Структура зведеного бюджету дніпропетровської області обласний бюджет Місцеві бюджеті Бюджети міст обласного значення Бюджети районівСкачати 65,03 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір65,03 Kb.

Бюджетна система України

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Обласні бюджети

Районні бюджети

Бюджети місцевого самоврядуванняБюджети територіальних громад

Бюджети сіл, їх об'єднань

Бюджети селищ

Бюджети міст (у т.ч. районів у містах)СТРУКТУРА ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Обласний бюджет

Місцеві бюджеті

Бюджети міст обласного значення

Бюджети районів

Міські бюджети

Районні бюджети в містах обласного значення

Селищні бюджети

Районні бюджети

Бюджети міст районного значення

Селищні бюджети

Сільські бюджети 

До складу зведеного бюджету Дніпропетровської області входять:

Бюджети міст обласного значення – 13 Районні бюджети – 22 Бюджети міст районного значення – 5 Бюджети внутриміських районів - 15 Селищні бюджети – 37 Сільські бюджети – 250

Об’єднанні територіальні громади – 15 Обласний бюджет – 1

РАЗОМ - 358

ЗВЕДЕНИЙ БЮДЖЕТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Об’єднанні територіальні громади

 

Основні принципи бюджетної системи:


 • принцип єдності бюджетної системи України
 • принцип збалансованості
 • принцип самостійності
 • принцип повноти
 • принцип обґрунтованості
 • принцип ефективності та результативності
 • принцип субсидіарності
 • принцип цільового використання бюджетних коштів
 • принцип справедливості і неупередженості
 • принцип публічності та прозорості

 •   Бюджетний кодекс України

  стаття 7

Місцеві бюджети затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховують обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада приводять обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів враховують у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.Бюджетний кодекс України

стаття 77, п 2., п 4.

ТЕРМІНИ ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ

І. Бюджет може складатися із загального та спеціального фондів.

ІІ. Складовими частинами загального фонду бюджету є:

1) всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду бюджету;

2) всі видатки бюджету, що здійснюються за рахунок надходжень загального фонду бюджету;

3) кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету без визначення цільового спрямування та надання

кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок надходжень загального фонду бюджету);

4) фінансування загального фонду бюджету.

ІІІ. Складовими частинами спеціального фонду бюджету є:

1) доходи бюджету (включаючи власні надходження бюджетних установ), які мають цільове спрямування;

2) видатки бюджету, що здійснюються за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету (у

тому числі власних надходжень бюджетних установ);

3) кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету з визначенням цільового спрямування та надання кредитів з

бюджету, що здійснюється за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету);

4) фінансування спеціального фонду бюджету.


Бюджетний кодекс України

стаття 13 п.1-3


 • оплату праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • обслуговування державного (місцевого) боргу;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам;
 • підготовку кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації;
 • забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
 • фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;
 • роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження;
 • компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
 • заходи, пов'язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;
 • здійснення розвідувальної діяльності;
 • оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
 • оплату енергосервісу;
 • виплати за державними деривативами.

Бюджетний кодекс України

стаття 55

Захищеними видатками бюджету визнаються видатки загального фонду бюджету, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень.

Захищеними видатками бюджету визначаються видатки загального фонду на:

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ


МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ


Порядок та умови надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам визначаються Кабінетом Міністрів України

Міжбюджетні трансферти - кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншогоБазова дотація (трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій)

СУБВЕНЦІЇ

Додаткові дотації

Реверсна дотація (кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій)

на здійснення державних програм соціального захисту

на виконання інвестиційних проектів

освітня


медична

інші

РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗГІДНО ВИМОГ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ


І кошик доходів - доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів

ІІ кошик доходів - доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів

Видатки, які визначаються функціями держави та можуть бути передані до виконання місцевому самоврядуванню з метою забезпечення найбільш ефективного їх виконання на основі принципу субсидіарності

Видатки на реалізацію прав місцевого самоврядування, які мають місцевий характер та визначені законами України

Поняття застосовувалися при формуванні показників бюджету

визначаються на підставі індексів відносної податкоспроможності

визначаються із застосуванням нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів

Вид бюджету/роки

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Державний

-

-

-

-

-

25

25

Всього місцеві бюджети області

100

100

100

100

100

75

75

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

Обласний

25

25

25

25

25

15

15

Міста обласного значення

75

75

75

75

75

60

60

Районний

50

50

50

50

50

60

60

Міста районного значення, селищні,сільські

25

25

25

25

25

-

-

ОТГ

-

-

-

-

-

-

60

Вид бюджету/роки

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Всього місцеві бюджети області

100

100

100

100

100

100

100

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

Обласний

25

-

-

-

-

-

-

Міста обласного значення

75

100

100

100

100

100

100

Районний

15

-

-

-

-

-

-

Міста районного значення, селищні,сільські

60

100

100

100

100

100

100

ОТГ

-

-

-

-

-

-

100

НОРМАТИВИ ВІДРАХУВАНЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, %

НОРМАТИВИ ВІДРАХУВАНЬ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ, %

Передача доходів державного бюджету до місцевих бюджетів

Передача доходів державного бюджету до місцевих бюджетів


Державний бюджет

50% плати за користування надрами

Бюджет АР Крим, обласні бюджети, бюджети міст Києва та Севастополя50% плати за спеціальне водокористування

Плата за ліцензії та сертифікати, державну реєстрацію (6 видів)

50% збору за лісокористування

Надходження від продажу безхазяйного майна

Плата за надані в оренду ставки

Плата за використання інших природних ресурсів

ЗБІЛЬШЕННЯ РЕСУРСУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ


Плати за землю

Єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва до бюджету розвитку

Розширення джерел доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, за рахунок зарахування в повному обсязі

Плати за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності

Фіксованого податку на доходи фізичних осіб від підприємницької діяльності

Надходження адміністративних штрафів

До 2011 року З 2011 року

До 2011 року З 2011 року

 • Кошик 1
 • Кошик 2

До обласного

бюджету - 25%

До районного

бюджету – 15%

До бюджетів міст обласного значення – 75%

До бюджетів сіл, селищ, міст районного значення – 60%

До бюджетів міст обласного значення – 100 %

До бюджетів сіл, селищ, міст районного значення – 100 %

До обласного

бюджету - 0%

До районного

бюджету – 0%

ЗМІНИ НОРМАТИВІВ ВІДРАХУВАНЬ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

Нормативи зарахувань екологічного податку

 

20%50%

20%

50%

2010 рік

30%

30%

2011 рік

2013 рік

53%

13,5%

33,5%

2014 рік

20%

55%

25%

2012 рік

2015 рік

2016 рік

20%

55%

25%

20%

50%

30%

65%

10%

25%

Загальний фондДержавний

бюджет

Обласний бюджет

Міські, селищні та сільські бюджети

НАДХОДЖЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ОБЛАСТІ

ЗА 2001-2010 РОКИ

млрд. грн.

в 5,1 рази

НОРМАТИВИ ВІДРАХУВАНЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Бюджет міста обласного значення,

районний бюджет

Обласний бюджет

Державний бюджет

2015 рік

2014 рік

міста обласного значення50%

райони75%

Обласний бюджет( від міст – 50%;

від районів – 25%)

Державний бюджет60%

15%

25%

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ У 2015 РОЦІ

1. ЗАКРІПЛЕНО 10% ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

2. НОРМАТИВ ВІДРАХУВАНЬ З РЕНТНОЇ ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ - 25 %

3. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ЗАРАХОВУЄТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ЗАМІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОГО. НОРМАТИВ ЗАРАХУВАННЯ - 55%

БЮДЖЕТИ МІСТ, СІЛ, СЕЛИЩ

1. ЗАПРОВАДЖЕНО АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК З РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ. СТАВКА ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ЗА РІШЕННЯМ СІЛЬСЬКОЇ, СЕЛИЩНОЇ АБО МІСЬКОЇ РАДИ У РОЗМІРІ 5 % ВІД ВАРТОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ.

2. ЗАМІСТЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗАРАХОВУЄТЬСЯ ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ІНШИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА ДЕРЖАВНЕ МИТО.3. ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ДО СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ПЕРЕДАНІ ЄДИНИЙ ПОДАТОК, ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ТА ПОДАТОК НА МАЙНО.

НОРМАТИВ ЗАРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ ДО БЮДЖЕТІВ МІСТ, СІЛ, СЕЛИЩ – 25%.

ПО ПОДАТКУ НА МАЙНО :

- розширено базу оподаткування і встановлені нові граничні розміри ставок по житловому майну ;

- додатково включено до оподаткування комерційне (нежитлове) майно.

- розміри ставок будуть затверджуваться місцевими радами.

Збільшення доходів за рахунок передачі

зі спеціального фонду до загального фонду місцевих бюджетів

Єдиного податку

Екологічного податку

Податку на житлову нерухомість

Збільшення доходів за рахунок нових податків

Акцизного податку з реалізації

Податку на комерційне нерухоме майно

СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТІВ МІСТ ТА РАЙОНІВ ЗА 2015 РІК

Всього доходів

9 049,8 млн грн

Ставка ПДФО – 15%

Ставка ЄСВ – 3,6 %

(6,1% - для держслужбовців)18%

18,6%

СТАВКИ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

2015 рік

2016 рік

СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТІВ МІСТ ТА РАЙОНІВ ЗА 2015 РІК

Всього доходів

9 049,8 млн грн

Назва платежу

Станом на 01.01.2010

Станом на 01.01.2011

Станом на 01.01.2012

Станом на 01.01.2013

Станом на 01.01.2014

Станом на 01.01.2015

Станом на 01.01.2016

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва, всього

89 396

86 178

73 572

85 918

85 226

83 905

83 993

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

Єдиний податок з юридичних осіб

9 416

10 718

9 669

10 324

10 927

9 751

11 234

Єдиний податок з фізичних осіб

79 980

75 460

63 903

75 594

74 299

74 154

72 759

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, (у 2015 році); фіксований сільськогосподарський податок (у 2010- 2014 рр)

3 455

3 493

3 372

3 442

3 457

3 485

3 335

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КІЛЬКОСТІ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ПО ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, осіб

№ з/п

Міста та райони

Факт 2014 року (єдиний + фіксований с/г)

Факт 2015 року

Темп росту,%

1

м.Вільногірськ

2 743,8

2 523,6

92,0

2

м.Дніпропетровськ

313 287,8

428 001,1

136,6

3

м.Дніпродзержинськ

27 467,2

33 502,6

122,0

4

м.Жовті Води

6 774,9

7 985,4

117,9

5

м.Кривий Ріг

85 840,3

96 624,9

112,6

6

м.Марганець

4 044,1

5 166,0

127,7

7

м.Нікополь

15 198,1

18 266,8

120,2

8

м.Новомосковськ

11 432,9

12 494,1

109,3

9

м.Орджонікідзе

4 270,6

5 064,9

118,6

10

м.Павлоград

18 586,3

20 622,5

111,0

11

м.Першотравенськ

2 642,0

2 981,9

112,9

12

м.Синельникове

3 306,3

4 829,6

146,1

13

м.Тернівка

1 745,0

1 697,2

97,3

АНАЛІЗ НАДХОДЖЕНЬ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2015 РІК, тис.грн

№ з/п

Міста та райони

Факт 2014 року (єдиний + фіксований с/г)

Факт 2015 року

Темп росту,%

14

Апостолівський

4 288,1

8 816,3

205,6

15

Васильківський

1 914,0

8 080,9

422,2

16

Верхньодніпровський

3 776,2

7 749,6

205,2

17

Дніпропетровський

17 361,4

31 966,6

184,1

18

Криворізький

3 996,9

9 561,0

239,2

19

Криничанський

2 515,6

11 763,9

467,6

20

Магдалинівський

2 313,6

11 335,9

490,0

21

Межівський

1 229,4

8 343,3

678,6

22

Нікопольський

2 254,8

9 422,4

417,9

23

Новомосковський

6 347,0

18 832,2

296,7

24

Павлоградський

1 064,9

7 638,1

717,3

25

Петриківський

2 183,4

5 324,6

243,9

26

Петропавлівський

2 286,7

7 483,0

327,2

27

Покровський

2 229,6

9 528,3

427,4

28

П`ятихатський

2 178,8

8 743,0

401,3

29

Синельниківський

2 192,4

9 805,5

447,3

30

Солонянський

3 598,6

12 443,1

345,8

31

Софіївський

1 725,4

7 495,1

434,4

32

Томаківський

1 394,6

8 763,0

628,4

33

Царичанський

2 724,4

6 733,9

247,2

34

Широківський

1 703,7

7 163,9

420,5

35

Юр`ївський

431,7

7 080,5

1 640,0

Всього по містах

497 339,4

639 760,4

128,6

Всього по районах

69 711,1

224 074,3

321,4

Всього по області

567 050,5

863 834,7

152,3

СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2016 РІК

Всього доходів

2 458,1 млн грн

БАЗОВА ТА РЕВЕРСНА ДОТАЦІЯ


Обсяг базової або реверсної дотації визначається шляхом порівняння надходжень в розрахунку на одного жителя по відповідному бюджету з середніми надходженнями по Україні

ДЛЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ

ДЛЯ ІНШИХ БЮДЖЕТІВ ОБЛАСТІ

міст обласного значення, районів і об'єднаних територіальних громад

порівняння по податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств

На 2016 рік із 51 місцевого бюджету області (з урахуванням об'єднаних територіальних громад) 25 збалансовані з урахуванням базової дотації, 17 - реверсної дотації, 9 – без дотації взагалі

ДОВІДКОВО:

ОБЛАСНИЙ

УКРАЇНА

порівняння по податку на доходи фізичних осіб

ТЕРИТОРІАЛЬНА

ОДИНИЦЯ

Україна,

аналогічний

зведений

показник

Вирівнювання здійснюється окремо по податках:

Податку на доходи фізичних осіб (для бюджетів міст та районів та обласних бюджетів)

Податку на прибуток підприємств (для обласних бюджетів)

1.Визначається рівень надходжень ПДФО (податку на прибуток приватних підприємств) у розрахунку на 1 жителя за 2014 рік:Надходження податку по території за 2014 рік

Надходження податку на 1 жителя по території =

Чисельність населення території станом на 01.01.2015

Якщо індекс

податкоспроможності

більше 1,1

- - -


реверсна дотація в обсязі 50 %

від суми перевищення

базова дотація

в обсязі 80 % до 0,9

в межах

0,9 – 1,1

менше 0,9

2. Обраховується індекс податкоспроможності шляхом співставлення рівня надходжень по території з середнім показником по Україні:Надходження податку на 1 жителя по території

Індекс податкоспроможності =

Надходження податку на 1 жителя по Україні

(ПДФО – 808,7 грн - для міст та районів та 200,5 г рн – для обласних бюджетів;податок на прибуток приватних підприємств – 56,4 грн)

надходження ПДФО на 1 жителя:< 727,8 грн для міст та районів;

< 180,4 грн для обласних бюджетів;

надходження податку на прибуток < 50,8 грн

вирівнювання не здійснюється

надходження ПДФО на 1 жителя:

> 889,6 грн для міст та районів;

> 220,5 грн для обласних бюджетів

надходження податку на прибуток > 62,1 грн

МЕХАНІЗМ БЮДЖЕТНОГО ВИРІВНЮВАННЯ ПОДАТКОСПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІЙ

ОБСЯГИ БАЗОВОЇ ТА РЕВЕРСНОЇ ДОТАЦІЙ У 2015 - 2016 РОКАХ ПО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТАХ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КІЛЬКІСТЬ УСТАНОВ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ СТАНОМ НА 01.01.2016

Всього установ

4307

МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ, ЯКІ УТРИМУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ У 2016 РОЦІ

Всього

установ 229

ПИТОМА ВАГА СУБВЕНЦІЙ В ЗАГАЛЬНІЙ СУМІ НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ

БЮДЖЕТІВ У 2015 РОЦІ, млрд грн

12,1

3,9

3,1

0,45

38%

РЕСУРС МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ОБЛАСТІ У 2014-2015 РОКАХ


Доходи загального та спеціального фонду

13 203,3

11 030,3

2014 рік

2015 рік

млн грн

+ 2 173,0

Додаткова дотація

(Базова дотація)

87,7

1 853,0

- 1 765,3

Вилучення

(Реверсна дотація)

-837,4

- 262,4

- 575,0

Інші дотації

226,4

- 226,4

РАЗОМ ДОХОДІВ

12 453,6

12 847,3

- 393,7

Субвенції медична, освітня, на підготовку

робітничих кадрів та стабілізаційна дотація

7 569,7

+ 7 569,7

Всього ресурс

20 023,4

12 847,3

+ 7 176,0

ЧАСТКА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ В ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА 2014-2015 РОКИ

Всього видатків

12 765,7


11 291,8

275,7


2241,5

2015 рік

2014 рік

2015 рік

2014 рік

+ 1 965,8 млн грн

Приріст бюджету розвитку

Бюджет розвитку

01.01.2015

ЗАЛИШКИ КОШТІВ НА РАХУНКАХ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У 2015-2016 РОКАХ

01.01.2016

в 3,2 рази

млн грн

Частка КАПів,%

2,2


19,8

млн грн

ДЖЕРЕЛА ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ НА УТРИМАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ


МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ

Обласний бюджет

І) обласні лікарні (лікарня ім. Мечникова, обласна дитяча лікарня)

ІІ) спеціалізована медична допомога (онкодиспансер, туберкульозний диспансер тощо)

ІІІ) швидка допомога

Бюджети міст обласного значення та районні бюджети

І) центри первинної медичної допомоги

ІІ) заклади, що надають послуги вторинної медичної допомоги

ДЖЕРЕЛА ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ НА УТРИМАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ

Обласний бюджет

І) Спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, навчально-реабілітаційні центри.

ІІ) Загальноосвітні санаторії школи-інтернати

Бюджети міст обласного значення та районні бюджети

І) загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів

ДЖЕРЕЛА ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ НА УТРИМАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ


ВЛАСНІ ДОХОДИ

Бюджети міст обласного значення та районні бюджети


 • дошкільні навчальні заклади
 • професійно-технічні навчальні заклади
 • заклади культури (бібліотеки, музеї тощо)

Обласний бюджет

Державне управління

апарат обласної ради

Освіта
 • професійно-технічні навчальні заклади
 • позашкільні заклади
 • училища

 • Культура і мистецтво
 • установи культури обласного підпорядкування
 • театрально-виховні заклади (фінансова підтримка курсів)

 • Соціальний захист населення

  будинки-інтернати
 • установи по нарахуванню і виплаті допомог

 • Фізична культура і спорт
 • фізкультурно-спортивні заклади обласного підпорядкування

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ


Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

ДОХОДИ

ВИДАТКИ

Основним джерелом формування бюджету розвитку є кошти, що передаються із ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

І) проведення капітальних видатків - виконання інвестиційних проектів; будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства; будівництво і придбання житла окремим категоріям громадян; розвиток дорожнього господарства; придбання шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги; інші заходи, пов'язані з розширеним відтворенням;

ІІ) внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу суб'єктів господарювання;

ІІІ) інші

ОСОБЛИВОСТІ

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (ст.71) та типової форми рішення про затвердження місцевих бюджетів об’єкти будівництва (реконструкції), передбачені за рахунок вказаних коштів, затверджуються рішенням сесії відповідної ради та наводяться в окремому додатку до нього.

Об'єкти, строк впровадження яких довший, ніж бюджетний рік, враховуються в показниках місцевих бюджетів протягом усього строку їх впровадження.

ДИНАМІКА ВИДАТКІВ НА ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗА РАХУНОК СУБВЕНЦІЙ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У 2015 - 2016 РОКАХ

Етапи об'єднання

Максимальний

термін за законом (дні)

Ініціювання

 

Громадське обговорення пропозиції на зборах громадян

 30

Сесія ради (готується одночасно з обговоренням) та надання пропозицій суміжним громадам

 

Громадські обговорення пропозиції на зборах громадян суміжних громад

 30

Сесії рад суміжних громад

 

Формування робочої групи та підготовка нею проектів рішень на основі типового рішення

 

Громадські обговорення проектів рішень на зборах

громадян відповідних громад та підготовка робочою

групою остаточної редакції проектів рішень

  30+10 (40)

Сесії рад для прийняття рішень

 30

Передача схвалених радами проектів рішень

на перевірку ОДА та підтвердження ОДА

відповідності проектів рішень законодавству

5+10 (15)

Прийняття остаточних рішень радами

 

ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРАЛЬНИХ ГРОМАД 

СТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД – ОДНА ІЗ ОЗНАК ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ


Бюджетний кодекс України

стаття 115

Стаття 115. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад з контролю за дотриманням бюджетного законодавства


 • Контроль за відповідністю бюджетному законодавству показників затверджених бюджетів, розпису бюджету, кошторисів бюджетних установ та інших документів, які використовуються у бюджетному процесі, здійснюється: • обласними державними адміністраціями - щодо районних та міських (міст обласного значення) бюджетів і бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад…

Структура планових показників доходів загального фонду об’єднаних територіальних громад на 2016 рік

Всього доходів

346,7 млн грн

Обсяг загального фонду бюджетів ОТГ

346,7 млн грнОбсяг загального фонду бюджетів районів, у яких створені ОТГ

199,7 млн грнв 1,7 раза


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка