“Співець душі народної: творчі обрії Івана Карпенка-Карого (Тобілевича)”Скачати 19,58 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір19,58 Kb.

“Співець душі народної: творчі обрії Івана Карпенка-Карого (Тобілевича)” (До 170-річчя з дня народження українського драматурга)

Сцена - мій кумир, театр -священний храм для мене

 • Сцена - мій кумир, театр -священний храм для мене
 • І. К. Карпенко-Карий

Видатний драматург, актор, режисер, один із основоположників українського професіонального театру, Іван Карпович Тобілевич (псевдонім І. Карпенко-Карий) належить до тих славних діячів вітчизняної культури, якими пишається наш народ. Продовжуючі традиції Т. Г. Шевченка він відіграв велику роль у боротьбі за реалізм, народність, ідейність української літератури й театрального мистецтва. За двадцять років творчої діяльності І. Карпенко-Карий написав близько двох десятків п’єс різних жанрів. Серед них – побутові драми з життя села, гостросатиричні комедії, історичні трагедії, тощо. Його п’єси засвідчили дальший розвиток української класичної драматургії. Поряд з п’єсами М. Кропивницького і М. Старицького драматичні твори І. Карпенка-Карого стали основою репертуару українського реалістичного театру, що дав таких визначних майстрів сцени, як М. Садовський, П. Саксаганський, М. Заньковецька. М. Садовська, Г. Затиркевич-Карпинська, Л. Ліницька та інші, театру, що здобув широку славу не тільки на Україні, а й далеко за її межами і посів помітне місце в історії культури нашого народу.

Карпенко-Карий І. К. Твори [Текст] : В 3-х т. / І. К. Карпенко-Карий.- К.: Дніпро, 1985.

 • До 1-го тому увійшли п’єси видатного українського драматурга “Бондарівна”, “Наймичка”, “Сто тисяч” та ін. , в яких талановито показано зростання сільської буржуазії та загострення класових суперечностей, перетворення “хазяйновитого мужика” в капіталіста на Україні в другій половині 19 ст.
 • В другий том ввійшли п’єси на історичну тематику, в яких змальовано життя козацтва на Україні у 17 ст. Такі як,” Сава Чалий”, “Понад Дніпром”, “Чумаки” та ін.
 • До 3-го тому ввійшли п’єси “Суєта” і Житєйське море”, які викривають міщанську мораль буржуазної інтелігенції, а також ранні твори письменника, публіцистика, представлена статтями з питань сценічного мистецтва та листи.

Карпенко-Карий І. К. Драматичні твори [Текст] / Ред. С. Д. Зубков. – К. : Наукова думка, 1989. – 680 с.

 • У книзі подані кращі драматичні твори видатного українського драматурга І. К. Карпенка Карого: “Бурлака”, “Розумний і дурень”, “Наймичка”, “ Мартин Боруля”, “Безталанна”, “Сто тисяч”, “Сава Чалий”, “Хазяїн” та ін. У своїх творах драматург продемонстрував глибинність аналізу соціальних конфліктів, справжню, а не показну народність, яка полягала не в простих запозиченнях з фольклору й етнографії, а в збагаченні його творів народною мудрістю.

Карпенко-Карий, Іван. Хазяїн [Текст] : драматичні твори / І. Карпенко-Карий. - Х. : Фоліо, 2006 . -317 с.

 • Саме сільська буржуазія, капіталісти-землевласники і стали об’єктом “злої сатири” в комедії “Хазяїн”. Терентій Гаврилович Пузир – головний персонаж комедії. Це хазяїн-мільйонер,на його землях працюють сотні робітників, вони випасають сорок тисяч овець, вирощують пщеницю та буряки. Проте неймовірно розбагатівши Пузир на цьому не зупиняється та відверто заявляє: “Шукаю, де б більше купить землі, бо скільки б чоловік її не мав – все бракує”. Ненаситна жадоба до наживи, ставши єдиною, всепоглинаючою пристрастю, перетворила Пузиря на моральну потвору, зробила з нього справжнього хижака.

Карпенко-Карий, Іван Сто тисяч [Текст] : Драматичні твори / І. Карпенко-Карий. - Х. : Фоліо, 2007. – 352 с.

 • Книга включає в себе відомі твори українського драматурга І. К. Карпенка-Карого: “Сава Чалий”, “Хазяїн”, “Сто тисяч”, “Мартин Боруля”. Як ніхто з українських драматургів другої половини 19 ст. Іван Карпенко-Карий розгорнув широку картину життя українського народу, показавши класову диференціацію в його середовищі, опоетизувавши красу духовного світу простих людей і сатирично висміявши звиродніння панівних верхів.

Українська драматургія XIX-XX століть: Михайло Старицький. Іван Карпенко-Карий. Іван Кочерга [Текст] / Ред. О. Б. Діденко, О. В. Осадча. – К. : Наукова думка, 2006. – 408 с.

 • До книги увійшли драматичні твори М. Старицького, І. Кочерги та твір І. Карпенка – Карого “Сава Чалий” – трагедія, що точно відтворює історичний колорит 17 ст. та є “своєрідною відповіддю драматурга-демократа на питання, що робити селянству, щоб звільнитися від поміщицького гніту”. Це споріднює п’єсу з іншими творами, в яких соціальні проблеми аналізувалися на матеріалі історичного минулого, і свідчить не лише про її політичну актуальність, а й про глибоку народність.

Антологія української драматургії [Текст] : Збірник . - К. : Мистецтво, [Вип. 2]. - 2005. – 432 с.

 • До збірника увійшли драматичні твори класиків української літератури: Марка Кропивницького, Івана Франка, Лесі Українки та твори І. К. Карпенка-Карого «Сава Чалий», «Сто тисяч», «Хазяїн». Рецензент даного видання, художній керівник Національного театру російської драми ім. Л. Українки М. Резнікович писав: «Ця книга може стати серйозним поштовхом до усвідомлення, що у нас були автори, які користувалися успіхом, які були на рівні художності і які були на рівні якоїсь великої громадської думки».

Українські письменники: Довідник [Текст] / Відп. за вип. М. І. Преварська. – К. : Велес, 2011. – 368 с.

 • Довідник подає біографічні дані, огляд творчості, перелік основних творів та додаткову літературу про українських письменників, які стали класиками: І. Карпенка-Карого, О. Гончара, М. Старицького, П. Куліша, П. Загребельного, Л. Українки та ін. , а також про сучасник українських письменників. Для полегшення орієнтації у літературних процесах та творчості окремих письменників і поетів в довіднику вміщено додаток “Літературні напрями і течії”.

Усі українські письменники : Довідник [Текст] /Упоряд. Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. – Харків. : Торсінг Плюс, 2008. – 384 с.

 • Довідник містить відомості про класиків української літератури. Стисла довідка про кожного автора включає основні відомості про творчість і життя, коротку характеристику творів і список рекомендованої літератури. Довідник включає також словник літературознавчих термінів і понять.

Дем’янівська Л. С. Іван Карпенко-Карий: життя і творчість [Текст] / Л. С. Дем’янівська. – К. : Либідь, 1995. – 144 с.

 • У скарбницю української культури вагому частку вніс великий драматург і талановитий актор Іван Карпенко-Карий (Тобілевич). Пропонований посібник написаний на широкому документальному матеріалі з глибоким аналізом життєвого і творчого шляху письменника. Автор послуговується архівними й критичними джерелами, які тривалий час не були в обігу, свідомо замовчувалися (праці С. Єфремова, О. Дорошкевича, Я. Мамонтова, Є. Чикаленка та ін.). Нові підходи до аналізу п’єс драматурга, винесення в центр уваги художньої якості творів допомагають уникнути в оцінці цієї особистості однобічності, штампів і схематизму, культивованих донедавна у вузівських підручниках; ширше розкрити гуманістичну суть драматургії І. Карпенка-Карого, пошуки ним суспільного і морального ідеалу.

Коломієць Р. Г. Театр Саксаганського і Карпенка-Карого [Текст] / Р. Г. Коломієць. – К. : Мистецтво, 1984. – 100 с.

 • Ця книга про одну з видатних українських труп кінця XIX – початку XX століття, про співдружність і співтворчість братів Тобілевичів – режисера й актора П. К. Саксаганського та драматурга І. К. Карпенка-Карого. На документальному матеріалі відтворено хроніку театру: репертуар, сценічні портрети акторів, здійснені вистави тощо. Розрахована на теоретиків і практиків театру, а також на широке коло читачів.

Спогади про Івана Карпенка-Карого: Збірник [Текст] / Упоряд., автор вступ. ст. Р. Я. Пилипчук. – К. : Мистецтво, 1987. – 183 с.

 • У книжці зібрано спогади сучасників великого українського драматурга, актора і організатора театральної справи Івана Карповича Карпенка-Карого (Тобілевича), про його життя і діяльність. Відомі діячі української культури І. Мар’яненко, Софія Тобілевич, М. Садовський, П, Саксаганський та інші колективно змальовують творчий портрет одного з корифеїв українського театру. Розрахована на широке коло читачів.

Пільгук І. Іван Карпенко-Карий (Тобілевич) [Текст] / І. Пільгук. – К. : Молодь,1976. – 294 с.

 • Повість про видатного українського драматурга, актора, режисера і театрального діяча Івана Карповича Тобілевича – Карпенка-Карого написано на широкому документальному матеріалі з глибоким аналізом творчості письменника-демократа. Багато уваги приділено таким видатним акторам, як Марко Кропивницький, Марія Заньковецька, Микола Садовський, Панас Саксаганський, чиї імена, за словами Станіславського, “увійшли золотими літерами на скрижалі світового мистецтва”.

Творчість І. Карпенка-Карого своєрідно підсумувала майже столітній розвиток української драматургії, піднявши її на новий рівень. Вражаючи тематичним і жанровим багатством, вона у своїй цілісності, являє собою розмаїту картину життя України протягом століть. Твори І. Карпенка-Карого багатьма своїми елементами входять в ідейно-естетичний контекст нової європейської драми. Іван Франко писав про І. Карпенка-Карого: "Чим він був для України, для розвою її громадського та духовного життя, се відчуває кожний, хто чи то бачив на сцені, чи хоч би лише читав його твори; се розуміє кожний, хто знає, що він був одним із батьків новочасного українського театру, визначним артистом та при тім великим драматургом, якому рівного не має наша література”.

 • Творчість І. Карпенка-Карого своєрідно підсумувала майже столітній розвиток української драматургії, піднявши її на новий рівень. Вражаючи тематичним і жанровим багатством, вона у своїй цілісності, являє собою розмаїту картину життя України протягом століть. Твори І. Карпенка-Карого багатьма своїми елементами входять в ідейно-естетичний контекст нової європейської драми. Іван Франко писав про І. Карпенка-Карого: "Чим він був для України, для розвою її громадського та духовного життя, се відчуває кожний, хто чи то бачив на сцені, чи хоч би лише читав його твори; се розуміє кожний, хто знає, що він був одним із батьків новочасного українського театру, визначним артистом та при тім великим драматургом, якому рівного не має наша література”.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка