Статистичний класифікатор органів державного управління (скоду) передмоваСкачати 320,73 Kb.
Дата конвертації07.03.2017
Розмір320,73 Kb.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби статистики України
16 листопада 2015 року N 330

СТАТИСТИЧНИЙ КЛАСИФІКАТОР ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
(СКОДУ)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: відділ статистичних класифікацій департаменту статистичної інфраструктури Державної служби статистики України

2 РОЗРОБНИКИ: Н. Корчоха, К. Піліна

3 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказом Державної служби статистики України від _____________ N ____

4 ДАТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ: 01.12.2015

5 СХВАЛЕНО: рішення Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України N 11 від 07.10.2015

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Статистичний класифікатор органів державного управління (СКОДУ) є нормативно-технічним документом, який використовують органи державної статистики для систематизації і впорядкування статистичної інформації та адміністративних даних, необхідних для забезпечення обліку і моніторингу об'єктів державної власності.

Облік і моніторинг об'єктів державної власності здійснюється органами державної статистики відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 N 499 із змінами), та на виконання Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 N 467, і Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 N 1121.

СКОДУ застосовують у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

СКОДУ також може бути корисним для інших зацікавлених користувачів.

2 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ

Управління об'єктами державної власності здійснюється Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами, іншими суб'єктами, відповідно до норм Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та з урахуванням положень Цивільного кодексу України, інших законодавчих та нормативно-правових актів України. Згідно із Законом України "Про управління об'єктами державної власності" управління об'єктами державної власності полягає у реалізації прав держави як власника таких об'єктів, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

Об'єктами класифікації в СКОДУ є органи державної влади та інші юридичні особи, які здійснюють управління об'єктами державної власності (далі - органи державного управління):

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади (служби, агентства, інспекції, державні комітети тощо), органи державної влади зі спеціальним статусом, органи прокуратури, законодавчої та судової влади, інші державні органи та установи, що забезпечують здійснення повноважень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

державні господарські об'єднання (державні корпорації), державні холдингові компанії та інші державні господарські організації, державні наукові організації (Національна академія наук, галузеві академії), творчі спілки тощо, на які відповідними нормативно-правовими актами покладено функції з управління державним майном у визначеній сфері;

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Надання класифікаційного коду за СКОДУ здійснюється в ЄДРПОУ для:

органів державної влади, які здійснюють управління об'єктами державної власності;

юридичних осіб - державних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій, інших господарських організацій, щодо яких здійснюються корпоративні права держави, та/або господарських організацій, на балансі яких перебуває державне майно.

При визначенні класифікаційного коду за СКОДУ слід керуватись такими основними правилами:

у разі утворення нового органу державного управління на базі кількох органів, що ліквідуються, новоствореному органу державного управління надають новий код за СКОДУ;

у разі зміни статусу органу державного управління або зміни його функцій змінюють першу цифру 5-значного кодового позначення СКОДУ цього органу;

у разі ліквідації чи реорганізації органу державного управління юридичні особи, які знаходились у сфері його управління, залишають за ліквідованим (реорганізованим) органом до отримання інформації щодо їх віднесення до новоствореного, після чого юридичним особам надають код СКОДУ новоствореного органу державного управління.

Ведення СКОДУ здійснює департамент статистичної інфраструктури Державної служби статистики України.

Підставою для внесення змін або перегляду СКОДУ є акти чинного законодавства України щодо органів державного управління.

Оновлена версія СКОДУ розміщується на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.Код

Код ОДУ, що координує або спрямовує діяльність

Назва

Скорочена назва

Підстава

01004

 

Обласні, Київська та Севастопольська міські ради

 

 

01005

 

Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

 

 

01006

 

Районні, районні у місті Києві (у разі утворення) та місті Севастополі ради

 

 

01007

 

Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації

 

 

01008

 

Селищні та сільські ради та їх виконавчі органи

 

 

01009

 

Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи

 

 

01014

68894

Донецька обласна військово-цивільна адміністрація

 

Указ Президента України від 05.03.2015 N 123/2015

01044

68894

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

 

Указ Президента України від 05.03.2015 N 123/2015

01406

68894

Районні військово-цивільні адміністрації Донецької області

 

Указ Президента України від 05.03.2015 N 123/2015

01409

68894

Військово-цивільні адміністрації у містах Донецької області

 

Указ Президента України від 05.03.2015 N 123/2015

04406

68894

Районні військово-цивільні адміністрації Луганської області

 

Указ Президента України від 05.03.2015 N 123/2015

04408

68894

Селищні та сільські військово-цивільні адміністрації Луганської області

 

Указ Президента України від 05.03.2015 N 123/2015

06695

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

 

Закон України від 23.12.98 N 350

11000

 

Кабінет Міністрів України

 

Закон України від 27.02.2014 N 794-VII

11014

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 N 850

11024

11014

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 N 850

11064

11000

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Мінагрополітики України

Указ Президента України від 23.04.2011 N 500/2011

11074

11000

Міністерство екології та природних ресурсів України

Мінприроди

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 N 32

11085

11000

Міністерство освіти і науки України

МОН

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 N 630

11087

11000

Міністерство молоді та спорту України

Мінмолодьспорт

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 N 220

11094

11000

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Міненерговугілля України

Указ Президента України від 06.04.2011 N 382/2011

14084

11000

Міністерство оборони України

Міноборони

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 N 671

17074

11000

Міністерство соціальної політики України

Мінсоцполітики

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 N 423

17094

11000

Міністерство культури України

Мінкультури

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 N 495

17124

11000

Міністерство закордонних справ України

МЗС України

Указ Президента України від 06.04.2011 N 381/2011

17184

11000

Міністерство охорони здоров'я України

МОЗ

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 N 267

17214

11000

Міністерство інфраструктури України

Мінінфраструктури

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 N 460

17284

11000

Міністерство фінансів України

Мінфін

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 N 375

17294

11000

Міністерство юстиції України

Мін'юст

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 N 228

18184

11000

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Мінекономрозвитку

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 N 459

18354

11000

Міністерство внутрішніх справ України

МВС

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 N 401

19084

11000

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Мінрегіон

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 N 197

19114

11000

Міністерство інформаційної політики України

МІП

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 N 2

21077

11074

Державна служба геології та надр України

Держгеонадра України

Указ Президента України від 06.04.2011 N 391/2011

21086

18184

Державна служба інтелектуальної власності України

ДСІВ

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.11.2014 N 658

21104

11000

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Держкомтелерадіо

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 N 341

21204

11000

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 N 442

22784

17074

Пенсійний фонд України

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2014 N 280

23094

18354

Адміністрація Державної прикордонної служби України

Адміністрація Держприкордонслужби

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 N 533

24124

18354

Національна поліція України

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 N 641

24134

18354

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

ДСНС України

Указ Президента України від 16.01.2013 N 20/2013

25384

17294

Державна пенітенціарна служба України

ДПтС

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 N 225

27056

11000

Державна регуляторна служба України

ДРС

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 N 724

27072

17074

Державна служба України з питань праці

Держпраці

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 N 96

27077

17074

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.2014 N 326

27088

17074

Державна служба зайнятості (Центральний апарат)

 

Наказ Мінсоцполітики України від 12.02.2015 N 141/2015

27096

11000

Державна служба України з питань Автономної Республіки Крим, міста Севастополя

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 N 625

27189

17184

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 N 442

27212

17214

Державна служба України з безпеки на транспорті

Укртрансбезпека

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 N 103

27216

17214

Державна авіаційна служба України

Державіаслужба

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 N 520

27219

27212

Державна спеціальна служба транспорту

Держспецтрансслужба

Указ Президента України від 06.08.2004 N 873/2004

27226

11000

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Адміністрація Держспецзв'язку

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 N 411

27307

17284

Державна фіскальна служба України

ДФС

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 N 236

27324

17294

Державна архівна служба України

Укрдержархів

Указ Президента України від 06.04.2011 N 407/2011

28356

18354

Державна міграційна служба України

ДМС

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 N 360

28534

11000

Антимонопольний комітет України

 

Указ Президента України від 27.06.99 N 741/99

28604

19084

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Держгеокадастр

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 N 15

28774

17284

Державна казначейська служба України

Казначейство

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 N 215

28784

11000

Фонд державного майна України

 

Закон України від 09.12.2011 N 4107-VI

28954

18184

Державна служба статистики України

Держстат

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 N 481

28956

18184

Державна служба експортного контролю України

Держекспортконтроль

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 N 159

29014

17284

Державна служба фінансового моніторингу України

Держфінмоніторинг

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 N 455

30524

11000

Державне космічне агентство України

ДКА України

Указ Президента України від 08.04.2011 N 442/2011

31048

11000

Національне агентство з питань запобігання корупції

 

Закон України від 14.10.2014 N 1700-VII

33164

11000

Національне агентство України з питань державної служби

Нацдержслужба України

Указ Президента України від 18.07.2011 N 769/2011

34135

11074

Державне агентство України з управління зоною відчуження

ДАЗВ

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 N 564

34604

18184

Державне агентство резерву України

Держрезерв

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 N 517

36204

19084

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

Держенергоефективності

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 N 676

37064

11064

Державне агентство лісових ресурсів України

Держлісагентство

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 N 521

37098

17094

Державне агентство України з питань кіно

Держкіно

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 N 277

37241

19084

Державне агентство з питань електронного урядування України

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 N 255

37304

17214

Державне агентство автомобільних доріг України

Укравтодор

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 N 439

38094

11074

Державне агентство водних ресурсів України

Держводагенство

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 N 393

38194

11064

Державне агентство рибного господарства України

Держрибагентство України

Указ Президента України від 16.04.2011 N 484/2011

39088

19084

Державне агентство України з питань відновлення Донбасу

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 N 655

39606

 

Національне агентство інфраструктурних проектів України

Укрінфрапроект

Указ Президента України від 17.01.2014 N 12/2014

41075

11074

Державна екологічна інспекція України

Держекоінспекція

Указ Президента України від 13.04.2011 N 454/2011

41088

11085

Державна інспекція навчальних закладів України

ДІНЗ

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 N 538

41096

11094

Державна інспекція енергетичного нагляду України

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 N 442

48754

17284

Державна фінансова інспекція України

Держфінінспекція

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 N 310

49086

19084

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Держархбудінспекція

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 N 294

49544

11000

Державна інспекція ядерного регулювання України

Держатомрегулювання

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 N 363

53714

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

 

Закон України від 03.03.2005 N 2461-IV

57434

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

НКЦПФР

Указ Президента України від 23.11.2011 N 1063/2011

57454

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики комунальних послуг

НКРЕКП

Указ Президента України від 10.09.2014 N 715/2014

57464

 

Центральна виборча комісія

 

Закон України від 30.06.2004 N 1932-IV

57474

 

Державне управління справами

 

Указ Президента України від 17.12.2002 N 1180/2002

57524

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Нацкомфінпослуг

Указ Президента України від 23.11.2011 N 1070/2011

57634

 

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки

 

Указ Президента України від 14.06.2000 N 800

57644

 

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка

 

Указ Президента України від 04.10.2010 N 932/2010

57704

 

Комітет із Державної премії України у галузі архітектури

 

Указ Президента України від 20.03.2002 N 271

59024

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

НКРЗІ

Указ Президента України від 23.11.2011 N 1067/2011

63124

 

Управління державної охорони України

 

Закон України від 04.03.98 N 160/98-ВР

67664

 

Апарат Верховної Ради України

 

Розпорядження Голови Верховної Ради України від 20.11.2014 N 734

67684

 

Рахункова палата

 

Закон України від 11.07.96 N 315/96-ВР

68224

 

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим

 

Закон України від 02.03.2000 N 1524

68234

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 

Закон України від 23.12.97 N 776/97-ВР

68294

 

Рада національної безпеки і оборони України

 

Закон України від 05.03.98 N 183/98-ВР

68334

 

Національна служба посередництва і примирення

НСПП

Указ Президента України від 17.11.98 N 1258/98

68624

 

Національне антикорупційне бюро України

 

Закон України від 14.10.2014 N 1698-VII

68884

 

Служба зовнішньої розвідки України

 

Указ Президента України від 14.10.2004 N 1239/2004

68894

 

Служба безпеки України

 

Закон України від 25.03.92 N 2229-XII

71224

 

Державна судова адміністрація України

 

Закон України від 12.02.2015 N 192-VIII

75304

 

Вищий адміністративний суд України

 

Закон України від 12.02.2015 N 192-VIII

75314

 

Вища рада юстиції

 

Закон України від 12.02.2015 N 192-VIII

75324

 

Вищий господарський суд України

 

Закон України від 12.02.2015 N 192-VIII

75334

 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України

 

Закон України від 12.02.2015 N 192-VIII

75364

 

Система прокуратури України

 

Закон України від 14.10.2014 N 1697-VII

77554

 

Верховний Суд України

 

Закон України від 12.02.2015 N 192-VIII

77564

 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

 

Закон України від 12.02.2015 N 192-VIII

77574

 

Конституційний Суд України

 

Закон України від 16.10.96 N 422/96-ВР

77584

 

Місцеві суди

 

Закон України від 12.02.2015 N 192-VIII

77594

 

Апеляційні суди

 

Закон України від 12.02.2015 N 192-VIII

81894

 

Національна академія правових наук України*

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 N 1375

82764

 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України**

Фонд соціального страхування від нещасних випадків

Закон України від 28.12.2014 N 77-VIII

82774

 

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності**

 

Закон України від 28.12.2014 N 77-VIII

83144

 

Національна академія аграрних наук України*

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 N 315

84664

 

Федерація професійних спілок України***

 

 

85505

 

Національні творчі спілки

 

 

87614

 

Національна академія наук України****

 

Закон України від 07.02.2002 N 3065-III

88224

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб*****

 

Закон України від 04.07.2014 N 1586-VII

88234

11000

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву******

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 N 1604

89044

 

Національна академія мистецтв України*

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2000 N 977

89204

17094

Український інститут національної пам'яті

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 N 292

89334

 

Національна академія педагогічних наук України*

 

Укази Президента України від 04.03.92 N 124 та від 24.02.2010 N 259

89344

 

Національна академія медичних наук України*

 

Укази Президента України від 24.02.93 N 59/93 та від 24.02.2010 N 259

89604

 

Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради

 

Указ Президента України від 30.05.2012 N 366/2012

93684

11000

Українська державна корпорація по транспортному будівництву "Укртрансбуд"

Укртрансбуд

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.92 N 26

93704

11000

Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт "Укрмонтажспецбуд"

Укрмонтажспецбуд

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.91 N 52

95054

 

Національний банк України

Національний банк

Закон України від 20.05.99 N 679-XIV

95064

11000

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.2000 N 1250

95124

11000

Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.02.2003 N 261

96545

11000

Державний концерн "Укроборонпром"*******

Укроборонпром

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 N 993

97174

11000

Українська державна будівельна корпорація "Укрбуд"

Укрбуд

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.91 N 65

97220

17214

Державна адміністрація залізничного транспорту

Укрзалізниця

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.96 N 262

99904

 

Самоврядні державні заклади, установи

 

 

____________


* Державна наукова організація.

** Некомерційна самоврядна організація.

*** Всеукраїнське добровільне об'єднання.

**** Вища державна наукова організація.

***** Установа, що виконує спеціальні функції.

****** Державна спеціалізована фінансова установа.******* Уповноважений суб'єкт господарювання.
Каталог: uploads -> references
uploads -> Презентація Решетової Є. В. Педагогічний такт, його сутність і прояви
uploads -> Вирішення даної проблеми визначає мета і завдання роботи, а також предмет і напрям дослідження
uploads -> Проектування розвитку інноваційного потенціалу вчителя в системі шкільної освіти
uploads -> Н р. Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 Тростянецької районної ради Сумської області
uploads -> Управлінська компетентність керівника у контексті людиноцентричної моделі управління
uploads -> Професійна компетентність заступника директора з нвр
uploads -> Соціальне управління
references -> Державний класифікатор україни державний класифікатор будівель та споруд дк 018 2000 Видання офіційне Київ Держстандарт України
references -> Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (24. 09. 2013 №287) 5-зез місячна
references -> Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал