Тема 6: механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політикаСкачати 18,79 Kb.
Дата конвертації26.01.2017
Розмір18,79 Kb.

ТЕМА 6: МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

 • 7.1. Механізм зміни маси грошей в обороті. Фактори та структура грошово-кредитного мультиплікатора
 • 7.2. Сутність грошово-кредитної політики. Цільова спрямованість монетарної політики
 • 7.3. Інструменти монетарної політики
 • 7.1 МЕХАНІЗМ ЗМІНИ МАСИ ГРОШЕЙ В ОБОРОТІ. ФАКТОРИ ТА СТРУКТУРА ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО МУЛЬТИПЛІКАТОРА
 • >

Види емісії:

 • Готівкова. Емісія готівки є монопольним правом НБУ, хоч випускати готівку в оборот можуть і НБУ, і комерційні банки
 • Безготівкова. Випуск центральним банком безготівкових грошей здійснюється такими способами:
  • наданням позичок комерційним банкам шляхом їх рефінансування;
  • через купівлю у комерційних банків цінних паперів;
  • через купівлю у комерційних банків та їх клієнтів іноземної валюти для поповнення золотовалютного резерву.
 • .
 • >
 • Механізм створення грошей комерційними банками полягає у грошово-кредитній мультиплікації їх вільних резервів та депозитних вкладів.
 • Грошово-кредитний мультиплікатор - це процес створення нових банківських депозитів (безготівкових грошей) при кредитуванні банками клієнтури на основі додаткових (вільних) резервів, що надійшли в банк ззовні.
 • >

Види резервів:

 • загальний банківський резерв - вся сума грошових коштів, які є в даний момент у розпорядженні банку і не використані для активних операцій.
 • обов'язковий резерв - частина загального резерву, яку банки повинні зберігати в грошовій формі і не використовувати для поточних потреб.
 • вільний резерв - це сукупність грошових коштів комерційного банку, які в даний момент є в розпорядженні банку і можуть бути використані ним для активних операцій.
 • ЗАГАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ = ОБОВ‘ЯЗКОВИЙ РЕЗЕРВ + ВІЛЬНИЙ РЕЗЕРВ
 • >

Грошова база

 • >
 • пропозиція грошей (Ms) прямо пропорційна грошовій базі (Mh) і залежить від величини грошового мультиплікатора (m):
 •  
 • Ms = Mh·m.
 •  
 • За структурою грошова база складається з суми готівки в обігу, готівки в сейфах (залишків кас банків) і резервів комерційних банків, що перебувають на рахунках у центральному банку.

Грошова база

 • >
 • Ms = М0 + D.
 • Mh = M0 + R
 • Ms - пропозиція грошей ;
 • Mh – грошова база;
 • М0 - гроші готівкою;
 • R - банківські резерви;
 • D - депозити до запитання.
 •  

Грошовий мультиплікатор

 • це величина множника (коефіцієнта), на яку збільшується кількість грошей в обігу внаслідок операцій на монетарному ринку.
 • >
 • величина мультиплікатора (т) залежить від співвідношення суми готівки до депозитів (Kg) і норми ефективного резервування (Kp).
 • у скільки разів зростатиме ефективність грошової бази.
 • максимальна кількість нових кредитних грошей, яку може утворити кожна грошова одиниця (долар чи гривня) від операцій на монетарному ринку.
 • >
 • 7.2. СУТНІСТЬ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
 • >

Визначення:

 • Грошово-кредитна (монетарна) політика – це комплекс взаємозв'язаних, скоординованих на досягнення заздалегідь визначених суспільних цілей, заходів щодо регулювання грошового обороту, які здійснює держава через центральний банк.
 • >
 • Об'єкти :
 • пропозиція (маса) грошей;
 • ставка процента;
 • валютний курс;
 • швидкість обігу грошей та ін.
 • >
 • Суб'єкти:
 • Національний банк України;
 • Міністерство фінансів,
 • Міністерство економічного розвитку і тогрівлі;
 • Уряд України
 • Верховна Рада.

Цільова спрямованість монетарної політики:

 • Стратегічними звичайно є цілі, що визначені як ключові в загальноекономічній політиці держави.
 • Проміжні цілі монетарної політики полягають у таких змінах певних економічних процесів, які сприятимуть досягненню стратегічних цілей.
 • Тактичні цілі - це оперативні завдання банківської системи щодо регулювання ключових економічних змінних, передусім грошової маси, процентної ставки та валютного курсу, для досягнення проміжних цілей.
 • >
 • 7.3. ІНСТРУМЕНТИ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
 • >

Групування інструментарію:

 • інструменти опосередкованого впливу на грошовий ринок та економічні процеси (операції на відкритому ринку, регулювання норми обов'язкових резервів, процентна політика, рефінансування комерційних банків, регулювання курсу національної валюти)
 • інструменти прямого впливу (установлення прямих обмежень на здійснення емісійно-касових операцій; уведення прямих обмежень на кредитування центральним банком комерційних банків; установлення обмежень чи заборони на пряме кредитування центральним банком потреб бюджету; прямий розподіл кредитних ресурсів, що надаються комерційним банкам у порядку рефінансування, між пріоритетними галузями, виробництвами, регіонами тощо)
 • >

Операції на відкритому ринку

 • Сутність:
 • купуючи цінні папери на ринку, центральний банк додатково спрямовує в оборот відповідну суму грошей і цим збільшує спочатку банківські резерви, а потім і загальну масу грошей за інших незмінних умов.
 • продаючи цінні папери зі свого портфеля, він вилучає на відповідну суму банківські резерви, а згодом зменшується і загальна маса грошей в обороті.
 • >

Різновид операцій на відкритому ринку:

 • Динамічні операції застосовуються для збільшення чи зменшення загальної пропозиції грошей за умови, що інші чинники не впливають на масу грошей.
 • Захисні операції полягають у підтриманні загальної пропозиції грошей на незмінному рівні в умовах впливу на масу грошей інших чинників.
 • Операції на відкритому ринку можуть проводитися як у формі прямої купівлі-продажу, так і на умовах зворотного викупу (операції РЕПО).
 • >

Регулювання норми обов'язкових резервів

 • центральний банк установлює для всіх банків та інших депозитних установ норму обов'язкового зберігання залучених коштів на кореспондентських рахунках без права їх використання і без виплати процентів по них.
 • Сутність:
 • Збільшуючи норму обов'язкового резервування, центральний банк негайно скорочує обсяг надлишкових резервів банків, зменшує їх кредитну спроможність, знижує рівень мультиплікації депозитів. Відповідно зменшується загальний обсяг пропозиції грошей.
 • Якщо центральному банку потрібно збільшити пропозицію грошей, то досить відповідно знизити норму обов'язкового резервування, і ситуація змінюватиметься на протилежну - збільшиться обсяг вільних резервів, підвищиться кредитна спроможність банків і рівень мультиплікації депозитів.
 • >

Процентна політика

 • центральний банк установлює ставки процентів за позичками, які він надає комерційним банкам у порядку їх рефінансування.
 • Для України найбільш типовою процентною ставкою центрального банку є облікова ставка НБУ.
 • (30.10.2015 – 22% річних)
 • Сутність: зниження центральним банком облікової ставки має протилежні наслідки - збільшує попит комерційних банків на позички та їх надлишкові резерви, що спричинює зростання пропозиції грошей
 • >
 • Офіційна облікова ставка (ОС) визначається за формулою:
 •  
 • де:
 • Д - (дисконт) обліковий процент, або плата, яку бере собі банк за достроковий облік боргового зобов'язання;
 • Н - номінал векселя;
 • К - кількість місяців, що залишилися до настання строку платежу за векселем.
 • >

Адміністративні методи регулювання діяльності комерційних банків

 • допуск до ринків (ліцензування) - регулювання відкриття нових банків, їх філій, відділень, а також надання дозволу па проведення банківських операцій.
 • кількісні обмеження - адміністративні або законодавчі заходи, які здійснюють міністерства фінансів і центральні банки щодо обмеження обсягів кредитів, грошової емісії, окремих видів банківських операцій, розвиток яких держава намагається призупинити
 • фіксація маржі - встановлення обов'язкової маржі при проведенні різних фінансово-кредитних операцій.
 • Маржа - це різниця між вартістю ресурсів і доходом від їх розміщення (ставкою % за пасивними операціями і ставкою % — за активними операціями).
 • >

кількісні обмеження:

 • кредитні стелі - лімітують надання кредитів комерційними банками;
 • обмеження окремих видів банківських операцій;
 • селективний кредитний контроль - регулювання конкретних видів кредиту з метою стимулювання чи стримування розвитку окремих галузей, наприклад, пільгові кредити;
 • контингентування емісії - законодавче обмеження емісій банкнот (готівки) з метою її регулювання, тобто встановлюється максимальна сума емісії банкнот за певний період.
 • таргетування - встановлення цільових орієнтирів щорічної емісії грошей, тобто нижньої та верхньої меж зростання грошової маси в обігу (готівкової та безготівкової) за певний період часу.
 • >


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка