Стратегія розвитку державної статистики на період до 2012 року Піщейко Вадим Олександрович Перший заступник Голови Держкомстату УкраїниСкачати 17,42 Kb.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір17,42 Kb.

 • Стратегія розвитку державної статистики на період до 2012 року
 • Піщейко Вадим Олександрович
 • Перший заступник Голови Держкомстату України
 • 14-15 травня 2008р., Київ

Структура Стратегії

 • Загальні положення
 • Мета та цілі Стратегії
 • Ресурсне забезпечення реалізації Стратегії
 • Етапи реалізації, координація дій, моніторинг та контроль виконання заходів Стратегії
 • Етапи розвитку державної статистики України
 • 2 етап - 1999-2002 рр.
 • “Програма реформування державної статистики
 • на період до 2002 року”
 • (розв’язано ключові проблеми становлення державної статистики: створено відповідну законодавчу базу, запроваджено інтегроване обстеження суб'єктів господарювання всіх видів економічної діяльності, започатковано проведення вибіркових спостережень у соціальній та виробничій сферах)
 • Етапи розвитку державної статистики України
 • 3 етап - 2003-2008 рр.
 • “Стратегія розвитку державної статистики
 • на період до 2008 року”
 • (значно покращено взаємодію виробників статистичної інформації з користувачами даних завдяки більш ретельному вивченню їх потреб, а також впровадженню в практику роботи сучасних форматів поширення статистичної інформації. Розроблено проекти основних нормативних актів для проведення першого сільськогосподарського перепису в Україні, виконано низку заходів, спрямованих на розвиток статистичної інфраструктури)

Створення базису для сталого розвитку системи державної статистики України шляхом її комплексного реформування для більш повного задоволення інформаційних потреб суспільства в якісній статистичній інформації, гармонізованої з міжнародними вимогами та стандартами на рівні, рекомендованому для статистичних служб країн претендентів на членство в ЄС.

 • Створення базису для сталого розвитку системи державної статистики України шляхом її комплексного реформування для більш повного задоволення інформаційних потреб суспільства в якісній статистичній інформації, гармонізованої з міжнародними вимогами та стандартами на рівні, рекомендованому для статистичних служб країн претендентів на членство в ЄС.
 • Мета Стратегії
 • Взаємозв’язок між цілями стратегії
 • Респонденти
 • Держкомстат та інші виробники
 • статистичної інформації
 • Законодавство
 • в галузі
 • статистики
 • та суміжних
 • до неї галузях
 • Система
 • статистичних
 • реєстрів
 • та класифікацій
 • Статистична
 • методологія
 • Технічне та технологічне оснащення
 • Користувачі
 • Джерела адміністративних даних
 • Поліпшення взаємодії органів державної статистики з користувачами статистичної інформації шляхом підвищення рівня доступності та зрозумілості статистичних даних і методології їх складання.
 • 2. Встановлення партнерських взаємовідносин органів державної статистики з респондентами, підвищення їх довіри, заохочення до участі у державних статистичних спостереженнях, а також більш широкого залучення адміністративних та інших даних в ході проведення державних статистичних спостережень.
 • 3. Координація дій органів, уповноважених на здійснення державної статистичної діяльності, удосконалення взаємодії їх інформаційних систем та методів зіставлення і узгодження статистичних даних, отриманих з різних джерел, а також забезпечення універсального використання класифікацій, реєстрів, баз даних та метаданих в рамках державної статистики.
 • 4. Адаптація нормативно-правової бази у галузі статистики до вимог Європейського Союзу та розвиток статистичної інфраструктури.
 • Цілі Стратегії

5. Удосконалення статистичної методології, покращення процедур збирання та оброблення статистичної інформації, адаптація національних методологічних засад державної статистики до вимог міжнародних та європейських стандартів у галузі статистики, покращання організації державних статистичних спостережень, оптимізація їх кількості та поліпшення змістовності, впровадження вибіркових, методів спостережень, підвищення рівня якості статистичних даних.

 • 5. Удосконалення статистичної методології, покращення процедур збирання та оброблення статистичної інформації, адаптація національних методологічних засад державної статистики до вимог міжнародних та європейських стандартів у галузі статистики, покращання організації державних статистичних спостережень, оптимізація їх кількості та поліпшення змістовності, впровадження вибіркових, методів спостережень, підвищення рівня якості статистичних даних.
 • 6. Модернізація інформаційних і комунікаційних технологій збирання, оброблення, збереження та поширення статистичних даних, розвиток програмно-технічної інфраструктури інформаційної системи органів державної статистики.
 • 7. Удосконалення організаційної структури і системи управління органів державної статистики.
 • Цілі Стратегії

 • Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів Державного
 • бюджету України, Міжнародного банку реконструкції та розвитку
 • в рамках проекту "Розвиток системи державної статистики для
 • моніторингу соціально-економічних перетворень", а також
 • із залученням технічної і фінансової допомоги від інших
 • міжнародних фінансових організацій, країн та організацій - донорів.
 • Кадрове забезпечення здійснюється шляхом залучення найбільш
 • кваліфікованих працівників міністерств, інших органів державної
 • влади та провідних співробітників науково-дослідних організацій –
 • фахівців у галузі статистики та суміжних щодо неї галузях.

(Координація роботи та моніторинг виконання заходів Стратегії покладається на Держкомстат)

 • (Координація роботи та моніторинг виконання заходів Стратегії покладається на Держкомстат)
 • Щорічне розроблення за пропозиціями органів державної влади та науково-дослідних організацій заходів щодо реалізації Стратегії, узгодження їх із співвиконавцями та розгляд на засіданнях дорадчих органів Держкомстату
 • Затвердження заходів щодо реалізації Стратегії Кабінетом Міністрів України
 • Моніторинг виконання заходів Стратегії
 • Розгляд на засіданнях дорадчих органів Держкомстату узагальнених звітів про результати виконання заходів стратегії та подання їх до Кабінету Міністрів України
 • Етапи реалізації Стратегії

Міністерство економіки України

 • Міністерство економіки України
 • Міністерство фінансів України
 • Міністерство промислової політики України
 • Міністерство агропромислової політики України
 • Міністерство транспорту та зв’язку України
 • Міністерство освіти і науки України
 • Міністерство культури і туризму України
 • Міністерство праці та соціальної політики України
 • Міністерство охорони здоров’я України
 • Національний банк України
 • Державна податкова адміністрація України
 • Міністерство закордонних справ України
 • Інші органи державної влади та науково-дослідні організації
 • Співвиконавці Стратегії
 • Реалізація заходів Стратегії-2009-2012 підвищить якість комплексної оцінки стану і розвитку економіки, що сприятиме прийняттю обґрунтованих управлінських рішень щодо соціально-економічного розвитку країни та її регіонів.
 • Подальше удосконалення державної статистики має забезпечити розроблення об’єктивної, якісної інформації про стан економіки, соціальної сфери, довкілля, гармонізованої з міжнародними вимогами та стандартами на рівні, рекомендованому для статистичних служб країн – претендентів на членство в ЄС.
 • Очікуваний результат
 • Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка