Таврійський національний університет імені В.І. ВернадськогоСкачати 28,03 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір28,03 Kb.

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського

 • www.tempus.org.ua
 • 159338-TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUS-SMHES – HESDESPI
 • http://www.tempus-hesdespi.eu/
 • Розвиток системи вищої осіти для вдосконалення соціального партнерства з метою підвищення конкурентоспроможності у галузі гуманітарних наук
 • Higher Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness
 • 15.01.2010 - 14.07.2013
 • Мета: створити і розвинути загальний, доступний та успішний комплекс методичних рекомендацій, що сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності фахівців у галузі гуманітарних наук і залученню до цього процесу соціальних партнерів

Партнерство проекту Темпус

 • www.tempus.org.ua
 • Українські партнери проекту (коордінатор - Мурава-Середа А.В.)
 • - Міністерство освіти і науки України (Котова О.Г.)
 • Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського (Андрющенко І.О. )
 • - Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Панченко В.І.)
 • - Східно-український національний університет ім. Володимира Даля (Воєводін О.П.)
 • Європейські партнери проекту Темпус
 • Болонський університет, Італія
 • Університет Міньо, Португалія
 • Інститут Менеджменту Інформаційних Систем, Латвія - коордінатор
 • Латвійський коледж культури, Латвія

Результати (1): Методичні рекомендації з модернізації освітнього підходу та вдосконалення соціальної співпраці з підвищення конкурентоздатності фахівців гуманітарної сфери на основі аналізу досвіду ЄС

 • www.tempus.org.ua
 • 1
 • ЕТАП
 • 1
 • ЕТАП
 • 2
 • ЕТАП
 • 3
 • ЕТАП
 • 3
 • ЕТАП
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • складання «карти» галузі
 • розробка професійних стандартів
 • розробка освітніх галузевих стандартів
 • модернізація та реалізація навчального процесу
 • оцінка випускника роботодав-цем

Результати (2): підготовка модераторів з проведення семінарів з роботодавцями

 • www.tempus.org.ua

Результати (3): документація з Європейської рамці кваліфікацій (ЄРК)

 • www.tempus.org.ua
 • Європейська рамка кваліфікацій - це ініціатива Європейського Союзу зі створення ефективного інструменту для порівняння, підтвердження та визнання академічних ступенів і інших кваліфікацій в країнах ЄС. 
 • Європейська рамка кваліфікацій була прийнята Європейським Парламентом 23 квітня 2008 року.
 • http://www.hesdespi.crimea.edu/node/3

Результати (4): робота сертифікованих модераторів з соціальними партнерами

 • www.tempus.org.ua
 • Лише у Сімферополі сертифікованим модератором Іриною Андрющенко протягом проекту було проведено 3 презентації для соціальних партнерів
 • Результати (5): Професійний стандарт фахівца з організації соціокультурних проектів і програм
 • Перший в Україні семінар з роботодавцями щодо створення Професійного стандарту «Фахівець з управління соціокультурними проектами та програмами», 1-2 грудня 2010 года )

Результати (6): Професійний стандарт фахівца з організації соціокультурних проектів і програм

 • www.tempus.org.ua
 • Опис спеціальності (професії)
 • Спеціаліст з організації соціокультурних проектів і програм - кваліфікований працівник культури, який керує місцевими або регіональними установами культури; планує, організовує, розробляє і проводить культурні та розважальні заходи різного жанру і змісту; розробляє творчі проекти, пов'язані з культурною сферою; піклується про художньому рівні заходів ; бере участь у здійсненні культурних програм місцевого, державного або міжнародного значення, контролює витрату коштів, відведених на цілі цих програм, керує іншими творчими або технічними співробітниками, може працювати в організаціях будь-якого рівня, приватним підприємцем (індивідуальним комерсантом) або бути самозайнятою персоною.
 • http://hesdespi.crimea.edu/node/2

Результати (7): модернізація навчальних програм з «Менеджменту культури» на основі ЄКТС

 • www.tempus.org.ua
 • http://hesdespi.crimea.edu/node/5

Результати (8): створено навчальні і робочі програми та навчальні матеріали для 5 нових спец. модулів

 • www.tempus.org.ua
 • http://hesdespi.crimea.edu/node/5

Підсумки проекту HESDESPI (1)

 • www.tempus.org.ua
 • Придбано обладнання та навчально-методичну літературу
 • Професійний стандарт, розроблений під час проекту, послужив основою для істотних змін у підготовці фахівців-культурологів. Були введені більш ніж 15 нових дисциплін, спецкурсів, спрямованих на формування компетенцій, які роботодавці прописали в професійному стандарті.
 • Традиційно на гуманітарних спеціальностях теоретичне навчання домінує над практичним. В цьому році, на наш погляд, з’явився оптимальний баланс між теорією і практикою: студенти отримали можливість не тільки «вивчати», а й «застосовувати». Це перший подібний досвід, але ми сподіваємося, що надалі його можна буде поширити й на інші спеціальності
 • Проведено апробацію і незалежне експертне оцінювання 5 новіх спец. Модулів
 • Налагоджені контакти з міністерствами та відомствами які не тільки зацікавлени в результатах проекту, але і створюют майданчик для поширення нашого досвіду.

Підсумки проекту HESDESPI (2) PROJECT MANUAL

 • www.tempus.org.ua
 • Теорія соціального партнерства у підготовці фахівців у ВНЗ
 • Аналіз ринку праці та ситуації в галузі вищої гуманітарної освіти в ЄС
 • Аналіз ринку праці та ситуації в області гуманітарної освіти в Україні, Вірменії, Грузії та Молдові
 • SWOT-аналіз цільових навчальних програм університетів-​​партнерів
 • Професійний стандарт в Україні, Вірменії, Грузії та Молдові
 • Оцінка ефективності розроблених модулів і стандартів
 • Процедура та документація для включення до ЄРК
 • Висновки та рекомендації
 • Глосарій
 • Тренінгові модулі
 • Архів проекту та відгуки соціальних партнерів

Підсумки проекту HESDESPI (3): Методичні рекомендації з модернізації освітнього підходу та вдосконалення соціальної співпраці з підвищення конкурентоздатності фахівців гуманітарної сфери в Україні на основі аналізу досвіду ЄС з використання професійних стандартів

 • www.tempus.org.ua

Поширення інформації про проект та його результати (1)

 • www.tempus.org.ua
 • Міжнародна наукова конференція «Культура народів Причорномор'я з найдавніших часів до наших днів" (квітень 2010 року, листопад 2010 р., Квітень 2011 - І. Андрющенко, З. Хайредінова, Ю. Катунін); Тези та доповіді опубліковані в науковому журналі зі списку ВАК "Культура народів Причорномор'я "(ISSN 1562-0808)
 • http://www.nbuv.gov.ua/Articles/ KultNar/index.html ; 
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку культурного туризму в Україні і в світі» (Україна, Крим, Севастополь - 21-22 травня 2010 року); І. Андрющенко «Вища освіта в галузі гуманітарних наук та ринок праці: можливості та перспективи для діалогу»
 • http://umi.com.ua/stryktyra-pymi/fakyltet-menedjmenta-otelno-restorannogo-i-kryiznogo-biznesa/naychnaia-rabota-fakylteta.html;
 • Круглий стіл «Модернізація освітнього процесу як засіб для задоволення потреб ринку праці в галузі культурного менеджменту» (8.10.2010) - була проведена зустріч з представниками міністерств Автономної Республіки Крим та роботодавців
 • "Інформаційний ярмарок" міжнародних проектів на території автономії у Верховна Рада Автономної Республіки Крим (квітень 19/2011)  

Поширення інформації про проект та його результати (2)

 • www.tempus.org.ua
 • Сілютіна І.М. Ринок праці документознавців: до постановки проблеми : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (на підставі матеріалів XVI науково-практичної конференції «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти» 27-28 жовтня 2010 року) / І.М. Сілютіна, М.М. Чурсін; за заг. ред. проф. О. Л. Голубенка. – Луганськ: Видавництво Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2010. – С. 42– 46.
 • Novikova O.N., Silyutina I.N. Regional labour market of graduates on specialty “Science of documents and information activity” // Materiály VI mezinárodní vědecko-praktická konference “Zprávy vědeckě ideje – 2010”. – Dil 2. Ekonomickě vědy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o – p. 59-62.
 • Воєводін О.П. Підвищення ефективності взаємодії вищої школи, освіти, ринку праці та підприємств у підготовці та працевлаштуванні фахівців напряму «Документознавство та інформаційна діяльність» / О.П. Воєводін, І.М. Сілютіна, М.М. Чурсин //Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали міжнародної науково-практичної конференції / редкол. : [В.М. Андрієнко, М.Г. Білопольський, М.С. Слободяник та ін.]. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – С. 104 – 107.
 •  

Поширення інформації про проект та його результати (3)

 • www.tempus.org.ua
 • Міжнародна науково-практична конференція (з дистанційним участю) р. Бельци, Республіка Молдова «Інтегрування фахівця з вищою освітою на ринок праці: національні та інтернаціональні аспекти» 21-22 жовтня 2011 Доповідь: Воєводін О.П., Сілютіна І.М., Чурсін М.М. «Проблеми адаптації фахівців у галузі документознавства та інформаційної діяльності на ринку праці в Україні» (0,5 а.л.)
 • XVII науково-практична конференція «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти» 26-27 жовтня 2011 Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Луганськ, Україна. Повідомлення Силютін І.М. «Професійні стандарти та ринок праці випускників Спеціальності« Документознавство та інформаційна діяльність»
 • VI Міжнародна науково-практична конференция «Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів», Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановича, Україна 10 листопада 2011. Повідомлення: Воєводін О.П., Сілютіна І.М., Чурсін М.М. «Адаптація фахівців у галузі документознавства та інформаційної діяльності на ринку праці в Україні».

Поширення інформації про проект та його результати (4)

 • www.tempus.org.ua
 • Міжнародна наукова конференція «Культура народів Причорномор'я з найдавніших часів до наших днів" (квітень 2010 року, листопад 2010 р., Квітень 2011 - І. Андрющенко, З. Хайредінова, Ю. Катунін); Тези та доповіді опубліковані в науковому журналі зі списку ВАК "Культура народів Причорномор'я "(ISSN 1562-0808)
 • http://www.nbuv.gov.ua/Articles/ KultNar/index.html ; 
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку культурного туризму в Україні і в світі» (Україна, Крим, Севастополь - 21-22 травня 2010 року); І. Андрющенко «Вища освіта в галузі гуманітарних наук та ринок праці: можливості та перспективи для діалогу»
 • http://umi.com.ua/stryktyra-pymi/fakyltet-menedjmenta-otelno-restorannogo-i-kryiznogo-biznesa/naychnaia-rabota-fakylteta.html;
 • Круглий стіл «Модернізація освітнього процесу як засіб для задоволення потреб ринку праці в галузі культурного менеджменту» (8.10.2010) - була проведена зустріч з представниками міністерств Автономної Республіки Крим та роботодавців
 • "Інформаційний ярмарок" міжнародних проектів на території автономії у Верховна Рада Автономної Республіки Крим (квітень 19/2011)  

Поширення інформації про проект та його результати (5)

 • www.tempus.org.ua
 • Європейський та український досвід розробки професійного стандарту за участю роботодавців: проблеми та перспективи / / VI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» (10.11.2011); керівник робочої групи проекту в ТНУ, доцент кафедри культурології філософського факультету Андрющенко І.О.
 • ДТРК "Крим" телепередача "Ранок", 15 лютого 2012, національний координатор проекту, начальник відділу міжнародних зв'язків ТНУ, Мурава-Середа А.В.  
 • ДТРК "Крим" телепередача "Ранок", 27 червня 2012, національний координатор проекту, начальник відділу міжнародних зв'язків ТНУ, Мурава-Середа А.В.
 • Участь у XV Ювілейної Міжнародної виставки навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні - 2012", національний координатор проекту, начальник відділу міжнародних зв'язків ТНУ, Мурава-Середа А.В.
 • Участь у III Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади 2012», національний координатор проекту, начальник відділу міжнародних зв'язків ТНУ, Мурава-Середа А.В.  

Поширення інформації про проект та його результати (6)

 • www.tempus.org.ua
 • Круглий стіл з міжнародною участю «Соціальне партнерство як інструмент регіонального розвитку» 31 травня 2012 в Таврійському національному В.І. Вернадського
 • Публікація в газеті «Кримські новини», «Як підготувати фахівця" (07.06.2012), http://www-ki.rada.crimea.ua/index.php/-i/5407-2012-06-07-06- 37-45, інтерв'ю з керівником робочої групи проекту в ТНУ, доцент кафедри культурології філософського факультету Андрющенко І.О.
 • Публікація в газеті «Кримська газета» - «Велосипед під назвою ПРОФСТАНДАРТ» (3.07.2012) http://www.gazeta.crimea.ua/articles/velosiped-pod-nazvaniem-profstandart-1332 інтерв'ю з керівником робочої групи проекту в ТНУ, доцент кафедри культурології філософського факультету Андрющенко І.О.
 • VI Міжнародна науково-практична конференция «Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів», Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановича, Україна. 10 листопада 2011. Повідомлення: Сілютіна І.М., Міхно О.О. «Особливості працевлаштування випускників спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»

Поширення інформації про проект та його результати (7)

 • www.tempus.org.ua
 • НАЦІОНАЛЬНІ ПІДСУМКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОЕКТУ
 • Тбілісі (Грузія), 7-8 травня 2013
 • Кишинів (Молдова), 22-23 травня 2013
 • Київ (Україна), 5-6 червня 2013
 • Єреван (Вірменія), 26-28 червня 2013

Web-sites HESDESPI

 • http://hesdespi.crimea.edu/
 • http://www.tempus-hesdespi.eu /
 • Web-sites HESDESPI
 • http://hesdespi.crimea.edu/
 • http://www.tempus-hesdespi.eu /

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

 • www.tempus.org.ua
 • Контактна інформація
 • Ауріка Вікторівна Мурава-Середа
 • національний коордінатор проекту HESDeSPI,
 • начальник відділу міжнародних зв'язків
 • Таврійського національного університету
 • імені В.І. Вернадського
 • aurika.muravasereda@gmail.com


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка