Система вправ для навчання імСкачати 12,92 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір12,92 Kb.

СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІМ

 

План


  • Вправа/завдання як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності.
  • Класифікація вправ, різні підходи до класифікації, критерії класифікації.
  • Типи і види вправ.
  • Поняття про систему вправ та її компоненти.

Глосарій професійної термінології: вправи, типи та види вправ, система вправ, комплекс вправ, ціль виконання вправи, зміст вправи, режим виконання вправи

 

ЛІТЕРАТУРА:


  • Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 181-189.
  • Методика преподавания ИЯ: общий курс : [учебное пособие] / отв. ред. А.Н. Шамов.  2-е изд., перераб. и доп.  М. : АСТ : АСТ МОСКВА : Восток  Запад, 2008.  С. 66-76.
  • Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в средней школе / под ред. А. Д. Климентенко, А. А. Миролюбова. – М. : Педагогика, 1981. – с. 103-109.

Типи і види вправ

Основні ознаки

Мовлен-нєва задача

Ситуатив-ність

Обумовле-ність висловлю-

вання

Опори та їх характер

мовленнєві

М-2

не обумовлена

реальна

не обумовлена за формою та змістом

ні вербальних,ні ілюстративних

М-1

не обумовлена

реальна

частково обумовлена за змістом

частково вербальні, ілюстративні

умовно-мовленнєві

УМ-2

обумовлена

реальна, але може були умовна

обумовлена частково за формою і змістом

переважно вербальні, слухові

УМ-1

обумовлена

умовна

обумовлена за формою і змістом

вербальні, зорові

Типи вправ для формування ІКК

Основні критерії

Типи вправ

1. Спрямованість на прийом/видачу інформації

рецептивні, репродуктивні, рецептивно-репродуктивні, продуктивні, рецептивно-продуктивні

2. Комунікативність

комунікативні, умовно-комунікативні, некомунікативні

3. Вмотивованість

вмотивовані, невмотивовані

4. Рівень керування діями учнівства

з повним/частковим/мінімальним керуванням

5. Наявність/відсутність ігрового компонента

без ігрового компонента/з рольовим ігровим компонентом/з нерольовим ігровим компонентом

6. Наявність/відсутність опор

без опор, із спеціально створеними опорами/з природніми опорами

7. Спосіб виконання вправи

фронтальні/хорові/індивідуальні/парні/у малих групах/у командах/у групі

Додаткові критерії

Типи вправ

Характер виконання

усні/письмові

Участь рідної мови/або першої ІМ

одномовні/двомовні

Місце виконання

класні/домашні/лабораторні

Види вправ для формування ІКК

Типи вправ

Некомунікативні

Умовно-комунікативні

Комунікативні

Види вправ

Види вправ

Види вправ

Рецепти-вні

Сприйняття, упізнавання, диференціація, ідентифікація звука, ГС etc.

Аудіювання, читання на рівні фрази, речення, ПФЄ

Аудіювання, читання тексту з метою одержання інформації

Рецептивно-репродукт.

Імітація звуків, ЛО, речень; вставка ЛО, зміна ГФ, переклад слів/речень; звуження і розширення речень etc.

Імітація зразка мовлення, підстановка у ЗМ, трансформація ЗМ, розширення ЗМ, завершення ЗМ, відповіді на запитання

Переказ тексту, невідомого слухачам

Продуктивні

Не існує

Об'єднання ЗМ у ПФЄ, об'єднання ЗМ у діалогічні єдності (запитання – відповідь, запитання – контрзапитання)

Повідомлення факту, опис, розповідь, доказ положень, бесіда, написання записки, листа, біографії, плану, тез виступу, доповіді

Підсистема вправ для формування компетентності в говорінні

для формування мовленнєвих навичок говоріння

група вправ для формування вимовних (артикуляційних та інтонаційних) навичок говоріння

група вправ для формування лексичних навичок говоріння

група вправ для формування граматичних навичок говоріння

для розвитку вмінь діалогічного мовлення

група вправ для оволодіння «реплікуванням»

група вправ для оволодіння діалогічними єдностями

група вправ для оволодіння різними типами діалогу

для розвитку вмінь монологічного мовлення

група вправ у з'єднанні речень у ПФЄ

група вправ для оволодіння мінімонологами

група вправ для оволодіння різними типами монологів

Підсистема вправ для формування компетентності в аудіюванні

для формування мовленнєвих навичок аудіювання

група вправ для формування слухових навичок аудіювання (фонематичного та інтеномаційного слуху)

група вправ для формування лексичних навичок аудіювання

група вправ для формування граматичних навичок аудіювання

для розвитку вмінь аудіювання

група вправ, що готують учнів до аудіювання текстів

група вправ для розвитку вмінь аудіювання текстів


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка