Телемедицина Основні розділи лекціїДата конвертації29.01.2017
Розмір17,9 Kb.

Телемедицина

Основні розділи лекції

 • Основні поняття телемедицини.
 • Класифікація та структура телемедичних систем.
 • Передача медичної інформації
 • Приклади телемедичних систем

Основні поняття телемедицини

 • Визначення телемедицини.
 • Предмет телемедицини.
 • Виникнення телемедицини.

1.1.Визначення телемедицини

 • Телемедицина (гр.«tele»- дистанція, лат.«mederi»- лікування) - галузь медицини, що використовує телекомунікаційні й електронні інформаційні технології для забезпечення медичної допомоги на відстані (telemedicine).
 • Телездоров’я - використання телекомунікаційних і комп'ютерних інформаційних технологій у профілактичній медицині, організації охорони здоров'я, навчанні (telehealth).
 • Телематика - збірний термін - означає використання усіх видів комп'ютерних технологій в охороні здоров'я, спеціальному навчанні і управлінні (telematika).

1.2.Предмет телемедицини

 • Передача усіх видів медичної інформації (графічної, аудіо-, відео- і ін.) між віддаленими пунктами, де знаходяться пацієнти, лікарі, інші представники охорони здоров'я, а так само між окремими медичними установами за допомогою використання телекомунікацій і комп'ютерних технологій;
 • Забезпечення реальночасового і відстроченого зв'язку медичних спеціалістів із клініками, лікарнями, лікарями, що надають первинну допомогу, пацієнтами, що знаходяться на відстані, з метою діагностики, лікування, консультації, безперервного навчання.

1.3.Виникнення телемедицини

 • Розвиток телемедицини почався у 50-рр ХХст. і був пов’язаний з здійсненням космічних програм та необхідності:
 • Віддаленого контролю параметрів живих організмів.
 • Можливості віддаленого проведення певних медичних маніпуляцій (взяття проб, проведення аналізів)

2. Класифікація та структура телемедичних систем

 • Класифікація телемедичних систем.
 • Види телемедичних систем.
 • Масштаби телемедичних систем.
 • БРС телемедицини – апаратне та програмне забезпечення
 • БРТМ телемедицини

2.1. Класифікація телемедичних систем

 • Телемедичні системи поділяються на дві основні групи:
 • Засоби віддаленого консультування, діагностики, лікування і навчання .
 • Засоби віддаленого моніторингу життєвих функцій (біорадіо-телеметричні системи).

2.2.Види телемедичних систем

 • Віддаленого консультування.
 • Віддаленого керування діагностичною і лікувальною апаратурою.
 • Дистанційного навчання.
 • Внутрішньолікарняного моніторингу.
 • Позалікарняного моніторингу.
 • Системи біорадіотелеметрії .

2.3. Масштаби телемедичних систем

 • Внутрішньолікарняні.
 • Міські.
 • Обласні (регіональні).
 • Національні.
 • Міжнародні.

2.4. БРС телемедицини

 • Базова робоча станція (БРС) - це комплекс апаратури і програмного забезпечення, що формує багатопрофільне і багатоцільове робоче місце спеціаліста з можливостями вводу, опрацювання, перетворення, виводу, класифікації й архівування різних видів клінічної медичної інформації, а також проведення телеконференцій.
 • Канали передачі інформації.

2.5. Структура БРС

 • Базовий мультимедійний ПК.
 • Додаткова універсальна периферія: сканер, принтер, цифровий фотоапарат, відеокамера.
 • Комплект спеціалізованих пристроїв: мікроскоп з відеонасадкою, електронний стетоскоп, ендоскопічний комплект із насадками і мікровідеокамерою, пристрій оцифрування електрограм та рентгенограм, і т.д
 • Наявність спеціального ПЗ: для роботи з вказаним медичним обладнанням та обробки медичної інформації

2.6. Структура ПЗ БРС

 • Стандартне ПЗ: операційна система з підтримкою оборбки мультимедіа та роботи з мережею, офісний пакет.
 • Додаткове ПЗ: програми обробки графіки, СУБД, програми проведення відеоконференцій.
 • Спеціальне ПЗ: драйвери спеціальних периферійних пристроїів, програми оцифрування аудіо- та відеоінформації.

2.7. БРТМ телемедицини

 • БРТМ (біорадіотелеметричні системи) служать для віддаленого моніторингу життєвих функцій і загального стану людини, що обстежується в процесі виконання якоїсь активної діяльності.
 • Застосовування БРТМ: спортивна, космічна медицина, останнім часом - військова та медицина катастроф, віддалений моніторинг стану хворих із хронічними захворюваннями серця, дихальної і сечовидільної систем.

3.Передача медичної інформації

 • Види медичної інформації
 • Стандарти передачі медичної інформації

3.1. Види медичної інформації

 • Алфавітно-цифрова – всі текстові описи – історія хвороби, результати лаблраторних досліджень, і т.п.
 • Сірошкальна візуально-графічна інформація (ВГІ) - рентгенівські зображення, в т.ч. томограми, ехограми, ехокардіограми, сцинтіграми.
 • Кольорова ВГІ - фото ділянок шкіри і видимих слизових оболонок, ендоскопічні, лапараскопічні зображення, мікроскопічні зображення, зображення, генеровані діагностичним устаткуванням (кольорове допплеровське картування, електрокардіограми і ін.).
 • Динамічна ВГІ - відеозаписи: хода пацієнта, міміка або судороги, сухожильні рефлекси, реакція зіниці на світло, ендоскопічного та УЗІ досліджень, а та ін.
 • Звукова – мова, посилені електроннікою природні звуки людського організму і ін.

3.2. Стандарти передачі медичної інформації

 • Найбільші перспективи має Health Level 7 (HL7) – стандарт, розроблений у 1996р. Американським національним інститутом стандартів (ANSI). Його завдання наступні:
 • полегшення взаємодії ПК додатків в установах охорони здоров'я; обмін зовнішніми даними,
 • стандартизація обміну даними між медичними ПК додатками
 • підтримка електронного обміну інформацією в охороні здоров'я при використанні широкого спектра комунікаційних середовищ
 • стандартизація обміну даними

3.2.Стандарти передачі медичної інформації

 • Інші стандарти передачі медичної інформації:
 • ASC X12N - зовнішній стандарт обміну електронними документами.
 • ASTM E31.11 - стандарт обміну даними лабораторних тестів
 • IEEE P1157 - стандарт обміну медичними даними
 • ACR/NEMA DICOM - стандарт, пов'язаний з обміном медичними зображенями

4.Приклади телемедичних систем

4.1.Перші спроби

 • Основні етапи розвитку телемедичних систем:
 • Початок ХХ ст. – спроби віддаленого консультування за допомогою телефонного зв’язку.
 • 1959р. - в США телевізійний зв'язок був використаний для проведення консультації психіатра.
 • 1965р. – доктор Michael Е.De Bakeya, з своєї резиденції в США за допомогою супутникового каналу зв’язку, підготував і контролював операцію на відкритому серці, в Женеві (Швейцарія).
 • 1967р. - повноцінна телемедична система зв'язала лікарню Массачусетса і медичний пункт аеропорту м. Бостона (США)

4.2.Віддалене консультування

 • Місце телеконсультацій в структурі сучасного лікувального центру
 • Загальна схема проведення сеансу віддаленого консультування

4.3. Біотелеметричні системи

 • Основне застосування – екстренна діагностикика та оповіщення медичних працівників про критичний стан здоров’я пацієнта, особливо при перебуванні його в місцях, віддалених від медичного персоналу: сільська місцевість, гірські райони, зона бойових дій
 • Прилад пацієнта
 • Базова станція
 • Термінал лікаря
 • Канал зв’язку:
 • Канал зв’язку:
 • радіоканал
 • довільний
 • Узагальнена структура БРТМ системи

4.4. Роботохірургія

 • Перспективний напрямок розвитку хіріргії сьогодні та в близькому майбутньому.
 • Розроблено та запущено в серійне виробництво більше 10 моделей хірургічних роботів.
 • Сучасний етап розвитку хіріргічних роботів – служити маніпуляторами для лікаря-хірірга. Перспектива – самостійне виконання рядових оперативних втручань або окремих елементів операції.
 • Основний стримуючий фактор – розвиток інтелектуальних інформаційних систем з можливістю самонавчання та адаптації.
 • Станція керування хірургічним роботом
 • “ARTEMIS”
 • Виконавчі органи хірургічного робота
 • “ARTEMIS”

Висновки

 • У даній лекції висвітлено питання:
 • Основні поняття телемедицини.
 • Класифікація та структура телемедичних систем.
 • Передача медичної інформації
 • Приклади телемедичних систем

Джерела додаткової інформації

 • Електронний посібник на локальній веб-сторінці кафедри:
 • ауд. № 28, 5: http://mainserver/
 • ауд. № 1 : http://granch2/
 • А.В.Владзимирський, Ю.Є.Лях, А.А.Гудима, В.Г.Климовицький Телемедицина.
 • Дякую за увагу


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка