Тема: 9 Засоби, прийоми та методи самовихованняСкачати 11,75 Kb.
Дата конвертації30.03.2017
Розмір11,75 Kb.

Тема: 9 Засоби, прийоми та методи самовиховання

     • План
 • 1. Засоби та прийоми самовиховання.
 • 2. Методи самовиховання.
 • 3. Самовиховання медичного працівника.

Прийоми самовиховання.

 • Прийоми самовиховання.
 • 1. Засоби та прийоми самовиховання.
 • Самопереконання.
 • Самонавіювання.
 • Самоаналіз.
 • Самопідбадьорювамня.
 • Самозаохочення.
 • Самопереключення.
 • Самоконтроль.
 • Самооцінка.
 • Самоосуд.
 • Самонаказ.
 • Самозаборона.
 • Самопримус.

Практичні прийоми самовиховання.

 • «Крок уперед»
 • «Оцінка дня, що минув»
 • Самозобов'язання
 • «Правила моєї поведінки»
 • «Упізнай себе»
 • Самохарактеристика і взаємохарактеристика

2. Методи самовиховання.

 • Самопізнання
 • процес відкриття себе, пізнання свого внутрішнього світу, сильних і слабких сторін своєї особистості.
 • Важливим етапом у процесі самопізнання є самовизначення учнем своєї спрямованості, темпераменту, характеру, здібностей.

Самовизначення характеру

 • сили (уміння добиватися поставленої мети, переборювати труднощі, відстоювати переконання, виявляти мужність)
 • слабкості (легкодухість, вагання, нерішучість, нестійкість поглядів, піддатливість)
 • оригінальності (своєрідність особистості)
 • цільності (комплекс ставлень людини до різних проявів життя, єдність слова і діла)
 • твердості (послідовність, наполегливість у досягненні мети, обстоювання поглядів).

Самовизначення здібностей охоплює з'ясування особливостей і видів мислення

 • технічного (сприяє вирішенню технічних завдань)
 • наукового (виявляється у вирішенні теоретичних, наукових проблем)
 • художнього (художнє відображення навколишнього світу)
 • розумових дій (аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення тощо)
 • дієвості знань (вміння застосовувати, збагачувати знання)
 • виду пам'яті: рухової (відтворення рухів), музичної (відтворення музичних творів), емоційної (пам'ять на почуття), образної (пам'ять на уявлення, картини природи, звуки, запахи) тощо.

Самоосвіта

 • процес набуття знань у процесі самостійної роботи поза систематичним навчанням у стаціонарному навчальному закладі.
 • Самоспостереження
 • спостереження індивіда за своїми діями, вчинками, думками, почуттями.
 • Види самоспостереження:
 • — ретроспективне
 • — пряме
 • — повторне

Самокритика.

 • дитина не тільки розмірковує, а й критично оцінює себе, своє становище в суспільстві, природі, колективі, в сім'ї, у стосунках з учителями
 • критично осмислюють свою поведінку та внутрішній світ за допомогою внутрішнього монологу (інтроверти), задушевної бесіди з друзями (екстраверти).

Самоаналіз –

 • аналіз власних думок, почуттів тощо
 • методом з'ясування причинно-наслідкових зв'язків у діях і вчинках
 • Самоставлення
 • ставлення людини до самої себе.
 • глобальним (самоповага) і частковим (аутосимпатія, самосимпатія)

Самоповага

 • особисте оцінне судження, виражене в позитивному ставленні індивіда до самого себе.
 • Самооцінка
 • Самооцінка буває
 • Адекватною (коли думка людини про себе збігається з тим, ким вона насправді є)
 • Неадекватною (коли людина оцінює себе не об'єктивно, її думки про себе різко розходяться з тим, якою її вважають інші)
 • об'єктивною, заниженою, завищеною.

Саморегуляція (лат. regulare — налагоджувати) —

 • здатність людини керувати собою на основі сприймання й усвідомлення актів своєї поведінки та психічних процесів.
 • У процесі організації саморегуляції учнів навчають спеціальним прийомам роботи над собою:
  • Самопідбадьорення
  • Самосхвалення
  • Самонаказ
  • Самовладання
  • Самообмеження
  • Самонавіювання
  • Самостимулювання
  • Самоконтроль

3. Самовиховання медичного працівника.

 • Самовиховання є особливо важливим для студента - майбутнього лікаря, коли професія потребує багато знань, життєвих умінь, мислительних і практичних навичок.
 • Основними показниками розумової культури лікаря повинні бути:
  • постійне прагнення розширювати коло своїх знань;
  • здатність критично сприймати поради, осмислювати і розуміти всі життєві явища;
  • уміння виявляти розумну обережність і наукову об'єктивність в оцінках і висновках.

Самовиховання лікаря

 • Байдужість до людей і їхніх страждань – якість, що несумісна зі шляхетною професією лікаря.
 • Для того, щоб дійсно стати лікарем за покликанням, не можна обмежитися тільки тим, що щедро дає інститут у цілому, чому навчають мудрі слова і особистий приклад кращих викладачів. Необхідно ще самостійно пройти нелегкий шлях складної внутрішньої роботи, шлях самовиховання.
 • Однією з найголовніших умов, від яких значною мірою залежить успіх усієї роботи із самовиховання лікаря, є максимальна самокритичність.
 • Не менше значення у формуванні лікаря має вироблення стійкої звички і любові до систематичної, завзятої праці.

Якості лікарського характеру

 • усвідомлення найбільшої відповідальності,
 • спостережливість,
 • любов до своєї професії,
 • мужність і рішучість,
 • оптимізм.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка