Івано-Франківськ стандартметрологія”
 • Призначені органи з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів
 • (116 органів) та
 • призначені органи із сертифікації (200 органи)
 •  Приведення системи технічного регулювання до міжнародних та європейських норм та правил
 •  Усунення технічних бар’єрів у торгівлі
 •  Дерегуляція ведення бізнесу
 •  Сприяння підвищенню конкурентоспроможності продукції
 •  Забезпечення добросовісної конкуренції
 •  Надійне забезпечення захисту прав споживачів
 •  Визнання української системи технічного регулювання на міжнародному та європейському рівнях
 •  Виконання зобов’язань відповідно до Угоди щодо технічних бар’єрів у торгівлі Світової організації торгівлі (Угода ТБТ СОТ), Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (Розділ ІV, глава 3, статті 53-58 та Додаток ІІІ)
 •  Забезпечення доступу української продукції на європейський ринок шляхом укладання на першому етапі Угоди АСАА за чотирма пріоритетними секторами промислової продукції:
 • ─ машини ─ низьковольтне обладнання ─ електромагнітна сумісність
 • ─ прості посудини високого тиску.
 • Основні цілі системи технічного регулювання та її реформування
 • Основні завдання щодо реалізації основних цілей викладено в
 • Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року
 • Система технічного регулювання
 • Очікувані результати
 • 2
 • Мінекономрозвитку України
 • центральний орган виконавчої влади,
 • що забезпечує формування та реалізує
 • державну політику
 • у сфері стандартизації
 • Національний орган стандартизації
 • державне підприємство
 • “Український науково-дослідний
 • і навчальний центр проблем
 • стандартизації, сертифікації
 • та якості” (ДП “УкрНДНЦ”) (221 чоловік)
 • Технічні комітети
 • стандартизації
 • (157 ТК, 3500 експертів)
 • Інші центральні органи
 • виконавчої влади
 • Підприємства, установи
 • та організації, що
 • здійснюють
 • стандартизацію
 • Регіональні науково-виробничі центри
 • стандартизації, метрології та сертифікації
 • (24 ДЦСМС)
 • СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ
 • замовлення (фінансування) робіт
 • з розроблення стандартів
 • участь у роботі (членство)
 • підпорядкування (координація)
 • Національний орган стандартизації
 • (ДП “УкрНДНЦ”)
 • Мінекономрозвитку України
 • (відділ стандартизації)
 • Технічні комітети стандартизації
 • (за закріпленими об'єктами стандартизації)
 • – забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері стандартизації;
 • – визначення пріоритетних напрямів розвитку у сфері стандартизації;
 • – інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері стандартизації;
 • – погодження програми робіт з національної стандартизації;
 • – погодження основоположних стандартів;
 • – здійснення контролю за дотриманням національним органом стандартизації процедур у сфері стандартизації;
 • – замовлення послуг з виконання робіт з національної стандартизації за рахунок коштів Державного бюджету України.
 • – розроблення, погодження, перевірка та перегляд національних стандартів;
 • – участь у формуванні програми робіт з національної стандартизації;
 • – участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації міжнародних і регіональних організацій стандартизації.
 • – прийняття, скасування та відновлення дії національних стандартів;
 • – розроблення основоположних стандартів;
 • – підготовка та затвердження програми робіт з національної стандартизації;
 • – прийняття рішень щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначення сфери їх діяльності;
 • – координація діяльності технічних комітетів стандартизації;
 • – представлення інтересів України в міжнародних та регіональних організаціях стандартизації;
 • – видання та розповсюдження національних стандартів.
 • РОЗПОДІЛ ФУНКЦІЙ У СФЕРІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
 • Інші центральні органи
 • виконавчої влади
 • Підприємства, що
 • здійснюють
 • стандартизацію
 • – замовлення послуг з виконання робіт з національної стандартизації за рахунок коштів Державного бюджету України;
 • – протягом 15 років повноваження перевіряти, переглядати та скасовувати галузеві нормативні документи.
 • – розроблення, прийняття, скасування стандартів підприємств та установлення процедур щодо їх розроблення та застосування;
 • – замовлення розроблення національних стандартів за рахунок коштів суб'єктів господарювання.
 • Стандартизація на підприємствах, яка
 • не регулюється державою
 • Система технічного регулювання. Стандартизація
 • ДОСЯГНЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ У СФЕРІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
 • ЗАВДАННЯ на 2016 рік
 • Прийняття
 • 1000 міжнародних та європейських стандартів
 • як національних
 • Забезпечення прийняття
 • європейських стандартів як національних
 • під директиви ЄС, визначених Додатком ІІІ до
 • Угоди про асоціацію
 • Актуалізація повнотекстової електронної
 • бази національних стандартів
 • (внесення до бази нових прийнятих стандартів)
 • Впровадження системи
 • електронного перекладу стандартів TRADOS
 • Система технічного регулювання. Стандартизація
 • ДОСЯГНЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ У СФЕРІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
 • ДОСЯГНЕННЯ
 • Прийнято Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII “Про стандартизацію”
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р
 • “Про визначення державного підприємства,
 • яке виконує функції
 • національного органу стандартизації”
 • (визначено, що ДП  “УкрНДНЦ”
 • виконує функції національного органу стандартизації)
 • Затверджено:
 • – Положення про керівну раду НОС; – Положення про комісію з апеляцій та
 • Порядку розгляду нею апеляцій;
 • – структури, штатний розпис НОС
 • Сформовано склад керівної ради НОС
 • та комісії з апеляцій
 • Затверджено нову редакцію статуту ДП  “УкрНДНЦ”
 • з урахуванням виконання ним функцій НОС
 • Система технічного регулювання. Стандартизація
 • Прийнято 11 662 міжнародних та європейських
 • стандартів як національних стандартів України
 • У 2015 році прийнято
 • 4833 національних стандартів, з них
 • 2651 міжнародних та європейських стандартів
 • прийнято як національні
 • Забезпечено створення
 • повнотекстової електронної бази
 • національних стандартів (13620 стандартів,
 • з яких у 2015 році внесено 2820 стандартів)
 • Прийнято усі європейські стандарти як національні
 • у пріоритетних секторах промислової продукції
 • (низьковольтне обладнання, електромагнітна
 • сумісність, машини і устаткування) для
 • забезпечення умов підписання
 • Угоди про оцінку відповідності та
 • прийнятність промислових товарів (АСАА)
 • Динаміка прийняття національних стандартів за 2010─2016 роки
 • Система технічного регулювання. Стандартизація
 • Національний науковий метрологічний центр,
 • що належить до сфери управління Мінекономрозвитку
 • ННЦ “Інститут метрології”, м. Харків (312 осіб)
 • Державні наукові метрологічні центри, що
 • належать до сфери управління Мінекономрозвитку
 • ДП “Укрметртестстандарт”, м. Київ (855 осіб)
 • ДП “НДІ “Система” м. Львів (131 осіб)
 • ДП “Івано-Франківськстандартметрологія” (105 осіб)
 • Державні підприємства – метрологічні центри, що
 • належать до сфери управління Мінекономрозвитку
 • 24 підприємства (близько 4000 осіб)
 • Державна служба єдиного часу і еталонних частот
 • (ННЦ “Інститут метрології”, ДП “Укрметртестстандарт”,
 • Міноборони, Національне космічне агентство,
 • Держкомзв’язку, МОН, Національна академія наук) (65 осіб)
 • Державна служба стандартних довідкових даних про
 • фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів
 • ДП “Укрметртестстандарт” (23 особи)
 • Державна служба стандартних зразків складу та
 • властивостей речовин і матеріалів
 • ННЦ “Інститут метрології” (4 особи)
 • Спеціально уповноважений центральний орган
 • виконавчої влади у сфері метрології
 • Мінекономрозвитку
 • Метрологічні служби
 • центральних органів виконавчої влади,
 • (Міненерговугілля, Мінрегіон,
 • Мінагрополітики, Мінприроди,
 • Міноборони, Мінінфраструктури,
 • МОЗ, НАНУ), підприємств
 • та організацій
 • МЕТРОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 • Повірочні (128),
 • акредитовані калібрувальні (12)
 • та вимірювальні лабораторії
 • (близько 12000)
 • підприємств, установ та організацій
 • Система технічного регулювання. Метрологія
 • ДОСЯГНЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ У СФЕРІ МЕТРОЛОГІЇ
 • ДОСЯГНЕННЯ
 • Прийнято Закон України
 • “Про метрологію та метрологічну діяльність”
 • від 05.06.2014 № 1314
 • Спрощено процедуру уповноваження (атестації)
 • у державній метрологічній системі.
 • (збільшено кількість експертних організацій,
 • визначенно для суб’єктів господарювання прозорих
 • та однозначних вимог для проходження процедури)
 • ЗАВДАННЯ НА 2016 рік
 • Прийняття 3 нормативно-правових актів, необхідних
 • для забезпечення роботи центрального органу
 • виконавчої влади, що реалізує державну політику
 • у сфері метрологічного нагляду
 • Забезпечення збереження, звірення,
 • модернізації та функціонування
 • державної еталонної бази
 • Прийняття Програми розвитку еталонної бази
 • на 2016-2020 роки
 • (передбачено створення 10, удосконалення
 • 15 та звірення 18 державних
 • первинних еталонів)
 • Забезпечено функціонування державної еталонної бази:
 • 69 державних первинних еталонів
 • 70 державних вторинних еталонів
 • Забезпечення простежуваності, достовірності та
 • точності результатів вимірювань, що сприятиме
 • конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників
 • на внутрішньому та зовнішньому ринках
 • Занесено до Державного реєстру 81 тип засобів
 • вимірювальної техніки
 • Здійснено уповноваження на проведення повірки
 • засобів вимірювальної техніки
 • 43 суб’єктів господарювання
 • Підготовка до підписання Метричної Конвенції для
 • отримання статусу
 • повноправного члена Генеральної конференції
 • мір та ваг (CGPM), а також статусу повноправного
 • члена Міжнародної
 • організації законодавчої метрології (OIML)
 • Проведено повірку близько 9 млн. одиниць засобів
 • вимірювальної техніки
 • Система технічного регулювання. Метрологія
 • Мінекономрозвитку
 • Національний
 • метрологічний центр
 • та метрологічні центри
 • Метрологічні служби
 • Повірочні та
 • калібрувальні
 • лабораторії
 • - організація проведення
 • фундаментальних
 • досліджень у сфері метрології;
 • - організація створення та
 • функціонування
 • еталонної бази України;
 • - координація діяльності
 • метрологічної служби України;
 • - розроблення та затвердження
 • нормативно-правових актів;
 • - розроблення або участь у
 • розробленні державних
 • наукових і науково-технічних
 • програм;
 • - організація та проведення
 • державного метрологічного
 • контролю і нагляду;
 • - представництво та участь
 • від України у міжнародних,
 • європейських та інших
 • регіональних організаціях
 • з метрології.
 • - виконання наукових прикладних
 • досліджень у сфері метрології
 • та науково-дослідних робіт;
 • створення, удосконалення,
 • зберіганням, застосування
 • державних первинних
 • еталонів;
 • розробленням нормативних
 • документів з метрології;
 • - створення системи передачі
 • розмірів одиниць вимірювань.
 • забезпечення єдності
 • вимірювання у
 • закріпленій сфері
 • регулювання;
 • уповноважуваження
 • підприємств та організацій,
 • їх відокремлених підрозділів
 • та фізичних осіб-підприємців
 • на проведення певних
 • вимірювань, не пов'язаних
 • з оцінкою відповідності
 • продукції, процесів та послуг,
 • у сфері законодавчо
 • регульованої метрології;
 • - участь у розробленні сучасних
 • методів вимірювань та засобів
 • вимірювальної техніки;
 • - здійснення аналізу стану
 • вимірювань на всіх стадіях
 • розроблення та виготовлення
 • продукції (надання послуг) і т.п.
 • проведення повірки
 • засобів вимірювальної
 • техніки;
 • проведення
 • калібрування засобів
 • вимірювальної техніки;
 • Система технічного регулювання. Метрологія
 • Розподіл функцій у сфері метрології
 • Основні інституції у сфері оцінки відповідності
 • МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
 • (управління оцінки відповідності та технічних регламетів – 18 співробітників)
 • 106 призначених органів з оцінки
 • відповідності продукції вимогам
 • технічних регламентів
 • 130 призначених (уповноважених)
 • органів із сертифікації продукції
 • в державній системі сертифікації,
 • з яких 30 належать до сфери
 • управління Мінекономрозвитку
 • Національне агентство
 • з акредитації України
 • (44 співробітники)
 • Органи
 • з оцінки відповідності
 • (1082 сертифікованих аудиторів)
 • 164 акредитованих органів сертифікації, з яких:
 • органів сертифікації продукції – 110;
 • органів сертифікації персоналу – 7;
 • органів сертифікації систем управління – 47
 • 428 акредитованих лабораторій, з яких:
 • випробувальних лабораторій – 416;
 • калібрувальних лабораторій – 12
 • 20 акредитованих органів з інспектування
 • 2 призначених органи із
 • сертифікації персоналу
 • в державній системі сертифікації
 • Система технічного регулювання. Оцінка відповідності
 • Розподіл функцій у сфері оцінки відповідності
 • - формування державної політики у сфері технічного регулювання, в т.ч. з оцінки відповідності;
 • - розроблення і узгодження технічних регламентів;
 • - призначення органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів;
 • - призначення органів із сертифікації в державній системі сертифікації;
 • - ведення реєстру державної системи сертифікації;
 • - розроблення переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні;
 • - координація роботи центральних органів виконавчої влади на які покладені функції технічного регулювання
 • - виконання робіт, надання послуг у сфері оцінки відповідності (сертифікації);
 • - надання підприємствам, установам, організаціям і громадянам інформаційно-консультаційних послуг у сфері оцінки відповідності (сертифікації)
 • - акредитація органів з оцінки відповідності;
 • - проведення моніторингу за відповідністю акредитованих ним органів з оцінки відповідності вимогам акредитації;
 • - представництво та участь від України в міжнародних, європейських та інших регіональних організаціях з акредитації;
 • - укладання договорів про співробітництво та взаємне визнання акредитації органів з оцінки відповідності
 • Мінекономрозвитку
 • НААУ
 • Органи
 • з оцінки відповідності
 • Система технічного регулювання. Оцінка відповідності
 • Досягнення та завдання у сфері оцінки відповідності
 • ДОСЯГНЕННЯ
 • Прийнято Закон України «Про технічні
 • регламенти та оцінку відповідності»
 • ЗАВДАННЯ НА 2016 РІК
 • Визнано національну систему акредитації з боку
 • Європейської асоціації з акредитації (ЄА) у сферах
 • «Калібрувальні лабораторії», «Випробувальні
 • лабораторії», «Органи з сертифікації систем
 • менеджменту», «Органи з інспектування»,
 • «Органи з сертифікації продукції», а також з боку
 • Міжнародної асоціації з акредитації лабораторій
 • (ILAC) у сферах випробування, калібрування,
 • інспектування
 • Прийнято загалом 47 технічних регламентів.
 • Із 27 актів європейського законодавства,
 • визначених Додатком ІІІ до Угоди про асоціацію,
 • прийнято 24 технічних регламентів, 8 з яких
 • максимально приведені у відповідність з актами
 • законодавства ЄС
 • На 86,4% скорочено перелік продукції, що
 • підлягає обов’язковій сертифікації в Україні
 • Супроводження у Верховній Раді України
 • проекту Закону України «Про внесення змін
 • до деяких законодавчих актів (щодо технічних
 • регламентів та оцінки відповідності)»
 • р/н № 3724 від 26.12.2015
 • Розроблення 22 підзаконних актів, необхідних для
 • реалізації Закону «Про технічні
 • регламенти та оцінку відповідності»
 • Прийняття 4 технічних регламентів, ідентичних
 • актам законодавства ЄС (прилади, що працюють
 • на газоподібному паливі; обмеження використання
 • небезпечних речовин; обладнання, що працює
 • у потенційно вибухонебезпечному середовищі;
 • пересувне обладнання, що працює під тиском)
 • Скорочення переліку продукції, що
 • підлягає обо’язковій сертифікації в Україні
 • Оновлення та модернізація обладнання випробу-
 • вальних лабораторій з використанням коштів
 • європейської технічної допомоги
 • Система технічного регулювання. Оцінка відповідності
 • Державний ринковий нагляд - це нагляд за продукцією, яка вже розміщена на ринку, з метою забезпечення її відповідності встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам
 • Законодавча база
 • Закон України
 • «Про відповідальність
 • за шкоду, завдану
 • внаслідок дефекту
 • в продукції»
 • Закон України
 • «Про загальну
 • безпечність
 • нехарчової продукції»
 • Закон України
 • «Про державний
 • ринковий нагляд
 • і контроль
 • нехарчової продукції»
 • Система технічного регулювання. Ринковий нагляд
 • Органи ринкового нагляду
 • Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті
 • Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
 • Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
 • Державна служба України з лікарських засобів
 • Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України
 • Державна архітектурно-будівельна інспекція України
 • Державна інспекція сільського господарства України
 • Державна інспекція ядерного регулювання України
 • Національна комісія з питань регулювання зв`язку та інформатизації України
 • Примітка: Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” утворено Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів , реорганізувавши шляхом перетворення Державну ветеринарну та фітосанітарну службу і приєднавши до служби, що утворюється, Державну інспекцію з питань захисту споживачів і Державну санітарно-епідеміологічну службу.
 • Система технічного регулювання. Ринковий нагляд
 • Перевірка характеристик продукції, у тому числі відбір
 • зразків продукції продукції та їх експертиза (випробування)
 • Заходи ринкового нагляду
 • Обмежувальні (корегувальні) заходи:
 • • обмеження надання продукції на ринок;
 • • заборона надання продукції на ринок;
 • • вилучення продукції з обігу;
 • • відкликання продукції
 • Попередження органами ринкового нагляду споживачів
 • (користувачів) про виявлену цими органами небезпеку,
 • що становить продукція
 • Контроль стану виконання рішень про вжиття обмежувальних
 • (корегувальних) заходів
 • Система технічного регулювання. Ринковий нагляд
 • ДОСЯГНЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ
 • ДОСЯГНЕННЯ
 • Прийнято Закони України:
 • • « Про державний ринковий нагляд і контроль
 • нехарчової продукції »
 • • «Про загальну безпечність нехарчової продукції»
 • • «Про відповідальність за шкоду, завдану
 • внаслідок дефекту в продукції».
 • ЗАВДАННЯ НА 2016
 • Впровадження електронної автоматизованої
 • системи обміну повідомленнями між органами
 • ринкового нагляду та митними органами
 • (аналог системи RAPEX (Rapid Exchange), яка
 • діє в країнах Євросоюзу)
 • Впровадження електронного реєстру рішень
 • прийнятих органами ринкового нагляду
 • Впровадження електронної автоматизованої
 • системи обміну повідомленнями між органами
 • ринкового нагляду та митними органами
 • Прийнято 12 постанов Кабінету Міністрів
 • України, що регламентують здійснення нагляду
 • та контролю за нехарчовою продукцією, яка
 • розміщена на ринку
 • Система технічного регулювання. Ринковий нагляд
 • Система технічного регулювання
 • Основні проблемні питання та шляхи їх вирішення
 • Ефективна діяльність Національного органу стандартизації (НОС)
 • Посилення керівного та кадрового складу
 • ДП “УкрНДНЦ”, яке виконує функції НОС
 • Недостатня обізнаність суспільства щодо системи технічного регулювання
 • Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії
 • Скорочення бюджетного фінансування збереження, функціонування та звірення з еталонами інших держав національної еталонної бази
 • Збільшення видатків Державного бюджету та залучення європейської фінансової допомоги
 • Наявність корупційних чинників у сфері технічного регулювання
 • Дерегуляція у напрямку реформування системи технічного регулювання відповідно до європейських та міжнародних вимог
 • Підготовка висококомпетентних та неупереджених кадрів і оновлення кадрового потенціалу галузі


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка