Технології навчання, як домінуюча модель спільної діяльності викладача та учня. Педагогіка ШаталоваСкачати 15,23 Kb.
Дата конвертації10.12.2016
Розмір15,23 Kb.

Технології навчання, як домінуюча модель спільної діяльності викладача та учня. Педагогіка Шаталова.


ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ, 2016

Технологія - це сукупність прийомів, застосовуваних у якій-небудь справі, майстерності, мистецтві (тлумачний словник).

Технологія - це сукупність прийомів, застосовуваних у якій-небудь справі, майстерності, мистецтві (тлумачний словник).

 • Поняття «педагогічна технологія» може бути представлене трьома аспектами:
 • 1) науковим, як частина педагогічної науки, що вивчає й розробляє цілі, зміст і методи навчання та проектувальних педагогічних процесів;
 • 2) процесуально-описовим: опис (алгоритм) процесу, сукупність цілей, змісту, методів і засобів для досягнення планованих результатів навчання;
 • 3) процесуально-діючим: здійснення технологічного (педагогічного) процесу, функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних педагогічних засобів.

Освітні технології — це модель оптимальної спільної діяльності педагогічного працівника та учня, спрямована на реалізацію навчального процесу з обов'язковою вимогою:

а) забезпечення комфортних умов викладання і навчання; б) орієнтація на особистість учня.


ІКТ - Інформаційно-комунікаційні технології.

 • ІКТ - Інформаційно-комунікаційні технології.
 • Це сукупність методів, засобів та прийомів пошуку, зберігання, опрацювання, подання та передавання графічних, текстових, цифрових, аудіо та відеоданих на базі персональних комп`ютерів, комп`ютерних мереж та засобів зв`язку.

Освітні технології поділяються на:

Освітні технології поділяються на:

ЗАГАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЛОКАЛЬНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЧАСТКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЗАГАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ: Розвиваюче навчання

ЗАГАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ: Розвиваюче навчання

Модульно-рейтингова система навчання Різнорівневе навчання Вальдорфська педагогіка (гуманістичні ідеї) (Орєшкін І.Є.) Організація пізнавальної діяльності Особистісно-орієнтовані педагогічні ситуації

Продуктивне навчання (Погибіль В.А., Кузнецов В.О.)

Вальдорфська педагогіка (гуманістичні ідеї)

 • Мета вальдорфської педагогіки – розвиток природних здібностей, укріплення віри у власні сили, які будуть потрібні для життя. Ця система спрямована передусім на духовний й емоційний розвиток учня, розвиток його особистісних якостей. 
 • Вальдорфська школа працює за принципом «не випереджання» розвитку учня, але надання усіх можливостей для його розвитку у власному темпі.

Продуктивне навчання

Продуктивне навчання

Продуктивне навчання спрямоване на організацію навчальних занять, які сприяють створенню під керівництвом викладача проблемних ситуацій, й активну самостійну діяльність учнів з їх вирішення, у результаті чого відбувається розвиток розумових здібностей особистості та творче ово­лодіння знаннями, навичками, уміннями.

Продуктивне навчання потребує від учнів створення власного значимого про­дукту на підставі знань, якими вони володіють.

ЛОКАЛЬНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ: Проблемно-пошукова діяльність Створення ситуації успіху

ЛОКАЛЬНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ: Проблемно-пошукова діяльність Створення ситуації успіху

Технологія саморозвитку М. Монтессорі Індивідуалізація навчання

Технологія життєвого проекту та життєвого проектування.

Нова система оцінювання

Коучинг (Дєдушева Л.Ф.)

Інтенсивне навчання (Жарова І.Б.)

Коучинг

Коучинг

 • Коучинг (від англ. coaching - навчати, надихати, тренувати для спеціальних цілей, готувати до вирішення певних завдань) - це система принципів та прийомів, що сприяють розвитку потенціалу особистості, а також забезпечують максимальне розкриття і ефективну реалізацію цього потенціалу.
 • Основне завдання коучингу - сприяння прийняттю і реалізації людиною усвідомлених і відповідальних рішень з проблемних питань.

Інтенсивне навчання

Інтенсивне навчання

 • Суть. Принципи технології інтенсифікації навчання В. Шаталова: багаторазове повторення; обов’язковий поетапний контроль; високий рівень складності; блочне вивчення матеріалу; динаміка діяльності; використання опор, орієнтовної основи дій.
 • Особливості змісту (за Г. Селевко): матеріал подається великими дозами; поблочне структурування матеріалу; оформлення навчального матеріалу у виді опорних схем-конспектів; опорний конспект є наочною схемою, на якій подано інформацію, яку необхідно засвоїти. Він є своєрідною конструкцією системи взаємопов’язаних символів як замінників системи фактів, понять, ідей, наділених певним смисловим значенням.

ЧАСТКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ: Технологія розвитку творчості учня

ЧАСТКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ: Технологія розвитку творчості учня

Сугестивна технологія (аутогенне тренування) (Кисляк В.В.)

Навчальне проектування

Лекційно-практична система навчання

Лекційно-семінарська система навчання

Навчання, як дослідження

Організація групової навчальної діяльності

Технологія сугестивного навчання

Технологія сугестивного навчання

 • Суть. В основі технології елементи емоційного навіювання. Роль останніх є домінуючою. Головний метод сугестивної технології – релаксопедичне навчання і аутогенне тренування (психологічне розвантаження і зняття нервового навантаження шляхом частого повторення спеціальних оптимістично-мобілізуючих формул).
 • Базується на взаємодії усвідомлюваних і неусвідомлюваних компонентів психіки в процесі засвоєння та перероблення інформації.
 • Основною одиницею сугестопедичної моделі є урок, який за структурою поділяється на три фази: передсеансову, сеансову та постсеансову

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: (Рітченко О.Є.) Навчання за допомогою комп'ютерів та комп'ютерних комунікацій Інформатизація навчання Дистанційне навчання Мультимедіа навчання Телекомунікаційні технології

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: (Рітченко О.Є.) Навчання за допомогою комп'ютерів та комп'ютерних комунікацій Інформатизація навчання Дистанційне навчання Мультимедіа навчання Телекомунікаційні технології

ІКТ. Методичні поради по впровадженню ІКТ у навчально-виховний процес (Стороженко А.О.) Єдиний освітній простір Середовище електронного навчання – це освітній простір, у якому відбувається формування якостей і вмінь необхідних сучасній людині ХХІ століття, таких, як медіаграмотність, критичне мислення, здатність до рішення творчих завдань, уміння мислити глобально, готовність працювати в команді й громадянська свідомість. Знання й уміння ХХІ століття сприяють формуванню в учнів самостійності й розвитку в них громадянських, професійних і лідерських якостей.

Уроку з використанням ІКТ властиво:

Уроку з використанням ІКТ властиво:

 •  Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини;
 •  Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання;
 •  Інтерактивність і діалоговий характер навчання; ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії учня і вчителя; "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання.
 •  Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;
 •  Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером;
 •  Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки завгодно великі


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка