«Створення науково-методичних засад формування у дітей навчально-дослідницьких умінь під час навчально-виховного процесу»Скачати 28,24 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір28,24 Kb.

«Створення науково-методичних засад формування у дітей навчально-дослідницьких умінь під час навчально-виховного процесу»

 • Он взрослых изводил вопросом "Почему?" Его прозвали "маленький философ". Но только он подрос, как начали ему Преподносить ответы без вопросов. И с этих пор он больше никому Не досаждал вопросом "Почему?". 
 • С.Я.Маршак

Дослідно - експериментальна робота Всеукраїнського рівня по темі:

 • "Створення науково-методичних
 • засад формування
 • у дітей навчально-дослідницьких умінь"
 • (період 2012-2017 роки)

Притча про голодну людину та рибалку

 • Важливо не тільки нагодувати голодного рибою. Головне – навчити його її ловити!
 • Якщо ми дамо йому рибу, то допоможемо тільки один раз, а якщо навчимо ловити, то нагодуємо на все життя.

Притча про голодну людину та рибалку

 • З точки зору процесу навчання можна виділити чотири різних типи:
 • Запропонувати рибу і не навчати ловити її
 • Учити ловити рибу голодного
 • Нагодувати, а потім учити ловити
 • Учити ловити і одночасно годувати

Правильно навчає той, хто навчає цікаво ” А.Ейнштейн

 • Мотивуюча та
 • регулююча
 • діяльність
 • вчителя
 • Максимум
 • навчально -
 • пізнавальної
 • діяльності
 • учня

“ Як навчити вчитися?” застосування дослідницької діяльності в навчанні учнів

 • Школа не повинна навчити на все життя
 • Школа повинна навчити учитися все життя.
 • Не вести дітей за собою, а, навпаки, навчити їх самостійно вести себе по життю.
 • Ф.Дальто

Що було?

 • Що було?
 • Знання, уміння, навички: вислухай – повтори – виконай – отримай оцінку.
 • Що маємо?
 • Навчись учитися !
 • Знаю – не знаю.
 • Можу діяти – не можу діяти.
 • Шукаю новий спосіб.

Модель пізнавального циклу

 • Факти
 • Проблема
 • Гіпотеза
 • Модель
 • Наслідок
 • Експеримент

Нормативно-правова база навчально-дослідницької діяльності

 • ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ початкової загальної освіти (ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462)
 • ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної загальної середньої освіти (ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392)
 • ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства освіти і науки України 25.04.2013  № 466)
 • НАЦІОНАЛЬНА ДОКТРИНА РОЗВИТКУ ОСВІТИ (ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002)
 • НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
 • ПРОЕКТ нового закону “ПРО ОСВІТУ”

Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ ст.

 • Метою освіти є «створення умов для розвитку й самореалізації кожної особистості, як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства».

Державним стандартом початкової загальної освіти утверджено стратегію розвитку початкової ланки загальноосвітніх закладів

 • Формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань.
 • Опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи.
 • Забезпечення самоствердження та самореалізації особистості молодшого школяра.

Державний стандарт грунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти.

 • Особистісно зорієнтований підхід – спрямовує навчально-виховний процес на взаємодію і плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні та партнерстві у навчанні.
 • Компетентнісний підхід – спрямовує навчально-виховний процес на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності.
 • Діяльнісний підхід – спрямовує навчально-виховний процес на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти.

Дослідницька діяльність учнів

 • Це один із напрямів:
 • навчальної діяльності;
 • творчої діяльності;
 • самостійної пошукової діяльності;
 • форма організації навчально-виховної роботи;
 • форма додаткової освіти;
 • інноваційна освітня технологія.

НАУКОВЕ ТА НАВЧАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ (порівняльний аналіз)

 • Навчальне дослідження
 • Результат не підготовлений спеціальним змістом
 • Навчальний зміст підібраний педагогом так, щоб вивести учня на результат
 • Результат змінює уявлення про об’єкт дослідження в науковому світі
 • Результат новий для учня, але не для науки (суб‘єктивно нові знання)
 • Під час дослідження результат передбачають, але він не є відомим
 • Учитель знає наперед результат дослідження учня (передбачає з великою долею імовірності)
 • Часові діапазони отримання результату не визначені
 • Істина досягається не як готовий результат, а як підсумок власної діяльності
 • Види навчальних досліджень
 • Монопредметне
 • (виконується
 • під керівництвом
 • учителя в рамках
 • одного
 • предмету)
 • Міжпредметне
 • (виконується
 • під керівництвом
 • кількох вчителів;
 • вимагає залучення
 • знань з кількох
 • предметів)
 • Надпредметне
 • (вимагає спільної
 • діяльності
 • учнів та вчителів)
 • 1
 • 2
 • 3
 • Дія - головний ключ до успіху.
 • Пабло Пікассо
 • Що необхідно нашим учням для успіху?
 • Комп’ютерна
 • грамотність
 • Ефективно
 • використовувати
 • знання реального
 • життя
 • Визначати пріоритети,
 • планувати конкретні
 • результати і нести
 • персональну
 • відповідальність
 • за них
 • Уміти працювати
 • в команді і
 • володіти
 • навичками
 • спілкування
 • Здібність творчо
 • мислити, послідовно
 • міркувати і
 • представляти
 • свої ідеї
 • МОДЕЛЬ готовності вчителя до
 • навчально-дослідницької діяльності
 • Компоненти
 • Мотиваційний
 • Змістовий
 • Технологічний
 • Критерії
 • Професійна
 • направленість
 • вчителя
 • Системно-структурне
 • уявлення вчителя про
 • навчально-дослідницьку
 • діяльність, умови та
 • способи ключових
 • компетентностей
 • Володіння
 • способами
 • організації
 • навчально-
 • дослідницької
 • діяльності учнів
 • Показники
 • Задоволення своєю
 • професією.
 • Інтерес до інновацій
 • в освіті.
 • Різнобічні інтереси.
 • Соціальна активність.
 • Творча активність.
 • Бажання.
 • Знання сутності
 • навчально-дослідницької
 • діяльності.
 • Сутності ключових
 • компетентностей учнів.
 • Розуміння їх ролі
 • в подальшому
 • самовизначенні учня.
 • Уміння керувати
 • навчально-дослідницькою
 • діяльністю учнів.
 • Уміння організовувати
 • дослідницьку діяльність
 • в навчальний та
 • позанавчальний час.
 • Навчально-дослідницька діяльність
 • Характеризується підвищенням інтересу та втягування по мірі її виконання
 • Особистісно зорієнтована, створює атмосферу розкутості
 • Дозволяє навчатись на власному досвіді, на реалізації конкретної справи
 • Приносить задоволення учням, які бачать продукт власної праці
 • Розвиває почуття співтворчості в колективі
 • Розвиває творчу активність, пізнавальну діяльність, творчу уяву та фантазію
 • Співпраця учнів
 • і вчителя –
 • діалог двох партнерів
 • Наявність
 • мислення, уяви,
 • фантазії
 • Схильність до
 • дослідницької
 • роботи
 • Відсутність
 • страху
 • Вміння
 • досягати успіхів
 • Активна
 • життєва позиція
 • Свідоме засвоєння
 • знань і вмінь
 • Залучення до самостійного
 • здобуття, збору і
 • дослідження інформації
 • Індивідуальний
 • підхід
 • Вміння переходити
 • від цікавості
 • до допитливості
 • Вчитель
 • Учень
 • Співпраця
 • Співтовариство
 • Співтворчість
 • Консультує, радить,
 • направляє, узагальнює,
 • спостерігає, доповнює
 • допомагає формулювати висновки
 • Запитує, радиться,
 • аналізує, розробляє, вивчає,
 • порівнює, оформляє результати

Порівняння традиційного та інноваційного підходів до навчання

 • Тип
 • Школа пам’яті
 • Школа розвитку
 • Лозунг
 • “Роби як я!”
 • “Не зашкодь”
 • Принцип
 • Проштовхування
 • Вирощування
 • Характер відносин
 • Суб’єкт-об’єктний
 • Суб’єкт-суб’єктний
 • Позиція вчителя
 • Носій інформації
 • Зберігач норм та традицій
 • Організатор співпраці
 • Консультант
 • Керівник
 • Позиція учня
 • Пасивність
 • Активність
 • Умови успішної дослідницької діяльності
 • Особистий інтерес учнів
 • Чіткість і конкретність при формулюванні навчально-дослідницького завдання
 • Визначення результатів, які планується отримати
 • Чітка констатація вихідних даних
 • Репродуктивний
 • Емпірично-практичний
 • Дослідницький, експериментальний
 • Творчий,
 • продуктивно-діяльнісний
 • І рівень
 • ІІ рівень
 • ІІІ рівень
 • ІV рівень
 • Форми організації
 • дослідницької діяльності
 • учнів
 • Урок
 • Експедиція
 • Факультатив
 • Лабораторна
 • робота
 • Семінар
 • Екскурсія
 • Конкурс
 • Групи
 • додаткового
 • навчання
 • Фестиваль
 • Проект
 • Конференція
 • І етап
 • ІІ етап
 • ІІІ етап
 • ІV етап
 • V етап
 • Визначення предмету дослідження
 • Формулювання суті проблеми
 • Вироблення плану дослідження
 • Проведення дослідження
 • Оголошення результатів дослідження
 • Навчальна
 • мета
 • Розвивальна
 • мета
 • Виховна
 • мета
 • Узагальнити та систематизувати знання з однієї або кількох тем.
 • Навчити переносити знання в нову ситуацію.
 • Формувати вміння користуватися методами дослідження
 • (аналіз джерел, опитування, вимірювання, експеримент і т.д.).
 • Формувати навики пізнавального, творчого, критичного мислення.
 • Розвивати пізнавальні процеси (увагу, пам’ять, сприйняття, уяву).
 • Розвивати навики мислення (аналіз, синтез, співставлення,
 • систематизація і т. д.)
 • Формування загальнонавчальних умінь та навиків.
 • Формування пізнавальних умінь (ставити запитання, формулювати
 • проблему, висувати гіпотези, доводити, аналізувати результати,
 • робити висновки).
 • Виховувати позитивне відношення до знань.
 • Розвивати культуру мови та письма.
 • Розвивати вимогливість до себе та інших людей, наполегливе
 • відношення до завдань, які виконуються.
 • Виховувати інформаційну, організаційну, інтелектуальну,
 • комунікативну культуру.
 • Виховувати відповідальність за свої дії та вчинки.

Робить заняття більш емоційним.

 • Робить заняття більш емоційним.
 • Сприяє глибокому та послідовному засвоєнню матеріалу.
 • Позитивно впливає на розвиток творчих здібностей.
 • Розвиває логічне мислення
 • Проявляє інтерес до предмету.
 • Розвиває допитливість.
 • Організовує зв’язок з іншими видами діяльності.
 • Сутність концепції дослідницької діяльності
 • В початковій школі – збереження дослідницької поведінки учня як засобу розвитку пізнавального інтересу і становлення мотивації до навчальної діяльності
 • В основній школі – розвиток в учнів здібностей займати дослідницьку позицію, самостійно ставити і досягати мети в навчальній діяльності на основі елементів дослідницької діяльності в рамках предметів навчального плану та додаткової освіти
 • В старшій школі – розвиток дослідницької компетентності та допрофесійних навиків як основи профільного навчання


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка