Тема I. Основні поняття та категорії психологіїСкачати 15,45 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір15,45 Kb.
 • Тема I. Основні поняття та категорії психології
 • 1. Актуальність психологічних знань.
 • 2. Об’єкт, предмет, завдання і принципи психології.
 • 3. Етапи розвитку та школи світової психології.
 • 4. Структура, методи психології та її зв’язок з іншими науками.

Бальна оцінка

 • Заняття
 • Бали
 • 10б
 • Участь в конференціях, олімпіадах, підготовка наук. статей, виконання творчих завдань.
 • 10б
 • Доповідь, презентація
 • Конспект при наявності всіх лекцій (за бажанням)
 • Практичне заняття 2.
 • Практичне заняття 3.
 • 1-7б
 • Практичне заняття 4.
 • 1-3б. - відповідь за конспектом, 1б – доповнення, 3-4б. - відповідь з використанням додаткової літератури, 2б. - контрольний тест.
 • Практичне заняття 5.
 • 1-7б
 • Практичне заняття 6.
 • 1-3б. - відповідь за конспектом, 1б – доповнення, 3-4б. - відповідь з використанням додаткової літератури, 2б. - контрольний тест.
 • Практичне заняття 7.
 • 1-7б
 • Практичне заняття 8.
 • Практичне заняття 9.
 • 1-3б. - відповідь за конспектом, 1б – доповнення, 3-4б. - відповідь з використанням додаткової літератури, 2б. - контрольний тест.
 • Практичне заняття 10.
 • 1-3б. - відповідь за конспектом, 1б – доповнення, 3-4б. - відповідь з використанням додаткової літератури, 2б. - контрольний тест.
 • Модульний контроль 1.
 • 10б.
 • Модульний контроль 2.
 • 10б.

soval@bk.ru knteupsi.at.ua

 • http://libraryonline.ru/category/psixologiya
 • http://psyfactor.org
 • http://hpsy.ru
 • http://psihoanalis.ru/biblioteka
 • http://www.gumer.info
 • http://www.koob.ru

Термін психологія

 • походить від двох давньогрецьких слів: «psyche» - душа і «logos» - слово, розуміння, знання, вчення, що означає «вчення про душу»

Психологія – наука, яка вивчає загальні закономірності виникнення, функціонування та розвитку психіки.

 • Психіка – властивість мозку як високоорганізованої матерії віддзеркалювати об'єктивну дійсність і на основі психічного образу, який при цьому формується, цілеспрямовано регулювати діяльність суб'єкта і його поведінку.

Структура психіки

 • Психічні процеси – відчуття, сприймання, воля, пам’ять, увага, мислення, емоції, почуття, уява.
 • Психічні властивості – діяльність, темперамент, характер, здібності, направленість, мислення.
 • Психічні стани – адаптованість, підйом, стрес та інші
 • Психічні утворення – звички, навички, вміння, переконання.

Психологія, опираючись на сучасні досягненнях філософії, біології, фізіології - є наукою, що вивчає факти, закономірності, механізми становлення та розвитку психічних процесів, властивостей, станів та утворень.

Основні принципи психології:

 • Детермінізм – психіка визначається способом життя і змінюється під впливом зовнішніх умов.
 • Єдність свідомості і діяльності – свідомість створює внутрішній план діяльності людини.
 • Розвиток – Безперервний розвиток як процес, що відбувається в наслідок діяльності.

Продовження…

 • Особистісний підхідіндивідуальний підхід до особи, її індивідуальних властивостей.
 • Об'єктивність – відповідність реальній дійсності.
 • Науковість – система категорій, закономірностей, методології.

ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

 • — виявлення особливостей індивідуальних якостей, закономірностей та шляхів формування особистості в сучасних умовах
 • — вивчення впливу діяльності на психіку людини, міжособистісні та між групові взаємини
 • — дослідження психологічних умов професійної діяльності
 • — визначення психологічних засобів впливу на особистість, колектив
 • — встановлення закономірностей динаміки працездатності
 • — визначення заходів та засобів психічного забезпечення професійної діяльності
 • — визначення інформативних методів діагностики та психокорекції
 • — вивчення закономірностей психологічної підготовки.

Головні етапи становлення психології як науки

 • І етап
 • Психологія як наука про душу
 • Таке визначення психології дано понад дві тисячі років тому. Наявністю душі намагалися пояснити всі незрозумілі явища у житті людини.
 • ІІ етап
 • Психологія як наука про свідомість
 • ІІІ етап
 • Психологія як наука про поведінку
 • IV етап
 • Психологія як наука, що вивчає факти, закономірності та механізми психіки
 • Сформувалася на базі філософії діалектичного матеріалізму. Основою сучасної психології є теорія відображення

МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ

 • ОРГАНІЗАЦІЙНІ
 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ
 • ЛОНГІТЮДНИЙ
 • КОМПЛЕКСНИЙ
 • ЕМПІРИЧНІ
 • ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ (лабораторний та природній експеримент)
 • СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА САМОСПОСТЕРЕЖЕННЯ
 • ПСИХОДІАГНОСТИЧНІ
 • АНАЛІЗ ПРОДУКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ
 • БІОГРАФІЧНИЙ
 • ОБРОБКИ ДАНИХ
 • КІЛЬКІСНИЙ (СТАТИСТИЧНИЙ)
 • ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ (ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МАТЕРІАЛУ ЗА ГРУПАМИ, АНАЛІЗ)
 • ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ (АНАЛІЗ МАТЕРІАЛУ ЩОДО РОЗВИТКУ З ВИДІЛЕННЯМ ОКРЕМИХ ФАЗ (СТАДІЙ))
 • СТРУКТУРНИЙ (ВСТАНОВЛЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ УСІМА ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОСОБИСТОСТІ)

СТРУКТУРА СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • ГАЛУЗІ
 • За характером діяльності
 • Психологія праці – вивчає психологічні особливості діяльності в різних сферах (авіаційно-космічна, медична, спортивна, педагогічна).
 • 2. За розвитком
 • Вікова - вивчає психічний розвиток особистості в онтогенезі
 • Порівняльна - вивчає схожість і відмінності у психіці тварин і людини
 • Спеціальна - вивчає відхилення в розвитку психіки.
 • 3. За способом співвідношення особистості і суспільства
 • Соціальна - Вивчає психічні явища під час взаємодії людей у колективі
 • Психологія особистості - вивчає психологічні особливості особистості

Розрізняють психологію:

 • Медичну;
 • Юридичну;
 • Спортивну;
 • Зоопсихологію;
 • Психологію праці;
 • Мистецтва;
 • Патопсихологію
 • Загальну;
 • Вікову;
 • Педагогічну;
 • Соціальну;
 • Генетичну;
 • Інженерну;
 • Військову;

Взаємозв'язок психології з іншими науками

 • У вивченні структури фізіологічних та біологічних процесів мозку, що є основою психіки
 • ПРИРОДНИЧІ НАУКИ:
 • біологія
 • фізіологія
 • хімія
 • фізика та ін.
 • У вивченні процесів психічної саморегуляції особистості людини
 • КІБЕРНЕТИКА
 • У вирішенні завдань соціальної психології, вивченні ролі психології в суспільному прогресі
 • СОЦІОЛОГІЯ
 • У вирішенні завдань навчання та виховання сучасної людини
 • ПЕДАГОГІКА
 • У розробці технічних засобів для дослідження психіки, а також оптимальних умов діяльності людини
 • ТЕХНІЧНІ НАУКИ


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка