Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідженняСкачати 13,76 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір13,76 Kb.

Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження;

 • Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження;
 • Етапи становлення і розвитку науки:
  • Пранаука;
  • Античність;
  • Наука середньовіччя;
  • Класична наука;
  • Некласична наука;
  • Постнекласична наука.

Знання потрібне людині для орієнтації в навколишньому світі, для пояснення і передбачення подій, для планування і реалізації одержання нових знань;

 • Знання потрібне людині для орієнтації в навколишньому світі, для пояснення і передбачення подій, для планування і реалізації одержання нових знань;
 • Знання - перевірений практикою результат пізнання дійсності, адекватне її відображення у свідомості людини;
 • Процес руху людської думки від незнання до знання називається пізнанням;
 • Наукове пізнання - це дослідження, яке характерне своїми особливими цілями, завданнями, методами отримання і перевірки нових знань з метою оволодіти силами природи, пізнати закони розвитку суспільства і поставити їх на службу, впливати на хід історичних подій;
 • Наукове пізнання спрямоване на досягнення істинних знань, які правильно відображають дійсність
 • Відносне знання:
 • правильне відображення дійсності, яке відрізняється деяким неповним збігом образу з об'єктом.
 • Абсолютне знання:
 • повне відтворення узагальнених уявлень про об'єкт, що забезпечує абсолютний збіг образу з об'єктом.
 • Базове знання:
 • знання структурних зв'язків та закономірностей розвитку соціальних процесів та явищ
 • Наукове дослідження - цілеспрямоване пізнання, результатом якого виступають система понять, законів і теорій.
 • Мета наукового дослідження - визначення конкретного об'єкта і всебічне, достовірне вивчення його структури, характеристик, зв'язків на основі наукових принципів і методів пізнання, впрова­дження у виробництво корисних результатів.
 • Фундаментальні дослідження - наукова теоретична та/або експериментальна діяльність, спрямована на здобуття нових знань про закономірності розвитку та взаємозв'язку природи, суспільства, людини.
 • Прикладні наукові дослідження - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на здобуття та використання знань для практичних цілей.

В історичному розвитку науки виділяють такі етапи:

 • В історичному розвитку науки виділяють такі етапи:
 • пранауки;
 • античності;
 • наука середньовіччя;
 • класична наука;
 • некласична наука;
 • постнекласична наука.
 • Психологія як наука про душу
 • Наявністю душі намагалися пояснити всі незрозумілі явища в житті людини;
 • Психологія як наука про свідомість
 • XVIIст.: у зв'язку з розвитком природничих наук здатність думати, відчувати, бажати назвали свідомістю.
 • Психологія як наука про поведінку
 • ХХст.: задачі психології – спостереження за поведінкою, вчинками, реакціями людини.
 • Психологія як наука про психіку
 • Основою сучасної психології є закономірне осмислення теорії відображення.
 • Період пранауки
 • Наука ототожнювалась з філософією, а характер наукової діяльності того часу можна передати словами "любов до мудрості".
 • Період античності
 • Створена Антична наука не поділялася на окремі сфери і мала риси натурфілософії. Предметом вивчення якої була вся природа в цілому.
 • Період середньовіччя
 • Наукові дослідження нерідко проводилися у монастирях, що благословлялись церквою, одночасно інквізиція вела жорстоку боротьбу з вченими, що замірялися на релігійну доктрину і авторитет церкви.
 • Період класичної науки;
 • Перша наукова революція
 • (XVII - XVIII ст.).
 • Характеризується нагромадженням значного фактичного матеріалу про природу, отриманого експериментальними дослідженнями + відкриттями в фізиці, хімії, механіці, математиці, біології, астрономії…
 • Період некласичної науки;
 • Друга наукова революція (кінець XIX; початок XX ст.)
 • Революційні зміни у різних галузях знання; фізика переступила поріг мікросвіту.
 • Період посткласичної науки;
 • Третя наукова революція (середина XX ст.; сьогодення)
 • Предметом дослідження стає мегасвіт. Наука починає набувати космічного характеру.Обєкти вивчення характеризуються наявністю людського фактору.

Радикальні якісні зрушення в розвитку науки визначені як наукові революції

 • Особливості наукової революції:
 • Яскравий творчий характер;
 • Нове тлумачення раніше здобутих знань;
 • Бурхливий розвиток фізико-математичних наук;
 • Поява протягом 3 поколінь великої кількості талановитих осіб.
 • Наукові революції:
 • Перша наукова революція (17-18ст);
 • Друга наукова революція
 • (19 -20ст);
 • Третя наукова революція (середина 20ст - сьогодення).
 • Акумуляція:
 • Відображає особливість розвитку науки, що означає узагальнення фактів, поступовий приріст знання, спадкоємний зв'язок між різними коріннями знань у становленні конкретної теорії, а також нагромадження і збереження знань базового характеру в розвитку концепції.
 • Революційний характер розвитку науки:
 • Революційність розвитку науки обумовлюється науковими революціями, що відбуваються в системі наукового пізнання. Під науковою революцією розуміють такий стан у розвитку науки, який пов'язаний зломом фундаментальних понять і уявлень, методів і теоретичних ідей, з формулюванням нових концепцій, що радикально перетворюють уявлення людини про світ і відкривають новий світ наукових проблем.
 • Конкуренція науково-дослідних програм:
 • Вчені під дослідною програмою розуміють ту дійсність, що підлягає вивченню, а також ті методи, що можуть бути використані.

Висновки:

 • зародившись у стародавньому світі у зв'язку з потребами суспільної практики, почавши створюватись у XVI-XVII століттях, в ході свого історичного розвитку наука перетворилась у продуктивну силу і найважливіший соціальний інститут, який суттєво впливає на всі сфери життя суспільства.
 • Сучасна наука становить важливу складову частину науково-технічної революції.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка