Свобода творчостіСкачати 18,84 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір18,84 Kb.

f

 • a
 • Формування нового світогляду школярів
 • через комплексно-цільову програму
 • “ Школа економіко-екологічного розвитку ”
 • в контексті комплексної програми
 • “ Освіта для сталого розвитку ”
 • Свобода творчості
 • Індивідуалізація і
 • диференціація
 • Діалогізація
 • Основні принципи реалізації програми
 • Гуманізація
 • Варіативність
 • Людиноцетризм
 • Основні завдання програми
 • Забезпечити синтез природничо-
 • наукових соціогуманітарних
 • та еконоиічних знань
 • Дати знання та виробити
 • вміння необхідні для
 • забезпечення гармонійного
 • співіснування з іншими людьми
 • та природою
 • Стратегію освіти спрямувати
 • на формування нового
 • екологічного світогляду та
 • високо екологічної культури,
 • яка має будуватися на принципах
 • випередження й інтеграції знань
 • Виховувати прагнення до
 • самоосвіти в учнів створивши
 • відповідні умови для розвитку
 • обдарованої дитини

Етапи реалізації програми

 • І етап
 • Діагностично – концептуальний
 • 2011-2012р.р.
 • Мета: вивчити основні пріоритети і ціннісні орієнтації, а також мотиви діяльності;
 • створити план щодо перетворення загальноосвітньої
 • школи на модель школи економіко – екологічного розвитку в контексті комплексної програми ” Освіта для сталого розвитку ”

Етапи реалізації програми

 • ІІ етап
 • Організаційно - практичний
 • 2012-2014 р.р.
 • Мета: практична реалізація моделі школи економіко – економічного розвитку в контексті комплексної програми “ Освіта для сталого розвитку ”

Етапи реалізації програми

 • Мета: вивчити результати реалізації програми через проведення моніторингових досліджень;
 • саморегулювання, внесення коректив у діяльність закладу.
 • І. Просвітницька робота зі стратегії розвитку.
 • ІІ. Інтеграція екологічних, економічних і соціальних питань у загальноосвітню програму.
 • ІІІ. Виховна робота через чотири сфери:
 • - громадянське виховання;
 • - патріотичне виховання;
 • - родинне виховання;
 • - екологічне виховання.
 • Напрямки реалізації програми

:

 • Використання інноваційних
 • педагогічних технологій
 • Проекти
 • Інтерактивні
 • методи
 • навчання
 • Моніторингові
 • дослідження
 • Кооперативне
 • навчання
 • Особистісно -
 • орієнтоване
 • навчання
 • Принцип діалогізації,
 • що полягає в паритетності суб'єктів
 • педагогічної взаємодії, -
 • перетворення суперпозиції
 • дорослого і позиції дитини
 • в особово-рівноправні
 • Принцип індивідуалізації,
 • що полягає в «розкритті і пестощах
 • індивідуальних особливостей
 • дитини, в допомозі його
 • самовираженню у змінному світі»
 • Принцип персоналізації,
 • що припускає особово-орієнтоване
 • спілкування вчителя і учнів,
 • «сумісне особове зростання,
 • сумісний особовий розвиток» учнів
 • і вчителів у процесі спільної
 • діяльності, відмова від ролевих масок
 • і фасадів в педагогічному спілкуванні
 • Принцип проблематизації,
 • згідно якому навчання повинне
 • проходити не за схемою
 • «трансляція інформації» або
 • «формування знань, умінь і навиків»,
 • а по схемі «сумісне вирішення
 • учбових проблем»

Основні принципи навчальної діяльності вчителя школи вимагають оволодіння новими критеріями, становлення вчителя нового типу. Самі значущі із принципів такі:

 • Особова відвертість, щирість, «істинність», «конгруентність» вчителя. Позиція припускає бути не «над» і навіть не «поряд», а «разом з учнем»
 • «Емпатічнє розуміння», «відчуття» вчителя про стан кожного учня, спостереження і розуміння поведінки учня, різноманітних його реакцій, вчинків з погляду самого учня, його очима, здатність «влізти в його шкуру», «постояти в його тапочках» (К.Роджерс),
 • прийняти його таким, який він є
 • «Заохочення», «підтримка», «довіра» до учня,
 • опора на позитивне в дитині

Модель творчої індивідуальності педагога

 • Стійка мотивація
 • творчої діяльності
 • Конструктивне
 • мислення
 • Креативність
 • Вибіркова
 • спрямованість
 • Мобільна
 • активність
 • Педагогічне
 • інноваційне
 • мислення
 • Творча
 • самореалізація

Освітня парадигма

 • Принципи виховання
 • Виховання духовності в людині,
 • формування у школярів чуйності,
 • доброти,комунікабельності,
 • прагнення до розвитку
 • інтелектуального потенціалу
 • Багатобічний розвиток розуму,
 • відчуттів, виховання уяви,
 • фантазії, творчих здібностей

Ми разом – я, учень і його батьки –

 • Ми разом – я, учень і його батьки –
 • легко вирішимо всі проблеми, тому що ми
 • всі зацікавлені в цьому
 • Гіппократ
 • Педагоги
 • Діти
 • Батьки

Організація колективу батьків, залучення батьків до спільної з дітьми діяльності

 • надання спонсорської
 • допомоги
 • в реалізації різних справ
 • допомога в організації участі
 • учнів у олімпіадах, конкурсах,
 • фестивалях, змаганнях
 • підготовка і проведення
 • екскурсійних поїздок
 • участь батьків у підготовці
 • загальношкільних традиційних заходів
 • (вечори зустрічі з випускниками,
 • свято Першого, Останнього дзвоника,
 • випускні вечори, фестивалі КВК,
 • спортивні змагання)
 • участь у профорієнтаційній
 • роботі: зустрічі з учнями,
 • екскурсії на підприємства,
 • профконсультації
 • участь в усіх формах позаурочної
 • роботи, яку організовує класний
 • керівник (походи, турніри,
 • змагання, ремонт і благоустрій
 • школи тощо)
 • участь у роботі
 • батьківських комітетів

Педагогічна освіта батьків

 • формування у батьків умінь виявляти індивідуальні особливості своїх дітей, свідомо порівнювати їх з типологічними рисами, характерними для певного віку
 • виховання майбутнього сім'янина (матері та батька)
 • ФОРМИ:
 • консультації (психологічні, педагогічні, медичні, юридичні)
 • групові (робота консультативного пункту для батьків)
 • колективні (збори, зустрічі батьків з учителями, адміністрацією та керівниками батьківських органів )
 • масові (загальношкільні конференції)
 • пропаганда серед батьків народної, класичної та сучасної психолого-педагогічної літератури
 • колективне обговорення статей, популярної педагогічної літератури
 • співпраця з працівниками правоохоронних органів, відділу в справах неповнолітніх, міського центру соціальних служб для молоді

Особистий розвиток дитини

 • Розвиток,корекція та прогнозування нахилів дитини
 • Психолого -
 • педагогічний
 • консиліум
 • Психологічний
 • тренінг
 • Індивідуальні
 • консультації
 • Робота
 • консультпункту
 • “ Довіра ”
 • Бесіда з учнем
 • Бесіда з
 • батьками
 • Рекомендації
 • вчителів –
 • предметників

СТРУКТУРА МОДЕЛІ ВИПУСКНИКА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 • Пізнавальна
 • Особистісна
 • Самоосвітня
 • Соціальна
 • Оздоровча

СТРУКТУРА МОДЕЛІ УЧНЯ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

 • Я - в основній школі
 • Самореалізація особистості в основних сферах самовизначення
 • Я - людина
 • Я – учень
 • школи
 • Я – член
 • cім’ ї
 • Я - Криворожанин
 • Я – мешканець
 • планети

МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА СТАРШОЇ ШКОЛИ

 • Випускник – компетентна особистість, підготовлена
 • до самовизначення та самореалізації
 • В основних сферах життєдіяльності
 • Суспільно -
 • правова
 • Професійно -
 • трудова
 • Сімейно –
 • побутова
 • Культурно –
 • естетична
 • Духовна


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка