Тема педагогічної радиСкачати 19,36 Kb.
Дата конвертації07.12.2016
Розмір19,36 Kb.

Заступник директора

з навчально-виховної роботи

Рідкоборода Л.В. презентує

Тема педагогічної ради: Аналіз роботи школи за 2014-2015 н.р та пріорітетні завдання на 2015-2016 н.р.

Підсумки роботи школи щодо завершення роботи над проблемною темою: “Активізація пізнавальної та творочої діяльності школярів у навчально-виховному процесі” та презентація нової методичної теми школи.

Порядок денний

 • 1.Виконання рішень щодо попередньої педради.
 • 2. Аналіз навчально-виховного процесу школи за 2014-2015 н.р. та завдання на 2015-2016 н.р.
 • 3. Аналіз стану виховної роботи за 2014-2015 н.р.
 • 4. Аналіз роботи шкільних методичних об'єднань (керівник МО природничо-математичного циклу-Дибченко В.І.;керівник МО початкової школи –Бикович Н.М.;керівник МО гуманітарного циклу-Распітін С.В.)
 • 5. Затвердження структури та режиму школи на 2015-2016 н.р. та проведення навчальних екскурсій і навчальної практики.

6. Реалізація нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти у нових програмах та підручниках для учнів 4 класу та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у нових програмах та підручниках для учнів 7 класу,перелік підручників за якими будуть працювати 4 та 7 класи

 • 6. Реалізація нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти у нових програмах та підручниках для учнів 4 класу та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у нових програмах та підручниках для учнів 7 класу,перелік підручників за якими будуть працювати 4 та 7 класи
 • 7. Оцінювання учнів 2 та 5 класів
 • 8. Затвердження плану роботи бібліотеки на 2015-2016 н.р.
 • 9. Затвердження річного плану роботи школи на 2015-2016 н.р.

Перспективний план роботи

Миколаївської загальноосвітньої школи

I-IIIступенів №29

над науково-методичною темою

« Впровадження компетентістного підходу

до навчання, виховання та розвитку учнів»

Провідна ідея : створення інноваційного освітнього простору для надання якісних освітніх послуг учням через впровадження в практику роботи педагогічного колективу сучасних освітніх технологій, продуктивних методів навчання, перспективного педагогічного досвіду, що сприятиме формуванню в учнів ключових і предметних компетентностей та підвищенню якості знань.

Завдання:

 • Розробити та впровадити ефективну методичну систему розвитку професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителів.
 • Визначити шляхи підвищення якості освітніх послуг та здійснити модернізацію навчально-виховного процесу.
 • Спрямувати педагогів на створення інноваційного освітнього простору, в основі якого сучасні методи і прийоми навчання, що спонукають учнів до активної, ініціативної та самостійної пізнавальної діяльності.
 • Створити умови для розвитку інтелектуальних та загально навчальних умінь і навичок учнів та їх мотивації до самоосвітньої діяльності.

Завдання:

 • Визначити психолого-педагогічні умови оптимального розвитку особистості учня і вчителя в навчально-виховному процесі та забезпечити психологічну підтримку їх становлення.
 • Забезпечити системне впровадження інновацій в практику діяльності вчителів, реалізацію особистісно орієнтованої моделі навчання, компетентісного та діяльнісного підходів у викладанні навчальних предметів.
 • Розробити критерії оцінювання ефективності роботи над науково-методичною проблемою вчителів школи.
 • Вивчати й узагальнювати перспективний педагогічний досвіду вчителів щодо розвитку компетентностей учнів, сприяти його поширенню шляхом друку у фахових виданнях, презентації на шкільному та освітніх сайтах.

план

реалізації програми

Вивчення

особливостей

розвитку учнів їх

нахилів,інтересів,

у різних видах

діяльності.

Підвищення

рівня професійної

майстерності

вчителів.

Організація

Роботи “Школи

олімпійського

резерву”

Активізація творчої

діяльності вчитенлів

в процесі

реалізації

проблемної

теми.

Створення умов

для задоволення

інтересів та нахилів

учнів

Організація

позаурочної

діяльності

з предметів

“Колосок”

“Грінвіч”

“Левеня”

“Кенгуру”

“Кришталева сова”

“Лелека”

Інтерактивні

конкурси

Виконання плану

заходів по впровадженню Державного стандарту

початкової загальної

на 2012 – 2016 роки на всіх етапах реалізації методичної теми школи

Термін реалізації методичної теми: 2015 - 2020 роки   Етапи роботи над науково-методичною темою:


І етап: діагностико-теоретичний

2015 - 2016 навчальний рік

Мета: теоретичне дослідження проблеми, опанування науково-теоретичних основ і технологій діяльності з розвитку компетентностей у учнів, накопичення теоретичного матеріалу.

Завдання:

1.Вивчення й аналіз науково-методичної літератури.

2.Ознайомлення з практичним досвідом вирішення проблеми.

3.Визначення змісту методичної роботи та роботи окремих учителів.

4.Формування позитивної мотивації навчання й удосконалення системи роботи з розвитку компетенцій учнів.

5.Діагностика в динаміці рівня сформованості навчальної мотивації школярів.

6.Психологічні дослідження щодо пізнавальних процесів учнів.

7. Підвищення зацікавленості батьківської громадськості результатами навчально-виховного процесу.ІІ етап: Впроваджуючий

2016 – 2017 навчальний рік

Мета:– вивчення перспективного педагогічного досвіду та теоретичних аспектів проблеми,вдосконалення методики проведення уроків,формування в учнів навичок самоосвітньої роботи, корекція діяльності вчителів, що мають проблеми.

Завдання:

1.Вивчення досягнень педагогічної науки та практики.

2.Вивчення теоретичних аспектів проблеми, адаптація їх до потреб навчально-виховного процесу та вимог школи, вдосконалення методики проведення уроків,широке впровадження інноваційних технологій.

3.Методичні пошуки вчителів,самоосвітня робота за індивідуальними темами, виходячи з проблемної теми школи.

4.Психологічний супровід навчально-виховного процесу.

5.Формування у учнів навичок самоосвітньої роботи.(практичний аспект).

6.Вдосконалення роботи учнівського самоврядування

7. Залучення батьківської громадськості до співпраці зі школою, реалізації колективних проектів;

створення позитивного іміджу навчального закладу в мікрорайоні.

ІІІ етап: Практично-впроваджувальний

2017- 2018навчальний рік

Мета: розвиток професійної компетентності, творчої активності вчителів, практичне втілення наробок педагогічного колективу щодо створення ситуацій успіху на уроках,формування в учнів вмінь самоосвітньої роботи, самооцінювання, вдосконалення навичок здорового способу життя.

Завдання:

1.Формування позитивного педагогічного досвіду вчителів.

2.Практична реалізація наробок і рекомендацій педрад в організації навчально-виховного процесу, наробок методичної ради щодо створення ситуації успіху на уроці,формування вмінь учнів здійснювати само оцінювання та самокорекцію.

3.Психологічне вивчення рівня сформованості інтелектуальних функцій учнів(у динаміці).Напрацювання психологом рекомендацій щодо розвитку інтелектуальних функцій учнів(вправи щодо розвитку пам´яті,мислення,уваги.

4.Аналіз навчально-виховного процесу за допомогою моніторингових досліджень.

5.Формування громадської думки стосовно проблемної теми(на батьківських зборах).

6. Активізувати співпрацю учнів, учителів, батьків щодо підтримки позитивного іміджу закладу.

.

IVетап: практично-впроваджувальний2018-2019 навчальний рік

Мета:позитивна динаміка навчальних досягнень учнів як результат співпраці педагогів та учнів,впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Завдання:

1.Впровадження ефективних методів навчання і вихованя учнів,управління навчальним процесом та професійним розвитком учителів.

2.Підвищення якості знань,розвиток в учнів стійкого інтересу до пізнання,бажання і вміння самостійно вчитися.Створення оптимальних умов для реалізації потенційних можливостей здібних учнів.

3.Вдосконаленя системи превентивного виховання,формування здорового способу життя,толерантного середовища в школі.

4.Розвиток педагогічної співпраці сім´ї та школи.

5.Реалізація загальношкільної програми «Дар».

6. Формування культури поведінки в суспільстві та родині.

V етап: Результативно-узагальнюючий

2019-2020 навчальний рік

Мета:позитивна динаміка навчальних досягнень учнів як результат співпраці вчителів та учнів,впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес, систематизація накопиченого досвіду; узагальнення досвіду роботи колективу, висвітлення результатів діяльності в засобах масової інформації.

Завдання:

1.Удосконалення набутих компетентностей,розвиток творчих можливостей учнів.

2.Підвищення ефективності навчально-виховного процесу, розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів.

3. Формування культури поведінки в суспільстві та родині.

Види контролю

Стан викладання предметів

За ефективністю роботи методичних об’єднань

За роботою управлінської ланкиЗа якістю навчально-виховного процесу

Вдалого впровадження та реалізації нової проблемної теми!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка