Системи у дітей доц. Синицька В. ОСкачати 61,34 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір61,34 Kb.
 • ЗАХВОРЮВАННЯ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ
 • СИСТЕМИ У ДІТЕЙ
 • Доц. Синицька В.О.
 • Етіологія, патогенез,
 • клініка, діагностика, лікування,
 • профілактика

АНАТОМІЯ НИРКИ

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

 • - це імунокомплексне дифузне ураження клубочків обох нирок, яке проявляється гематурією, протеїнурією та гіпертензією, може привести до порушення їх функції та розвитку ниркової недостатності.

АКТУАЛЬНІСТЬ

 • гломерулонефрит займає 3 місце серед усієї патології нирок;
 • -  поширенність в популяції – 0,13- 0,2 %;
 • -   хворіють діти різного віку, але частіше 3 – 12 років;
 • - до року – природжений нефротичний синдром;
 • -  перебіг захворювання та прогноз залежить від віку, так після 10 років – часто хронічний гормонзалежний перебіг

ЕТІОЛОГІЯ Термін “гломерулонефрит” об’єднує гетерогенну групу захворювань, які незавжди пов’язані з певним етіологічним чинником, але мають однакові патогенетичні механізми, тому виділяють первинний та вторинний гломерулонефрит.   Первинний, пов’язаний з безпосереднім впливом на нирку певних факторів, здебільшого це є стрептокок групи А, серотипи 4,6,12,18,25,49, які отримали назву “нефрогенних“.

ФАКТОРИ , що підтверджують роль стрептокока в генезі гломерулонефриту

 • Зв’зок з ангіною,
 • скарлатиною, стрептодермією;
 • Виявлення антистрептококових антитіл у сироватці хворих:
 • -        антистрептолізин – О,
 • -        антистрептокіназа,
 • -        антигіалуронідаза,
 • антитіла до М-протеїну стрептококу

ЕТІОЛОГІЯ

 • Крім стрептококів – стафілококи, віруси;
 • Неінфекційні чинники – інсоляція, переохолодження, вакцинація, алергія.
 • Доказана роль генетичних факторів: переважно у пацієнтів з наявністю у системі НLA антигенів В3, В12, В35.
 • З цими антигенами пов”язана підвищена готовність до утворення ЦІК, низька активність макрофагів і певна чутливість до нефрогених штамів стрептококів
 • ПАТОГЕНЕЗ НАБРЯКІВ
 • - ПІДВИЩЕННЯ ГІДРОДИНАМІЧНОГО ТИСКУ:
 • збільшення ОЦК;
 • гіпертонія.
 • -ЗНИЖЕННЯ КОЛОЇДНО-ОСМОТИЧНОГО ТИСКУ:
 • гіперволемія + гідремія;
 • диспротеїнемія, гіпоальбумінемія;
 • дизелектролітемія.
 • - ПІДВИЩЕНА ПРОНИКНІСТЬ КАПІЛЯРІВ.
 • - ЗБІЛЬШЕНА РЕАБСОРБЦІЯ ВОДИ ЗА РАХУНОК ПІДВИЩЕНОГО СИНТЕЗУ ВАЗОПРЕСИНУ.

ПАТОГЕНЕЗ

 • 80 % імунокомплексний - на дію екзогенного чинника з частковим фагоцитозом та розвитком безпосередньої імунологічної відповіді у вигляді проліферації та диференціації В-лімфоцитів, які синтезують антитіла до певного антигена, забезпечуючи первинну імунну відповідь, шляхом утворення імунних комплексів у судинному руслі та стінках капілярів клубочків нирок з активацією тригерної гуморальної системи: комплементу, калікреїн-кінінову, гемокоагуляцію та фібриноліз.
 • 20% аутоімунний – злоякісний чи хронічний перебіг

Морфологічні зміни

 • Мінімальні субендотеліальні чи субепітеліальні зміни в мезоангії;
 • Фокальні – в окремих гломерулах;
 • Дифузні - мембранозні потовщення стінок капілярів без клітинної проліферації;
 • Мезангіопроліферативні - проліферація мезангію із збільшенням матриксу;
 • Ендокапілярно - проліферативний з вираженою проліферацією ендотелію та збільшенням нейтрофільних лейкоцитів;
 • Екстракапілярно - проліферативний з дегрануляцією та некрозами з послідуючимсклерозом капілярів, паренхіми

КРИТЕРІЇ ГОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ

 • Анамнез: здебільшого перенесена стрептококова інфекція ( 80%).
 • Початок з екстраренальних симптомів:
 • підвищення т-ри тіла до помірних цифр,
 • втомлювання, слабкості; Набряки є чи ненайпершою ознакою, на яку звертають увагу родичі хворої дитини, вони є вранці, переважно навколо очей, на повіках ( facies nephritika);
 • видимі набряки –маса тіла> 10%
 • Зміни зі сторони серцевосудинної системи: брадикардія, рідше тахікардія,
 • підвищення артеріального тиску,
 • в більшій мірі діастолічного,
 • переважно утримується недовго,
 • не сягає високих цифр ( у старших дітей).
 • Болі зазвичай ніколи не виходять на перший план, носять тупий ниючий характер, завжди двобічні, симетричні.

ГГН – обов’язкові дослідження

 • Загальний білок, білкові фракції крові
 • Холестерин та ліпіди сироватки крові
 • Проба Зимницького
 • Кліренс за ендогенним креатиніном
 • Сечовина, креатинін, залишковий азот сироватки крові.
 • Щоденне визначення діурезу

СЕЧОВИЙ СИНДРОМ

 • ренальні симптоми:
 • - олігурія: діурез зменшений
 • на 50 - 80 % вікової норми,
 • або менше 300 мл на кв.м площі тіла за добу;
 • - анурія : діурез менше 10 % добового вікового діурезу;
 • - портеїнурія : селективна ( альбуміни);
 • гематурія : в межах 1,5 - 10 х 10 6/л;
 • мікро-< 15- 20, значна > 100 в п/ зору
 • лейкоцитурія : помірна, короткотривала, в межах 50 в полі зору;
 • - циліндрурія : еритроцитарні, гіалінові та зернисті циліндри, при наявності зернистих
 • ( злущений епітелій з еритроцитами) циліндрів прогноз для одужання неблагоприємний,
 • - зміна густини сечі: гіперстенурія при значній протеїнурії та олігурії

КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕРВИННОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ

 • За перебігом: гострий,
 • підгострий (злоякісний),
 • хронічний
 • Варіанти гострого гломерулонефриту:
 • нефритичний;
 • нефротичний;
 • ізольований сечовий;
 • нефротичний, з гематурією та гіпертензією
 • Активність: період початкових проявів;
 • період розгорнутих проявів;
 • період зворотного розвитку;
 • перехід у хронічний
 • Функція нирок: без порушення функції;
 • з порушенням функції;
 • гостра ниркова недостатність
 • Гострий гломерулонефрит, нефритичний варіант, період розгорнутих клініко-лабораторних проявів, з порушенням функції нирок

НЕФРИТИЧНИЙ СИНДРОМ

 • Помірні набряки на обличчі;
 • Артеріальна гіпертензія, тахікардія;
 • Сечовий синдром: протеїнурія 1-3 г/л;
 • гематурія;
 • лейкоцитурія;
 • циліндрурія

НЕФРОТИЧНИЙ СИНДРОМ

 • масивні набряки – на обличчі, кінцівках,
 • анасарка;
 • протеїнурія – добова екскреція понад 3 г
 • або 50 мг/кг:
 • гіпопротеїнемія, гіпоальбумінемія;
 • гіперхолестеринемія,
 • можлива гіпокоагуляція

ІЗОЛЬОВАНИЙ СЕЧОВИЙ СИНДРОМ

 • Загальний стан практично нестрадає,
 • характерні лише зміни у сечовому осадку: стійка гематурія різного ступеня вираженості, яка періодично може бути у вигляді макрогематурії; протеїнурія помірна, до 1 г/л, непостійна.
 • Недивлячись на такий перебіг, дуже рідко буває повне одужання,
 • можлива трансформація в хронічний
 • ( гематурична форма).

ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ГГН

 • Режим: ліжковий не менше 2 тижнів, з поступовим розширеннм,
 • враховуючи набряки, гіпертензію та протеїнурію.
 • Дієтотерапія: стіл № 7
 • з обмеженням солі та рідини,
 • у перші 2 тижні обмеження тваринного
 • білка (виключення м’яса) 0,5-1,0 г/кг,
 • рекомендуються цукрово-фруктові дні.
 • При застосуванні сечогінних чи гормонів включати калій- та кальційвмісні продукти.
 • Об’єм рідини контролюється добовим діурезом + 250 мл/кв.м поверхні тіла на фізіологічні витрати.

БАЗИСНА ТЕРАПІЯ ГГН

 • Антибактеріальні середники:
 • пеніцилін ( амоксицилін, флемоксин)
 • 30 – 50 мг/кг до 14 днів,
 • макроліди ( еритроміцин 20-30 мг/кг,
 • кларитроміцин 10 -15 мг/кг);
 • Антигістамінні: супрастин, кларитин 1 мг/кг
 • Симптоматичні засоби:
 • гіпотензивні,
 • діуретики

Гіпотензивні

 • спазмолітики (папаверин+дібазол)
 • - інгібітори АПФ: еналаприл, лізиноприл, раміприл,
 • при гіперазотемії – моноприл (моекс),
 • по 0,3 -0,4 мг/кг, як гіпотензивний,
 • по 0,5 –0,8 мг/кг, як антипротеїнуричний,
 • по 1,0-2,0 мг/кг, як антисклеротичний засіб,
 • - антагоністи ангіотензивних рецепторів ІІ – лазартан, вальсатран,
 • ірбесартан,кандесартан, епросартан – хороший ефект при макроальбумінурії
 • - антагоністи кальцію - дилтіазем,діпкордин, лекардіпін, фелодіпін
 • - β-блокатори – небілет (небіволол), корведілол (коріол)

Діуретики

 • Sol. Lasicis ( Furosemidi)1% - 2 ml – 2 (5) мг/кг/добу;
 • Furosemidi 0,04 – 2 мг/кг/добу ( per os)
 • Aldactoni 0,025 (Verospironi) 5-10 мг/кг/добу;
 • Hipothiasidi 0,025 – 2 мг/кг/добу
 • Indopamini ( xipamini)
 • Torasemidi (trifas) 5 мг – 2-3 рази в тиждень
 • При значних набряках лазикс чи фуросемід в/в
 • При тривалих – петльові діуретики переривчасто
 • через 1 – 3 дні
 • Для покращення ниркового кровотоку та попередження тромбоутворення (реологічні)
 • Дезагреганти та ангіопротектори( курантил 3-5 мг/кг, пентоксифілін, трентал, клопідогрель, еуфілін 5 мг/кг ),
 • антикоагулянти ( гепарин 100-300 од/кг, фраксипарин, клексан. тиклід).
 • Нестероїдні протизапальні протягом 2- 4 тижднів: ібупрофен 10-15 мкг, месулід 5 мг/кг.
 • Мембраностабілізатори ( віт А,Е,С,есенціале)
 • Відновлення функції нирок –
 • ентеросорбція - леспенефрил, кетостерил,
 • екстракопроральна сорбція – плазмаферез, гемосорбції

Гіполіпідемічна терапія.

 • Поряд з гіпохолестериновою дієтою, збагаченою поліненасиченими жирними кислотами класу омега-3 (морська риба) і омега-6 (олія), при ГН (в тому числі без гіпер- та дисліпідемії) використовують фібрати, статіни (флювастатін, ловастатін), іонообмінні смоли, пробукол, нікотінову кислоту. Препарати призначаються тривало (6 і більше місяців).

ПАТОГЕНЕТИЧНА ТЕРАПІЯ

 • Нефротичний синдром:
 • Глюкокортикостероїди
 • преднізолон (медрол, метипред) 1- 2 мг/кг,
 • 4 – 6 тижн. до досягнення ефекту,
 • з поступовим зменшенням дози
 • Цитостатики ( при відсутності ефекту) –
 • лейкеран 0,1 – 0,2 мг/кг або
 • циклофосфамід 1,0 –3,0 мг/кг
 • Антиагреганти та антикоагулянти.
 • Інгібітори АПФ ( 0,5-0,8 мг/кг)
 • Нефритичний синдром:
 • Нестероїдні протизапальні:
 • ібупрофен 15 мг/кг
 • індометацин 2-3 мг/кг,
 • Інгібітори АПФ ( 0,3 – 0,8 мг/кг);
 • Дезагреганти та антикоагулянти;
 • Цитостатики - циклофосфамід
  • Нестероїдні протизапальні,
  • Хінолінові похідні (при відсутності ефекту)–
  • делагіл 5 мг/кг,
 • плаквеніл 8 мг/кг
 • Дезагреганти ( курантил, трентал),
 • Інгібітори АПФ (1,0 – 2,0 мг/кг)
 • Мембраностабалізатори (есенціале, віт.А, Е )
 • Ізольований сечовий синдром

ХРОНІЧНИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ- це група захворювань гломерул, які характеризуються персистуючим прогресуючим запаленням, склеротичними та деструктивними процесами з ураженням інших відділів нефрона, зокрема тубулоінтерстиціальним склерозом.

 • ХРОНІЧНИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ- це група захворювань гломерул, які характеризуються персистуючим прогресуючим запаленням, склеротичними та деструктивними процесами з ураженням інших відділів нефрона, зокрема тубулоінтерстиціальним склерозом.
 • Характеризується хвилеподібним перебігом з вираженим поліморфізмом у клініці та є найбільш частою причиною хронічної ниркової недостатності і складає біля 40% випадків, які потребують діалізу чи трансплантації нирок

Прогностично несприятливі симптоми переходу гострого в хронічний

 • Нейтрофільний лейкоцитоз на початку захворювання
 • Рецидивуюча макрогематурія протягом 3 місяців
 • Поєднання протеїнурії та гематурії
 • Зниження канальцевих функцій
 • Рентгенологічне збільшення площі нирок на 60% і більше
 • Лейкоцитурія
 • Початок захворювання у шкільному віці
 • Супутній хронічний тонзиліт

КЛАСИФІКАЦІЯ ХРОНІЧНОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ

 • За перебігом: латентний;
 • безперервно-рецидивуючий
 • За формою: нефротична;
 • гематурична;
 • змішана
 • За активність процесу:
 • - період клініко-лабораторних проявів;
 • період часткової ремісії;
 • період повної клініко-лабораторної ремісії
 • Функція нирок: збережена;
 • порушена;
 • хронічна ниркова недостатність
 • Морфологічні форми: мембранозна нефропатія;
 • мезангіопроліферативний;
 • мембранозно-проліферативний;
 • фібропластчний
 • Гормоночутливі чи гормонорезистентні або гормононегативні
 • ХЗН: гломерулонефрит, нефротична форма, гормонорезистентна, часткова клініко-лабораторна ремісія, без порушення функції нирок

ЗМІШАНА ФОРМА (набряково- гіпертензивна)

 • найбільш важка, прогностично неблагоприємна, швидко приводить до ниркової недостатності, навіть при адекватній та своєчасній   терапії.
 • В клініці є ознаки інтоксикації різного ступеню, набряки, незавжди є зв”язок між ступенем набряків та протеїнурією , які поєднуються із сухістю шкіри та слизових, зниженням маси тіла, енцефалапатією, підвищеним артеріальним тиском, який є стійким та резистентним до гіпотензивних засобів.
 • Сечовий синдром включає в себе всі можливі прояви: протеїнурію > 2,5 г/добу, гематурію, лейкоцитурію, циліндрурію.

Диференціальний діагноз різних форм хронічного гломерулонефриту

 •  
 •  
 • Ознаки
 • Нефротична форма
 • Гематурична форма
 • Змішана форма
 • Вік дітей
 • ранній та дошкільний
 • шкільний
 • різного віку
 • Набряковий синдром
 • +
 • _
 • +
 • Олігурія
 • +
 • -
 • +
 • Протеїнурія
 • ++
 • +
 • ++
 • Циліндрурія
 • +
 • +
 • ++
 • Гіпопротеїнемія
 • ++
 • -
 • ++
 • Гематурія
 • -
 • ++
 • ++
 • Азотемія
 • -
 • -
 • +
 • Гіперхолестеринемія
 • ++
 • -
 • +
 • Клубочкова фільтрація
 • -
 • -
 • +
 • АТ
 • -
 • -
 • +
 • Гепатоспленомегалія
 • +
 • -
 • +
 • Перебіг
 • хвилеподібний
 • постійно прогресуючий
 • прогресуючий
 • Інтоксикаційний синдром
 • -
 • -
 • +
 •  

ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ

 • Нефротична форма:
 • стартові – гормони у вигляді пульс-терапії: преднізолон 30 мг/кг в/в краплинно, через день, чергуючи з плазмаферезом, або перорально 1 – 2 мг/кг, поступово переходячи на альтернуючий чи інтермітуючий курс
 • Цитостатики, при резистентності до гормонів
 • Сечогінні - лазікс до 5 мг/кг
 • Інгібітори АПФ: енап 0,5- 0,8 мг/кг , як анитпротеїнуричний
 • Гіпохолестеринемічні ( ліпідал, пробукол)
 • Реологічні ( гепарин, фраксипарин, тиклід, клексан, курантил, трентал)

Гематурична форма

 • Хінолінові похідні довготривало,
 • Цитостатики – циклофосфамід 2 –3 мг/кг,
 • циклоспорин А 3 – 5мг/кг
 • Мембраностабілізатори
 • Інгібітори АПФ енап 1,0 –2,0 мг/кг,
 • як протисклеротичний

Змішана форма

П І Є Л О Н Е Ф Р ИТ

  • загальне запальне захворювання організму з переважним вогнищевим інфекційно- запальним ураженням канальців, інтерстицію, чашково- мискової системи, яке характеризується проявами інфекційного захворювання та порушенням функціїї нирок по тубулоінтерстиціальному типу

Актуальність

 • 7% усіх дітей, які мають гіпертермію,
 • Переважно дівчатка до 6 років
 • 77 -89% у нефрологічних стаціонарах
 • 2,5 – 4,2% у соматичних відділеннях лікарень

ЕТІОЛОГІЯ:

 • I місце збудники сімейства ентеробактерій - 80 %
 • Е. Colli 40 – 60 %;
 • Clebsiella – 7 – 20 %;
 • Proteus vulg. – 9 – 26%. Рідше кокова флора: 19,4 %
 • Ентерококи – 5-15 %
 • Стафілококи – 5-14%
 • Стрептококи – 4-10%. Інші мікроорганізми,
 • асоціації збудників - складають 0,6 %

СПРИЧИНЯЮЧІ ФАКТОРИ:

 • 1 – Порушення уродинаміки : затруднення чи порушення природнього відтоку сечі внаслідок:
 • а) аномалій розвитку сечовивідної системи – подвоєння повне чи неповне; дистопія; дисплазія; додаткові судини; звуження чи халазія сечоводів та ін.;
 • б) функціональні порушення: гіпо- чи гіпертонус сечоводів; нейрогенний сечовий міхур; рефлюкси ( міхурево – сечовідні, сечовідно – мискові, мисково – тубулярний, мисково –форнікальний);
 • в) метаболічні порушення: обмінні нефропатії, сечокам’на хвороба; гіпервітаміноз D.

СПРИЧИНЯЮЧІ ФАКТОРИ:

 • 2 – Ушкодження інтерстицію нирок внаслідок дії на нього вірусів, здебільшого Коксакі В, цитомегаловірусів, мікоплазм, як внутрішньоутробно, так і постнатально.
 • 3 – Наявність вогнищ хронічної інфекції або інтекурентні інфекції статевих органів
 • ( вульво-вагініти, баланопостіти та ін.)

ПАТОГЕНЕЗ

 • Проникнення збудника через нижні сечовивідні шляхи ретроградно
 • Адгезія до епітелію сечовивідних шляхів > миски > канальців > інтерстицію > в корковому шарі
 • Утворення гнійно – фібринозних пробок
 • Обтурація та розширення надлежачих відділів канальців
 • Набряк мозкової частини та інфільтрацію поліморфно-ядерними лімфоцитами
 • Інфільтрація та деструкція канальців

ПАТОГЕНЕЗ : блок – каскадна схема неконтрольованого імунопатологічного процесу.

 • 1 СТАДІЯ – неспецифічна – запальна деструкція тканин самими мікроорганізмами, лізосомальними ферментами нейтрофілів, супероксидними радикалами, під впливом системи комплементу, активації кінінової системи - феномен “руйнуючого фагоцитозу”.
 • 2 СТАДІЯ – специфічна, імунна - інфільтрація інтерстицію лімфоцитами та плазматичними клітинами, синтез імуноглобулінів, утворення імунних комплексів та їх фіксація на базальній мембрані канальців з виділенням лімфокінів, які посилюють деструкцію та стимулюють колагеноутворення з формуванням рубців та вториннозморщеної норки. В послідуючому формується вторинний імунодефіцит по Т-клітинному типу із збільшенням незрілих попередників Т-клітин в периферійній крові.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПІЄЛОНЕФРИТУ У ДІТЕЙ ( СТУДЕНІКІН М.Я. та ін., 1982)

 • Форми захворювання: Первинний;
 • Вторинний
 • Характер перебігу: Гострий;
 • Хронічний: рецидивуючий;
 • латентний
 • Активність процесу: Активна стадія;
 • Період зворотнього розвитку;
 • Період часткової ремісії;
 • Період повної клініко-
 • лабораторної ремісії
 •  
 • Функція нирок: Збережена;
 • Порушена;
 • Хронічна ниркова недостатність
 •  Стадія захворювання: інфільтративна;
 • склерозування
 • Гострий пієлонефрит, активна стадія, без порушення функції нирок.
 •  
 • ХЗН: Вроджена аномалія сечовивідної системи: повне подвоєння правої нирки. Вторинний хронічний пієлонефрит, активна фаза, рецидивуючий перебіг, з порушенням концентраційної функціїї нирок.

КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ ПІЄЛОНЕФРИТУ

 • ДИЗУРИЧНІ ПРОЯВИ: частий, болючий сечопуск, ніктурія, денне чи нічне нетримання сечі – енурез.
 • АСИМЕТРІЯ УРАЖЕННЯ: больовий синдром, розміри нирок неоднакові з обох сторін.

КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ ПІЄЛОНЕФРИТУ

 • ЛЕЙКОЦИТУРІЯ: понад 10 лейкоцитів у полі зору.
 • БАКТЕРІЙУРІЯ: бактерій більше 100 000 в 1 мл сечі.
 • ЗНИЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК.
 • АНОМАЛІЇ СЕЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ, МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ.
 • Для діагнозу необхідно 2 та більше критеріїв, лейкоцитурія є обов’язковою.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • СОНОГРАФІЯ: виявлення анатомічних дефектів, розширення та деформація чашково-мискової системи нирок, набряк та інфільтрація паренхіми, кристали солей, камінці.
 • ЕКСКРЕТОРНА УРОГРАФІЯ: при первинному – згладження контурів склепінь чашечок, пієлоектазії; асиметрія чашково-мискової системи, гіпотонія сечоводів.
 • При вторинному – вади розвитку нирок, чашково-мискової системи, сечоводів; рефлюкси, камінці.

Обструкція сечових шляхів може мати

 • - функціональний характер при нейрогенних розладах сечопуску,
 • міхурово-сечовідному рефлюксі,
 • вроджених нервово-м'язових дефектах мисково-сечовідного з'єднання, сечоводів, сечового міхура
 • - органічний – при аномаліях сечової системи (синдром Фралея, гідронефроз, уретерогідронефроз, мегауретер),
 • інтраміхурових обструкціях (контрактура шийки сечового міхура, клапани, дивертикули, стеноз сечовипускного каналу),
 • - в результаті травм,
 • - при стисненні пухлинами, конкрементами.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

   • ВИЗНАЧЕННЯ РЕНТГЕНОПЛАНІМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ:
   • площа нирок.
 • Ренально-кортикальний індекс – РКІ: відношення площі чмс до площі нирки = 0,07 – 0.09, при пієлонефриті він підвищується, шо вказує на інфільтративну стадію, зменшується при склеротичній.
 • Індекс Ходсона: відношення суми верхньої та нижньої товщини кортикального шару до її довжини,складає 0,5 – 0,55.
 • При гострому пієлонефриті він зростає, при хронічному зменшується, що вказує на склерозування нирки.

ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ

 • РЕЖИМ - помірно щадний,
 • при виражених ознаках інтоксикації - ліжковий.
 • ДІЄТА - стіл № 5,
 • тільки при проявах ниркової недостатності - № 7,
 • необхідно збільшене вживання рідини для зменшення синдрому ендотоксикозу та “промивання” нирок.

ОСНОВУ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ ПІЄЛОНФРИТУ СКЛАДАЄ АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ

 • При їх призначенні слід враховувати:
 • -        відсутність нефротоксичності;
 • -        чутливість штамів уринокультур;
 • - здатність створювати терапевтичні концентрації в сечі,
 • - особливості перебігу захворювання ( наявність обструкції);
 • -        реакцію сечі хворого;
 • -        синергізм та антагонізм різних антибіотиків.
 • Лікування розпочинають з в/в чи в/м уведення антибіотика

АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ:

 • Стартові препарати для дітей 1 – 3 років:
 • Цефалоспорини Ш покоління:
 • цефтазидим, цефтріаксон, цефотаксим, цефоперазон 50 –100 мг/кг у 2 прийоми
 • Аміноглікозиди: амікацин 10-15 мг/кг,
 • нетилміцин 4-6 мг/кг,
 • гентаміцин 3-8 мг/кг
 • тобраміцин 4-6 мг/кг

Стартові препарати для дітей після 3 років:

 • - “захищені” пеніциліни: аугментин, амоксиклав
 • ( амоксицилін/клавуланат) – 20 –45 мг/кг;
 • ампісульбін, уназін ( амоксицилін/сульбактам )– 150 мг/кг
 • -цефалоспорини П покоління:
 • цефуроксим ( зіннат) чи цефаклор, 20-40 мг/кг;
 • цефамандол чи мефоксин, 50-100 мг/кг
 • -цефалоспорини Ш покоління
 • Парентеральне введення антибіотика продовжують до 2 діб після нормалізації температури, якщо ж понад 3 доби на фоні лікування утримується гіпертермія – необхідна заміна препарата, доцільно згідно результатів бакпосіву сечі.
 • Карбопенеми: меропенем, іміпенем, тієнам,
 • примаксин, конет - 10-30 мг/кг,
 • Фторхінолони: ципрофлоксацин (ципробай) 7– 30 мг/кг,
 • левофлоксацин, гатіфлоксацин (бігафлон)
 • офлоксацин (таривід) 7 –15 мг/кг.
 • Оксихіноліни: нітроксолін, 5-НОК - 5-10 мг/кг.
 • налідиксова кислота (невіграмон, неграм ) - 50 – 60 мг/кг
 • піпемідова кислота ( палін, пімідель) – 15 мг/кг.
 • Сульфаніламіди: ко-тримоксазол, бактрим, бісептол
 • ( триметоприм/сульфаметрол) – 48 мг/кг.
 • Нітрофурани: фурагін, фурадонін (увамін), фурамаг, нітрофурантоїн, ніфуроксазид, левантин - 5 – 8 мг/кг.
 • Фосфоміцин 20 мг/кг , одноразово
 • Нітроімідазоли: метронідазол, імідазол, тинідазол - 50 мг/кг.

ТЕРАПІЯ ІІа класу:

 • Нестероїдні протизапальні: ібупрофен 15 мг/кг;
 • . Для покращення ниркового кровотоку: трентал
 • ( пентоксифілін), курантил, цинаризин, стугерон, еуфілін;
 • Детоксикуюча терапія ( оральна, парентеральна)
 • Корекція перекисного окислення :
 • вітамін Е 10 – 15 мг /добу; унітіол 0,1 мг/кг
 • галаскорбін 0,25 – 0,5 * 3 рази добу.
 • Неспецифічні імунокоректори: рибоксин, фосфаден, пентоксил, метилурацил
 • Фізіотерапія: електрофорез з протизапальними, нітрофуранами, УВЧ, СМХ на ділянку нирок
 • Фітотерапія

ВТОРИННА ПРОФІЛАКТИКА

 • Сечовий режим, особливо при вторинному,
 • Антибактеріальна – безперервна при первинному до 3 міс наніч, переважно бісептол у 1/3 – 1/4 добової дози,
 • При вторинному – вікова доза, краще по чутливості мікробів, 10 днів щоміся, до 6 -9 міс.
 • ( альтернуючий режим) або
 • -щоденно довготривало 1/3 – ¼ дози ( дублюючий режим)

ІНФЕКЦІЯ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ

 • - немає чітких даних про локалізацію ураження нирок, але є ознаки транзиторного запалення нижніх сечовивідних щляхів.
 • КРИТЕРІІ ДІАГНОЗУ: - помірна інтоксикація;
 • - короткотривала дизурія;
 • - незначна лейкоцитурія на
 • фоні респіраторного епізоду;
 • - триває до 3 – 5 днів

ХРОНІЧНА НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ -

 • ЦЕ НЕЗВОРОТНЄ ПОРУШЕННЯ УСІХ ФУНКЦІЙ НИРОК, ЯКЕ Є РЕЗУЛЬТАТОМ ПОГІРШЕННЯ ЕКСКРЕТОРНОЇ, МЕТАБОЛІЧНОЇ ТА СЕКРЕТОРНОЇ ФУНКЦІЙ, ЩО ВЕДЕ ДО РОЗВИТКУ КЛІНІЧНИХ СИМПТОМІВ УРЕМІЇ.

ПРИЧИНИ ХНН:

 • Природжені вади розвитку; вторинний пієлонефрит;
 • Хронічний чи підгострий гломерулонефрит;
 • Туберкульоз нирок;
 • Обструктивна уропатія ( камінці, пухлини);
 • Системні гломерулопатії (СЧВ, ДМ, СС, ЦД, амілоїдоз).

КЛІЧНІ ОЗНАКИ УРЕМІЇ

 • АНЕМІЯ як наслідок зменшення синтезу еритропоетину нирками;
 • зменшене вживання та всмоктування заліза.
 • - НЕВРОПАТІЯ з розвитком парестезій, вегетативних
 • порушень травного каналу, судин, серця.
 • -НИРКОВА ОСТЕОДИСТРОФІЯ: остеомаляція, фіброзний остит, остеопороз, остеосклероз.
 • ЕНДОКРИННІ ПОРУШЕННЯ : гіпотиреоз
 • АЦИДОЗ: задишка, тахіаритмія.
 • АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ.
 • ГЕНРАЛІЗОВАНА МІОПАТІЯ
 • ІМУНОДЕФІЦИТНИЙ СТАН.
 • ГІПЕРАЗОТЕМІЯ.
 • ЗНИЖЕННЯ КЛУБОЧКОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ.

ЛІКУВАННЯ ХНН

 • ДІЄТА з обмеженням білка, який корелюється ступенем
 • клубочкової фільтрації: КФ=50 мл/хв - 1 г/кг;
 • КФ=!0 мл/хв -0,3 г/кг.
 • -КОРЕКЦІЯ АНЕМІЇ з допомогою вітамінних
 • комплексів, фолієвої кислоти, препаратів
 • заліза, андрогенів.
 • -ДЛЯ ПРИГНІЧЕННЯ ПАРАТГОРМОНУ - оксикальцитріол.
 • -КОРЕКЦІЯ КИСЛОТНО –ЛУЖНОЇ РІВНОВАГИ –
 • цитрат натрію, бікарбонати
 • -КОРЕКЦІЯ ГЕПЕРАЗОТЕМІЇ - ентеросорбція,
 • гемодіаліз.
 • ПОКАЗИ ДО ГЕМОДІАЛІЗУ: сечовина > 35 ммоль/л
 • КФ менше 10 мл/хв,
 • креатинін крові > 0,4 ммоль/л
 • застійна серцева недостатність та злоякісна гіпертензія,
 • набряк легень та мозку
 • Дякую за увагу.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка