Тема 11. Співучасть у злочиніСкачати 21,42 Kb.
Дата конвертації20.01.2017
Розмір21,42 Kb.
 • Змістовий модуль VIII. Співучасть у злочині.
 • Тема 11. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ.

Перелік ключових термінів та понять теми

 • Перелік ключових термінів та понять теми
 • Поняття і значення співучасті у злочині, її об’єктивні та суб’єктивні ознаки.
 • Види співучасників.
 • Форми співучасті.
 • Підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників.
 • Відповідальність та кваліфікація дій співучасників при різних формах співучасті.
 • Спеціальні питання відповідальності співучасників. Посереднє виконавство. Співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом. Провокація злочину.
 • Ексцес виконавця, його види.
 • Добровільна відмова співучасників.
 • Причетність до злочину, її види.
 • Співучасть – умисна спільна участь двох або більше осіб у вчиненні умисного злочину (ст. 26 КК України)
 • Об’єктивні
 • Участь у вчиненні злочину двох або більше осіб
 • Наявність причинного зв’язку між діями кожного співучасника і злочинним результатом
 • Вчинення співучасниками спільних дій
 • Дії кожного співучасника взаємно доповнюють одна одну і необхідною умовою для досягнення спільного результату
 • Злочинний результат є єдиним та загальним для всіх співучасників
 • Суб’єктивні
 • Співучасть можлива тільки в умисних злочинах
 • Співучасть передбачає умисну вину кожного з співучасників тобто всі особи, що беруть участь у вчиненні злочину діють умисно і кожен з них усвідомлює не тільки характер своїх дій, але і дії інших співучасників (насамперед виконавця)
 • Кожен з співучасників висловлює згоду на спільне вчинення злочину
 • Види співучасників (ст. 27 КК України)
 • Виконавець
 • Підбурювач
 • Пособник
 • Організатор
 • Особа, яка безпосередньо вчинила злочин, тобто повністю або частково виконала дії, що складають об’єктивну сторону складу конкретного злочину
 • Вчинила злочин з використанням осіб, які не підлягають кримінальній відповідальності через вік, неосудність або інші обставини передбачені КК
 • Особа, яка умовляннями, підкупом, погрозою чи іншим чином схилила іншого співучасника до вчиненого злочину
 • Особа, яка сприяє вчиненню злочину наданням засобів чи знарядь вчинення злочину або усуненням перешкод (фізичне пособництво)
 • Сприяє вчиненню злочину вказівками, а також обіцянками переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети здобуті злочинним шляхом придбати чи збути такі предмети, або іншим чином сприяти вчиненню злочину (інтелектуальне пособництво)
 • Особа яка:
 • Організувала вчинення злочину
 • Створила організовану групу
 • Керувала організованою групою
 • Керувала вчиненням злочину
 • Керувала злочинною організацією
 • Забезпечувала фінансування організованої групи
 • Організувала приховування злочинної діяльності організованої групи
 • Забезпечення фінансування злочинної організації
 • Організовувала приховування діяльності злочинної організації
 • Ексцес виконавця – вчинення виконавцем злочину, який не охоплювався умислом інших учасників
 • Відповідальність за ексцес виконавця несе лише виконавець ексцесу. Всі інші співучасники, у відповідальності з принципом вини, за ексцес не відповідають
 • Види ексцесу:
 • Кількісний ексцес
 • Якісний ексцес
 • Виконавець виходить за межі дій, які входять в зміст конкретного складу злочину, що охоплюється умислом співучасників
 • Вчиняє більш небезпечне злочинне посягання (група планувала вчинити квартирну крадіжку, а виконавець зіткнувся з власником і напав на нього. Він буде нести відповідальність за грабіж, інші ж учасники за крадіжку
 • Вчиняє менш небезпечне злочинне посягання (виконавець замість вбивства завдав тілесних ушкоджень. Він буде відповідати за фактично вчинене, а інші співучасники за замах на вбивство)
 • Виконавець під час вчинення злочину вчиняє, крім нього інший самостійний злочин (група домовилась викрасти дочку бізнесмена, з метою отримання викупу, а виконавець не тільки викрадає, а і ґвалтує дівчину. Група буде нести відповідальність тільки за викрадення а виконавець ще й за зґвалтування
 • Форма співучасті – тип спільної діяльності кількох осіб при вчиненні злочину, які можна розмежувати за способом взаємодії та ступеня узгодженості
 • Форми співучасті
 • Проста співучастьвсі співучасники є виконавцями об’єктивної сторони
 • Співвиконавство без попередньої змови
 • Співвиконавство за попередньою змовою
 • Складна співучасть – ролі між співучасниками розподіляються. Необхідне усвідомлення кожним з співучасників того, що він бере участь у спільній злочинній діяльності
 • Попередня змова групи осіб, організована група, злочинна організація.
 • Поняття групової злочинності (ст. 28 КК України)
 • Група осібу вчиненні злочину брали участь два і більше виконавця без попередньої змови між собою
 • Організована групау готуванні або вчиненні злочину брали участь три або більше особи, які попередньо зорганізувались у стійке об’єднання для вчинення цього та іншого злочинів, об’єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи
 • Група осіб за попередньою змовоюу вчиненні злочину брали участь дві і більше особи, які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовились про спільне його вчинення
 • Злочинна організація - злочин вчинено стійким ієрархічним об’єднанням трьох і більше осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізувались для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації так і інших злочинних груп
 • Ознаки злочинної організації
 • Розподіл ролей серед членів організації
 • Стійкість
 • Згуртованість
 • Ієрархічність
 • Чітка спрямованість дій
 • Від організованої групи злочинна організація відрізняється: згрупованістю та зорганізованістю дій для вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів
 • Відповідальність співучасників злочину (визначається характером і ступенем участі кожного з них у вчиненні злочину ст. 29 КК України)
 • Виконавець підлягає кримінальній відповідальності за статтею Особливої частини КК, яка передбачає вчинений ним злочин без посилання на ст. 27 КК
 • У разі вчинення виконавцем незакінченого злочину інші співучасники теж будуть нести відповідальність за приготування або замах на злочин ч. 4 ст. 29 КК
 • При добровільній відмові від виконання злочину (ст. 17 КК), підбурювач, пособник і організатор підлягають кримінальній відповідальності за готування до злочину або замаху на злочин, який виконавець відмовився виконувати ч. 1 ст. 31 КК
 • Організатор, підбурювач та пособник підлягають кримінальній відповідальності статтею Особливої частини КК, яка передбачає злочин, вчинений виконавцем з посиланням на відповідну частину ст. 27 КК
 • Особа, яка по незалежним від неї обставин не змогла схилити інших осіб до вчинення злочину несе кримінальну відповідальність за приготування до злочинну
 • Не несуть кримінальної відповідальності організатор, пособник і підбурювач, якщо вони відвернули вчинення злочину, або своєчасно повідомили про злочин відповідні органи влади, про злочин який готується, або вчиняється
 • Пособник не підлягає відповідальності також у випадку ненадання ним засобів чи знарядь вчинення злочину, або через неусунення перешкод вчиненню злочину ч. 2 ст. 31 КК
 • Ознаки, що характеризують особу окремого співучасника злочину, ставляться в вину лише цьому співучасникові. Інші обставини, що обтяжують відповідальність, і передбачені в статтях Особливої частини КК, як ознаки злочину, що впливають на кваліфікацію дій виконавця, ставляться в вину лише співучаснику, який усвідомлював ці обставини.
 • При добровільній відмові будь кого із співучасників виконавець підлягає кримінальній відповідальності за готування або замах на злочин, залежно від того на якій стадії його було припинено ч. 3 ст. 31 КК.
 • Якщо дії організатора і підбурювача не призвели до запобігання виконання злочину виконавцем, то ці заходи можуть бути визнані як обставини, що пом’якшують покарання.
 • Провокація злочину розглядається як співучасть у вчинюваному злочині
 • Відповідальність організаторів та учасників організованої групи та злочинної організації
 • Організатор
 • Підлягає кримінальній відповідальності за всі злочини, вчинені організованою групою чи злочинною організацією, якщо вони охоплювались його умислом (ч. 1 ст. 30 КК)
 • Інші учасники організованої групи чи злочинної організації
 • Підлягають кримінальній відповідальності за злочини, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен з них (ч. 2 ст. 30 КК)
 • Причетність до злочину – це дія чи бездіяльність, яка хоч і пов’язана з вчиненням злочину, але не є співучастю в ньому
 • Види причетності
 • Заздалегідь не обіцяне приховування злочинуактивна діяльність особи по приховуванню злочинця, засобів і знарядь вчинення злочину, або предметів здобутих злочинним шляхом (ст.ст. 256, 396 КК)
 • Заздалегідь не обіцяне потурання злочинуособа, яка була зобов’язана і могла перешкодити злочину, вчиненню такого злочину не перешкоджає і він відбувається (ст.ст. 197, 367 КК)
 • Заздалегідь не обіцяне придбання майна, здобутого злочинним шляхом дії особи спрямовані на купівлю або іншу оплатну передачу майна, здобутого злочинним шляхом, або зберігання такого майна (ст. 198 КК)
 • Недонесенняце неповідомлення органам влади про злочин що готується або вже вчинений. КК злочинними такі діяння не визнає


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка