Тема: Мотивація учнів до саморозвитку в умовах компетентнісного підходу в навчанніСкачати 13,82 Kb.
Дата конвертації30.01.2017
Розмір13,82 Kb.

Тема: Мотивація учнів до саморозвитку в умовах компетентнісного підходу в навчанні

Мета: Ознайомити педагогічний колектив з науково-методичними напрацюваннями щодо мотивації учнів до саморозвитку в умовах компетентнісного підходу в навчанні; активізувати діяльність вчителів щодо впровадження передового педагогічного досвіду з вищезазначеної теми

 • Мета: Ознайомити педагогічний колектив з науково-методичними напрацюваннями щодо мотивації учнів до саморозвитку в умовах компетентнісного підходу в навчанні; активізувати діяльність вчителів щодо впровадження передового педагогічного досвіду з вищезазначеної теми

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • Бухлова, Н. Мотивація до самоосвіти вчителя і учня /Н. Бухлова // Управління освітою. – 2010. - № 18. – С.24–26
 • Дмітрієва, О. Психологічні механізми формування компетентності саморозвитку учнів /О. Дмітрієва // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2010. - № 4. – С.2-7
 • Кельнер, С. Оцінювання знань як стимул розвитку /С. Кельнер // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. - № 9. – С.8
 • Ніцу, Ю. Вплив мотиваційного чинника на якість знань старшокласників /Ю. Ніцу // Школа. – 2014. - № 5. – С.10
 • Скотаренко, Н. Формування компетентності саморозвитку шляхом самоосвітньої діяльності школярів /Н. Скотаренко // Завучу. Усе для роботи. – 2009. - № 9. – С.2-8
 • Стимулювання пізнавальної діяльності як засіб саморозвитку і самореалізації особистості. - // Завуч. – 2011. - № 15. – С.9-12
 • Урбанська, Л. Мотивація учнів до навчання та саморозвитку /Л. Урбанська // Завуч. – 2011. - № 9. – С. 3-6
 • Харковлюк, В. Формування мотивації до самостійної пізнавальної діяльності учнів /В. Харковлюк // Завучу. Усе для роботи. – 2009. - № 9. – С.9-16
 • Ярмолюк, А. Самоосвіта і саморозвиток старшокласників у процесі формування соціокультурної компетенції /А. Ярмолюк //Українська мова і література. – 2010.-№ 8.–С.26-30

ПЛАН СЕМІНАРУ

 • 1. Формування компетентності саморозвитку шляхом самоосвітньої діяльності школярів.
 • С.М.Хапун
 • 2. Стумулювання пізнавальної діяльності учнів.
 • І.А.Пахомова
 • 3. Мотивація як рушійна сила учбової діяльності учнів початкової школи.
 • О.Ю. Новікова
 • 4. Вплив мотиваційного чинника на якість знань старшокласників при вивченні предметів природничо-математичного циклу.
 • Л.І.Бондаренко
 • 5. Шляхи формування в учнів мотивації до навчання на уроках історії.
 • І.В.Стужук
 • 6. Мотивація як засіб процесу навчання іноземної мови, спрямований на залучення учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності.
 • О.В. Мацко

Розвиток і освіта жодній людині не можуть бути дані або повідомлені. Той, хто бажає до них долучитися, повинен досягти цього власною діяльністю, власними силами, власним напруженням. Зовні він може отримати тільки спонукання…

 • Розвиток і освіта жодній людині не можуть бути дані або повідомлені. Той, хто бажає до них долучитися, повинен досягти цього власною діяльністю, власними силами, власним напруженням. Зовні він може отримати тільки спонукання…
 • А.Дистервег

Саморозвиток – це усвідомлений і керований особистістю процес, в результаті якого відбувається удосконалення фізичних, розумових і моральних потенцій людини, розгортання її індивідуальності.

 • Саморозвиток – це усвідомлений і керований особистістю процес, в результаті якого відбувається удосконалення фізичних, розумових і моральних потенцій людини, розгортання її індивідуальності.

Для учнів початкових класів школи характерно:

 • прагнення розв’язати інтелектуальні завдання;
 • прагнення віднайти способи для розв’язання зазначених завдань;
 • потреба в інтелектуальних досягненнях;
 • питання з досліджуваної теми на зразок «Як це зробити?», «Для чого це потрібно робити?», тобто такі, що характеризують прагнення навчитися, засвоїти нову інформацію, освоїти нові способи дії;
 • установка на оволодіння пропонованим способом діяльності;
 • інтерес до значення незнайомих слів;
 • схильність до аналізу допущених помилок у процесі виконання навчального завдання.

Ознаки пізнавального інтересу в учнів:

 • активне залучення до навчальної діяльності, сприйняття пізнавального матеріалу, зосередженість на ньому, відсутність відволікань;
 • переважання мимовільної уваги;
 • виникнення питань у процесі навчальної діяльності; бажання самостійно виконувати завдання;
 • пошук додаткової інформації з теми, що зацікавила;
 • збереження інтересу у вільний від занять час тощо.

Для учнів 5 – 8-х класів:

 • запитання, що характеризують інтерес до розуміння змісту, істотних властивостей предметів і явищ, які виходять за межі шкільної програми;
 • прагнення виконати завдання підвищеної складності;
 • пошук самостійних шляхів розв’язання поставлених завдань;
 • використання власних прикладів з досліджуваної теми;
 • прагнення поділитися з дорослими й однокласниками наявними знаннями;
 • відносна стійкість інтересу, прояв інтересу не пов'язаний з конкретною навчальною ситуацією;
 • критичність.

Для учнів 9-11-х класів:

 • невситимий пізнавальний інтерес – прагнення дізнатися більше нового, глибше зрозуміти зміст;
 • інтерес до закономірностей, істотних зв’язків, що проявляється в самостійній діяльності й запитаннях;
 • самостійна постановка цілей вивчення, ініціатива в постановці проблем;
 • пошук оригінальних способів досягнення цілей, розв’язання завдань;
 • уявлення учня про своє майбутнє – як у професійній сфері, так і в сфері самоосвіти;
 • інтерес до способу одержання нових знань, відкриття нових закономірностей;
 • виокремлення найбільш істотних сторін досліджуваного явища;
 • активна участь в обговореннях, суперечках з предмета чи галузі, що цікавить;
 • бажання висловити й захистити власну точку зору;
 • усвідомлення інтересу – учень здатний пояснити, що йому подобається в предметі.

Педагогічні та методичні основи процесу саморозвитку:

  • Утвердження в педагогічній теорії та шкільній практиці думки про учня як суб’єкта виховного процесу та ідеї про вирішальну роль власної активності в роботі над собою.
  • Відмова від авторитаризму, примітивізму в навчально-виховній діяльності.
  • Розуміння педагогами особистісної неповторності учня, вивчення його індивідуальних інтересів, нахилів, здібностей.
  • Стимулювання особистості підлітка до саморозвитку.

Освіта, яка не вчить жити успішно в сучасному світі, не має ніякої цінності…

 • Освіта, яка не вчить жити успішно в сучасному світі, не має ніякої цінності…
 • Р.Т.Кіосакі


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка