Тема 3 моделі аналізу беззбитковості діяльностіСкачати 16,89 Kb.
Дата конвертації28.02.2017
Розмір16,89 Kb.
 • Теоретичні основи аналізу беззбиткової діяльності
 • 2. Графічний підхід до аналізу беззбитковості виробництва
 • 3. Економічні підходи до аналізу беззбитковості
 • 4. Методи розподілу змішаних витрат на змінні та постійні
 • ТЕМА 3
 • МОДЕЛІ АНАЛІЗУ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
 • такий об'єм продажів продукції фірми, при якому виручка від продажів повністю покриває всі витрати на виробництво продукції
 • Точка беззбитковості
 • Мета аналізу беззбитковості діяльності
 • встановити, що буде з фінансовими результатами, якщо певний рівень продуктивності або об'єм виробництва зміниться
 • об'єму продажу, при якому витрати рівні доходу від реалізації всієї продукції, тобто, немає ні прибутку, ні збитків
 • Фірма отримує прибуток
 • Фірма отримує збиток (покриває змінні витрати)
 • Фірма отримує збиток (не покриває змінні витрати)
 • Фірма не отримує прибуток
 • Виручка
 • Змінні витрати
 • Постійні витрати
 • Грошові од.
 • Графічний метод знаходження точки беззбитковості
 • У загальному випадку схема будь-якого звіту про фінансові результати виглядає таким чином:
 • Виручка - Змінні витрати - Постійні витрати = Чистий прибуток;
 • Або в математичному вигляді
 • П = Р*х - (а + в*х) (1)
 • Або
 • П = (Р - в)*х – а, Де
 • П - прибуток за досліджуваний період;
 • Р - ціна продажу одиниці виробленою фірмою продукції;
 • х - об'єм виробленої і проданої продукції за вказаний період;
 • а - рівень фіксованих витрат;
 • в - змінні витрати на вироблену (і продану) продукцію.
 • Використання рівняння (1) дозволяє легко визначити точку беззбитковості.
 • Об'єм випуску, при якому досягається точка беззбитковості, визначається з умови:
 • П = 0,
 • і він рівний
 • х = (П + а) / (Р - в) = а / (Р - в) (2)
 • Існують два способи визначення величини маржинального доходу:
 • з виручки підприємства за реалізовану продукцію віднімають усі змінні витрати, тобто всі прямі витрати і частину накладних витрат (загальновиробничих витрат), залежних від обсягу виробництва і змінних витрат, що відносяться до цієї категорії ;
 • 2) шляхом складання постійних витрат і прибутку підприємства.
 • Коефіцієнт маржинального доходу - це відношення маржинального доходу до чистого доходу від реалізації.
 • Точку беззбитковості за допомогою коефіцієнту маржинального доходу визначають як відношення постійних витрат до величини коефіцієнту маржинального доходу.
 • Розрахунок точки беззбитковості є окремим випадком розрахунку обсягу реалізації (в точці беззбитковості параметр операційного прибутку = 0):
 • TR = (FC + P) / kCM
 • TRu = (FC + P) / CM,
 • де TR – обсяг реалізації у вартісному виразі;
 • TRu – обсяг реалізації в натуральному виразі;
 • FC– постійні витрати;
 • P – операційний прибуток
 • kCM – коефіцієнт маржинального доходу;
 • CM – маржинальний дохід на одиницю продукції.
 •  
 • Показник
 • Сума
 • в абсолютному вираженні, грн.
 • на одиницю випуску, грн./шт.
 • Чистий дохід від реалізації
 • 1 500 000
 • 100
 • Змінні витрати
 • 750 000
 • 50
 • Постійні витрати
 • 450 000
 • 30
 • Приклад
 • Підприємство, що випускає 15 000 одиниць виробів має такі дані про діяльність
 • Розрахуємо на базі цих даних маржинальний дохід:
 • В абсолютному вираженні: 1500000-750000 = 750000
 • На одиницю: 100 – 50 = 50
 • Коефіцієнт маржинального доходу дорівнює
 • 750 000 / 1 500 000 = 0,5
 • Точка беззбитковості дорівнює:
 • 450 000 / 0,5 = 900 000 грн. або 9 000 одиниць.
 • Визначимо, скільки одиниць продукції необхідно реалізувати підприємству, дані про діяльності якого наведені вище, для того, щоб отримати прибуток у сумі 70 000 грн.
 • TRu = (450 000 + 70 000) / 50 = 10 400 одиниць.
 • технологічний аналіз;
 • аналіз рахунків;
 • метод вищої—нижчої точки;
 • метод візуального пристосування;
 • регресійний аналіз;
 • спрощений статистичний аналіз.
 • Змішані витрати (Mixed Costs).
 • У реальній практиці оцінки проектів часто зустрічаються витрати, що містять у собі компоненти змінних і постійних витрат.
 • Метод вищої-нижчої точки
 • Визначається коефіцієнт змінних витрат (або величину змінних витрат на одиницю продукції)
 • VR = (TChigh- TClow)/( Qhigh- Qlow)
 • Де Tchigh – обсяг валових витрат у точці максимуму
 • Tclow – обсяг валових витрат у точці мінімуму
 • Qhigh – обсяг виробництва у точці максимуму
 • Qlow – обсяг виробництва у точці мінімуму
 • Потім, ґрунтуючись на даних, що відповідають верхній крапці, визначається розмір (частка) постійних витрат:
 • Розмір (частка) постійних витрат = Tchigh – Qhigh*VR
 • Метод верхньої - нижньої точки
 • Місяць
 • Кількість товарів
 • Витрати на доставку
 • Січень
 • 6,000
 • $66,000
 • Лютий
 • 5,000
 • 65,000
 • Березень
 • 7,000
 • 70,000
 • Квітень
 • 9,000
 • 80,000
 • Травень
 • 8,000
 • 76,000
 • Червень
 • 10,000
 • 85,000
 • Липень
 • 12,000
 • 100,000
 • Август
 • 11,000
 • 87,000
 •  
 • Кількість товарів
 • Витрати на доставку
 • Верхня точка активності
 • 12,000
 • $100,000
 • Нижня точка активності
 • 5,000
 • 65,000
 • Зміна
 • 7,000
 • $35,000
 • Коефіцієнт змінних витрат
 • Частка постійних витрат = Сумарні витрати - Змінні витрати =
 • = $100,000 - {12,000 одиниць х $5/(на одиницю)} = $40,000.
 • Частка постійних витрат
 • Отже, постійні витрати становлять за місяць $40,000, а змінні витрати на одиницю продукції рівні $5
 • «Пастка» методу вищої-нижчої точки
 • Адекватна функція залежності між витратами та їхнім фактором
 • Неадекватна функція залежності між витратами та їхнім фактором
 • Метод візуального пристосування
 • графічний підхід до визначення функції витрат, при якому аналітик візуально проводить пряму лінію, беручи до уваги всі точки витрат. При цьому перетинання прямої лінії з віссю ординат буде говорити про рівень умовно-постійних витрат.
 • З наведеного графіка видно, що постійні витрати становлять 5 000 грн.
 • Для розрахунку змінних витрат використаємо дані при обсязі діяльності 132 машино-годин.
 • У цій точці загальні витрати становлять 18 165 грн. Отже, змінні витрати дорівнюють:
 • 18 165 - 5 000 = 13 165 грн.
 • Відповідно, змінні витрати на 1 машино-годину становитимуть:
 • 13 165 : 132 = 99.7 грн.
 • Функція витрат у цьому разі буде:
 • У= 5 000 + 99,7х
 • Регресійний аналіз
 • статистична модель, яку використовують для визначення зміни середнього значення залежної змінної величини під впливом зміни значення однієї або кількох незалежних змінних величин.
 • На відміну від методу вишої-нижчої точки, регресійний аналіз враховує всі дані спостереження для визначення функції витрат.
 • Метод найменших квадратів (Least—Square Method) — це статистичний метод, який дає змогу розрахувати елементи функції витрат а і b так, що сума квадратів відстані від усіх точок сукупності, що вивчається, до лінії регресії є найменшою.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка