Смотрицька зош І-ІІІ ст. ім. М. СмотрицькогоСкачати 21,96 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір21,96 Kb.

Смотрицька ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М. Смотрицького -

 • школа громадянського становлення

Основна мета нашої школи громадянського становлення:

 • сформувати свідомість громадянина, патріота, професіонала, тобто людину притаманними їй особистими якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, та почуттями, вчинками та поведінкою спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні;
 • виховання свідомого компетентного і відповідального громадянина, який є соціально та політично активною особистістю, повноправним членом громадянського суспільства.

Етапи пошуку моделі школи

 • Інформаційно-аналітичний:
 • вивчення нормативних документів;
 • збір, вивчення інформації, аналіз фактів;
 • проведення самоекспертизи педагогічної діяльності та набутого досвіду.
 • Визначення психологічної готовності учасників
 • навчально-виховного процесу:
 • діагностика;
 • визначення рівня громадянських якостей;
 • моніторинг.
 • Аналіз ресурсозабезпечення: (кадри, навчально-матеріальна база).
 • Аналіз правомочності:( відповідність рішення повноваженням директора установи та діючому законодавству).
 • Обговорення та прийняття рішення на Раді школи:
 • документальне оформлення остаточного варіанту рішення, його редагування;
 • формулювання цілей та завдань;
 • прогнозування очікуваних (бажаних) результатів;
 • реалізація моделі школи.

Громадянське виховання у навчально – виховному процесі

 • Інваріантна складова
 • Я і Україна
 • Людина і суспільство
 • Правознавство
 • Етика
 • Основи економіки
 • Основи здоров’я
 • Українська мова
 • Українська література
 • Історія України
 • Зарубіжна література

Варіативна складова

 • Варіативна складова
 • Права дитини
 • Український мовленнєвий етикет
 • Мистецтво спілкування
 • Українознавство
 • Українська мова
 • Мова моя калинова
 • Український фольклор

Виховний процес

 • Виховний процес
 • Дитячі громадські організації
 • Учнівська рада
 • Волонтерські загони
 • Цільові програми громадянського виховання
 • Суспільні акції
 • Євроклуб

Туристсько-краєзнавчий

 • Туристсько-краєзнавчий
 • Вишиванка
 • Етнографічний
 • Мистецтво спілкування
 • Писанковий розпис
 • Загадки стародавнього
 • мистецтва
 • Художнє читання
 •  
 • Позакласна робота (гуртки)

Засідання Ради школи

 • Засідання Ради школи
 • Батьківські збори
 • Зустрічі з представниками влади
 • Організація екскурсій, турнірів, свят
 • Спільні рейди
 • Співпраця з громадкістю

Закон України «Про освіту».

 • Закон України «Про освіту».
 • Закон України «Про загальну середню освіту».
 • Указ Президента України «Про національну доктрину розвитку освіти».
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків».
 • Концепція громадянського виховання особистості.
 • Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти.
 • Національна програма виховання учнів 1-12 класів.
 • Нормативно правова база школи громадянського становлення

Характеристика проекту

 • спільний творчий пошук педагогами, учнями та батьками шляхів виховання справжнього громадянина
 • осягнення учнями важливості участі у розв’язанні актуальних проблем на рівні школи
 • залучення учнів до участі у формуванні та реалізації програм, що стосуються виховання громадянина України
 • формування в особистості здатності до спільного пошуку, самодослідження, творчого саморозвитку.
 • Очікувані результати
 • Розробка та впровадження програми „Школа громадського становлення”.
 • Розробка положення щодо проведення дослідження даної проблеми.
 • Механізм реалізації проекту
 • Людські:
 • учні
 • вчителі
 • батьки
 • адміністрація
 • І
 • Інформаційні:
 • доступ до мережі Інтернету
 • Матеріально-технічні:
 • комп’ютери
 • ксерокси
 • папір
 • видання
 • література
 • Ресурси
 • Етапи реалізації проекту
 • Підготовчий:
 • Зміст роботи на цій стадії:
 • - визначення теми і завдань проекту;
 • Діяльність учасників проекту:
 • включення проблематики громадянського виховання до планів навчального закладу;
 • - підвищення професійної кваліфікації педагогів з питання громадянського виховання;
 • науково-методичне забезпечення учасників проекту;
 • в процесі психолого-педагогічного всеобучу батьків акцентувати увагу на актуальності громадянського виховання;
 • використання засобів масової інформації;
 • вивчення вітчизняного та світового педагогічного досвіду з питань громадянського виховання;
 • встановлення контактів з міжнародними організаціями.
 • Планування:
 • Зміст роботи на цій стадії:
 • - визначення джерел інформації та способів її збору та аналізу;
 • - формування уявлень про бажані результати (форми звіту);
 • - встановлення процедур та критеріїв оцінки результатів і процесу;
 • - розподіл завдань між учасниками проекту.
 • Діяльність учасників проекту:
 • формулювання завдань та розробка плану дій.
 • Дослідження:
 • Зміст роботи на цій стадії:
 • - збір інформації, вирішення проміжних завдань;
 • - розробка конспектів занять, виховних заходів;
 • - написання творчих робіт;
 • - підготовка відеофільму;
 • - висвітлення та публікація пропозицій з питань громадянської освіти в засобах масової інформації;
 • - участь у доброчинних акціях.
 • Діяльність учасників проекту:
 • Ознайомлення учасників проекту з новинами вітчизняної та світової педагогіки з питань громадянського виховання.
 • Адміністрація школи
 • Розробка та видання методичного посібника з питань громадянського виховання.
 • Методичне об’єднання класних керівників
 • Проведення дослідження та висвітлення актуальності громадянського виховання в засобах масової інформації.
 • Вчителі історії та учні 9-11 класів
 • Створення картотеки та змінної експозиції з питань громадянського виховання.
 • Шкільний бібліотекар, юні книголюби
 • Розробка анкет для батьків та учнів з метою виявлення стану громадянського виховання в сім’ях та проведення анкетування.
 • Практичний психолог
 • Підготовка відеофільму «Громадянське виховання очима дітей».
 • Педагог-організатор,
 • Учнівська рада школи
 • Результати:
 • Зміст роботи на цій стадії:
 • аналіз інформації, матеріалів;
 • підведення підсумків.
 • Діяльність учасників проекту:
 • систематизація та аналіз отриманого матеріалу.
 • Оформлення звіту:
 • Зміст роботи на цій стадії:
 • представлення результатів: усний звіт, усний звіт з демонстрацією матеріалів, письмовий звіт, презентація за допомогою комп’ютерних технологій, демонстрація відеофільму.
 • Діяльність учасників проекту:
 • звітування, обговорення, перегляд.
 • Оцінка результатів і процесу:
 • Зміст роботи на цій стадії:
 • - обговорення роботи над проектом.
 • Діяльність учасників проекту:
 • самооцінка та оцінка роботи інших учасників проекту, виходячи із вищевказаних критеріїв ефективності реалізації проекту, враховуючи при цьому: прикладені зусилля учасників проекту, креативність, якість використання джерел, невикористані можливості, потенціал продовження, якість звіту.
 • підвищення якості виховання школярів;
 • відстеження результатів впливу проекту на учнівську молодь;
 • висвітлення проекту в засобах масової інформації;
 • забезпечення високого рівня підготовки методичних матеріалів, проведення запланованих заходів;
 • забезпечення високого рівня впровадження, проекту на місцевому рівні;
 • встановлення контактів з науковими установами, громадськими організаціями, проведення спільних заходів і проектів з проблем громадянського виховання
 •  
 •  
 • Критерії ефективності реалізації проекту

Цільові програми виховання учнів:

 • Я і моя родина ( 1 клас )
 • Я в школі ( 2 клас )
 • Я і природа ( 3 клас )
 • Ми – маленькі громадяни ( 4 клас )
 • У громаді наша сила ( 5 клас )
 • Я – учень школи ( 6 клас )
 • Всі ми діти твої Україно ( 7 клас )
 • Я і світ дитини (8 клас )
 • Як жити за нормами закону ( 9 клас )
 • Вічні цінності очима учнів ( 10 клас )
 • Я - громадянин України ( 11 клас )

Пам’ятка молодого громадянина України

 •  
 • Де б ти не був, з ким би ти не зустрічався, що б не робив - пам'ятай, що ти вільний громадянин вільної держави України. Для її зміцнення і розвитку повинен кожним своїм кроком, словом сприяти злагоді, порозумінню і розквіту своєї землі й народу.
 • У своєму повсякденному житті неухильно дотримуйся загальноприйнятих християнських заповідей, які складають основу духовності української нації.
 • Повсякчас сприяй відродженню духовних цінностей народу, постійно набувай ґрунтовних знань зі своєї історії, культури, традицій.
 • У себе та в своїх близьких постійно виховуй такі риси, як патріотизм, чесність, мужність, терпимість до недоліків товариша, наполегливість у їх усуненні, що вестиме до зближення, об'єднання людей, розвитку почуття родинності.
 • Чесно і добросовісно трудись на благо зміцнення державності України.
 • Пам'ятай дні великих змагань за нашу соборність. Будь завжди готовим стати на захист цілісності української держави, її кордонів і народу, відчуй гордість від того, що ти є спадкоємцем боротьби за справу Володимирового тризуба і синьо-жовтого знамена.
 • Засуджуй байдужість, зраду державних інтересів України.
 • Завжди дбайливо стався до державного і приватного майна, охороняй екологічне середовище, раціонально використовуй природні ресурси.
 • Серцем відчуй єдність з державою, яка про тебе піклується і яку ти зміцнюєш. 
 • Учнівська рада


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка