Створений рішенням Косівської райдержадміністрації від 17. 08. 2010р.№240Скачати 38,69 Kb.
Дата конвертації30.03.2017
Розмір38,69 Kb.
 • Косівський територіальний центр соціального обслуговування
 • (надання соціальних послуг)

Створений рішенням Косівської райдержадміністрації від 17.08.2010р.№ 240

 • Створений рішенням Косівської райдержадміністрації від 17.08.2010р.№ 240
 • для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного або тимчасового проживання.
 • - провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотриманням етичних і правових норм.
 • При територіальному центрі функціонують :
 • відділення соціальної допомоги вдома;
 • відділення з організації та надання адресної допомоги (натуральної, грошової, побутової) малозабезпеченим непрацездатним громадянам;
 • відділення соціально-побутової адаптації;
 • стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання.
 • Відділення соціальної допомоги вдома
 • відділення соціальної допомоги вдома є підрозділом Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) призначене для надання соціальних послуг одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам в домашніх умовах
 • відділення соціальної допомоги вдома територіального центру (далі – відділення соціальної допомоги вдома) утворюється для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) не менш як 80 таких одиноких громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з частковою втратою рухової активності (мають ІІІ, ІV і V групу рухової активності) і потребують сторонньої допомоги, соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в домашніх умовах згідно з медичним висновком:
 • похилого віку.
 • відділення не здійснює соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.
 • відділення соціальної допомоги вдома надає такі соціально-побутові послуги
 • приготування (допомога в приготуванні)їжі вдома, годування, доставка гарячих обідів, у тому числі з їдалень, кафе, інших закладів (підприємств) ресторанного господарства;
 • придбання та доставка товарів з магазину або базару, доставка книг, газет, журналів, медикаментів за кошти громадян, які обслуговуються;
 • виклики лікаря надання допомоги в проведенні періодичних медичних оглядів та госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони здоров`я, організація консультацій лікарів та інших спеціалістів;
 • допомога у прибиранні приміщення, прані білизни, дотриманні особистої гігієни, виконанні різних видів дрібних ремонтних робіт у приміщенні, ремонті одягу та взуття, забезпеченні паливом;
 • оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів;
 • читання преси;
 • допомога в обробітку присадибних ділянок (площа обробітку присадибних ділянок визначається разом з місцем органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, але не більш як 0,02 гектара);
 • оформлення документів на санаторно-курортне лікування, влаштування до будинку-інтернату чи стаціонарного відділення територіального центру, геріатричного будинку-інтернату, пансіонату для ветеранів війни і праці,психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів, інших соціальних закладів;
 • сприяння у забезпеченні необхідними технічними та іншими засобами реабілітації;
 • оформлення замовлень та організація контролю за своєчасним і якісним наданням послуг підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, побуту, зв'язку, службами житлово-комунального господарства, закладами культури, сільськогосподарських підприємствами тощо;
 • створення умов для посильної праці, організації трудової терапії вдома;
 • вирішення за дорученням громадян, які обслуговуються, питань у державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях;
 • інші соціальні послуги.
 • відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.
 • обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги.
 • Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору та відповідно до затвердженого графіка, але не менш як два рази на тиждень, забезпечує відвідування громадян, яких воно обслуговує, організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, виявляє додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.
 • На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься:
 • письмова заява громадянина;
 • медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;
 • карта індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);
 • один примірник договору, укладеного громадянином і територіальним центром про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг);
 • довідка про склад сім'ї (форма N 3);
 • витяг з Реєстру правочинів про відсутність укладеного договору довічного утримання (догляду), виданий нотаріусом;
 • витяг з Реєстру правочинів про відсутність укладеного договору довічного утримання (догляду), виданий нотаріусом;
 • копія довідки про встановлення групи інвалідності;
 • копія рішення (розпорядження) органу, що утворив територіальний центр, про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
 • копія наказу про здійснення (припинення) соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
 • обслуговування громадян припиняється у разі:
 • покращення стану здоров'я громадянина відповідно до висновків лікарів закладів охорони здоров'я (медичного висновку);
 • встановлення наявності у громадянина працездатних дітей, які відповідно до чинного законодавства зобов'язані його утримувати;
 • направлення громадянина до стаціонарного відділення, територіального центру, будинку-інтернату для громадян похилого віку, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших установ;
 • переїзду на нове місце проживання;систематичного грубого ставлення до соціального робітника;
 • смерті громадянина.
 • Про припинення обслуговування громадянина робиться відмітка в журналі обліку із зазначенням дати і підпису керівника підрозділу.
 • Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.
 • Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру (далі - відділення адресної допомоги) утворюється для обслуговування не менш як 500 таких громадян, які відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги:
 • похилого віку;
 • інвалідів;
 • хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) у разі коли вони на своєму утриманні мають неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів;
 • які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, у разі коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів.
 • Відділення адресної допомоги виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує громадян:
 • одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби;
 • ліками, предметами медичного призначення;
 • предметами побутової гігієни;
 • продовольчими та промисловими товарами;
 • гарячими обідами тощо.
 • Відділення адресної допомоги може організовувати пункти прийому від громадян, підприємств, установ та організацій продуктів харчування, одягу, взуття, меблів, предметів першої потреби, побутової техніки, коштів, робіт та послуг для задоволення потреб громадян.
 • Відділення адресної допомоги здійснює обслуговування громадян за умови подання письмової заяви та акту обстеження його матеріально-побутових умов в якому є відомості :
 • про склад сім'ї;
 • про доходи сім'ї;
 • дані паспорта та ідентифікаційного коду;
 • соціальний стан;
 • копія наказу про здійснення обслуговування.
 • У разі надання натуральної чи грошової допомоги громадянам, які взяті на обслуговування вести відомість видачі де вказувати прізвище, ім`я, по-батькові, адресу, види наданої допомоги, її кількість та вартість.
 • Cтаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання
 • Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання (далі-стаціонарне відділення) являється підрозділом територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Косівської РДА.
 • Відділення на 30 ліжко-місць створене для оздоровлення, лікування та проживання пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян та інших соціально незахищених верств населення, які втратили рухову активність, не можуть самостійно себе обслуговувати, потребують стороннього догляду та надання різних видів соціальних послуг в умовах стаціонару, що спрямовані на підтримку їх життєдіяльності і соціальної активності.
 • Стаціонарне відділення утримується за рахунок коштів, що виділяються з місцевого бюджету на соціальний захист населення та позабюджетними коштами, які надходять від підприємств, організацій та частини пенсій проживаючих у відділенні, що перераховуються Управлінням ПФУ на основі статті 48 Закону України «Про загально-обов`язкове державне пенсійне страхування».
 • Для поліпшення харчування та господарської діяльності відділення може проводити, при необхідності, закупку товарів та матеріалів за готівку.
 • Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання територіального центру утворюється для обслуговування не менш як 10 і не більш як 50 одиноких громадян (обмеження щодо граничної чисельності громадян у стаціонарному відділенні, що встановлено цим пунктом, набирає чинності з 1 січня 2015 р.), до якого на постійне або тимчасове проживання, повне державне утримання безоплатно приймаються одинокі громадяни похилого віку, інваліди( які досягли 18-річного віку), хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я за станом здоров'я не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та допомоги, соціально-побутових, соціально-медичних та інших соціальних послуг.
 • Основними завданнями стаціонарного відділення є забезпечення належних умов для проживання, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги громадянам похилого віку та інвалідам, які потребують постійного стороннього догляду і допомоги.
 • Забезпечення громадян, які перебувають у стаціонарному відділенні, здійснюється відповідно до нормативів, передбачених для будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів і стаціонарних відділень територіальних центрів, затверджених Мінпраці.
 • Протипоказаннями для прийняття у відділення є наявність у громадян інфекційних, онкологічних захворювань (ІУ-та клінгрупа), СНІДу, захворювання на наркоманію, на алкоголізм, захворювань психічного характеру.
 • При виявленні вищевказаних захворювань завідуючий відділенням має право на відправлення хворих в спеціально-профілюючі лікувальні заклади.
 • До відділення приймаються громадяни, які досягли пенсійного віку, інвалід І-ІІ групи, які за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги і яким, згідно з медичним висновком не протипоказане перебування у відділенні та які не мають працездатних дітей або родичів зобов'язаних утримувати їх за законом.
 • Прийом до відділення здійснюється за путівкою управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання;
 • особистої заяви громадянина похилого віку чи інваліда про його прийняття до стаціонарного відділення;
 • паспорта ( або іншого документа, що засвідчує особу);
 • медичної картки про стан здоров'я з висновком про необхідність стороннього догляду;
 • довідки про розмір призначеної пенсії;
 • довідки про склад сім'ї за встановленою формою
 • довідки МСЕК про групу інвалідності особи, що приймається до стаціонарного відділення (за наявності групи інвалідності);
 • заяви на перерахування 75 % пенсії за своє утримання на рахунок територіального центру.
 • Як виняток, за розпорядженням голови районної державної адміністрації до стаціонарного відділення можуть прийматися непрацездатні громадяни, які мають працездатних дітей або родичів, зобов'язаних відповідно до чинного законодавства їх утримувати, якщо вони з об'єктивних причин не можуть цього робити.
 • На кожного громадянина, який перебуває у стаціонарному відділенні, ведеться особова справа, в якій міститься:
 • письмова заява громадянина;
 • копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 • направлення (путівка);
 • висновок лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я про нездатність до самообслуговування та потребу в постійному сторонньому догляді та допомозі;
 • довідка про розмір призначеної пенсії;
 • довідка про склад сім'ї (форма № 3);
 • витяг з Реєстру правочинів про відсутність укладеного договору довічного утримання (догляду), виданий нотаріусом;
 • довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності;
 • копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування;
 • копія рішення (розпорядження) райдержадміністрації або утвореної ним комісії про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.
 • Обслуговування громадян у відділенні припиняється у разі:
 • направлення підопічного до стаціонарного медичного лікувального закладу;
 • переїзду на нове місце проживання;
 • виявлення протипоказань для обслуговування, які перелічені вище;
 • систематичного грубого порушення громадського порядку: вживання алкоголю, сварки, бійки, непристойне відношення до обслуговуючого персоналу;
 • смерть громадянина.
 • Про припинення обслуговування підопічного робиться відмітка в журналі обліку із зазначенням дати і підпису керівника.
 • Відділення соціально-побутової адаптації
 • Відділення соціально-побутової адаптації територіального центру (далі - відділення соціально-побутової адаптації) утворюється для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) не менш як 30 громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), що частково втратили здатність до самообслуговування на день.
 • Відділення соціально-побутової адаптації обслуговує громадян незалежно від їх сімейного стану, які мають часткове порушення рухової активності та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціально-побутових, соціально-педагогічних, психологічних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримання соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.
 • Відділення соціально-побутової адаптації надає:
 • соціально-побутові послуги - соціально-побутова адаптація осіб похилого віку, інвалідів з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримка соціальної незалежності, навчання трудовим навичкам, адаптація до посильної трудової діяльності;
 • соціально-педагогічні послуги - організація індивідуального корекційного процесу з відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, виховування навичок спілкування, виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб, організація дозвілля і відпочинку (проведення лекцій, бесід, зустрічей, створення самодіяльних художніх колективів, гуртків тощо);
 • психологічні послуги - організація надання консультацій з питань психічного здоров'я та поліпшення відносин з оточуючим соціальним середовищем, психологічна корекція, надання методичних порад;
 • інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для ліквідації складної життєвої ситуації, що склалася;
 • соціально-медичні послуги – надання медичної допомоги першої необхідності; вимірювання артеріального тиску, температури; підшкірні та внутрім`язеві ін'єкції по призначенню лікуючих лікарів та дільничних терапевтів; проведення лікувально-оздоровчого масажу; проведення лекцій, бесід та медичного огляду з медичними спеціалістами районної лікарні з метою профілактики хвороб.
 • На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціально-побутової адаптації, ведеться особова справа, в якій міститься:
 • письмова заява громадянина;
 • медичний висновок про потребу в соціально-побутовій адаптації та відсутність медичних протипоказань для перебування в колективі;
 • карта індивідуальних потреб у соціальних послугах;
 • копія довідки про встановлення групи інвалідності;
 • довідка про склад сім'ї (форма N 3);
 • копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування.

При відділені соціально побутової адаптації діє з 1993 року аматорський фольклорний колектив “Осіннє золото”, якому у 2000 році присвоєно звання “Аматорський народний фольклорний ансамбль”.

 • При відділені соціально побутової адаптації діє з 1993 року аматорський фольклорний колектив “Осіннє золото”, якому у 2000 році присвоєно звання “Аматорський народний фольклорний ансамбль”.
 • Який за час свого існування брав участь в багатьох концертах та фестивалях:
 • Міжнародний Гуцульський фестиваль в м. Коломия “Коломийка 2000”
 • Міжнародний Гуцульський фестиваль м. Косів
 • Міжнародний Гуцульський фестиваль м. Косів “Золоте весілля”
 • Міжнародний Гуцульський фестиваль м. Рахів “Бай у Іванихи”
 • Міжнародний Гуцульський фестиваль м. Вижниця,Чернівецька обл;
 • Міжнародний фестиваль м. Надвірна
 • Фестиваль в м. Рахів оновлений “фрагмент Косівського базару”
 • Міжнародний фестиваль етнічної музики с. Шешори “Гуцульскі твори та коломийки”
 • Фестиваль “Храмове свято” у Космачі.
 • Концерт в с. Загайпілля Коломийський район;
 • Концерт в м. Коломиї до 20 річчя
 • Виступ на Етнічному фестивалі в с. Космач;
 • Участь у міжнародному Гуцульському фестивалі м. Яремче “Гуцульські жарти та коломийки”.
 • В своїй діяльності колектив намагається залучити молодь для збереження українських пісенних традицій та обрядів. Колектив “Осіннє золото” разом із радою ветеранів при територіальному центрі створили новий вид розваг під назвою “Посиденьки”, які проводяться на різну тематику із залученням працівників районної Адміністрації, депутатів, представників культури, медицини, освіти.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка