Тема: Біосфера. Походження та еволюція. Екологічні системи: структура. Класифікація, функціонування. Структура соціоекосистемиСкачати 12,79 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір12,79 Kb.
 • Тема: Біосфера. Походження та еволюція. Екологічні системи: структура. Класифікація, функціонування. Структура соціоекосистеми
 • Лектор – проф. В.А.Кондратюк

1. Структура біосфери, її складові частини.

 • План лекції
 • 1. Структура біосфери, її складові частини.
 • 2. Основні етапи еволюції біосфери
 • 3. Екологія та економіка природокористування
 • 4. Еколого – економічні особливості в фармацевтичній промисловості.

- простір активного життя Землі, яка включає частину атмосфери, гідросфери, літосфери, заселених живими істотами.

 • Біосфера – (bios – життя і spharia - куля)
 • - простір активного життя Землі, яка включає частину атмосфери, гідросфери, літосфери, заселених живими істотами.
 • Основні етапи еволюції біосфери
 • Етапи
 • Характерні середовища
 • 1. Розвиток гідробіонтів (прокаріоти, віруси, бактерії, синьозелені водорості)
 • Вода
 • 2. Поява у гідробіонтів паразитів і симбіонтів. Поява нового стану – „паразит – господар”
 • Вода + організм
 • 3. Вихід організмів на сушу.
 • 4. Поява живородіння у тварин
 • Організм як тимчасовий притулок
 • 5. Соціальний етап. Поява людини, її вплив на екосистеми і біоценози. Виникнення антропоценозів, антропосистем і Біотехносфера.
 • Жива речовина у стані еволюції.
 • Ментальний світ, інформаційне поле Землі.

Захист живих організмів від космічних променів, метеоритів;

 • Функції атмосфери
 • Захист живих організмів від космічних променів, метеоритів;
 • Регуляція сезонних і добових коливань температури;
 • Носій тепла і вологи;
 • Депо газів (фотосинтез, дихання);
 • Зумовлює низку складних екзогенних процесів (вивітрювання гірських порід тощо);

Парниковий ефект

 • Парниковий ефект
 • ( СО2, метан, оксиди азоту, фреони);
 • Руйнування озонового шару (фреони);
 • Смоги;
 • Кислотні дощі

Головна складова частина організмів;

 • Функції гідросфери
 • Головна складова частина організмів;
 • Обмін речовин, тепла;
 • Кліматоутворюючий фактор;
 • Природний ресурс;
 • Фізичне забруднення
 • Хімічне забруднення
 • Біологічне забруднення
 • Теплове забруднення

На поверхні живе більшість рослин, тварин і людина.

 • Функції літосфери
 • На поверхні живе більшість рослин, тварин і людина.
 • Забезпечення умов життя для рослин – основного продукту харчування для тварин і людини
 • Комора корисних копалин, енергетичної сировини.

Зменшення родючості, деградація

 • Негативні тенденції для ґрунтів
 • Зменшення родючості, деградація
 • Ерозія вітрова, водна
 • Засолення
 • Спустелювання
 • Порушення земель
 • Засмічування, забруднення

Під екологією ми розуміємо загальну науку про взаємини організму і навколишнього світу, до якого ми зараховуємо всі умови його існування в широкому розумінні. Вони частково органічної, частково неорганічної природи, але як ті, так і інші змушують до себе пристосовуватись. (Ернст Геккель).

 • Поняття “Екологія і Економіка”
 • Під екологією ми розуміємо загальну науку про взаємини організму і навколишнього світу, до якого ми зараховуємо всі умови його існування в широкому розумінні. Вони частково органічної, частково неорганічної природи, але як ті, так і інші змушують до себе пристосовуватись. (Ернст Геккель).
 • Економіка — народне господарство країни або його галузь. Терміном "економіка" визначають науки, які вивчають специфіку виробничих процесів у певній галузі або сфері суспільного виробництва. Наприклад, "економіка промисловості”, "економіка підприємництва", "економіка праці" тощо.

Одиничні

 • Природні ресурси
 • Одиничні
 • Окремі родовища корисних копалин
 • Лісові масиви
 • Сільськогосподарські угіддя
 • Регіональні
 • Система озер
 • Родовищні басейни
 • Загальні
 • Атмосфера
 • Гідросфера
 • Морські течії
 • Сонячна радіація

1. Вичерпні (корисні копалини);

 • Природні ресурси є:
 • 1. Вичерпні (корисні копалини);
 • 2. Умовно – вичерпні (сільськогосподарські угіддя);
 • 3. Невичерпні (сонячна радіація, енергія вітру, припливів і відпливів, загальні запаси води);

1. Плата за спеціальне використання природних ресурсів.

 • 1. Плата за спеціальне використання природних ресурсів.
 • 2. Плата за забруднення довкілля.
 • 3. Система фінансування і кредитування природоохоронних заходів (бюджети, фонди, інвестиції)
 • 4.Екологізація податкової і цінової систем
 • 5. Розвиток екоіндустрії, матеріальне стимулювання, екологічний аудит.

Збільшення ефективності використання матеріальних ресурсів;

 • Збільшення ефективності використання матеріальних ресурсів;
 • Скорочення тривалості виробничого циклу на технологічних стадіях
 • Інтенсифікація та оптимізація виробничих процесів
 • Комплексна механізація та та автоматизація
 • Зниження енергетичних затрат

«Природа никогда не заблуждается. Ненавистна природе всякая подделка, и всего лучше бывает то, что не искажено ни наукой, ни искусством»

 • «Природа никогда не заблуждается. Ненавистна природе всякая подделка, и всего лучше бывает то, что не искажено ни наукой, ни искусством»
 • М.Пришвин

ДЯКУЮ

 • ДЯКУЮ
 • ЗА
 • УВАГУ!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка