Тема 1: сутність І функції грошейСкачати 27,45 Kb.
Дата конвертації04.04.2017
Розмір27,45 Kb.

ТЕМА 1: СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

 • 1.1. Гроші: необхідність та концепції походження
 • 1.2. Специфічний характер вартості грошей
 • 1.3. Розвиток форм вартості
 • 1.4. Функції грошей
 • 1.5. Якісні властивості грошей
 • 1.6. Роль грошей в сучасній грошовій економіці

1.1. ГРОШІ: НЕОБХІДНІСТЬ

 • 1.1. ГРОШІ: НЕОБХІДНІСТЬ
 • ТА КОНЦЕПЦІЇ ПОХОДЖЕННЯ

Характерні ознаки грошей:

 • «товар товарів», бо кожний товар у процесі реалізації «висвічує» свою вартість у грошах;
 • гроші — це специфічний товар, що виконує роль загального еквівалента;
 • «головна і діюча особа» в ринковій економіці;
 • «мова ринку».
 • Гроші — складна економічна категорія. Особливість їх — у системному багатофункціональному характері.
 • >

Основні концепції походження грошей:

 • >

Основні концепції походження грошей:

 • >
 • Раціоналістична.
 • Основна ідея - гроші виникли як результат певної раціональної угоди між людьми через необхідність виділення спеціального інструменту для обслуговування сфери товарного обігу.
 • Еволюційна.
 • Основна ідея - гроші виділяються із загальної товарної маси, оскільки вони найбільш придатні для виконання функціональної ролі грошового товару. Той чи інший товар стає грішми лише в межах певної особливої суспільної форми товарного виробництва й обігу. Ця концепція підкреслює об'єктивний характер виникнення грошей.

Об'єктивний характер появи грошей засвідчив тривалий процес розвитку форм грошей від простих товарів (худоба, сіль тощо) до найпростіших сигналів у комп'ютерних системах.

 • Об'єктивний характер появи грошей засвідчив тривалий процес розвитку форм грошей від простих товарів (худоба, сіль тощо) до найпростіших сигналів у комп'ютерних системах.
 • >

Визначення мінової вартості:

 • МІНОВА ВАРТІСТЬ – це здатність товару обмінюватися на інші товари в певних пропорціях і кількісних їм порівняннях.
 • Товар при обміні повинен володіти вартістю для виробника і споживчою вартістю для покупця.
 • >
 • ГРОШІ— ЦЕ ЗАГАЛЬНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ ДЛЯ ВСІХ ІНШИХ ТОВАРІВ, ТОБТО ВОНИ Є ЗАСОБОМ ВИРАЖЕННЯ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ.

Гроші — специфічний товар

 • >

Грошам, на відміну від інших товарів, притаманна абсолютна ліквідність. Ліквідність визначається як:

 • Грошам, на відміну від інших товарів, притаманна абсолютна ліквідність. Ліквідність визначається як:
 • можливість використання певного активу в ролі засобу платежу;
 • здатність даного активу зберігати свою номінальну вартість незмінною.
  • АБСОЛЮТНА ЛІКВІДНІСТЬ — ЗДАТНІСТЬ АКТИВУ НЕГАЙНО ОБМІНЮВАТИСЯ НА БУДЬ-ЯКІ БЛАГА.
 • >

Портфельний підхід до визначення суті грошей

 • Портфельний підхід до визначення суті грошей є методом аналізу використання грошей. Сенс портфельного підходу при визначенні структури особистого багатства полягає в оцінці його окремих елементів з позицій ступеня їх ліквідності.
 • >
 • Людина в умовах ринкової економіки має можливість зберігати своє багатство в таких формах:
 • гроші;
 • цінні папери;
 • капітал у матеріально-фізичній формі.
 • >

Грошовий сектор економіки роздвоюється на дві самостійні й органічно пов'язані ланки.

 • >
 • >

Гроші — це товар що має власну внутрішню вартість на етапі зародження і становлення ринкових відносин. Завдяки цьому гроші:

 • Гроші — це товар що має власну внутрішню вартість на етапі зародження і становлення ринкових відносин. Завдяки цьому гроші:
 • виконували у світі товарів роль загального вартісного еквівалента;
 • будучи у формі паперових грошей, розмінних на золото, — розглядались як знаки вартості монетарного товару;
 • розмінні паперові гроші, які не мали власної внутрішньої вартості представляли в обігу вартість офіційно визначеної на основі зафіксованого державою масштабу цін вагової частки золота.
 • >
 • Сучасні готівкові гроші (банкноти або чекові депозити) мають — відносну вартість. Завдяки цьому:
 • гроші функціонують в обігу як законний платіжний засіб тому, що вони є грішми, декларованими державою;
 • їх вартість формується під впливом ринкових сил — стихійно.
 • >
 • Сучасна монетарна теорія виходить з того, що відносна вартість грошей пов'язана з характеристикою їх економічної корисності.
 • >
 • >
 • Динаміка вартості грошей визначається динамікою цін. Ці величини знаходяться в обернено пропорційній залежності.

Вартість грошей може визначатися одним із показників:

 • на основі індексу роздрібних цін;
 • на основі індексу оптових цін;
 • через дефлятор валового національного продукту (тобто порівняння номінальної та реальної величин ВВП).
 • >
 • >
 • >
 • 1.3. РОЗВИТОК ФОРМ ВАРТОСТІ
 • >

Вихідними ознаками грошей є:

 • загальне (суспільне) визнання;
 • збереження вартості;
 • використання як посередника обміну товарів і послуг.
 • >
 • РОЗВИТОК ФОРМ ВАРТОСТІ:
 • Проста або випадкова форма вартості.
 • Розгорнена форма вартості.
 • Загальна форма вартості.
 • Грошова форма вартості.
 • >

Проста або випадкова форма вартості

 • Ця форма властива низькому рівню розвитку виробничих сил. Товари, що потрапили на ринок випадково, вимірювали свою вартість за допомогою іншого товару. При цьому мінова вартість різко коливалася. Проте вже тут були закладені основи майбутніх грошей.
 • Еквівалентна форма вартості має наступні особливості:
 • споживча вартість товару-еквівалента служить формою прояву своєї протилежності;
 • праця приватна, індивідуальна, витрачена на виробництво товару-еквівалента виражає свою протилежність у суспільній праці;
 • конкретна праця, укладена в товарі-еквіваленті служить формою прояву абстрактної праці.
 • >

Розгорнена форма вартості.

 • Ця форма вартості з'явилася результатом подальшого розподілу праці і зростання виробництва. Внаслідок цього на ринок стала поступати більша кількість продуктів і товарів. При цьому один товар при обміні став зустрічатися з рядом інших товарів-еквівалентів.
 • >

Загальна форма вартості.

 • Товар стає головною метою виробництва. Кожен виробник за свій товар прагнув одержати загальний товар, який потрібен всім. Така об'єктивна необхідність стала причиною виділення зі всієї товарної маси товарів, що виконують роль загального еквівалента (худоба, шкури, зерно). Як така роль ці товари затримувалися не на довгий час. Причина – ці товари не задовольняли вимогам товарного обігу і по своїх якісних властивостях не відповідали умовам еквівалентності.
 • >

Грошова форма вартості.

 • В результаті розвитку обміну товарами, протягом тривалого періоду часу загальним еквівалентом стає один товар – переважно метал. Цей процес конструювання товару на роль загального еквівалента і визначив появу грошової форми вартості.
 • >

Грошова форма вартості.

 • Ця форма стоїмо має наступні характерні риси:
 • Один товар – метал – монополізує на тривалий час роль загального еквівалента.
 • Натуральна форма грошей товару зростається з її еквівалентною формою. Це означає, що споживацька вартість товару грошей зовні ховається, а залишається тільки загальна суспільна форма цінності.
 • Перетворення товару в гроші вимагає:
  • визнання даного факту продавцями і покупцями;
  • наявність особливих фізичних властивостей у товару грошей, придатних для постійного обміну;
  • тривале виконання товарами грошима ролі загального еквівалента.
 • >
 • >

Розвиток форм вартості спричиняє і відбивається в еволюції форм (видів) грошей:

 • По-перше, гроші не є статичною категорією, їх не можна розглядати як застигле економічне явище, оскільки це динамічне утворення. Гроші постійно розвиваються, змінюючи одну свою форму, тобто конкретне втілення, загального еквівалента, іншою.
 • По-друге, гроші за походженням - це товар, що має властивість обмінюватись на будь-який інший товар, тобто відіграє роль загального еквівалента. "У всіх цивілізованих народів гроші стали загальним знаряддям торгівлі, завдяки якому продаються і купуються усякого роду товари або обмінюються один на одної о" (А. Сміт).
 • >

Розвиток форм вартості спричиняє і відбивається в еволюції форм (видів) грошей:

 • По-третє, гроші - специфічний товар, тому що вони не здатні прямо задовольнити будь-які фізичні чи духовні потреби людини, а тільки опосередковано - через відчуження їх на купівлю звичайних товарів та послуг. Цю думку свого часу висловив класик політичної економіки П. Самуельсон: "Гроші - як гроші, а не як товар - потрібні не самі собою, а заради тих речей, які на них можна купити. Гроші - це штучна соціальна умовність".
 • По-четверте, гроші - це товар, що виділився стихійно із загальної товарної маси. Економічна сутність і закономірність виникнення й розвитку грошей взаємозв'язані і взаємозумовлені.
 • >
 • >

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ

 • Електронні гроші - це абстрактна назва грошових коштів, які використовуються їх власниками на основі електронної системи банківських послуг.
 • За формою електронні гроші є різновидом депозитних грошей. Вони органічно поєднують у собі всі переваги депозитної та готівкової форм грошей:
 • немає потреби переносити або перевозити велику кількість готівкових грошей;
 • готівку у вигляді електронних грошей, як правило, не можна витратити, якщо ці гроші викрадені або втрачені;
 • після втрати, викрадення або знищення, одразу попередивши про це кредитну установу, можна отримати нові електронні гроші з відновленням первісного балансу;
 • досягається значна економія витрат на виготовлення, збереження, перерахування і перевезення електронних грошей;
 • кожний платник має можливість умить виконати платіж:, попередньо перевіривши всі його умови і здійснивши відповідні розрахунки.
 • >

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ

 • Одним з носіїв електронних грошей є банківські платіжні картки (БПК)- іменний грошовий документ, що видається банком власнику поточного рахунка і дає можливість власникові керувати ним, тобто здійснювати оплату за товари, послуги, отримувати готівкові кошти, а також: дозволяє отримувати у банку короткострокову позику. Найчастіше застосовуються у роздрібному товарному обороті та сфері послуг.
 • >
 • >
 • 1.4. ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

Гроші виконують наступні 5 функцій:

 • МІРА ВАРТОСТІ.
 • ЗАСІБ ОБІГУ.
 • ЗАСІБ НАКОПИЧЕННЯ.
 • ЗАСІБ ПЛАТЕЖУ.
 • СВІТОВІ ГРОШІ.
 • >

ФУНКЦІЯ ГРОШЕЙ ЯК ЗАСІБ ПЛАТЕЖУ:

 • >
 • >
 • 1.5. ЯКІСНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРОШЕЙ
 • Найбільш актуальними в сучасних умовах є такі властивості грошей:
 • стабільність вартості,
 • економічність,
 • тривалість використання,
 • однорідність,
 • подільність,
 • портативність.
 • >
 • Базовою властивістю грошей є стабільність вартості, підтримання якої є одним з центральних економічних завдань.
 • Важливою властивістю грошей є їх економічність, яка дає змогу суспільству мінімізувати витрати на виготовлення грошей і забезпечити ними потреби обороту.
 • Важливим способом забезпечення економічної готівки є довгостроковість її використання, яку вважають властивістю грошей.
 • >
 • Однорідність грошей є властивістю, яка вимагається від усіх форм грошей. Особливо гостро вирішувалось питання однорідності, коли носієм грошей виступали звичайні товари, оскільки кожний екземпляр таких грошей істотно відрізнявся від інших.
 • Гроші повинні мати і таку властивість, як подільність. Для здійснення платежів швидко, без додаткових витрат, гроші повинні легко ділитися на будь – які частини.
 • Останньою властивістю грошей є їх портативність. Гроші повинні бути такими, щоб їх легко було носити, зручно ними користуватися в повсякденному житті.
 • >
 • 1.6. РОЛЬ ГРОШЕЙ В СУЧАСНІЙ ГРОШОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
 • >

Якісні аспекти ролі грошей:

 • В якісному аспекті роль грошей виявляється у тому, що сама їх наявність, саме грошове середовище, в якому діють економічні агенти, позитивно впливає на розвиток суспільного виробництва.
 • По-перше, знімаються фізичні межі виробництва, що визначаються особистими потребами самих виробників.
 • По-друге, реалізація вироблених продуктів за гроші, замість бартеру, значно спрощує, прискорює і здешевлює доведення їх до споживачів.
 • По-третє, завдяки грошам ринок набуває загального характеру, його механізм стає могутнім важелем економічного прогресу, передусім завдяки конкуренції, стимулюванню ефективного виробництва та економного споживання — виробничого, державного, особистого.
 • >

Кількісний аспект ролі грошей

 • Через зміну кількості грошей в обороті можна активно впливати на економічні процеси, зокрема на результати діяльності економічних агентів як виробників і як споживачів.
 • >


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка