"Створення умов для розвитку й реалізації творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу"Скачати 15,98 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір15,98 Kb.

Педагогічна рада на тему:

“Створення умов для розвитку й реалізації творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу”
  • 1. Формування професійних компетенцій педагогічних кадрів для запровадження освітніх інновацій .
  • 2. Створення умов для розвитку й реалізації творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу

2010-2011 навчальний рікЧерез творчість учителя до розвитку особистості кожного школяра і підвищення творчої активності обдарованих дітей у процесі впровадження компетентнісно зорієнтованого навчання    

високої професійної компетентності

педагогів;

толерантної комунікації суб'єктів

освітнього процесу;

сприятливого для саморозвитку та самовдосконалення

психологічного мікроклімату;

пріоритетів морально-етичного та духовного виховання;

соціально свідомої активності;

Створення умов для розвитку й реалізації творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу базується на засадах

Мета

  • створення умов для формування та розвитку обдарованої особистості, реалізації її потенціалу.

Завдання:
  • виявлення та сприяння розвитку інтелектуально обдарованих школярів;
  • формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії, стимулювання школярів до навчання у вищих навчальних закладах;
  • сприяння самовираженню учнів у різних видах діяльності, задоволенню їх потреб, інтересів та стимулювання творчого самовдосконалення;
  • формування покоління майбутніх науковців та практиків, творчих, ініціативних, підприємливих, для різних галузей суспільного життя;
  • підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових дисциплін, виявлення рівня сформованості вмінь дослідницької роботи через гуртки, факультативи, олімпіади, МАН
  • виховання компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір та приймати відповідальні рішення;

Основні принципи та функції сприяння розвитку творчих здібностей обдарованих школярів


1. Зорієнтованість на позитивні дії (цілеспрямованість розвитку на соціальні очікування учнів, формування позитивного іміджу компетентної особистості, потреби вчитися впродовж усього життя);

2. Демократичність (передбачення суб’єктно-суб’єктних відносин між учасниками навчально-виховного процесу);


Основні принципи та функції сприяння розвитку творчих здібностей обдарованих школярів


3.Гуманізму, що означає пріоритетність прав, свободи, творчий розвиток особистості, співвідношення освітніх вимог з можливостями та здібностями школярів;

4.Міждисциплінарність, що передбачає розвиток особистості в умовах узгодження змісту всіх видів роботи, спрямованої на розвиток творчо обдарованої дитини;

5. Зв’язок з практичною діяльністю, що передбачає формування вмінь самостійно аналізувати, приймати відповідальні рішення і діяти відповідно до вимог сьогодення.

Зміст роботи з напрямку забезпечення розвитку творчих здібностей обдарованих школярів


виявлення, підтримка обдарованої дитини

узагальнення, поширення кращого досвіду педагогічних працівників

становлення світоглядних орієнтацій

сприяння виробленню власної філософії життєдіяльностіНа рівні сім’ї:
  • створення стимулюючої духовної та морально-психологічної атмосфери;
  • інтеграція зусиль зі школою;
  • оволодіння необхідним обсягом психолого-педагогічних знань, умінь і навичок щодо вивчення та підтримки школяра.

На рівні діяльності педагога:
  • стимулювання інтелектуального і творчого пошуку, вміння бачити проблеми та шляхи їх розв’язання;
  • пріоритет відносин співробітництва, співтворчості;
  • модернізація форм, методів навчання та виховання;

На рівні діяльності адміністрації навчальних закладів:
  • підбір педагогічних кадрів відповідного рівня, здатних сприяти творчій праці учнів, вивчення їх педагогічної майстерності;
  • забезпечення умов для самостійної діяльності педагогів, підвищення їх загальнокультурного та професійного рівня;

Створення умов для розвитку й реалізації творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу

виявлення

навчання

розвиток

Обдаровані учні:
  • усі його люблять, робить те, що йому кажуть і як; любить подобатися.

Найкращий учень:
  • сперечається, з ним важко спілкуватися, часто в нього виникає стан емоційно вольового напруження, коли щось загрожує досягненню його мети.

Бунтівник:
  • знає, що за обдарованість не платять, а навпаки вимагають, тому прагне не вистрибувати, а бути як усі.

Підпільник:
  • випадає з шкільної системи, не може підлаштуватися до вимог викладачів.

Втікач:

Двобічний:
  • незалежний, автономний, знає собі ціну, знає, чого хоче. Найкращий тип для розробки індивідуальної програми.

Цілеспрямований:

Типи обдарованих учнів

Освітні проекти


покликані узгодити зміст освітньої діяльності школи, педагогічні технології з кожною віковою категорією учнів, з їхніми природніми потребами та інтересами.

Освітні проекти


«Творча обдарованість» 1-4 кл

«Поклик» 5-8 кл

«Перспектива»

9-11 кл

МЕТА :

  • виявлення, підтримка та розвиток індивідуальних здібностей та нахилів учнів молодшого шкільного віку.


ЗАВДАННЯ :
  • забезпечити процес визначення нахилів і здібностей молодших школярів діагностичним інструментарієм;
  • налагодити систематичну організацію роботи з вивчення індивідуальних нахилів та здібностей учнів молодших класів;
  • забезпечити умови для роботи учнів у різних видах творчої діяльності;
  • створити сприятливий психологічний мікроклімат для реалізації суб'єкт-суб'єктних відносин у навчально-виховному процесі.

«Творча обдарованість» 1-4 кл

мета

  • організація роботи педагогічного колективу з розвитку творчої особистості молодшого підлітка відповідно до його природніх здібностей і нахилів.


завдання
  • розвиток мотивації інтелектуально-творчої діяльності;
  • формування стійкого інтересу до окремих галузей знання та інтелектуально-творчої рефлексії;
  • розвиток умінь та навичок колективної творчої діяльності.

«Поклик» 5-8 кл

мета

  • забезпечення свідомого, у тому числі й професійного, самовизначення учнів.


завдання
  • організація умов для накопичення учнями досвіду інтелектуально-творчої рефлексії та навичок комунікації;
  • забезпечення старшокласників механізмами пошуково-дослідницької діяльності;
  • забезпечення умов для отримання учнями високого рівня академічних знань та поглиблених знань з профільних предметів.

«Перспектива» 9-11 кл


Пізнавальний портрет учня

Організація різноманітного середовища

Середовище для самореалізації особистості учня, прояву пізнавальної активності

Створення оптимального інформаційного середовища

Фіксація викладачем індивідуальної поведінки учня

Накопичення своєрідного банку даних про учня

Комплексна консультація психолога, медика, визначення рівня інтелекту учня

Реалізація індивідуальних пізнавальних можливостей учняДіти тим талановитіші та розумніші, чим більше можливостей бути талановитими й розумними ми їм надамо

Якщо ви ставитесь до дитини як до ідеальної особистості - ви підносите її на ту висоту, на якій ви хотіли б її побачити. (І. Гете.)


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка