Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій ч. IСкачати 47,79 Kb.
Дата конвертації03.12.2016
Розмір47,79 Kb.

СТИЛІ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ ПУБЛІКАЦІЙ Ч. I

 • Оксана Кордюкова,
 • Наукова бібліотека НаУКМА,
 • 2012 р.

ПЛАН

 • 1. Актуальність питання публікацій в міжнародних журналах, розміщених в базах даних.
 • 2. Стилі оформлення бібліографічних посилань:
 • APA (American Psychological Association);
 • MLA (Modern Language Association);
 • Chicago (University of Chicago Press);
 • CSE (Council of Biology Editors).
 • 3. Створення і запис бібліографічних посилань у пристатейних списках літератури.
 • 4. Відмінності запису бібліографічних посилань у різних стилях цитуванння.

5. Приклади опису бібліографічних посилань у пристатейних списках літератури різними стилями цитування.

 • 5. Приклади опису бібліографічних посилань у пристатейних списках літератури різними стилями цитування.
 • Jstor
 • BioMed Central
 • DOAJ
 • Springer
 • Scopus
 • EBSCO
 • HINARI
 • Science Citation Index (SCI)
 • Бібліометричний аналіз

НАУКОМЕТРИЧНА БАЗА ДАНИХ SCIVERSE SCOPUS

 • SJR (Scimago Journal Rank) є рейтингом журналів, що дає можливість оцінити науковий престиж робіт учених, виходячи з кількості ваговитих цитат на кожен документ. Журнал наділяє власним «престижем» або статусом інші журнали, цитуючи опубліковані в них матеріали. Фактично це означає, що цитата з джерела з відносно високим показником SJR має більшу цінність, ніж цитата з джерела з нижчим показником SJR.
 • http://www.jsi.net.ua/scopus/
 • Springer
 • Індексується
 • Оформлення списку літератури за правилами міжнародних журналів
 • Оформлення списку літератури в українському науковому журналі за вимогами ВАК
 • Вимоги до публікацій в українських наукових журналах

СТИЛІ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

 • APA Style - розроблений Американською асоціацією психологів, пропонується використовувати при описі використаних джерел, якщо ви вивчаєте суспільні науки. “Manual of the American Psychological Association”, 6th ed. (Washington, DC: APA, 2010).
 • MLA Style – розроблений Асоціацією сучасних мов Америки. Цей стиль широко використовують в гуманітарних науках, особливо в письмовій формі на мові і літературі. “MLA Style Manual and Guide to Scholarly Publishing “, (2010, 336 p.).
 • Chicago Style (Turabian) – розроблений і введений Видавництвом Чиказького університету з 1906 року. Використовується при написанні курсових, дипломних та докторських робіт з історії. “The Chicago Manual of Style”, 16th ed. (Chicago: University of Chicago Press, 2010).
 • CSE Style – започаткований Радою з науки редакторів (Council of Science Editors). Здебільшого використовується при вивченні природничих наук. “The CSE Manual for Authors, Editors, and Publishers”, 7th ed. (2006).

Основний формат для створення бібліографічного запису посилання для стилів :

 • Основний формат для створення бібліографічного запису посилання для стилів :
 • APA -
 • Автор(и). (Дата). Назва (вторинні Автори). Інформація про публікацію.
 • MLA
 • Автор(и). Назва. Вторинні автори. Інформація про публікацію. Шлях доступу.
 • Chicago/Turabian
 • Автор(и). Назва. Вторинні автори. Інформація про публікацію.
 • CSE
 • Автор(и). (Дата). Назва. Інформація про публікацію.
 • Методичні посібники з APA стилю

ВНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО АВТОРІВ, РЕДАКТОРІВ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ВИПУСК ПРИ ОПИСІ СТИЛЕМ APA

 • Автора(ів) розміщують перед назвою. Прізвища та ініціали авторів вносяться у тому порядку, як знайдені в джерелі.
 • Один автор
 • Malysh, L. O. (Рік публікації). Назва.
 • Два автори
 • Malysh, L. O., & Vinogradov, A. G. (Рік публікації). Назва.
 • Три автори
 • Malysh, L. O., Vinogradov, A. G. & Vengrina, I. Ye. (Рік публікації). Назва.
 • Сім авторів або більше
 • Malysh, L. O., Vinogradov, A. G., Vengrina, I. Ye., Yakovlev, M., Miniailo, I., Vasylchenko, A. …, Shvets, O. (Рік публікації). Назва.
 • Якщо основним відповідальним за документ є не автор, а редактор чи диригент (для муз. творів), то слова “редактор” і “диригент” скорочуються до “Ed. чи Cond.”
 • Один редактор
 • Malysh, L. O. (Ed.). (Рік публікації). Назва.
 • Два редактори
 • Malysh, L. O., & Vinogradov, A. G. (Eds.). (Рік публікації). Назва.
 • Один диригент
 • Malysh, L. O. (Cond.). (Рік публікації). Назва.
 • Існує багато книг (документів), де в роботі над нею окрім авторів взяли участь і інші особи (редактори, перекладачі, сценаристи та виконавці (для фільмів) та ін.). Вони і будуть вторинними авторами.
 • Один редактор
 • Malysh, L. O. (Рік публікації). Назва (V. Bondar, Ed.).
 • Два редактори
 • Malysh, L. O. (Рік публікації). Назва (V. Bondar & Ya. Odynak, Eds.).
 • Різні групи учасників розділяються між собою крапкою з комою (;).
 • Один редактор і два перекладачі
 • Malysh, L. O. (Рік публікації). Назва (V. Bondar, Ed. ; O. Martsenyuk & M. Andreeva, Trans.).

Деякі джерела мають колективного автора. Назву організації пишуть на місці автора. Якщо ця ж організація є і видавцем, то на місці видавника пишуть “Author”, щоб не повторювати назву організації.

 • Деякі джерела мають колективного автора. Назву організації пишуть на місці автора. Якщо ця ж організація є і видавцем, то на місці видавника пишуть “Author”, щоб не повторювати назву організації.
 • Колективний автор
 • National University of Kyiv-Mohyla Academy. (Рік публікації). Назва.
 • Урядова організація (автор)
 • Ministry of Education, Science Youth and Sports of Ukraine. (Рік публікації). Назва.
 • Іноді зустрічаються документи, які не мають автора чи інших відповідальних осіб (організацій). У цьому випадку першою пишеться назва книги (документа), потім дата та інші відповідні бібліографічні дані.
 • Webster’s dictionary. (1995). Springfield, MA: Merriam-Webster.

Іноді потрібно описати частину книги (документа, тобто главу, розділ, параграф, або статтю з журналу. Їх треба описувати за такими правилами:

 • Іноді потрібно описати частину книги (документа, тобто главу, розділ, параграф, або статтю з журналу. Їх треба описувати за такими правилами:
 • Автор розділу і перекладач та редактор книги та перекладач
 • Malysh, L. O. (Дата). Назва глави (O. Martsenyuk, Trans.). In A. G. Vinogradov, (Ed.) & Ya. Odynak, (Trans.), Назва (книги).
 • Автор і перекладач статті
 • Malysh, L. O. (Дата). Назва статті (O. Martsenyuk, Trans.). Назва журналу.
 • Джерела такі як назви книг та журналів в описі виділяються курсивом. Назви глав, розділів, параграфів, статей – курсивом не виділяються. Як правило, першу літеру першого слова заголовка, підзаголовка та власні імена пишуть з великої літери. В назвах періодичних видань (газет, журналів) кожне слово пишуть з великої літери.

Формати бібліографічного опису різних типів документів стилем APA.

 • Формати бібліографічного опису різних типів документів стилем APA.
 • Книга
 • Автор. (Рік публікації). Назва. Місто, Держава: Видавництво.
 • Журнал -
 • Автор. (Дата публікації). Назва статті. Назва журналу, Том (Випуск), Сторінка(и).
 • Періодичне видання (науково-популярне) –
 • Автор. (Дата публікації). Назва статті. Назва журналу, Том, Сторінка(и).
 • Газета –
 • Автор. (Дата публікації). Назва статті. Назва газети, Сторінка(и).
 • Електронний ресурс - Contributors' names (Last edited date). Title of resource. Retrieved from http://Web address for OWL resource.

Дата публікації для книг – (2002), для журналу – (2002, February), для журналу, періодичного видання (magazine) - (2002, February 12), для газети - (2002, February 12).

 • Дата публікації для книг – (2002), для журналу – (2002, February), для журналу, періодичного видання (magazine) - (2002, February 12), для газети - (2002, February 12).
 • Якщо немає дати, то пишуть “n. d”, що означає “немає дати”.
 • Postman, N. (n. d). Teaching as a conserving activity. New York, NY: Delacorte Press.
 • Для книг, статей і т.д. проставляється DOI (цифровий ідентифікатор об’єкта). DOI - це літеро-цифровий рядок, який використовується для ідентифікації журнальних статей та інших документів, що існують в електронному вигляді. DOI на статті можна пошукати на CrossRef.org. В описі електронних книжок можна замінити місце видання і видавця DOI. Завжди включайте DOI замість URL або бази даних, коли це можливо. Якщо немає DOI на статтю, то знайдіть DOI на журнал і проставте його.

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ APA СТИЛЕМ

 • КНИГИ
 • Одного автора - Bernstein, T. M. (1965). The careful writer: A modern guide to English usage (2nd ed.). New York, NY: Atheneum.
 • Електронна книга - Anderson, C.A., Gentile, D.A., & Buckley, K.E. (2007). Violent video game effects on children and adolescents: Theory, research and public policy. doi:10.1093/acprof:oso/9780195309836.001.0001.
 • Два автора - Beck, C. A. J., & Sales, B. D. (2001). Family mediation: Facts, myths, and future prospects. Washington, DC: American Psychological Association.
 • Дві роботи одного і того ж автора - Postman, N. (1979). Teaching as a conserving activity. New York, NY: Delacorte Press.
 • Postman, N. (1985). Amusing ourselves to death: Public discourse in the age of show business. New York, NY: Viking.

Якщо праці одного і того ж року, того ж автора –

 • Якщо праці одного і того ж року, того ж автора –
 • McLuhan, M. (1970a). Culture is our business. New York, NY: McGraw-Hill.
 • McLuhan, M. (1970b). From cliché to archetype. New York, NY: Viking Press.
 • Від трьох до семи авторів - Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., & Bach, J. S. (1993). There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.
 • Більше ніж сім авторів - Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335.
 • Колективний автор - American Psychological Association. (1972). Ethical standards of psychologists. Washington, DC: American Psychological Association.
 • Без автора - Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.).(1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

Редактори (без автора) - Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color: Psychological interventions with minority youth. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

 • Редактори (без автора) - Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color: Psychological interventions with minority youth. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Редактор і автор - Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). New York, NY: Anchor.
 • Автор і перекладач - Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities. (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York, NY: Dover. (Original work published 1814).
 • Для всіх видань, крім першого - Helfer, M. E., Kempe, R. S., & Krugman, R. D. (1997). The battered child (5th ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press.
 • Багатотомне видання - Wiener, P. (Ed.). (1973). Dictionary of the history of ideas (Vols. 1-4). New York, NY: Scribner's.
 • Матеріали конференції - Schnase, J. L., & Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL '95: The First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum.

СТАТТІ

 • СТАТТІ
 • Стаття з журналу - Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. Psychological Bulletin, 126, 910-924.
 • Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36.
 • Стаття із збірника - Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In H. L. Roediger III, & F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of memory & consciousness (pp. 309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Стаття з довідника або енциклопедії - Guignon, C. B. (1998). Existentialism. In E. Craig (Ed.), Routledge encyclopedia of philosophy (Vol. 3, pp. 493-502). London, England: Routledge.
 • Abstract - Paterson, P. (2008). How well do young offenders with Asperger Syndrome cope in custody?: Two prison case studies [Abstract]. British Journal of Learning Disabilities, 36(1), 54-58.

Аннотація до дисертації – Yoshida, Y. (2001). Essays in urban transportation. Dissertation Abstracts International, 62, 7741A.

 • Аннотація до дисертації – Yoshida, Y. (2001). Essays in urban transportation. Dissertation Abstracts International, 62, 7741A.
 • Опублікована дисертація - Lastname, F. N. (Year). Title of dissertation. (Doctoral dissertation). Retrieved from Name of database. (Accession or Order Number).
 • Неопублікована дисертація - Lastname, F. N. (Year). Title of dissertation. (Unpublished doctoral dissertation). Name of Institution, Location.
 • Стаття з газети або періодичного видання (magazine) - Semenak, S. (1995, December 28). Feeling right at home: Government residence eschews traditional rules. Montreal Gazette, p. A4.
 • Driedger, S. D. (1998, April 20). After divorce. Maclean's, 111(16), 38-43.
 • Огляд (рецензія) - Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Review of the book The self-knower: A hero under control, by R. A. Wicklund & M. Eckert]. Contemporary Psychology, 38, 466-467.

Урядовий документ - National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness (DHHS Publication No. ADM 90-1679). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

 • Урядовий документ - National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness (DHHS Publication No. ADM 90-1679). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
 • МУЛЬТИМЕДІА
 • Телевізійні і радіопрограми - MacIntyre, L. (Reporter). (2002, January 23). Scandal of the Century [Television series episode]. In H. Cashore (Producer), The fifth estate. Toronto, Canada: Canadian Broadcasting Corporation.
 • Фільм, відеозапис або DVD - Kubrick, S. (Director). (1980). The Shining [Motion picture]. United States: Warner Brothers.
 • Інтернет-лекції та презентації (слайди) - Cress, C. M. (2009). Curricular strategies for student success and engaged learning [PowerPoint slides]. Retrieved from http://www.vtcampuscompact.org/2009/TCL_post/presenter_powerpoints/Christine%20Cress%20-%20Curricular%20Strategies.ppt

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

 • ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ
 • Стаття з електронного журналу - Cooper, A., & Humphreys, K. (2008). The uncertainty is killing me: Self-triage decision making and information availability. E-Journal of Applied Psychology, 4(1). Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap/
 • Стаття з електронного джерела - Zhao, S., Grasmuck, S., & Martin, J. (2008). Identity construction on Facebook: Digital empowerment in anchored relationships. Computers in Human Behavior, 24(5), 1816-1836. doi:10.1016/j.chb.2008.02.012
 • Cooper, A., & Humphreys, K. (2008). The uncertainty is killing me: Self-triage decision making and information availability. E-Journal of Applied Psychology, 4(1). Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap/
 • Електронні книги - De Huff, E. W. (n.d.). Taytay’s tales: Traditional Pueblo Indian tales. Retrieved from http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html
 • Davis, J. (n.d.). Familiar birdsongs of the Northwest. Available from http://www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=1-9780931686108-0

Глава (розділ) з електронної книги - Engelshcall, R. S. (1997). Module mod_rewrite: URL Rewriting Engine. In Apache HTTP Server Version 1.3 Documentation (Apache modules). Retrieved from http://httpd.apache.org/docs/1.3/mod/mod_rewrite.html

 • Глава (розділ) з електронної книги - Engelshcall, R. S. (1997). Module mod_rewrite: URL Rewriting Engine. In Apache HTTP Server Version 1.3 Documentation (Apache modules). Retrieved from http://httpd.apache.org/docs/1.3/mod/mod_rewrite.html
 • Стаття із Баз Даних - Smyth, A. M., Parker, A. L., & Pease, D. L. (2002). A study of enjoyment of peas. Journal of Abnormal Eating, 8(3), 120-125. Retrieved from http://www.articlehomepage.com/full/url/
 • Інтернет енциклопедія та словник - Feminism. (n.d.). In Encyclopædia Britannica online. Retrieved from http://www.britannica.com/EBchecked/topic/724633/feminism
 • Набори даних (статистика) - United States Department of Housing and Urban Development. (2008). Indiana income limits [Data file]. Retrieved from http://www.huduser.org/Datasets/IL/IL08/in_fy2008.pdf
 • MLA Style
 • розроблений Асоціацією сучасних мов Америки (Modern Language Association). Цей стиль найбільш часто використовується для цитування статей і джерел з мистецтва і гуманітарних наук, особливо в письмовій формі на мові і літературі. “MLA Style Manual and Guide to Scholarly Publishing “, (2010, 336 p.).
 • Стиль вказує керівні принципи для форматування рукописів і з використанням англійської мови в письмовій формі.
 • Методичні посібники з MLA стилю

Приклади посилань у тексті:

 • Приклади посилань у тексті:
 • Якщо це коротка цитата, і автор зазначений у тексті перед цитатою, то цитату ви пишете повністю в лапках, після цитати в дужках ставите сторінку(и).
 • Приклад: Wang reassures, “The brightest thing in all of heaven/Is dull compared to thee” (17-18).
 • Якщо це коротка цитата і автора в тексті не зазначено, то цитата пишеться в лапках, а автор і сторінки зазначаємо одразу після цитати в дужках.
 • Приклад: When writing your personal statement, concentrate on the opening paragraph because that is “is generally the most important” (Stelzer 8).
 • - Якщо ваша цитата 4 і більше рядків, то розмістіть текст цитати у виступ блоку без лапок, цитата записується з подвійним інтервалом. Сторінки наведіть в дужках після цитати, яка закінчується крапкою. При цитуванні довгі розділу поезії, зберегти форматування якомога ближче до оригіналу, наскільки це можливо, в тому числі оригінальних рядків.
 • Приклад: Sylvan Barnet presents numerous issues to consider when writing about art. When discussing portraits, for example, he tells us that a portrait :
 • Is not simply a representation; it is also a
 • presentation. In a given portrait, how much of the
 • figure does the artist show, and how much of the
 • available space does the artist cause the figure to
 • occupy? What effects are thus gained? (23)

ВНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО АВТОРІВ, РЕДАКТОРІВ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ВИПУСК ПРИ ЦИТУВАННІ СТИЛЕМ MLA

 • Автора(ів) розміщують перед назвою. Прізвища та ініціали першого автора вносяться у зворотній формі. Всі інші – у тій формі і в тому порядку, як знайдені в джерелі.
 • Один автор - Smith, John K. Назва.
 • Два автори - Smith, John K., and Tim Sampson. Назва.
 • Три автори - Smith, John K., Tim Sampson, and Alex J. Hubbard. Назва.
 • Більше трьох авторів - Smith, John K., et al. Назва.

Якщо основним відповідальним за документ є не автор, а редактор чи диригент (для муз. творів), то слова “редактор” і “диригент” скорочуються до “Ed. чи Cond.”

 • Якщо основним відповідальним за документ є не автор, а редактор чи диригент (для муз. творів), то слова “редактор” і “диригент” скорочуються до “Ed. чи Cond.”
 • Один редактор - Smith, John K., ed. Назва.
 • Два редактори - Smith, John K., and Tim Sampson, eds. Назва.
 • Один диригент (керівник) Smith, John K., cond. Назва
 • Існує багато книг (документів), де в роботі над ними окрім авторів взяли участь і інші особи (редактори, перекладачі, сценаристи та виконавці (для фільмів) та ін.). Вони і будуть вторинними авторами.
 • Автор і редактор - Smith, John. Назва. Ed. Bill McCoy.
 • Автор і два редактори - Smith, John. Назва. Ed. Bill McCoy and Tim Thomas.
 • Автор, керівник (диригент), два продюсери - Smith, John. Назва. Cond. Bill McCoy. Prod. Tim Thomas, Jane Horton, and Rex Bryant.
 • Якщо ви вирішили підкреслити саме працю, то при посиланнях на виконавців, записуєте авторів, редакторів та ін. виконавців після назви, поставивши попереду “By”.
 • Один автор і редактор - Назва. By John Smith. Ed. Bill McCoy.
 • Деякі джерела мають колективного автора. Назву організації пишуть на місці автора. Якщо ця ж організація є і видавцем, то її пишуть у відомостях про джерело видання.
 • Колективний автор - Modern Language Association. Назва.
 • Уряд, як автор - Illinois Dept. of Industrial Relations. Назва.
 • Іноді потрібно описати частину книги (документа, тобто главу, розділ, параграф, або статтю з журналу. Їх треба описувати за такими правилами:
 • Автор глави і редактор та два укладачі книги - Smith, John. “Глава (розділ, параграф).” Ed. Bill McCoy. Назва. Comp. Russell Engels and Steve Simpson.
 • Автор і перекладач статті - Smith, John. “Chapter.” Trans. Bill McCoy. Periodical Title

Як правило, всі основні слова фрази в назві книги або періодичного видання пишуть з великої літери. Назва книги та періодичного видання пишуться курсивом, якщо вони є основним джерелом посилання.

 • Як правило, всі основні слова фрази в назві книги або періодичного видання пишуть з великої літери. Назва книги та періодичного видання пишуться курсивом, якщо вони є основним джерелом посилання.
 • Після інформації про автора і назви публікації вноситься інформація про джерело, а в кінці запису ставиться (Print, Web). В описі за MLA стилем назви місяців скорочуються, окрім May, June and July.

Формати бібліографічного опису різних типів документів стилем MLA.

 • Формати бібліографічного опису різних типів документів стилем MLA.
 • Книга - Last, First M. (Автор). Назва. Місто: Видавник, Рік публікації. Спосіб (Print, Web).
 • Журнал - Last, First M. (Автор). “Назва статті.” Назва журналу Том. Випуск (Рік): Сторінка(и). Спосіб (Print, Web).
 • Періодичне видання, журнал (magazine) - Last, First M. (Автор). “Назва статті.” Назва журналу Число Місяць Рік публікації: Сторінка(и). Спосіб (Print, Web).
 • Газета - Last, First M. (Автор). “Назва статті.” Назва газети [Місто] Число Місяць Рік публікації: Сторінка(и). Спосіб (Print, Web).
 • Якщо публікація не містить в собі всієї потрібної вам інформації, то в цьому випадку ви можете проставляти “N.p., n.p., n.d.”, тобто, якщо немає ні місця публікації, ні видавця, ні дати. Якщо немає сторінок – “N. pag.”.

ОПИС КНИГ

 • Формат опису друкованого видання - Last, First M. (Автор). Назва книги. Місце видання: Видавник, Рік видання. Print.
 • Приклад опису: James, Henry. The Ambassadors. Rockville: Serenity, 2009. Print.
 • Формат опису електронної версії друкованого видання з сайту - Last, First M. (Автор). Назва книги. Місце видання: Видавник, Рік видання. Назва Web-сайту. Web. Число Місяць Рік доступу. .
 • Приклад: James, Henry. The Ambassadors. Rockville: Serenity, 2009. Google books. Web. 16 Mar. 2010.
 • Формат опису на друковане видання, знайдене в базах даних - Last, First M. (Автор). Назва книги. Місце видання: Видавник, Рік видання. Назва бази даних. Web. Число Місяць Рік Доступу. .
 • Приклад: Morem, Susan. 101 Tips for Graduates. New York: Ferguson, 2005. Infobase Publishing eBooks. Web. 16 Mar. 2010.

ОПИС СТАТТІ З ЖУРНАЛУ

 • Формат опису статті з друкованого видання - Last, First M., and First M. Last (Два автори). “Назва статті.” Назва журналу. Том.Випуск (Рік публікації): Сторінка(и). Print.
 • Приклад: Jacoby, William G., and First M. Last. “Public Attitudes Toward Government Spending.” American Journal of Political Science 38.2 (1994): 336-61. Print.
 • Формат опису статті з електронного видання (не має друкованої версії) - Last, First M. (Автор). “Назва статті.” Назва журналу Том.Випуск (Рік публікації): Сторінка(и). Назва сайту. Web. Число Місяць Рік Доступу. .
 • Приклад: Ashok, Savitri. “Gender, Language, and Identity in Dogeaters: A Postcolonial Critique.” Postcolonial Text 5.2 (2009). Postcolonial Text. Web. 23 Apr. 2010.

Формат опису статті друкованого видання з бази даних - Last, First M. “Article Title.” Journal Title Series Volume.Issue (Year Published): Page(s). Database Name. Web. Date Month Year Accessed.

 • Формат опису статті друкованого видання з бази даних - Last, First M. “Article Title.” Journal Title Series Volume.Issue (Year Published): Page(s). Database Name. Web. Date Month Year Accessed.
 • Приклад: Jacoby, William G. “Public Attitudes Toward Government Spending.” American Journal of Political Science 38.2 (1994): 336-61. JSTOR. Web. 23 Apr. 2010. .

ОПИС СТАТТІ З ГАЗЕТИ

 • Формат опису статті з газети (друковане видання) - Last, First M. (Автор). “Назва статті.” Назва газети [Місто] Число Місяць Рік публікації: Сторінка(и). Print
 • Приклад: Bowman, Lee. “Bills Target Lake Erie Mussels.” Pittsburgh Press 7 Mar. 1990: A4. Print.
 • Формат опису електронної версії газети (друковане видання) з сайту - Last, First M. (Автор). “Назва статті.” Назва газети Число Місяць Рік публікації: Сторінка(и). Назва сайту. Web. Число Місяць Рік Доступу. .
 • Приклад: Bowman, Lee. “Bills Target Lake Erie Mussels.” Pittsburgh Press 7 Mar. 1990: A4. Google News. Web. 16 Mar. 2010.
 • Формат опису газетної статті з бази даних - Last, First M. Автор). “Назва статті.” Назва газети Число Місяць Рік публікації, Видання. Назва бази даних. Web. Число Місяць Рік Доступу. .
 • Приклад: Anand, Geeta. “Fire and Fumes Can’t Drive Indians from Hellish Village.” Wall Street Journal 2 Apr. 2010, Eastern ed.: A1. ProQuest Newspapers. Web. 5 Apr. 2010.

Формат запису посилання на газетну статтю, опубліковану в режимі онлайн - Last, First M. (Автор). “Назва статті.” Назва сайту. Сайт видавця, Число Місяць Рік публікації. Web. Число Місяць Рік доступу. .

 • Формат запису посилання на газетну статтю, опубліковану в режимі онлайн - Last, First M. (Автор). “Назва статті.” Назва сайту. Сайт видавця, Число Місяць Рік публікації. Web. Число Місяць Рік доступу. .
 • Приклад: Sutter, John D. “Why Internet Connections are Fastest in South Korea." CNN Tech. Cable News Network, 31 Mar. 2010. Web. 7 Apr. 2010.
 • Формат запису посилання на статтю в газеті, опубліковану одночасно в друкованому вигляді і в режимі онлайн - Last, First M. (Автор). “Назва статті.” Назва сайту. Сайт видавця, Число Місяць Рік публікації. Web. Число Місяць Рік доступу. .
 • Приклад: Hernandez, Javier C. “Sharp Rise in Home Sales in February." New York Times. New York Times, 5 Apr. 2010. Web. 7 Apr. 2010.

ОПИС СТАТТІ З САЙТУ

 • Формат запису статті з сайту Last, First M. (Автор) “Назва статті з сайту.” Назва сайту. Видавник сайту, Число Місяць Рік публікації. Web. Число Місяць Рік доступу. .
 • Приклад: Satalkar, Bhakti. “Water Aerobics." Buzzle.com. Buzzle.com, 15 July 2010. Web. 16 July 2010.
 • Приклад (автор – видавник сайту): Bureau of Consular Affairs, U.S. Department of State. “India.” TRAVEL.STATE.GOV. Bureau of Consular Affairs, U.S. Department of State, 17 Feb. 2010. Web. 4 May 2010. .
 • Приклад: Brown, Damon. “Bad Strategy: At E3, Microsoft and Sony Put Nintendo on the Defense.” BNET. CBS Interactive, 14 June 2010. Web. 15 June 2010.

Формат запису статті з блогу - Last, First M. (Автор). “Назва статті.” Тип повідомлення в блозі (Web log post). Назва сайту. Видавник сайту, Число Місяць Рік публікації. Web. Число Місяць Рік доступу. .

 • Формат запису статті з блогу - Last, First M. (Автор). “Назва статті.” Тип повідомлення в блозі (Web log post). Назва сайту. Видавник сайту, Число Місяць Рік публікації. Web. Число Місяць Рік доступу. .
 • Приклад: Schonfeld, Eric. “Google Throws $38.8 Million to the Wind.” Web log post. TechCrunch. TechCrunch, 3 May 2010. Web. 4 May 2010. .

ОПИС МАТЕРІАЛІВ, ОПУБЛІКОВАНИХ В БАЗАХ ДАНИХ

 • Формат запису статті з бази даних, що не має друкованої версії - Last, First M. (Автор).“Назва статті.” База даних. Видавник бази даних, Число Місяць Рік публікації. Web. Число Місяць Рік доступу. .
 • Приклад: “J.D Salinger.” Contemporary Authors. Gale, Feb. 25 2010. Web. 26 Apr. 2010.
 • Формат запису газетної статті з бази даних - First, Last M. (Автор).“Назва статті.” Назва газети [City] Число Місяць Рік публікації, Видання. База даних. Web. Число Місяць Рік доступу. .
 • Приклад: Anand, Geeta. “Fire and Fumes Can’t Drive Indians from Hellish Village.” Wall Street Journal 2 Apr. 2010, Eastern ed.: A1. ProQuest Newspapers. Web. 5 Apr. 2010.

Формат запису енциклопедичної статті з бази даних - First, Last M. (Автор).“Назва статті.” Енциклопедія. Видання. Місто: Видавник, Рік видання. База даних. Web. Число Місяць Рік доступу. .

 • Формат запису енциклопедичної статті з бази даних - First, Last M. (Автор).“Назва статті.” Енциклопедія. Видання. Місто: Видавник, Рік видання. База даних. Web. Число Місяць Рік доступу. .
 • Приклад: “The Holy Roman Empire.” The Encyclopedia of World History: Ancient, Medieval, and Modern. 6th ed. Boston: Houghton Mifflin, 2001. Credo Reference. Web. Apr. 28. 2010.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка