Та культури педагогаСкачати 18,49 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір18,49 Kb.
 • ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ
 • ТА КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА
 • Коротка-Савицька І.І.
 •  Інноваційні педагогічні технології як процес - це
 • «цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних результатів»
 • Слово інновація має латинське походження і в перекладі означає оновлення, зміну, введення нового.
 • У педагогічній інтерпретації інновація означає нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу.
 • Згідно «Основних засад розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007/2015 роки»
 • затверджених Законом України від 9 січня 2007 року, № 537-v
 • однією з основних цілей розвитку інформаційного суспільства в Україні є забезпечення комп'ютерної та інформаційної грамотності населення, насамперед шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх ІКТ у формуванні всебічно розвиненої особистості.
 • Змістова складова
 • Оцінна складова
 • "Інноваційні технології - це цілеспрямований
 • системний набір прийомів,
 • засобів організації навчальної діяльності
 • відповідність можливостей педагогічного працівника меті, завданням даної технології, творча здатність генерувати нові уявлення та ідеї, вміннями проектувати і моделювати свої ідеї на практиці;
 • наявність у педагогічного працівника професійного досвіду участі в груповій дії. Для цього необхідно мати вміння володіти як діалогом так і структурованим діалогом (мультилогом);
 • високий культурно-естетичний рівень, освіченість, інтелектуальна глибина і різнобічність інтересів
 • відкритість особистості до нового розуміння і сприйняття різних ідей, думок, напрямів, течій. Базується на толерантності особистості, гнучкості та широті мислення.
 • обов’язкова освіта у сфері медіа культури
 • розуміння дидактичних властивостей складових інноваційного компоненту навчально-методичних комплексів та програмних засобів
 • готовність до роботи в телекомунікаційному та віртуальному середовищі
 • Сучасні кваліфікаційні
 • вимоги до викладачів
 • підготовка мультімедійних матеріалів навчального призначення, електронних конспектів лекцій, відео супроводів, електронних видань і веб-курсів;
 • адміністрування персонального Web-сайту чи веб-сторінки, оновлення пакету навчального матеріалу, робота з віртуальним учнем;
 • проведення віртуальних консультацій: chat- форуми, електронні дошки об’яв, e-mail листування, відео конференції;
 • підготовка програмних завдань контролю рівня засвоєння курсу (проміжний контроль), іспитів.
 • На педагога інноватора
 • покладають такі функції
 • основи інформатики
 • складання тестів
 • організація контролю знань в системі ДО
 • телекомунікаційні технології ( кейс-технологія, ТВ-технологія, мережева технологія).
 • Робота в обчислювальних центрах
 • Викладач має
 • освоїти такі модулі
 • ІННОВАЦІЙНІ НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 • Комп’ютерне тестування
 • Виконання комп’ютерних проектів
 • Використання електронних програмно-методичних комплексів
 • Створення
 • простих
 • презентацій
 • МS PowerPoint
 • для супроводу
 • уроку
 • Використання анімованих
 • презентацій
 • МS PowerPoint
 • Створення
 • презентацій
 • МS PowerPoint
 • із вставкою
 • звуку та відео
 • фрагментів,
 • використання
 • гіперпосилань
 • Поширення
 • педагогічного
 • досвіду
 • педагогічних
 • працівників
 • Неперервне підвищення
 • професійної майстерності, участь
 • у семінарах, тренінгах, обмін
 • досвідом на засіданнях МК, педрадах
 • На уроках історії
 • На уроках історії
 • ВІРТУАЛЬНИЙ КАБІНЕТ ЯК ЗАСІБ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
 • електронні підручники, карти, атласи
 • освітні веб-квести
 • пам`ятка учню
 • підготовка до ЗНО
 • віртуальні екскурсії
 • електронні підручники, карти, атласи
 • освітні веб-квести
 • пам`ятка учню
 • підготовка до ЗНО
 • історичні відео ролики
 • віртуальні екскурсії
 • Вдале використання
 • інноваційних навчальних
 • технологій дозволить
 • відпрацювати оптимальний підхід
 • до організації
 • навчально – виховного процесу
 • в сучасних умовах

ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ ПЕДАГОГА

 • Імідж педагога
 • Імідж навчального закладу
 • ХХІ століття висуває педагогові нові критерії: це високоморальна особистість, яка має свій імідж та авторитет серед дітей…
 • Ще в радянські часи вчитель - це інтелегентна, високоморальна, освітчена людина.
 • ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ВИКЛАДАЧА
 • педагог-професіонал
 • розвинені творчі та наукові здібності
 • має педагогічний такт як стиль його поведінки
 • уміє піднести себе, свій імідж,
 • свої цінності, цінності духовної культури.
 • має власну педагогічну систему,
 • свою позицію, точку зору, манеру спілкування
 • Тактовна людина
 • намагається вести себе
 • в колективі так,
 • щоб ні
 • ІМІДЖ
 • мислене уявлення про людину
 • зовнішній образ
 • (одяг, речі, міміка,
 • пози і жести)
 • внутрішній образ
 • (вміння правильно
 • будувати спілкування,
 • розуміти людей і
 • справляти враження).
 • ДОГЛЯНУТИЙ
 • З ПОЧУТТЯМ
 • ГУМОРУ
 • ЦІКАВИЙ
 • СПРАВЕДЛИВИЙ
 • СПОРТИВНИЙ
 • ТВОРЧИЙ
 • УМІЄ СПІЛКУВАТИСЯ
 • ПРОФЕСІОНАЛ
 • Імідж сучасного педагога з точки зору учнів.
 • Ось який він!
 • КОМУНІКАЦІЙНА КУЛЬТУРА
 • КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА
 • Є НЕ ЛИШЕ ПОКАЗНИКОМ ЙОГО ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ,
 • А Й ФАКТОРОМ, ЩО ВПЛИВАЄ НА
 • ЙОГО ВИЗНАННЯ В ПЕДАГОГІЧНОМУ СВІТІ
 • ГАРАНТ ПОВНОЦІННОГО СПІЛКУВАННЯ
 • Вічливість
 • Тактовність
 • Повага
 • Толерантність
 • ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА
 • Психологічні знання
 • Психологічна готовність до педагогічної праці
 • Особистісні якості викладача
 • Емоційно-вольова сфера особистості педагога
 • Прагнення і здатність педагога
 • МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА
 • Моральна людина виховує
 • в собі звичку
 • шанобливого ставлення
 • до оточуючих, дисциплінованості,
 • організованості, порядності
 • прагнення викладача підтримувати свій престиж, свою репутацію.
 • Професійна честь, гідність, авторитет
 • високоморальні
 • милосердні
 • справедливі
 • працьовиті
 • оптимістично налаштовані
 • Авторитет мають педагоги
 • Авторитет визначає ступінь активності викладача в оволодінні новітніми технологіями, його участь у громадському і політичному житті.
 • КУЛЬТУРА ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ
 • Учні хочуть бачити викладача із приємною зовнішністю, елегантно одягненого, охайного, сучасного та хорошими манерами
 • Цінність навчального
 • закладу визначається
 • цінністю його педагогів.
 • P.S:
 • А. Дістерверг


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка