Технологія організації туристичної подорожі Виконала учениця 23 групи Мазиленко МаріяДата конвертації26.12.2016
Розмір50,7 Kb.

Технологія організації туристичної подорожі

Виконала учениця 23 групи Мазиленко Марія

Зміст:

  • Етапи розробки туристичного продукту
  • Договірні відносини в туристичному бізнесі.
  • Бронювання туристичного обслуговування.
  • Структура вартості туристичного обслуговування та ціни туристичного продукту.

Етапи розробки туристичного продукту

Розробкою нового продукту в індустрії туризму успішно займаються ті туристські компанії, які встановили,формальні процедури для розробки, точніше - це великі корпорації, що мають системні програми розробки туристського продукту. Розробка нового продукту відбувається в кілька етапів. Спочатку компанії формулюють стратегію розробки туристського продукту, яка, у свою чергу, включає інновацію продукту, тобто встановлення виду необхідного продукту, модифікацію вже існуючих продуктів, а також розподіл ресурсів для створення продукту. Після визначення стратегії починається етап генерації ідей. Багато фірм для цього використовують такі інструменти, як мозкова атака, матриці пошуку, морфологічний аналіз та ін Потім ідеї перетворюються в концепції, які проходять обговорення у потенційних клієнтів і затверджуються. Наступний етап розробки продукту туристичними фірмами - це бізнес-аналіз, коли прогнозуються початкові і повторні продажу, плануються ціни і передбачуваний прибуток. Далі створюється сам продукт, який проходить попереднє випробування на міцність. Цей етап дорогий, вимагає багато часу і зусиль.

Якщо не відкидається новий туристський продукт у стратегічному плані, в діяльності фірми настає етап комерціалізації нового туристського продукту, тобто впровадження на ринок.

Якщо не відкидається новий туристський продукт у стратегічному плані, в діяльності фірми настає етап комерціалізації нового туристського продукту, тобто впровадження на ринок.

Деякі туристські компанії залучають венчурні підприємства, створюють відділи нового продукту або тримають у своєму штаті менеджерів з нових продуктів, які оцінюють і враховують реакцію і дії у відповідь з боку конкурентів.

Між генерацією ідей і етапом втілення їх в життя і розміщення туристичного продукту на ринку часто проходить декілька років. А це означає, що зміни в економічних, політичних та інших умов можуть перетворити ринок і тим самим привабливість розробленого продукту. Важливою частиною планування нового продукту, та й взагалі створення стратегії маркетингу в індустрії туризму є створення торгової марки-юридично захищеного імені чи символіки, яка використовується для визначення пропонованих підприємством послуг. Свої торговельні марки в індустрії туризму активно створюють і готельні ланцюги, і авіакомпанії, і туроператори. Часто одні й ті ж великі компанії завдяки різним торговим маркам обслуговують різні сегменти ринку.

Договірні відносини в туристичному бізнесі.

Система договорів і взаємних зобов'язань, що випливають з договорів, які укладаються між туристськими організаціями, а також між туристськими організаціями і туристом. Основний документ Д. в. в т. - договір, що є погодженим волевиявленням двох чи кількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків. У тій частині договорів, які туристська організація укладає з громадянами, вони є договорами приєднання. У практиці діяльності туристських організацій існують попередні договори, згідно з якими туроператор і турагент пропонують клієнтові укласти в майбутньому основний договір на визначених істотних умовах з оплатою у встановлений термін. Зміст договору розкриває конкретні умови, що визначають сукупність прав і обов'язків сторін, вимоги до порядку і термінів його реалізації: умови про предмет договору; суттєві умови; умови спеціальні, щодо яких має бути досягнуто згоди. До істотних умов договору належать: інформація про туроператора/тур-агента, включаючи дані про ліцензії, юридичну адресу, банківські реквізити; відомості про туриста в необхідному обсязі;' достовірна інформація про споживчі властивості туристського продукту (програма перебування, маршрут, умови безпеки, результати сертифікації туристського продукту); дата і час початку та закінчення туру; порядок зустрічі, проводів і супроводження туриста; права, обов'язки і відповідальність сторін; роздрібна ціна туристського продукту і порядок його оплати; мінімальна кількість туристів у групі, термін інформування туриста про перенесення часу або скасування подорожі через недобір групи; умови зміни і розривання договору, порядок врегулювання виниклих у зв'язку з цим суперечок і відшкодування збитків сторін; порядок і терміни висування претензій туристом.

Відповідно до Закону України "Про туризм" (розділ V), турист має право вимагати від туропе-ратора чи турагента надання йому всіх послуг, що входять в тур, незалежно від того, ким ці послуги надаються; туроператор/турагент не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за договором, якщо доведе, що воно сталося внаслідок дії нездоланної сили. Договором роздрібної купівлі-продажу передбачено порядок відшкодування збитків і збитку сторонам у випадку розривання договору, що розповсюджується і на сферу туризму.

Відповідно до Закону України "Про туризм" (розділ V), турист має право вимагати від туропе-ратора чи турагента надання йому всіх послуг, що входять в тур, незалежно від того, ким ці послуги надаються; туроператор/турагент не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за договором, якщо доведе, що воно сталося внаслідок дії нездоланної сили. Договором роздрібної купівлі-продажу передбачено порядок відшкодування збитків і збитку сторонам у випадку розривання договору, що розповсюджується і на сферу туризму.

Основні види договорів. Договір агентський - угода, за якою одна сторона (агент) зобов'язується за винагороду чинити за дорученням іншої сторони (принципала) юридичні й інші дії від свого імені, але за рахунок принципала, або від імені і за рахунок принципала. У туризмі принципалом виступає, як правило, туропера тор; винагорода, що отримується агентом, має форму комісійних .Договір відшкодувального надання послуг - угода, за якою виконавець зобов'язується за завданням замовника надати послуги (певні дії або певну діяльність), а замовник - сплатити ці послуги.

У туризмі замовником, як правило, виступає туроператор, а виконавцем - підприємства індустрії туризму, туристської інфраструктури. В рамках туристських послуг здійснюється екскурсійне та транспортне обслуговування, надаються харчування і проживання, які разом з туром складають одне ціле. Договір генеральний - угода про принципи співробітництва або взаємин. Пов'язує між собою провідні туристські, транспортні фірми, ланцюги готельні, що претендують на ексклюзивний характер взаємин, і має, як правило, довгостроковий характер (не менше трьох років). Визначає цілі і зміст туристського обміну, види туристських поїздок, порядок розрахунків, надання туристського обслуговування. Договір комісії - договір, відповідно до якого одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої (комітента) за винагороду укласти одну чи кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента. Договір купівлі-продажу - за цим договором одна сторона (продавець) зобов'язується продати річ (товар) у власність іншій стороні (покупцю), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). Ці загальні положення мають нюанси для окремих видів договорів (роздрібна купівля-продаж, постачання товарів, енергопостачання, продаж нерухомості, продаж підприємств тощо). Договір міжнародний - документ, що регламентує характер міжнародного співробітництва, в т. ч. у сфері туризму.

У туризмі замовником, як правило, виступає туроператор, а виконавцем - підприємства індустрії туризму, туристської інфраструктури. В рамках туристських послуг здійснюється екскурсійне та транспортне обслуговування, надаються харчування і проживання, які разом з туром складають одне ціле. Договір генеральний - угода про принципи співробітництва або взаємин. Пов'язує між собою провідні туристські, транспортні фірми, ланцюги готельні, що претендують на ексклюзивний характер взаємин, і має, як правило, довгостроковий характер (не менше трьох років). Визначає цілі і зміст туристського обміну, види туристських поїздок, порядок розрахунків, надання туристського обслуговування. Договір комісії - договір, відповідно до якого одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої (комітента) за винагороду укласти одну чи кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента. Договір купівлі-продажу - за цим договором одна сторона (продавець) зобов'язується продати річ (товар) у власність іншій стороні (покупцю), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). Ці загальні положення мають нюанси для окремих видів договорів (роздрібна купівля-продаж, постачання товарів, енергопостачання, продаж нерухомості, продаж підприємств тощо). Договір міжнародний - документ, що регламентує характер міжнародного співробітництва, в т. ч. у сфері туризму.

Договір перевезення - транспортне обслуговування туристів належить до т. зв. відшкодувального надання послуг, коли відповідно до договору між перевізником і туристською організацією перший здійснює перевезення вантажів, туристів і їхнього багажу відповідно до транспортних статутів і кодексів на основі тарифів і правил. Договір доручення - договір, відповідно до якого одна сторона (повірник) за винагороду зобов'язується вчинити від імені і за рахунок другої (довірителя) певні юридичні дії. Права й обов'язки за угодою, укладеною повірником, виникають безпосередньо у довірителя. В туризмі довірителем, як правило, виступає туроператор, а повірниками - підприємства індустрії туризму, що надають за договором доручення погоджені послуги, інколи - турагенти, що просувають і реалізують на ринку туристський продукт туроператора. Договір попередній - угода, що оформляться туроператором у письмовій формі на підставі конкретного замовлення туриста на формування туристського продукту. Договірроздрібної купівлі-продажутуристичногопро-д у к т у - основний договір в туризмі, який туроператор (продавець) укладає з туристом (покупцем) про майбутній тур як товар визначеної комплектності, який буде створено продавцем і передано туристові за визначену ціну в конкретний термін.

Договір перевезення - транспортне обслуговування туристів належить до т. зв. відшкодувального надання послуг, коли відповідно до договору між перевізником і туристською організацією перший здійснює перевезення вантажів, туристів і їхнього багажу відповідно до транспортних статутів і кодексів на основі тарифів і правил. Договір доручення - договір, відповідно до якого одна сторона (повірник) за винагороду зобов'язується вчинити від імені і за рахунок другої (довірителя) певні юридичні дії. Права й обов'язки за угодою, укладеною повірником, виникають безпосередньо у довірителя. В туризмі довірителем, як правило, виступає туроператор, а повірниками - підприємства індустрії туризму, що надають за договором доручення погоджені послуги, інколи - турагенти, що просувають і реалізують на ринку туристський продукт туроператора. Договір попередній - угода, що оформляться туроператором у письмовій формі на підставі конкретного замовлення туриста на формування туристського продукту. Договірроздрібної купівлі-продажутуристичногопро-д у к т у - основний договір в туризмі, який туроператор (продавець) укладає з туристом (покупцем) про майбутній тур як товар визначеної комплектності, який буде створено продавцем і передано туристові за визначену ціну в конкретний термін.

При цьому відповідно до Закону України "Про туризм" (розділ V, стаття 18) туроператор і турагент несуть відповідальність за достовірність інформації про туристський продукт (див. Путівка туристська).

Договір установчий - визначає порядок і умови здійснення засновниками спільної діяльності по створенню підприємства в організаційно-правовій формі, передбаченій законом (товариства, об'єднання та ін.), а також відповідальність перед третіми юридичними і фізичними особами.

Договір установчий - визначає порядок і умови здійснення засновниками спільної діяльності по створенню підприємства в організаційно-правовій формі, передбаченій законом (товариства, об'єднання та ін.), а також відповідальність перед третіми юридичними і фізичними особами.

Договір франшизи (франчайзинговий) - передавання виключних прав і привілеїв на збут товарів і послуг, що охороняються торговою маркою або виробляються на основі технологій франшизодавця. Комерційна концесія. Договір комерційної ліцензії (франшизи) у сфері гостинності передбачає використання засобів індивідуалізації франшизодавця (фірмового найменування, товарного знаку, знаку обслуговування) як гарантії певної якості послуг (застосування технології і стандарту обслуговування, методів і систем управління готелем, рестораном) та уніфікованих методів підготовки менеджменту персоналу, в т. ч. стажування на підприємствах франшизодавця; включення франшизоотримувача в загальну систему маркетингу фірми франшизодавця. Цю систему широко застосовують ланцюги готельні та ресторанні ("Хілтон", "Рамада Іннз", "Інтерконтиненталь", "Аккор" та ін.). Договір франшизи дає можливість швидко і гарантовано впроваджувати уніфіковані стандарти обслуговування, регулювати вплив на ринок.

Франшизо-давець зацікавлений в залученні до свого ланцюга нових членів і тому, як правило, має спеціально підготовлені для зацікавлених осіб документи, найважливішим з яких є "Заява про умови" - документ, що надає інформацію про франшизодавця, характер його бізнесу, а також зміст франшизи і додаткове обладнання, яке зобов'язаний придбати франшизоотримувач у випадку укладення контракту. Якщо пропозицію, що міститься в "Заяві про умови", прийнято, підписується договір - юридичний документ, що закріплює правовідносини між франшизодавцем і франшизоотримувачем, де обумовлюються діяльність підприємства в конкретних умовах, ціна франшизи, а також виплати винагороди за використання майна. Договір комерційної концесії (франшизи) підлягає державній реєстрації. Репутація франшизодавця - гудвіл - ціна накопичених нематеріальних активів фірми, грошова оцінка невловимого капіталу (ділова репутація, престиж торгової марки, досвід ділових зв'язків). У туризмі гудвіл враховується при укладенні франшизного контракту як невловимий капітал (нематеріальні активи) франшизодавця, спроможний значно посилити конкурентоспроможність туристського продукту або послуги.

Франшизо-давець зацікавлений в залученні до свого ланцюга нових членів і тому, як правило, має спеціально підготовлені для зацікавлених осіб документи, найважливішим з яких є "Заява про умови" - документ, що надає інформацію про франшизодавця, характер його бізнесу, а також зміст франшизи і додаткове обладнання, яке зобов'язаний придбати франшизоотримувач у випадку укладення контракту. Якщо пропозицію, що міститься в "Заяві про умови", прийнято, підписується договір - юридичний документ, що закріплює правовідносини між франшизодавцем і франшизоотримувачем, де обумовлюються діяльність підприємства в конкретних умовах, ціна франшизи, а також виплати винагороди за використання майна. Договір комерційної концесії (франшизи) підлягає державній реєстрації. Репутація франшизодавця - гудвіл - ціна накопичених нематеріальних активів фірми, грошова оцінка невловимого капіталу (ділова репутація, престиж торгової марки, досвід ділових зв'язків). У туризмі гудвіл враховується при укладенні франшизного контракту як невловимий капітал (нематеріальні активи) франшизодавця, спроможний значно посилити конкурентоспроможність туристського продукту або послуги.

Договір фрахтування - 1) документ, що визначає терміни й умови наймання морського чи повітряного судна; 2) договір, за яким одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати іншій (фрахтувальнику) за плату всю або частину місткості одного або кількох транспортних засобів на один чи кілька рейсів для перевезення вантажів, пасажирів, багажу.

Договір господарський - 1) основа господарської діяльності туристсько-екскурсійних підприємств; 2) угода, що укладається між туристсько-екскурсійними підприємствами й організаціями про встановлення юридичних прав і обов'язків у сфері їхньої господарської діяльності з метою організації господарських зв'язків, врахування соціально-економічних інтересів і забезпечення оперативної самостійності. Оцінка господарсько-фінансової діяльності туристсько-екскурсійних підприємств здійснюється з урахуванням виконання зобов'язань за господарським договором.

  • Договір господарський - 1) основа господарської діяльності туристсько-екскурсійних підприємств; 2) угода, що укладається між туристсько-екскурсійними підприємствами й організаціями про встановлення юридичних прав і обов'язків у сфері їхньої господарської діяльності з метою організації господарських зв'язків, врахування соціально-економічних інтересів і забезпечення оперативної самостійності. Оцінка господарсько-фінансової діяльності туристсько-екскурсійних підприємств здійснюється з урахуванням виконання зобов'язань за господарським договором.

Бронювання туристичного обслуговування

Структура вартості туристичного обслуговування та ціни туристичного продукту.

Сфера туризму безпосередньо пов'язана з наданням ряду видів послуг характеризуються нестійким попитом клієнтів. На міжнародному ринку більшість туристичних послуг проходять своєрідний шлях через збутову, торговельну та виробничу мережу підприємств туріндустрії. Підприємства-організатори подорожей (здебільшого, великі и комплекси, туристські клуби та туроператори, які мають філіали дочірні підприємства в різних туристичних регіонах) здійснюють дослідження внутрішнього і міжнародного ринків туристичних розробляють маркетингові стратегії, туристські маршрути, кують зв'язки з вітчизняними та зарубіжними партнерами, числі з конкретними виробниками туристичних послуг—транспортними підприємствами, готелями, ресторанами, екскурсійними  бюро, курортно-санаторними установами, базами відпочинку і їм реалізують туристичні послуги самостійно або через посередників. До торговельної мережі туріндустрії належать, головним чином, агенції та інші спеціалізовані фірми, які здійснюють роздрібну реалізацію турів за індивідуальними замовленнями фізичних та юридичних осіб, а також продаж індивідуальних і групових турів за рекламними каталогами, реалізацію окремих видів туристичних послуг, в тому числі замовлення — авіаквитків, екскурсій, бронювання номерів у готелях, на базах відпочинку тощо.

Деякі туристичні підприємства мають фінансові можливості для створення власних туристичних фірм за кордоном слід відзначити, що суттєвим джерелом валютних надходжень більшості країн світу залишається реалізація товарів специфічного туристського попиту, в тому числі виробів народного промислу, сувенірів, книг тощо. За даними опублікованих матеріалів, частка експорту товарів і послуг туристського попиту у ВВП країн Західної Європи в 1990 р. коливалася від 1,8% - 3,0% (Нідерланди, Люксембург, Нор­вегія, Німеччина, Фінляндія, Швеція) до 17,7% - 21,1% (Австрія, Греція, Іспанія), тоді як частка експорту туристських путівок була майже в 2 - 2,5 рази меншою (від 1% у Фінляндії до 8,4% у Австрії). Головним видом послуг у сфері вітчизняного туризму поки-що залишається індивідуальний тур, який являє собою конкретно сформований ком­плексний туристичний продукт за туристичною угодою з клієнтом. Ціна індивідуального турпродукту (надалі — туру) складається з цін на окремі види послуг і є змінною величиною. Окремі види туристичних послуг включаються до вартості пакету та сплачуються туристом відпо­відно до його звичок і вподобань. Залежно від умов формування групо­вих (організованих) турів, вони поділяються на «пекідж-тури», «інклюзив-тури», «інсентив-тури», спеціалізовані тури за формою орга­нізації подорожі та особливостями маршруту, складом учасників та рівнем комфортності обслуговування (наприклад, тури класу обслуго­вування VІР, stор-оvег, СЕТ-тури, фікс-тури та ін.). Суто специфічною та відносно новою формою реалізації рекреаційних послуг, для якої нині притаманні найвищі темпи зростання, є «таймшери».

Деякі туристичні підприємства мають фінансові можливості для створення власних туристичних фірм за кордоном слід відзначити, що суттєвим джерелом валютних надходжень більшості країн світу залишається реалізація товарів специфічного туристського попиту, в тому числі виробів народного промислу, сувенірів, книг тощо. За даними опублікованих матеріалів, частка експорту товарів і послуг туристського попиту у ВВП країн Західної Європи в 1990 р. коливалася від 1,8% - 3,0% (Нідерланди, Люксембург, Нор­вегія, Німеччина, Фінляндія, Швеція) до 17,7% - 21,1% (Австрія, Греція, Іспанія), тоді як частка експорту туристських путівок була майже в 2 - 2,5 рази меншою (від 1% у Фінляндії до 8,4% у Австрії). Головним видом послуг у сфері вітчизняного туризму поки-що залишається індивідуальний тур, який являє собою конкретно сформований ком­плексний туристичний продукт за туристичною угодою з клієнтом. Ціна індивідуального турпродукту (надалі — туру) складається з цін на окремі види послуг і є змінною величиною. Окремі види туристичних послуг включаються до вартості пакету та сплачуються туристом відпо­відно до його звичок і вподобань. Залежно від умов формування групо­вих (організованих) турів, вони поділяються на «пекідж-тури», «інклюзив-тури», «інсентив-тури», спеціалізовані тури за формою орга­нізації подорожі та особливостями маршруту, складом учасників та рівнем комфортності обслуговування (наприклад, тури класу обслуго­вування VІР, stор-оvег, СЕТ-тури, фікс-тури та ін.). Суто специфічною та відносно новою формою реалізації рекреаційних послуг, для якої нині притаманні найвищі темпи зростання, є «таймшери».

Ціна турпакету залежить насамперед від виду туру та від чисельності туристів в групі. Як правило, ціна індивідуального туру є вищою від ціни групового туру в розрахунку на одного туриста. Чим більша чисельність групи, тим нижча вартість та ціна туру в розрахунку на одного туриста.

Ціна турпакету залежить насамперед від виду туру та від чисельності туристів в групі. Як правило, ціна індивідуального туру є вищою від ціни групового туру в розрахунку на одного туриста. Чим більша чисельність групи, тим нижча вартість та ціна туру в розрахунку на одного туриста.

Ціна туру залежить від вікового складу туристів, оскільки послуги дітям, школярам, студентам та деяким іншим категоріям туристів на­даються зі знижками. Зі знижками реалізуються також сімейні тури, надаються корпоративні знижки тощо.

Ціна типового пекідж-туру на стадії планування включає найбільше компонентів, у тому числі такі основні її складові:

1. Ціна «нетто», в тому числі:

1.1. Вартість окремих видів послуг (транспортні перевезення, розмі­щення туристів, харчування, екскурсійне обслуговування, стра­хування, оформлення візи та ін.), що склалася у конкретних виробників послуг.

1.2. Непрямі податки на окремі види послуг (універсальні та специ­фічні акцизи, місцеві збори).

2. Дохід (маржа) туристичного підприємства, який поділяється на:

2.1. Поточні витрати туристичної фірми (туроператора) на розробку туристських маршрутів, екскурсійних програм, програм обслу­говування туристів у процесі реалізації туру.

2.2 Прибуток туроператора з урахуванням податкових платежів прибутку.

2.2 Прибуток туроператора з урахуванням податкових платежів прибутку.

2.3 Комісійна винагорода на користь турагента та інших посередників, які беруть участь в реалізації туру.

2.4 Сезонні та інші комерційні знижки для окремих туристів та туристських груп.

До ціни «нетто» групового туру найчастіше відносяться такі складові собівартості туру:

1.1.вартість транспортного квитка.

1.2.вартість проживання в готелі та інших місцях розміщення.

1.3. вартість харчування.

1.4. трансфер.

1.5. вартість екскурсійного обслуговування.

1.6. страхові платежі.

1.7. вартість оформлення віз.

До ціни «брутто» включається вартість послуг туристичних фірм по просуванню й реалізації туру з врахуванням витрат, прибутку, податкових платежів, а також суми комерційних знижок для окремих кате­горій туристів.

До ціни «брутто» включається вартість послуг туристичних фірм по просуванню й реалізації туру з врахуванням витрат, прибутку, податкових платежів, а також суми комерційних знижок для окремих кате­горій туристів.

Таким чином, при встановленні відпускної вартості пакету туристич­них послуг і ціни туру використовуються два варіанти цін:

• Ціна - «нетто», що характеризує «обмежену собівартість» тур-продукту.

•  Ціна - «брутто», тобто ціна пропозиції турпродукту на ринку.

Ціна - «нетто» відбиває суму цін, розцінок та тарифів на всі види послуг, що надаються туристам, включаючи податок на додану вартість, готельний збір, митні збори, страхові платежі. Трансфер, як правило, входить до вартості пакету послуг, бо він від самого початку забезпечу» чітке обслуговування туристів. Для перевезення туристів та їхнього багажу до готелю (трансфер) використовують мікроавтобуси, легкові автомобілі та інші транспортні засоби.

Ціна - «брутто» включає повну собівартість туру, прибуток туроператора, всі види його податкових платежів, комісійну винагороду тур агента та інших посередників, сезонні та інші комерційні знижки для окремих туристів і туристських груп, суму ПДВ.

Для групового туризму туристичний продукт переважно являє собою пакет послуг, розрахованих на групу людей, до якої входять як туристи, так і особи, що їх супроводжують, якщо таке обумовлене туристичною угодою.

Ціна турпакета в розрахунку на одного туриста у цьому разі визна­чається за формулою:

Ціна турпакета в розрахунку на одного туриста у цьому разі визна­чається за формулою:

Ц = [(ΣВі + ΣНі)+ (Вп + П + К + Вчі +ΣЗн(к))х 1,2]/ Чт ,

де Ц   — ціна турпакета в розрахунку на одного туриста, грн.;

ΣВі — вартість послуг, які входять до пакета, складеного туроператором, грн.;

Σ Ні — непрямі податки на окремі види послуг, грн.;

Вп   - умовно-постійні витрати туроператора, грн.;

П     - прибуток туроператора, грн.;

К  - комісійна винагорода турагенту чи іншому посереднику, який реалізує турпакет (без урахування ПДВ);

Вчі   - вартість послуг осіб, які супроводжують групу туристів, грн.;

Σ Зн(к) - комерційні знижки для окремих туристів чи туристських і рун;

Чт    - чисельність туристів у групі, осіб;

У міжнародній практиці використовують такі варіанти:

·  ціна пакета на одного туриста;

·  ціна пакета на групу туристів;

·  диференційовані ціни, які встановлюються залежно від чисельності туристів у групі та є певним компромісом в угоді між організаторами туру.

Дякую за Увагу!

Дякую за Увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка