Технологія написання науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук УкраїниСкачати 70,74 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір70,74 Kb.

Технологія написання науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України

Наукова робота - це самостійно виконане наукове дослідження певної проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результат власного пошуку, власні висновки

 • Мета роботи:
 • формування інтелектуальних умінь (аналіз, синтез, порівняння, оцінка тощо);
 • вироблення дослідницьких умінь:
 • вибрати тему;
 • укласти бібліографію;
 • опрацювати наукову літературу;
 • проаналізувати її, систематизувати результати;
 • визначити коло питань для аналізу;
 • написати роботу;
 • оцінити її тощо);
 • Формування комунікативних компетентностей.

Система включає:

 • ознайомлення з особливостями наукової діяльності;
 • ознайомлення з методологією та методами наукового дослідження;
 • вироблення умінь працювати з бібліографічними матеріалами та іншими носіями інформації;
 • вироблення умінь проведення експериментальної частини дослідження;
 • вироблення умінь узагальнення отриманих результатів та формування висновків на їх основі;
 • оволодіння алгоритмом написання та оформлення наукової роботи;
 • оволодіння вмінням публічної презентації наукового дослідження.

Вибір теми наукового дослідження

 • Назва теми повинна бути простою, по можливості короткою і оригінальною
 • Критерії вибору теми:
 • доступність для вихованця;
 • перспективність, теоретична і практична цінність;
 • наявність і доступність матеріально-технічної бази та джерел інформації;
 • інтерес для дослідника;
 • конкретність (потрібно чітко визначити хронологічні рамки, регіон та предмет дослідження і торкатись певного питання);
 • ступінь вивченості.

Алгоритм формування теми

 • 1. Кінцевий результат.
 • Формулювання теми слід починати словом, яке вказує на конкретну користь практичного використання результатів виконаного у її межах дослідження: «Вишукування», «Обґрунтування», «Розробка», «Удосконалення», «Узагальнення», «Оцінка», «Систематизація», «Класифікація», «Диференціація», «Прогноз», «Аналіз» тощо.
 • 2. Об'єкт дослідження
 • 3. Предмет дослідження.

Вибір теми наукового дослідження

 • Визначення вмісту натурального вітаміну В2 в соках різних виробників
 • Аналіз зміни кількісного та якісного складу молока в процесі теплової обробки
 • Діти з синдромом Дауна. Можливості їх соціальної адаптаці
 • Застосування рослин-радіопротекторів при оздоровленні дошкільнят
 • Вплив йоду на організм людини та дослідження його вмісту в продуктах харчування
 • Підземні води України та їх роль у забезпеченні населення Обухівського району питною водою
 • Отримання ефірних олій в лабораторних та домашніх умовах
 • Оцінка вмісту вітаміну Р у різних видах чаю
 • Дослідження здатності 3d-елементів до комплексоутворення

Вибір теми наукового дослідження

 • Хімічні речовини в харчових продуктах
 • Чи впливає інформованість про хімічні речовини на турботу про здоров’я
 • Вміст нітратів у воді та продуктах харчування
 • Швидка їжа – швидка смерть
 • Теорія Чарльза Дарвіна
 • Солодка отрута

Структура наукової роботи

  • титульний аркуш;
  • зміст;
  • перелік умовних позначень та скорочень (за необхідності);
  • вступ;
  • основна частина;
  • висновки;
  • література (список використаних джерел);
  • додатки.

ЗМІСТ

 • Зміст є другою сторінкою, де визначена структура наукової роботи з послідовною назвою всіх розділів, підрозділів, висновків, використаних джерел, назв додатків та номера сторінок, з яких вони починаються
 • Зміст зручніше друкувати в таблиці, рамки якої не видимі під час друку. 

ВСТУП (10-15 % від загального об'єму роботи)

 • Структура вступу
 • Актуальність і значущість проблеми.
 • Сутність і стан вивчення проблеми, що розглядається. Коротка характеристика досліджень по даній темі. Вказати, хто з науковців працював над дослідженням даної теми, що вдалося вирішити, які питання ще потребують подальшого опрацювання.

Джерельна база дослідження

 • На початку роботи є обов’язковим аналіз та вивчення літературних джерел і ресурсів Інтернет за даним напрямом.
 • Результати ознайомлення можуть показати, що:
 • проблема досконало вивчена і тому подальша робота в даному напрямі є недоцільною або існує мало джерел інформації;
 • проблема досліджена не повністю, деякі питання досліджені поверхнево.

Структура вступу

 • 3. Об'єкт дослідження.
 • Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для дослідження.
 • Предмет дослідження.
 • Предмет дослідження – міститься в межах об’єкту, конкретизація (виокремлення) питання з об’єкта дослідження.

ТЕМА: ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ АНТИБІОТИКІВ ТЕТРАЦИКЛІНОВОГО РЯДУ В ПРОМИСЛОВІЙ ПРОДУКЦІЇ Об’єкт дослідження: антибіотики тетрациклінового ряду як складові компоненти різноманітної промислової продукції. Предмет дослідження: реакції органічних катіонів антибіотиків тетрациклінового ряду з ГПА структури Кеггіна та їх аналітичне використання._____________________________________________

 • ТЕМА: Лікарські рослини Лівобережного Полісся: стан ресурсів, перспективи використання і охорона
 • Предмет дослідження – ресурси видів лікарських рослин Лівобережного Полісся України, що використовуються в офіційній медицині.
 • Об’єкт дослідження видовий склад, поширення, екологічні особливості, ресурси, стан природних популяцій лікарських рослин Лівобережного Полісся України.
 • ___________________________________________________________
 • ТЕМА: ПОЕЗІЯ І. ЕРЕНБУРГА У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Об'єкт дослідження – поезія І. Еренбурга 1909 – 1967 рр. Предмет дослідження – характер взаємодії поезії І. Еренбурга з літературними течіями, які виникали й розвивалися в російській літературі першої половини ХХ ст. ___________________________________________________________________
 • ТЕМА: РАДЯНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ МОБІЛІЗАЦІЇ 1943 РОКУ НА ТЕРИТОРІЇ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ
 • Об’єктом дослідження є радянські військові мобілізації та військові призови людських ресурсів на територіях Лівобережної України, що перебували під тимчасовою окупацією Німеччини, у ході їх звільнення.
 • Предметом дослідження є діяльність радянських державних та армійських вищих керівних і командних органів, військових частин і з’єднань, окремих установ воюючої РСЧА, а також органів військової влади на місцях, спрямована на проведення людських мобілізацій до діючої армії та здійснення чергових та дострокових військових призовів; становлення нормативно-правової бази, що регулювала проведення військової мобілізації та призовів; ставлення звільненого населення Лівобережжя до проведення мобілізацій.
 • _____________________________________________________________________
 • ТЕМА: ВИШИВКА В НАРОДНОМУ ОДЯЗІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ХХ століття (художні особливості) Об’єкт дослідження – вишиті композиційні системи в народному одязі українських горян Карпатського регіону України ХХ століття.
 • Предмет дослідження – технічний та композиційний аспекти творення вишивок, їх художні особливості та локальні відмінності.

Тема: Особливості добування природних барвників та їх застосування Об'єкт: природні барвні речовини. Предмет: особливості хімічної будови та властивостей природних барвників, що лежать в основі їхнього використання для фарбування. ___________________________________________________________

 • Тема: Аналіз зміни кількісного та якісного білкового складу молока в процесі теплової обробки
 • Об'єкт: молоко та його похідні на різних стадіях технологічної обробки сировини, а також сироватка, як кінцевий продукт переробки молока.
 • Предмет: зміни якісного та кількісного складу білків молока та його похідних в процесі технологічної обробки
 • _____________________________________________________________
 • Тема: Проведення якісних реакцій на виявлення катіонів Нікелю
 • Об'єкт: послужили випадково знайдені шматочки невідомого походження на присадибній ділянці взимку.
 • Предмет: ?

Тема: Кров - дивовижна речовина організму Об'єкт: групи крові та їх вплив на різні аспекти людського життя; люди різних вікових категорій, які володіють тією чи іншою групою крові Предмет: кров та знання про неї експериментальної групи людей, їх характер, здоров’я, вибір типу професії та найближче оточення.

 • _________________________________________________________________
 • Тема: Місцева преса окупованих територій (у системі впливу на поневолене населення)
 • Об'єкт: офіційна преса періоду німецько-фашистської окупації – районні газети Іванківського і Поліслького районів в окупаційний період як складові суспільно-політичного та національно-культурного життя українців років нацистської окупації.
 • Предмет: процес розвитку окупаційних періодичних видань, інформаційні можливості матеріалів преси з питань соціально-економічного, духовного стану регіону, підпільно-партизанського руху та ходу бойових дій на радянсько-німецькому фронті; процес створення і особливості розвитку україномовної легальної періодики як чинника українського громадянськогожиття.

Тема: Історія благодійництва в Україні Об'єкт: місце і роль благодійництва у процесах громадського та культурно-хідожнього життя в Україні у другій половині ХІХ-на початку ХХ ст. Предмет: конкретно історичні вияви благодійницької діяльності, що виразилися в основних напрямах: художня культура, освіта, соціальне забезпечення.

 • __________________________________________________________
 • Тема: Вплив ендоекології кишковика на загальний та психологічний стан організму людини
 • Об'єкт: учні 9-х класів броварської ЗОШ І-ІІІ ст. №6
 • Предмет: вплив гельмінтів як представників ендоекології на загальний та психологічний стан організму школярів.
 • __________________________________________________________
 • ТЕМА: Обґрунтування застосування пребіотика «Біо-актив» лабораторним і сільськогосподарських тваринам
 • Об’єкт дослідження – умови утримання, годівлі лабораторних тварин: білих мишей, кролів і свиней.
 • Предмет дослідження – вплив пребіотика Біо-актив на природну резистентність, метаболізм організму лабораторних мишей, кролів та свиней.

Структура вступу

 • 5. Мета дослідження.
 • Мета дослідженняпередбачення результатів дослідницької діяльності.
 • 6. Завдання дослідження: конкретні питання, на які потрібно одержати відповідь після виконання наукової праці.

Тема: Лікарські рослини Лівобережного Полісся: стан ресурсів, перспективи використання і охорона

 • Мета – встановити видовий склад та особливості географічного поширення лікарських рослин Лівобережного Полісся, з’ясувати сучасний стан та динаміку їх ресурсів і розробити наукові основи їх раціонального використання та збереження.
 • Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:
 • провести інвентаризацію видового складу лікарських рослин Лівобережного Полісся та встановити цінні за ресурсними показниками види рослин офіційної медицини;
 • визначити ресурси сировини окремих видів лікарських рослин, що використовуються в офіційній медицині;
 • проаналізувати стан та структуру ценопопуляцій окремих видів лікарських рослин, що використовуються в офіційній медицині;
 • встановити географічне поширення лікарських рослин Лівобережного Полісся;
 • провести систематичний, біоморфологічний та еколого-ценотичний аналізи лікарських рослин флори Лівобережного Полісся;
 • з’ясувати стан охорони лікарських рослин флори Лівобережного Полісся;
 • провести аналіз існуючих обсягів заготівлі лікарської сировини та розробити рекомендації щодо її оптимізації та раціонального використання, збереження та відновлення ресурсів лікарських рослин.

Тема: ПОЕЗІЯ І. ЕРЕНБУРГА У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

 • Мета: виявити своєрідність поезії І. Еренбурга в контексті російської поезії першої половини ХХ ст.
 • Для досягнення мети дослідження сформульовано такі завдання:
 • Дати загальну характеристику поетичної спадщини І. Еренбурга як складової його різнопланового літературного доробку;
 • Проаналізувати специфіку поезії «учнівського» періоду Еренбурга в контексті естетичних традицій російського символізму й акмеїзму;
 • Охарактеризувати поезію І. Еренбурга періоду «вільного вірша» в аспекті її пов’язаності з російським авангардом;
 • Виявити своєрідність віршів митця «класичного» періоду;
 • З'ясувати місце й роль зрілої поезії Еренбурга в контексті радянської поезії 1939 – 1966 рр.;
 • Окреслити закономірності розвитку російської поезії 1910 – 1960 рр.

Тема: РАДЯНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ МОБІЛІЗАЦІЇ 1943 РОКУ НА ТЕРИТОРІЇ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ

 • Метою дисертаційного дослідження є комплексний аналіз перебігу та особливостей радянських військових мобілізацій на території Лівобережної України протягом 1943 року.
 • Поставленою метою обумовлені основні завдання:
 • проаналізувати стан наукової розробки теми та охарактеризувати джерельну базу дослідження;
 • простежити еволюцію ставлення населення окупованих територій до повернення радянської влади та проведення військових мобілізацій до лав Червоної армії;
 • розглянути нормативно-правову базу військових мобілізацій, висвітлити етапи проведення мобілізації місцевого поповнення діючою армією та прослідкувати дотримання задекларованих правил на практиці;
 • розкрити місце і роль у мобілізаційному процесі місцевих військових органів;
 • визначити основні чисельні підсумки та наслідки проведення радянських військових мобілізацій на території Лівобережної України.

Тема: ВИШИВКА В НАРОДНОМУ ОДЯЗІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ХХ століття (художні особливості)

 • Мета даного дослідження: визначення художніх особливостей вишивок одягового призначення українців Карпатського регіону.
 • Для досягнення мети ставились наступні завдання:
 • визначити вплив матеріалів, технік вишивання на художньо-емоційну виразність вишивок;
 • з’ясувати принципи синтезу засобів вишивання і художньо-емоційних виразників у технічному та композиційному аспектах творення вишивок;
 • охарактеризувати основні типи композиційних структур вишивок, їх розміщення на одягових компонентах;
 • простежити графічну образність домінантних мотивів, їх колористичне вирішення;
 • здійснити порівняльний аналіз художніх особливостей вишивок у народному одязі гуцулів, бойків, лемків;
 • ввести в науковий обіг досі невідомі зразки вишивок локальних осередків Карпатського регіону.

Тема: Особливості добування природних барвників та їх застосування

 • Мета: дати загальну характеристику будови та властивостей природних барвних речовин, методик і технік їх виділення та застосування; показати специфіку окремих методів збору та використання природних барвників у побуті населення Сквирського регіону Київщини.
 • Завдання:
 • Дослідити теоретико-методологічні джерела стосовно теми роботи.
 • Визначити особливості хімічної будови та властивостей природних барвних речовин.
 • Розкрити основні методи збору сировини, виділення та використання природних барвників для фарбування.
 • Розглянути специфіку використання природних барвників у побуті населення Сквирського району Київщини

Тема: Аналіз зміни кількісного та якісного білкового складу молока в процесі теплової обробки

 • Мета: дослідження зміни кількісного та якісного білкового складу молока в процесі теплової обробки.
 • Завдання:
 • Проаналізувати літературні данні стосовно білкового складу молока.
 • Проаналізувати технологію виробництва пастеризованого молока.
 • Вивчити та апробувати методику диск-електрофарезу в поліакриламідному гелі з додаванням додецилсульфату натрію
 • Дослідити білковий склад зразків молока на різних стадіях теплової обробки методом диск-електрофарезу в поліакриламідному гелі з додаванням додецилсульфату натрію
 • Дослідити білковий склад сироватки як кінцевого продукту переробки молока на наявність залишку білка.

Тема: Кров - дивовижна речовина організму

 • Мета: дослідити особливості характеру, схильність людей до захворювань, надання переваги певним типам професійної діяльності та стосунки між людьми на основі групи крові.
 • Завдання:
 • Дослідити взаємозв'язок особливостей характеру, схильності до хвороб, вибору певної професійної діяльності та стосунків між людьми з групою крові на основі різноманітних джерел інформації.
 • Провести анкетування учнів 9-11 класів для практичного підтвердження офіційної інформації.
 • Співставити результати власного дослідження та офіційну інформацію і зробити висновки щодо їх відповідності.
 • Дати певні рекомендації власникам певних груп крові щодо збереження здоров’я, вірного вибору професії і корекції власного характеру.

Тема: Вплив ендоекології кишковика на загальний та психологічний стан організму людини

 • Мета: вивчити поширення та причини гельмінтозів, методи профілактики, практично дослідити влив ендоекології кишковика, як представника гелмінтів, на загальний та психологічний стан організму школярів.
 • Завдання:
 • Дослідити ситуацію, що склалася з поширенням гельмінтів та причиною гельмінтозів;
 • Ознайомитись із сучасними методиками дослідження впливу ендоекології кишковика на здоров'я людини;
 • Дослідити вплив оздоровчої фітодієтичної програми на здоров'я школярів;
 • Проаналізувати та наочно висвітлити результати досліджень;
 • Привернути увагу суспільства до даної проблеми та шляхів її вирішення.

Тема: Лінгвістичний аналіз девіантної реклами у сучасних ЗМІ

 • Мета роботи – дослідити лінгвістичні особливості рекламних текстів та визначити специфіку їхнього впливу на мовну норму.
 • Дослідження поставленої мети потребує вирішення таких завдань:
 • Обґрунтувати соціально-комунікативну природу реклами;
 • Проаналізувати стилістичні особливості рекламного тексту;
 • Визначити поняття девіантної реклами в проекцію на мовну норму;
 • Сформувати необхідну фактологічну базу для дослідження порушеної проблематики;
 • Укласти банк анормативів.

Тема: Українська мова на телебаченні: проблеми сьогодення

 • Мета: аналіз інноваційних процесів сучасного українського телебачення на лексичному рівні, характеристику "якості" мови телебачення, означення найголовніших порушень літературних норм.
 • У процесі виконання роботи ставилися такі завдання:
 • Охарактеризувати стан мови українського телебачення кінця ХХ – початку ХХІ ст.;
 • Виявити й проаналізувати основні сучасні тенденції в оновленні словника;
 • Здійснити семантичний аналіз інноваційної іншомовної лексики, схарактеризувати сфери її поширення та джерела;
 • Проаналізувати фонетичні інтерференції та орфоепічні деструкції вітчизняного телебачення;
 • Встановити основні типові порушення, систематизувати їх.

Тема: Місцева преса окупованих територій (у системі впливу на поневолене населення)

 • Мета: висвітлити розвиток місцевої преси в період окупації, виявити її інформаційні можливості для вивчення історії регіону.
 • Завдання:
 • Визначити специфіку функціонуваня української преси в Райхкомісаріаті України.
 • Проаналізувати суспільно-політичну проблематику цих періодичних видань.
 • Вказати вплив періодики на національне-політичне та духовне життя українського населення на окупованих територіях.

Тема: Історія благодійництва в Україні

 • Мета: історичний аналіз розвитку благодійництва в другій половині ХІХ - на початку ХХ століть та визначення сучасного стану благодійництва в Україні.
 • Завдання:
 • Проаналізувати стан наукової розробки проблеми.
 • Визначити форми надання благодійної допомоги.
 • Встановити причини активізації благодійницької діяльності у другій половині – ХІХ - на початку ХХ століть.
 • Охарактеризувати роль благодійництва в процесі українського національного відродження
 • З'ясувати стан благодійництва в сучасній Україні.

Структура вступу

 • Метод (від грецького methodos - шлях до чого-небудь) - в найбільш загальному випадку означає засіб досягнення мети, спосіб дослідження явища, який визначає планомірний підхід до їх наукового пізнання та встановлення істини.
 • Науковий метод - це спосіб пізнання явищ дійсності в їх взаємозв'язку та розвитку, спосіб досягнення поставленої мети і завдань дослідження і відповідає на запитання: «Як пізнавати?»
 • Важливою стороною наукового методу, його невід'ємною частиною для будь-якої науки, є вимога об'єктивності, що виключає суб'єктивне тлумачення результатів.
 • 7. Методи дослідження – специфічні для конкретної науки підходи до дослідження (методологія).

Виходячи з того, що кожне наукове дослідження може відбуватись на двох рівнях: емпіричному (коли здійснюється процес накопичення фактів) і теоретичному (на якому здійснюється узагальнення знань), відповідно до цих рівнів загальні методи пізнання умовно ділять на три групи:

ОСНОВНА ЧАСТИНА РОБОТИ

 • У розділах основної частини подають:
 • огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень (до 20% основної частини). Виклад загальної методики й основних методів досліджень.
 • відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;
 • експериментальну частину досліджень;
 • аналіз і узагальнення результатів досліджень.

Алгоритм експериментального дослідження

 • Завдання проведення експерименту.
 • Характеристика об'єкта дослідження.
 • Місце та умови проведення дослідів.
 • Методи вимірювання та оцінки.
 • Порядок проведення дослідів.
 • Методи обробки й форми викладу одержаних результатів.

ВИСНОВКИ

 • Висновки повинні містити:
 • короткий виклад найважливіших результатів, які були одержані в ході роботи. Вони мають відповідати меті та завданням дослідження, про які було повідомлено у вступі, та сформульовані відповідно до опису основної частини;
 • важливість отриманого наукового здобутку для науки, регіону або для народного господарства.
 • рекомендації щодо використання одержаних результатів;
 • перспективи даного дослідження (при потребі).

ВИСНОВКИ

 • !☺ Висновки в кінці роботи не повинні просто повторювати тих висновків, які є в кінці розділів, це повинні бути узагальненні висновки, обов'язково зроблені в результаті дослідження. Інколи такі висновки хоч і логічно правильні, зроблені взагалі по даній проблемі, і тоді вважається що вони мають "умозрительный" характер тобто в даній роботі це не вивчалось.
 • У висновках не повинно бути ні нових фактів, ні нових узагальнень порівняно з попереднім текстом.

ДОДАТКИ

 • До додатків за необхідності доцільно включати допоміжний матеріал:
 • проміжні математичні доведення, формули та розрахунки;
 • таблиці допоміжних цифрових даних;
 • протоколи й акти випробувань;
 • інструкції та методики;
 • допоміжні ілюстрації (діаграми, графіки, схеми та ін,).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Літературні джерела оформлюються відповідно до стандарту і розміщують одним із таких способів:
 • в алфавітному порядку прізвищ авторів;
 • у порядку появи посилань у тексті;
 • у хронологічному порядку.

Вимоги до оформлення наукової роботи

 • Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження – Державний стандарт України. ДСТУ 3008-95 ("Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", бюлетень ВАК України, Спецвипуск, 2000).
 • Обсяг науково-дослідницької роботи складає 15-20 (для гуманітарних напрямів 20-25) друкованих сторінок.
 • Текст роботи повинен бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок з дотриманням Закону України "Про мови в Українській РСР".
 • Роботи з іноземної мови виконуються державною мовою; до роботи додається анотація іноземною мовою.
 • На наукову роботу обов'язково мають бути представлені відгуки, рецензії відповідних фахівців (досвідчених педагогів, науковців, спеціалістів із певної галузі).
 • Достовірність наведених у роботі результатів завіряється науковими керівниками.

Технічне оформлення матеріалів

 • Комп’ютерний набір: текстовий редактор Word, шрифт 14, Тіmеs New Roman, через 1.5 інтервали, з одного боку білого паперу формату А-4.
 • Поля: ліве, верхнє та нижнє – не менше 20 мм;
 • праве – не менше 10 мм.
 • Всі сторінки, враховуючи тези та додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться.
 • Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Нумерацію сторінок, розділів, таблиць, схем подають арабськими цифрами без знака "№". Номер розділу необхідно проставити після слова "РОЗДІЛ", з нового рядка друкують заголовок розділу.
 • Таблиці, схеми необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані.
 • Додатки оформлюються в кінці роботи, кожен з нової сторінки. Додатки оформлюються буквами (наприклад: Додаток А), мають назви, які друкуються угорі симетрично до тексту з великої літери.

Технічне оформлення роботи

 • РОЗДІЛ 1
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 • 1.1. Аналіз національного складу населення
 • 1.2. Тенденції зміни національного складу за останні роки

Типові недоліки учнівських наукових досліджень

 • реферативно-описовий характер;
 • неповнота розкриття теми;
 • відхилення від теми дослідження;
 • описовість;
 • не визначено завдань дослідження, які потрібно виконати задля досягнення мети;
 • нечіткість мети, завдань дослідження;
 • робота не самостійна;
 • відсутність посилань на використану літературу;

Типові недоліки учнівських наукових досліджень

 • не дотримання наукового стилю викладу;
 • відсутність власних висновків, які б логічно випливали з проведеного дослідження;
 • наявність пунктуаційних, стилістичних, мовленнєвих помилок тощо;
 • безсистемність викладу;
 • смислові розриви у викладі змісту, незавершеність, необґрунтованість висловлених думок, безпідставне виділення абзаців та ін.

Стилістичні помилки

 • повторення без потреби тих самих слів або спільнокореневих;
 • плеоназми - словосполучення, в яких частково збігаються лексичні значення слів. У плеоназмах одне слово, як правило, зайве ("передовий авангард" - "авангард" і називає тих, хто попереду);
 • невмотивоване вживання розмовних слів, жаргонізмів; діалектизмів, мовних штампів ("червоною ниткою проходить") русизмів, скалькованих з російської мови слів ("міроприємство" замість "захід"), стійких висловів ("приймати участь" замість "брати участь");
 • пишномовність висловлювання, штучні красивості, зайва емоційність, персоніфікація;
 • створення невдалих порівнянь;
 • невиправдане поєднання елементів різних стилів;
 • одноманітність початків речень і абзаців;
 • невдале використання засобів організації тексту.

Граматичні помилки

 • Лексичні (вживання слова у невластивому йому значенні, невдале використання багатозначних слів, що призводить до двозначності сплутування паронімів);
 • Морфологічні (порушення правил творення слів, помилки у відмінкових закінченнях та ін., наприклад, "передсмертельні слова", "ходити по хатам");
 • Синтаксичні (неправильне узгодження слів; порушення порядку слів) неправильне вживання дієприслівникових зворотів. Наприклад: "письменники і поети"; "повернувшись додому, хвіртка була зачиненою") Інші види помилок (орфоепічні, орфографічні, пунктуаційні) пов'язані з порушенням правил вимови й написання слів, інтонування речень розстановки розділових знаків.

Умови визначення результатів конкурсу

 • Визначення результатів конкурсу здійснюється за допомогою факторно-критеріальної моделі, розробленої на основі кваліметричного підходу.

Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи

 • Критерій
 • Вагомість критерію
 • 1.
 • Актуальність, теоретичне і (або) практичне значення роботи
 • 0,2
 • 2.
 • Наукова новизна одержаних результатів
 • 0,2
 • 3.
 • Системність і повнота у розкритті теми
 • 0,2
 • 4.
 • Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження
 • 0,2
 • 5.
 • Аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам
 • 0,1
 • 6.
 • Стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт
 • 0,1

Підготовка до захисту науково-дослідницької роботи

Доповідь - одна з найпоширеніших форм публічних виступів.

 • Будь-яка доповідь передбачає таку послідовність підготовки:
 • Визначення основних думок, положень.
 • Складання плану доповіді - визначення порядку викладу думок.
 • Формулювання тез доповіді - запис змісту кожної думки.
 • Добір до кожної тези доведень – фактів, прикладів, цитат.
 • Підготовка висновків, узагальнень з основної частини доповіді.

Структура виступу

 • Короткий переказ вступу з усіма його пунктами (новизна, актуальність, предмет, об’єкт, мета. завдання тощо).
 • Короткий тезовий виклад змісту.
 • Гасло – «подорожче себе продати»!
 • Розповідати не про об’єкт дослідження,
 • а про власні здобутки у розкритті теми:
 • що зроблено?
 • що нового відкрито?
 • які перспективи?
 • Короткі висновки.

Вимоги до ілюстративного матеріалу, що супроводжує доповідь

 • Наочні матеріали (графіки, таблиці, діаграми, схеми, фото тощо), які використовуються при захисті науково-дослідницьких робіт можуть бути представлені на:
 • паперовому носії формату А-2 і більше;
 • прозорих плівках формату А-4 для світлопроекційної апаратури;
 • електронному носії для демонстрації з використанням мультимедійних засобів.
 • Демонстраційний матеріал
 • повинен не дублювати,
 • а ілюструвати та доповнювати
 • презентації учасників.

Як підготуватися до виступу :

 • Написати весь текст виступу, а потім прочитати його слухачам.
 • Написати текст виступу, кілька разів його прочитати, а потім виголосити по пам'яті, коли-не-коли заглядаючи в рукопис.
 • Підготувати лише коротенькі записи.
 • Виступати без будь-яких нотаток.

Перед захистом потрібно:

 • Написати виступ відповідно до норми часу. Він повинен бути точним і лаконічним.
 • Вивчити виступ напам’ять. Це повинна бути свідома мова впевненої і абсолютно компетентної у власній темі людини.
 • Прочитати вивчений виступ перед дзеркалом вголос як мінімум тричі. Виявити всі складності вимови і ліквідувати їх. Це перш за все: слова, довші за три склади (не намагайтеся вразити іноземними термінами, то моветон) і речення, довші за півтора рядки. В ситуації підвищеного нервового напруження спіткнутися можна на рівному місці, а «невимовний» виступ – яма самому собі.
 • Прорахувати час: на якій хвилині починаються тези, висновки. Час потрібно рахувати, як у голлівудському бойовику – по секундах.
 • Дізнатися, як визначають порядок виступів. Якщо за алфавітом, а ваше прізвище Яковенко, то після прослуховування 25-ти учасників журі буде дрімати і навряд чи оцінить виступ.

Під час виступу

 • Не хвилюватися, дивитися в очі учасникам і журі.
 • Говорити коротко і впевнено.
 • Пам’ятати, що більше семи речень людська пам’ять не опрацьовує, тому кожна думка мусить вміститися в цей об’єм.
 • Не боятися збитися – текст виступу має лежати перед очима і учневі пробачать заглядання туди.
 • Звернути увагу на фрази, що членують виступ і активізують увагу:
 • «як показало дослідження»,
 • «коротко повторимо хід думки»,
 • «підведемо висновки» тощо.

Питання журі

 • Мета – з’ясувати, чи насправді учень писав роботу (випадки учительського писання, чи навіть учительського списування – близько 40-50% робіт, і журі про це відомо). Питання можна умовно поділити на 3 групи: до тексту, методології і списку літератури.
 • Питання до тексту. Це найчастіше прості «зачіпки» типу: «що ви маєте на увазі, вживаючи термін ***?» Доречність вживання термінології. Полюбляють поцікавитися знанням імен та доробків учених, на яких посилається учень (особливо коли їх багато і вони гучні).
 • Питання до методології. Це питання типу «якими методами ви користувалися під час написання роботи?».
 • Питання до списку літератури – невичерпне джерело конфузу учнів і розваги для журі. Не секрет, що більшість списків містять чимало книг, яких ні учень, ні вчитель в очі не бачили. І запитання «наугад»: «а про що йдеться в цьому дослідженні?» згубило чимало здібних юних науковців. Будьте уважними – не пишіть у списку зайвого, уважно вичитуйте. Особлива увага приділяється правильному оформленню, не полініться тричі його вичитати.

Набір стандартних «відчіпок»: ( для питань, відповідь на які невідома)

 • «цей аспект проблеми не входить до об’єкту дослідження»,
 • «на жаль, час виступу не дав можливості розкрити це питання, але воно цілком описане в роботі»,
 • «на жаль, регламентований обсяг роботи не дав можливості розкрити всі сторони цієї багатогранної проблеми» тощо.

Етикет виступу

 • Емоційне враження від виступу – це 49% оцінки.
 • Формули ввічливості:
 • «Високоповажний пане(і) Голово журі, вельмишановні члени журі, шановні керівники команд, любі колеги, всі присутні! Вашій увазі пропонується дослідження на тему….»;
 • «Дякую за запитання….»,
 • «Дякую за увагу...» тощо.

Поради доповідачу:

 • перед виступом витримайте початкову паузу 5-10 секунд;
 • коли треба подивитися в рукопис доповіді, опустіть очі, але голови не нахиляйте;
 • не бійтесь дивитися прямо на слухачів;
 • під час виступу контролюйте своє дихання і говоріть побільш, особливо спочатку;
 • за кафедрою займіть зручну позу, огляньте слухачів, глибоко вдихніть і в повільному темпі починайте говорити;
 • після закінчення промови не виказуйте, що вам стало легко після того, як виступ уже позаду;
 • будь-які рухи, жести й міміка виправдані лише в тому разі, коли вони не притягують надмірної уваги слухачів;
 • силу голосу пристосовуйте до акустики і розмірів приміщення;
 • якщо доводиться відійти від мікрофона до дошки чи таблиці, говоріть голосніше. Не говоріть, коли пишете на дошці, тобто коли ви стоїте до слухачів спиною;

Поради доповідачу:

 • дружелюбний тон допоможе завоювати прихильність слухачів;
 • не припускайтесь менторського тону і не моралізуйте;
 • не заповнюйте паузи різними звуками, як "е-е-е...", "ну" та ін;
 • робіть невеликі паузи, відокремлюючи тим самим частини виступу;
 • якщо ви сумлінно приготуєте виступ, то впевнитися у своїх силах таким чином відвернете одну з причин хвилювання;
 • уникайте під час наукової доповіді займенника "Я";
 • для того, щоб переконати когось, треба знайти необхідні аргументи, правильно їх упорядкувати і сформулювати;
 • стежте за реакцією аудиторії, не показуйте свого хвилювання (не крутіть ґудзик, ручку або інші предмети, не переступайте з ноги на ногу);
 • подбайте заздалегідь про свій зовнішній вигляд

Критерії оцінювання

 • Критерій
 • Вагомість критерію
 • 1.
 • Аргументованість вибору теми дослідження та її розкриття, вільне володіння матеріалом
 • 0,3
 • 2.
 • Ступінь самостійності автора у виконанні роботи; особистий внесок автора в роботу
 • 0,2
 • 3.
 • Чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладення матеріалу
 • 0,1
 • 4.
 • Компетентність учасника, вичерпність відповідей
 • 0,2
 • 5.
 • Етикет та культура спілкування учасника
 • 0,1
 • 6.
 • Активна кваліфікована участь у веденні дискусії
 • 0,1

Дякуємо за увагу

 • sot_ir@bigmir.net
 • Тел.: 098-22-000-49


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка