Тема конкурентоспроможність потенціалу підприємстваСкачати 109,29 Kb.
Сторінка5/6
Дата конвертації11.12.2016
Розмір109,29 Kb.
1   2   3   4   5   6

3.4. Стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу підприємства В найбільш загальному вигляді стратегічний аналіз - це комплексне дослідження економічної системи за параметрами, які визначають її майбутній стан. Метою стратегічного аналізу конкурентоспроможності потенціалу підприємства є виявлення позитивних і негативних факторів, які можуть вплинути на формування та розвиток елементів потенціалу у конкурентному середовищі. У процесі проведення стратегічного аналізу об'єкта зазвичай застосовуються такі прикладні прийоми і методи: -SТЕР-аналіз; -SWОТ-аналіз; -SРАСЕ-аналіз; -GАР-аналіз; -метод аналізу LOTS; -РІМS-аналіз; -вивчення профілю об'єкта; -модель GЕ/МсКіnsеу; -система 111-555. Застосування цих методів доцільно в процесі розробки програми стійкого розвитку потенціалу підприємства, виявлення сильних та слабких позицій у формуванні та реалізації елементів потенціалу. 1. Серед методів стратегічного аналізу відомим, але надзвичайно рідко використовуваним є метод SТЕР-аналізу (за початковими буквами англійських слів: Society — суспільство, Technology технологія, Economy — економіка, Policy — політика), який є засобом дослідження зовнішнього середовища підприємства. Основним завданням STEP- аналізу є мінімізація впливу негативних факторів на можливості використання інших. Аналіз здійснюється за схемою «чинник - підприємство». Результати аналізу оформлюються у вигляді матриці, на горизонтальній осі якої визначаються чинники макросередовища, на вертикальній - сила їхнього впливу в балах, рангах або інших одиницях виміру.

 • 2. Одним із найпоширеніших інструментів стратегічного аналізу позиції підприємства (потенціалу) в конкурентній боротьбі є метод SWОТ-аналізу (назва утворилася як абревіатура чотирьох англійських слів: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - SWОТ, що у перекладі означає «сили, слабкості, можливості, загрози»). Застосування SWОТ-аналізу має сприяти (рис. 3.1): прийняттю зусиль щодо перетворення слабкостей на сили, загроз на можливості; розвитку сильних позицій відповідно до обмежених можливостей.
 • Слабкі позиції
 • Сильні позиції
 • Перетворення
 • Приведення у відповідність
 • Загрози
 • Зовнішнє оточення
 • Можливості
 • Перетворення
 • SWОТ-аналіз передбачає виконання певної послідовності дій.
 • Ідентифікація та вивчення факторів зовнішнього оточення підприємства (табл. 3.7) з метою виявлення поточних та потенційних загроз та своєчасного запобігання збитків внаслідок їхньої дії.
 • Ідентифікація та вивчення факторів зовнішнього оточення підприємства (табл. 3.7) з метою виявлення поточних та потенційних можливостей, необхідних для запобігання загрозам і зміцнення конкурентних позицій.
 • Ідентифікація та аналіз сильних позицій складових потенціалу - конкурентних переваг підприємства.
 • Ідентифікація та аналіз слабких сторін потенціалу підприємства.
 • Таблиця 3.7
 • Зовнішні можливості та загрози для потенціалу підприємства (приклад)
 • Чинник зовнішнього середовища
 • Можливості
 • Загрози
 • Економіка
 • - Економічна криза в країні
 • - Високий рівень інфляції
 • - Високий рівень процентних ставок
 • - Високий рівень податків
 • Політика та законодавство
 • - Високий тиск політичних сил на економіку
 • - Мінливість законодавства
 • - Суперечність законодавства
 • Соціальна сфера
 • - Зменшення реальних доходів населення
 • - Погіршення демографічної ситуації
 • Розвиток науки та техніки
 • - Низький рівень витрат на наукові дослідження
 • - Низька якість інформаційних ресурсів
 • Доцільно розглядати сильні та слабкі сторони за окремими функціональними складовими потенціалу (табл. 3.8).
 • Таблиця 3.8
 • Сильні та слабкі позиції функціональних складових потенціалу підприємства (приклад)
 • Складова потенціалу
 • Сильні позиції
 • Слабкі позиції
 • Виробнича
 • - Застаріле обладнання
 • - Високий рівень витрат порівняно з конкурентами
 • - Високий рівень енергоємності технології порівняно з конкурентами
 • - Низький рівень завантаження виробничих потужностей
 • Кадрова
 • - Висока кваліфікація та компетентність персоналу
 • - Здатність працівників до генерування ідей
 • - Позитивна ділова репутація
 • Маркетингова
 • - Висока частка ринку
 • - Ефективна реклама та стимулювання збуту
 • - Високий рівень лояльності споживачів до продукції
 • - Високий рівень диференціації продукції
 • Фінансова
 • - Недостатність фінансових ресурсів
 • - Нестійке фінансове становище
 • - Високий рівень залежності від кредиторів
 • - Низька рентабельність
 • Організаційні можливості
 • - Низька кваліфікація менеджерів
 • - Низька швидкість проходження керуючих впливів
 • Аналіз сильних і слабких сторін здійснюється за допомогою порівняльних методів. Так, кожна позиція, визначена, наприклад, в табл. 3.8, оцінюються за визначеною шкалою оцінки (бальною) та, як правило, ранжується за важливістю, тобто зважується (для отримання більш достовірних результатів). Конкурентні сили підприємства за окремими позиціями визначаються шляхом порівняння його оцінок за кожною позицією з оцінками підприємств-конкурентів.
 • Для отримання загального результату оцінки застосовується показник «абсолютної конкурентної сили», який для j-ої кількості підприємств
 • (j є [1; m]) розраховується за формулою:
 • п
 • ∑КСабс = ∑ (КСі оц - maxKCij).. (3.6)
 • і=1
 • де КСабс - абсолютна конкурентна сила підприємства-об'єкта оцінки;
 • КСіоц - оцінка i-го чинника конкурентної сили (слабкості) для оцінюваного підприємства;
 • КСiу- оцінка i-го чинника конкурентної сили (слабкості) для j-го підприємства-конкурента;
 • п - кількість чинників, що характеризують сильні та слабкі конкурентні позиції.
 • Розглянемо застосування аналізу сильних і слабких сторін на прикладі оцінки підприємства ООО ФК «Здоров’я». Результати розрахунків конкурентної сили за окремими позиціями та абсолютної конкурентної сили (без ранжування за важливістю) наведено в табл. 3.9 (шкала вимірювання - від 0 до 10 балів).
 • Як бачимо, конкурентна сила підприємства ООО ФК «Здоров’я» оцінюється в 50 балів, що гірше від лідера досліджуваної групи - третього конкурента на 4 бали, але краще за другого та першого конкурентів відповідно на 5 і 11 балів.
 • Абсолютна конкурентна сила підприємства ООО ФК «Здоров’я» має від'ємне значення та дорівнює - 4 бала (для порівняння у другого конкурента - (-7) балів, у першого - (-17) балів). Таким чином, для досліджуваного підприємства слабкості перевищують сильні позиції.
 • Таблиця 3.9
 • Оцінка сильних і слабких позицій потенціалу підприємства
 • з/п
 • Чинник
 • Оцінка
 • КСоц- maxKCij
 • КС1
 • КС2
 • КС3
 • КСоц
 • 1
 • Частка ринку
 • 4
 • 5
 • 7
 • 5
 • -2
 • 2
 • Якість продукції
 • 6
 • 6
 • 7
 • 8
 • +1
 • 3
 • Прибутковість
 • 6
 • 7
 • 7
 • 7
 • 0
 • 4
 • Технічний потенціал
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • +1
 • 5
 • Розробка та реалізація інновацій
 • 5
 • 5
 • 9
 • 6
 • -3
 • 6
 • Кадровий потенціал
 • 6
 • 9
 • 8
 • 8
 • -1
 • 7
 • Менеджмент
 • 6
 • 6
 • 7
 • 7
 • 0
 • Конкурентна сила
 • 39
 • 45
 • 54
 • 50
 • -4
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка