Становище та проблеми дітей з інвалідністюСкачати 32,61 Kb.
Дата конвертації25.01.2017
Розмір32,61 Kb.

Становище та проблеми дітей з інвалідністю

 • За даними Державного
 • комітету статистики в 2006 р. в
 • Україні налічувалося 168 128
 • дітей з ін. до 18 років:
 • вроджені аномалії – 66%
 • хвороби кістково-м’язової системи та сполучних тканин – 13%
 • вроджені аномалії кінцівок – 8%
 • стали ін. в наслідок травм та отруєнь – 6%

Становище та проблеми дітей з інвалідністю

 • Вікова структура дитячої інвалідності:
 • до 3 р. – 11 203
 • 3-6 рр. – 23 925
 • 7-13 рр. – 71 788
 • 14-15 рр. – 61 212
 • Аналіз показує, що 86% отримали
 • інвалідність у віці 7-15 р, 10% - від
 • 3-6 років, 4% до 3 років внаслідок
 • отруєнь, травм та інш. наслідків

Становище та проблеми дітей з інвалідністю

 • 89% - сім’ї
 • 1% - будинки дитини (МОЗ)
 • 6% - спеціаліз. дит. буд., шк.-інт. (МОН)
 • 3% - дитячі буд. -інт. (МПСП)
 • 1% - лікувально-профілактичні заклади інш. міністерств

Проблеми дітей, які виховуються в інтернатних закладах:

 • Відсутність індивідуального підходу, як наслідок не поліпшення перебігу хвороб
 • Перешкода формуванню соціальної мобільності, інтегрованості в суспільство
 • Низька активність, обмежені емоційні прояви, мляві, апатичні
 • Насторожує все незнайоме, лякаються людей, тварин, предметів
 • 88% ЗПР
 • 39% до 3-х р. володіють мовою
 • 47% - розуміють мову
 • 14% не розуміють і не володіють

Загальні проблеми дітей з інвалідністю

 • Проблеми, пов'язані з недоліками фінансового і матеріально-технічного забезпечення
 • Проблеми нормативно-правового забезпечення
 • Відсутність або брак сучасних спеціалізованих закладів, фахових спеціалістів, нових підходів та супроводу
 • Специфічні проблеми у сфері освіти
 • Проблема працевлаштування
 • Комплекс проблем, пов'язаних із недоліками системи охорони здоров’я

Специфічні проблеми сімей, де виховують дитину з інвалідністю

 • Низька реабілітаційна культура сім’ї:
 • понад 12 000 дітей з порушенням слуху – встановлення контакту в сім’ї
 • понад 11 000 з порушенням зору – часто гіперопіка, помилки виховання
 • 33 583 внаслідок хвороб нервової системи, 27 075 – внаслідок розладів психіки та поведінки – перевага лікуванню, ніж корегуванню або зневіра
 • Втомлюваність батьків

Специфічні проблеми сімей, де виховують дитину з інвалідністю

 • 7 930 внаслідок хвороб кістково-мязової системи: проблеми самообслуговування дитини, пересування, мобільності, ізоляції
 • Понад 19 000 має комбіновані ураження центральної нервової системи: допомоги по догляду за дитиною
 • 6176 цукровий діабет, 5602 астму, 3039 нефрит, серцево-судинні та ін. хронічні захворювання – проблеми з медикаментозним лікуванням, госпіталізацією, режимом дня, розвитком та навичок самоконтролю
 • Пухлини, саркоми, смертельні хвороби: страх втратити дитину, депресії, байдужість
 • Ставлення батьків та дітей до інвалідності
 • Проблеми виховання дитини

Проведення просвітницької роботи для педагогів навчальних закладів

Партнери:

 • Київський міський центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів
 • Спілка перекладачів жестової мови України
 • Спілка громадських організацій інвалідів м. Києва
 • Фонд розвитку та впровадження комп’ютерних і інформаційних технологій для інвалідів АІК

Мета:

 • Виявлення і подолання стереотипного ставлення до дітей з інвалідністю у педагогів навчальних закладів
 • Формування толерантного ставлення та розуміння проблем інвалідності

В програмі:

 • Тематична зустріч з людьми з інвалідністю, які мають певні досягнення в суспільстві
 • Вправи з виявлення стереотипів та формування толерантності
 • Ознайомлення з світовими тенденціями розуміння інвалідності, нормативною базою
 • Напрацювання навичок етикету спілкування з людьми з інвалідністю
 • Перегляд відеофільму Міжнародного кінофестивалю проблем інвалідності “Кіно без бар'єрів”

термінологія

 • З особливими потребами
 • Обмеженими можливостями
 • Обмеженою життєдіяльністю
 • Особливими освітніми потребами

ТЕРМІНОЛОГІЯ

 • Інвалід - це особа, яка має порушення здоров'я зі стійкими розладами функцій організму, обумовлене захворюванням, наслідками травми чи дефектами, що призводять до обмеженої життєдіяльності, й потребує соціального захисту
 • (Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні")
 • Інвалідність – означає втрату або обмеження можливості брати участь у житті суспільства на рівні з іншими. Він описує зіткнення між інвалідом і довкіллям. Цей термін має на меті наголосити на недоліках у довкіллі та в багатьох видах організованої діяльності в суспільстві
 • (Стандартні правила ООН щодо урівняння можливостей інвалідів)
 • Інвалідність - міра втрати здоров'я та обмеження життєдіяльності, що перешкоджає або позбавляє конкретну особу здатності чи можливості здійснювати діяльність у спосіб та в межах, що вважаються для особи нормальними залежно від вікових, статевих, соціальних і культурних факторів (Закон України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”)
 • Не міра втрати здоров’я, а обмеження можливостей

Термінологія ВООЗ

 • Здоров’я – це не відсутність хвороб або фізичних вад, а стан повного фізичного, душевного та соціального благополуччя

Статус ратифікації Конвенції ООН про права інвалідів

 • Станом на 17 лютого 2010 року, статус підписання та ратифікації Конвенції та Факультативного протоколу є наступним:
 • 144 країни підписали Конвенцію
 • 88 країни підписали Факультативний протокол
 • 79 країн ратифікували Конвенцію
 • 50 країни ратифікували Факультативний протокол
 •  
 • 24 вересня 2008 року Україна підписала Конвенцію та Факультативний протокол
 • 16 грудня 2009 року Україна ратифікувала Конвенцію та Факультативний протокол
 • 6 березня 2010 року Конвенція вступила в силу в Україні

Конвенція ООН про права інвалідів

 • Останній громадський рух за права в ХХ ст.
 • Зміна нормативної парадигми від політики благодійності на політику прав і гідності людини з інвалідністю
 • Інвалідність – це різноманіття і частина людства

Конвенція ООН про права інвалідів

 • Право на самовизначення та незалежність
 • Право на повноцінну участь в житті суспільства
 • Право на гідний життєвий рівень
 • Право на повагу суспільства

Моделі розуміння інвалідності

 • МЕДИЧНА МОДЕЛЬ:
 • Ведуча роль медицини. Людина – пацієнт
 • Мета реабілітації: поновлення трудової діяльності
 • Інвалідність = непрацездатність
 • Принцип: сегрегація людей з інвалідністю

Моделі розуміння інвалідності

 • СОЦІАЛЬНА МОДЕЛЬ:
 • Ступінь втрати здібностей до соціального функціонування звичайного рівня життя даного суспільства
 • Вирішення проблеми інвалідності – через надання індивідуальної допомоги
 • Створення системи закладів обслуговування, реабілітації (доступних територіально, за переліком послуг)
 • Принцип: інтеграція людей з інвалідністю

Моделі розуміння інвалідності

 • ПОЛІТИКО-ПРАВОВА МОДЕЛЬ:
 • Рівність прав закріплено законодавством
 • Створення рівних можливостей, створення відповідних соціальних структур
 • Принцип: люди з інвалідністю є соціальною меншиною, права і свободи яких порушуються (архітект. недоступністю, соціальною ізоляцією, обмеженням участі в житті суспільства, освіті, культурі, спорті тощо)

Моделі розуміння інвалідності

 • МОДЕЛЬ КУЛЬТУРНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ:
 • Всі аспекти життя суспільства мають бути доступними для всіх членів суспільства незалежно від їх різниці
 • Принцип філософії незалежного життя

Таким чином,

 • Таким чином,
 • інвалідність
 • розглядається НЕ
 • СТІЛЬКИ МЕДИЧНОЮ,
 • ЯК СОЦІАЛЬНОЮ
 • ПРОБЛЕМОЮ

“Дискримінація за ознакою інвалідності”

 • означає будь-яке розмежування, виключення чи обмеження на основі інвалідності, метою чи результатом якої є послаблення чи заперечення визнання реалізації або здійснення на рівні з іншими прав людини та основоположних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, громадській чи будь-якій іншій сфері. Вона включає в себе всі форми дискримінації, у тому числі відмову у розумному пристосуванні
 • Ст.2 Конвенції ООН про права інвалідів

СТЕРЕОТИПИ

 • І хоча стереотипи можуть носити як позитивне або негативне забарвлення вони спотворюють реальну ситуацію.
 • В повсякденному житті стереотипи роблять вплив на наші вчинки і вчинки інших щодо нас на різних рівнях.
 • Знання, основані на думках інших
 • Погляди, що домінують у суспільстві
 • Знання з одиничного індивідуального досвіду
 • Отримання більш широких знань
 • Формування особистісних поглядів, думок, відношень
 • Набуття практичного досвіду спілкування, взаємодії
 • Позиція формується зі складових:
 • Якісні показники у відношенні
 • спеціаліста до людини з інвалідністю

Міжкультурне виховання:

 • Уявляти себе зі сторони
 • Розуміти світ в якому живеш
 • Знайомитися з іншими реальностями
 • Дивитися на різність позитивно
 • Буди здібним розвивати позитивні відносини, цінності, поведінку

Чого хочуть люди з інвалідністю?

 • «Ничего особенного, ничего необычного. Мы хотим ходить в местную школу, пользоваться публичной библиотекой, ходить в кино, поехать на автобусе или пойти в магазин в центре города, навестить родственников, живущих в другом районе города или страны. Мы хотим прийти в день выборов на избирательный участок и проголосовать. Мы хотим иметь возможность создать семью. Мы хотим быть в состоянии прокормить своих детей. Мы хотим иметь качественное недорогое медицинское обслуживание. Мы хотим, чтобы нас воспринимали как обычных людей, как часть общества, а не как нечто такое, что нужно спрятать подальше от глаз, пожалеть или подать на бедность». Адриан Рубин Бархидт, 10 апреля 1996 года. 26 Источник: www.disrights.org

Методи:

 • Активні і динамічні методи
 • Ми працюємо з процесами
 • За допомогою інформування, аналізу, критичного розмірковування над нашою дійсністю
 • Позитивна взаємодія в повсякденному житті з людьми, що належать до іншої культури
 • Перенесення цих позитивних відносин з людьми з інших культур на окремі або колективні дії

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ИНВАЛИДА

 • Не рассматривайте мою инвалидность как проблему.
 • Не надо меня поддерживать, я не так слаб, как кажется.
 • Не рассматривайте меня как пациента, так как я просто ваш соотечественник.
 • Не старайтесь изменить меня. У вас нет на это прав.
 • Не пытайтесь руководить мною. Я имею право на собственную жизнь, как любая личность.
 • Не учите меня быть покорным, смиренным и вежливым. Не делайте мне одолжение. Поддержите меня, чтобы я мог по мере сил внести свой вклад в общество.
 • Помогите мне познать то, что я хочу.
 • Будьте тем, кто заботится, не жалея времени, и кто борется в попытке сделать лучше.
 • Будьте со мной, даже когда мы боремся друг с другом.
 • Не помогайте мне, когда я в том не нуждаюсь, если это даже доставляет вам удовольствие.
 • Не восхищайтесь мною. Желание жить полной жизнью не заслуживает восхищения. * Узнайте меня лучше. Мы можем стать друзьями.
 • Будьте моим союзником в борьбе против тех, кто пользуется мною для собственного удовлетворения.
 • Давайте уважать друг друга. Ведь уважение предполагает равенство.
 • Слушайте, поддерживайте и действуйте.
 • Норман КЮНК, американский адвокат

Навички незалежного життя:

 • Поняття «навички незалежного життя» не зовсім звичне для вітчизняних практиків, його визначення закордонними колегами включає:
 • знання та навички, що забезпечують вільний та відповідальний вибір;
 • володіння прийомами самодопомоги в різних ситуаціях (у тому числі, вмінням шукати та просити допомоги);
 • «Звичайна» освіта
 • Спеціальна освіта
 • «Звичайна" дитина
 • Круглі бруски для круглих дірок
 • Звичайні педагоги
 • Звичайні школи
 • Особлива дитина
 • Квадратні бруски для квадратних дірок
 • Спеціальні педагоги
 • Спеціальні школи
 • Шляхи інтеграції
 • дітей та молоді з інвалідністю в соціальне середовище: освітнє середовище

ІНТЕГРОВАНА ОСВІТА

 • «Звичайна" дитина
 • Круглі бруски для круглих дірок
 • Звичайні педагоги
 • Звичайні школи
 • Особлива дитина
 • Квадратні бруски для квадратних дірок
 • Спеціальні педагоги
 • Спеціальні школи

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

 • Всі діти різні
 • Всі діти можуть вчитися
 • Є різні здібності, різні етнічні групи, різний зріст, походження, стать
 • Адаптація системи до потреб дитини

Реабілітація інвалідів

 • Система медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових заходів, спрямованих на надання особам допомоги у відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій організму, усуненні обмежень їх життєдіяльності для досягнення і підтримання соціальної і матеріальної незалежності, трудової адаптації та інтеграції в суспільство
 • Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”

Види реабілітації

 • Медична реабілітація
 • Психолого-педагогічна реабілітація
 • Професійна реабілітація
 • Трудова реабілітація
 • Фізкультурно-спортивна реабілітація
 • Фізична реабілітація
 • Соціальна реабілітація
 • Психологічна реабілітація

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РЕАБІЛІТАЦІЇ

 • Реалізація людиною з інвалідністю своїх конституційних прав;
 • проведення державної політики у сфері реабілітації людей з інвалідністю;
 • сприяння їх широкій інтеграції у суспільство;
 • системний підхід до організації реабілітації людей з інвалідністю;
 • послідовність і наступність у проведенні багато профільних реабілітаційних заходів;
 • контроль за якістю послуг з медичної, психолого-педагогічної, фізичної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної, побутової і соціальної реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення

Соціальна реабілітація

 • За медичною моделлю розуміння інвалідності:
 • Принцип ізоляції: історичний процес, формування фобій та забобонів до людей з інвалідністю; створення сегрегованих від суспільства систем (шкіл-інтернатів, будинків-інтернатів, спеціалізованих підприємств). Люди з інвалідністю – об'єкт допомоги, ведуча роль спеціалістів.
 • Принцип компенсації: виплата пенсій та пільг

Соціальна реабілітація

 • За соціальною моделлю розуміння інвалідності:
 • Виконання міжнародного та державного законодавства: розуміння проблеми інвалідності суспільством і можливість користування своїми правами людиною з інвалідністю – принцип рівних соціальних прав та можливостей;
 • Принцип активної участі осіб з інвалідністю в організації роботи служб допомоги (отримання коштів від держави на здійснення індивід. реабілітаційних заходів);
 • Принцип незалежного життя осіб з інвалідністю;
 • Принцип неперервного зв'язку індивіда та соціального середовища (проживання, виховання, навчання, спілкування, задоволення всіх потреб);
 • Принцип вивчення та збереження сімейних і соціальних зв'язків;
 • Принцип комплексності та послідовності реабілітаційних заходів;
 • Принцип державних соціальних гарантій для осіб з інвалідністю;
 • Принцип пріоритету прав та законних інтересів осіб з обмеженими можливостями.

«Волонтерський загін «SOS-сервіс» з підготовки соціальних працівників на громадських засадах до надання соціальної допомоги особам з функціональними обмеженнями під час проведення масових заходів, таборувань, оздоровлення»

 • У 2007 році в проекті брали участь
 • 30 волонтерів.
 • У 2008 році навчання проходили 35 волонтерів з КМЦСССДМ та районів міста
 • У 2011 році40 спеціалістів і волонтерів
 • Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка