«…складовими літературного компонента є емоційно-ціннісна, літературознавча, загальнокультурна і компаративна лінії.»Скачати 20,58 Kb.
Дата конвертації19.01.2017
Розмір20,58 Kb.

Використання елементів компаративістики на уроках української та світової літератур

Дзівульська Любов Іванівна,

учитель української мови та літератури

Стінківської ЗОШ І – ІІІ ст.

«…складовими літературного компонента є емоційно-ціннісна, літературознавча, загальнокультурна і компаративна лінії.»

Державний стандарт базової і повної

загальної середньої освіти

Компаративна лінія передбачає:

 • Зіставлення літературних творів та їх окремих компонентів (тем, мотивів, образів та ін.), явищ, фактів, що належать до різних літератур;
 • Встановлення зв’язків між українською літературою та іншими національними літературами (генетичних, контактних, типологічних та ін.);
 • Розгляд розвитку традиційних тем, сюжетів, мотивів, образів, поетичних засобів у літературних творах;
 • Зіставлення оригіналів і перекладів літературних творів різними мовами, а також перекладів того самого твору українською мовою.
 • Демонстрацію лексичного багатства і невичерпних стилістичних можливостей української мови.

Компаративістика –

це порівняльне вивчення фольклору, національних літератур, процесів їх взаємозв'язку, взаємодії, взаємовпливів на основі порівняльно-історичного підходу (методу).

Літературознавчий словник-довідник

Р. Т. Гром'яка, Ю. І. Коваліва та ін.

Розвиток компаративістики

Дашкевич М.П.

Драгоманов М.П.

Франко І.Я.

Компаративний аналіз -

це аналіз, при якому досліджуються явища мистецтва слова через порівняння їх з іншими такими явищами переважно в різних національних письменствах.

Мета уроку компаративного аналізу:

 • глибше розкрити ідейно-естетичну сутність кожного з порівнювальних творів;
 • дати історико-літературне пояснення відповідностей або відмінностей літературних явищ різних письменств;
 • сприяти розумінню духовної єдності, національної своєрідності різних літератур

Форми порівняльного методу


природно-порівняльний метод

порівняння історико-типологічне

історико-генетичне порівняння

порівняння, при якому фіксуються взаємовпливи різних явищЕлементи компаративного аналізу

Порівняння

оригінального твору

та його перекладу

Порівняння

оригінального твору

та кількох його перекладів

Аналіз творів

одного напряму,

течії, школи

Розгляд творчих зв'язків

між письменниками

різних літератур

Порівняння різнонаціональних

літературних явищ на рівні

їх походження

Вивчення різнонаціональних творів, близьких за темою, ідеєю,

сюжетом, проблематикою, образами, особливостями поетики


Три шляхи шкільної компаративістики


І. Це порівняння творів зарубіжних письменників, які належать до однієї або різних літературних епох. («Ілліада» та «Одіссея» Гомера та «Енеїда» Вергілія; сонети Шекспіра, Данте і Петрарки)

ІІ. Це зіставлення творів світової та української літератур. («Енеїда» Вергілія та «Енеїда» Івана Котляревського)

ІІІ. Це порівняння образів літературних героїв. (Маргарита (Гете, «Фауст») і Катерина (Т.Шевченко, «Катерина»))

Етапи компаративного аналізу


Підготовка: з'ясування зв'язків двох художніх творів;

вивчення позатекстової сфери обох творів.

Реалізація: розгляд типологічних зв'язків між двома

творами різнонаціональних літератур;

розкриття причинно-наслідкових зв'язків.

Узагальнення: доведення спорідненості світоглядних

позицій та художньої манери авторів

порівнюваних творів.


Методи і прийоми

 • індивідуального й коментованого

 • читання типологічно близьких текстів;
 • проблемної ситуації;
 • проблемних пізнавальних завдань;
 • «вслуховування» в оригінальний текст твору;
 • порівняння художніх творів;
 • зіставлення твору з його генетичним

 • джерелом;
 • евристичної бесіди, диспуту;
 • діалогу тощо.

Найефективніші засоби здійснення компаративного аналізу в школі :

 • складання порівняльних таблиць, порівняльних діаграм (діаграм Венна - відображення областей перекриття елементів), в яких систематизується вся необхідна інформація про компоненти двох порівнюваних елементів.
 • використання методів творчого читання, прийомів індивідуального й коментованого читання типологічно близьких текстів,

проблемної ситуації,

 • проблемної ситуації,
 • проблемних пізнавальних завдань, пов'язаних з необхідним орієнтуванням учнів у різних художніх системах,
 • порівняння художніх творів, зіставлення твору з його генетичним джерелом,
 • евристичної бесіди,
 • диспуту, діалогу тощо.

Спільне і відмінне у байці «Вовк і Ягня» Езопа, Л.Глібова, І.Крилова

 • Спільне і відмінне у байці «Вовк і Ягня» Езопа, Л.Глібова, І.Крилова
 • (Використання методу творчого читання, бесіди )
 • Перша група знаходить спільне у байці «Вовк і Ягня» Езопа, Л. Глібова, І. Крилова;
 • Друга група виявляє відмінне у цих байках.

Подібність комедії М.Куліша «Мина Мазайло» та Б.Шоу «Пігмаліон»

(Евристична бесіда, проблемні пізнавальні завдання)

І група — досліджує філологічний конфлікт у п’єсі «Мина Мазайло»;

II група — у п'єсі «Пігмаліон».

В основі творів лежить мотив перетворення, метаморфози, який дуже поширений у світовій літературі.

В основі творів лежить мотив перетворення, метаморфози, який дуже поширений у світовій літературі.

Завдання групам:

дослідити зовнішню метаморфозу Елізи;

дослідити внутрішнє перетворення Елізи. Робота в парах.

Одна пара досліджує, якою була Уля до того, як закохалася у Мокія, друга пара — якою стала Уля у кінці твору.

Чи можна розглядати твір Т. Шевченка «Як умру, то поховайте...» як переспів, імпровізацію «Пам'ятника» Горація?

Чи можна розглядати твір Т. Шевченка «Як умру, то поховайте...» як переспів, імпровізацію «Пам'ятника» Горація?

( Порівняльний аналіз поезії у формі бесіди )

1. Що спонукало поета до написання твору?

2. Як розуміє автор свої заслуги перед народом і про яку оцінку нащадків говорить?

3. Яку роль у поезії відіграють описи природи?

4. Визначте ідейне спрямування твору.

Компаративний аналіз балади Т.Шевченка «Тополя» і Й.В.Гете «Вільшаний король»

Компаративний аналіз балади Т.Шевченка «Тополя» і Й.В.Гете «Вільшаний король»

( евристична бесіда)

 • Як побудовані твори?
 • Доведіть, що це — балади.
 • Які найнезвичайніші події описані в творах?
 • Що у цих баладах належить до фантастичного світу?
 • Що належить до реального світу?
 • Як ці світи співіснують у баладі?
 • Як бачать світ батько, син, дівчина?
 • Що, на ваш погляд, криється за страхом, маренням хлопчика і дівчини?
 • Як пов’язані балади Т.Г.Шевченка та Й.В.Гете з фольклором?

Спільне і відмінне в образах Пузиря з комедії І.Карпенка-Карого «Хазяїн» і Гопсека з повісті Оноре де Бальзака «Гопсек»

 • Спільне і відмінне в образах Пузиря з комедії І.Карпенка-Карого «Хазяїн» і Гопсека з повісті Оноре де Бальзака «Гопсек»
 • 1 група створює таблицю. З'ясовує спільну мету цих персонажів
 • Гопсек Пузир
 • Цинік Бездушний
 • Людина «підла» Некультурний
 • Людина «мисляча» Жадібний
 • Філософ Справжній «хазяїн»
 •  
 • 2 група заповнює «Круги Венна».

Казкове і реалістичне у творах Б.Харчука «Планетник» і А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц», схоже і відмінне в долях і характерах героїв

Казкове і реалістичне у творах Б.Харчука «Планетник» і А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц», схоже і відмінне в долях і характерах героїв

(Круги Венна)

 • Що в творах слід віднести до казкового, а що – до реалістичного?
 • Чим схожі головні герої - Планетник і Маленький принц? Що відмінного у їхніх характерах і долях?
 • Кого можна назвати вчителями головних героїв? Які життєві істини переймають від них Планетник і Маленький принц? Це реалістичні чи казкові постаті?
 • Який соціальний статус мають хлопчики?

Порівняльний аналіз псалма 1-го із Біблії і псалма 1-го Шевченкового

(коментоване читання типологічно близьких текстів)

Виразне читання псалма 1-ого Шевченка і 1-ого зі Святого Письма в перекладі П. Куліша, І. Пулюя, І. Нечуя-Левицького.

 • Про що обидва твори?
 • У яких рядках висловлена їхня головна думка?
 • Які слова Шевченка стали афоризмами?
 • Чим оригінальний 1-ий Шевченків псалом?

Компаративний аналіз творів М.Коцюбинського «Тіні забутих предків» та трагедії Шекспіра «Ромео та Джульєтта»

(круги Венна або порівняльні таблиці)

Робота у малих групах

1 група – знаходить відповідності та відмінності в історії створення повісті «Тіні забутих предків» та «Ромео та Джульєтти».

2 група - порівнює сюжетні колізії повісті та трагедії.

3 група — досліджує композицію, жанр твору та мову, якою написані обидва твори.

4 група - досліджує характери головних героїв Івана та Марічки, Ромео та Джульєтти.

Компаративний аналіз поем Вергілія та І.Котляревського «Енеїда»

(таблиця)

І варіант

 • Історія створення
 • Особливості форми, віршування
 • Теми
 • Образи
 • Художні особливості
 • ІІ варіант

  Чотири творчі групи. Кожна група отримує блок запитань, працювати над якими буде вдома.

Компаративний аналіз — цікавий і неординарний метод, без якого на сучасному уроці не обійтись, бо він сприяє приверненню уваги учнів до національних реалій різних народів, відкриває широкі горизонти в процесі навчання та виховання сучасних школярів,сприяє розширенню їхнього кругозору, формуванню цілісного світобачення. Компаративний метод спроможний допомогти учням як у плані духовного самовизначення, так і самоінтегрування в сучасність.База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка