Тема педради: “Аналіз роботи нвк заСкачати 39,44 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір39,44 Kb.

Тема педради:

“Аналіз роботи НВК за

2013-2014 н.р.

і задачі на 2014-2015 н.р.”

Серпень 2014

…Талант — це дар, будь вдячний долі, Якщо його знайдеш в собі. Тому старанно вчися в школі, Будь у постійній боротьбі.

Надія Красоткіна

Серпнева педагогічна нарада – 2014

Серпнева педагогічна нарада – 2014

1. Аналіз роботи НВК і завдання на наступний рік

2. Погодження річного плану

3. Організаційні питання початку навчального року.

Серпнева педагогічна нарада – 2014

Завдання:

• оцінити якість досягнутих НВК результатів у різних напрямах діяльності, визначених програмними документами навчального закладу;

• визначити проблеми, ранжирувати їх, визначити шляхи розв'язання;

• стимулювати професійний розвиток педагогів в умовах розвитку освітньої установи.Мета: визначення пріоритетних напрямів діяльності школи з реалізації Програми розвитку навчального закладу в новому навчальному році.

Серпнева педагогічна нарада – 2014

Серпнева педагогічна нарада – 2014

Серпнева педагогічна нарада – 2014

Серпнева педагогічна нарада – 2014

Серпнева педагогічна нарада – 2014

Серпнева педагогічна нарада – 2014

Серпнева педагогічна нарада – 2014

Серпнева педагогічна нарада – 2014

Серпнева педагогічна нарада – 2014

Серпнева педагогічна нарада – 2014

Для ПОСИЛЕННЯ ВИХОВНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ:

 • Забезпечення виховної складової кожного уроку
 • Деформалізація “класних годин”
 • Створення реального, а не “паперового”, учнівського самоврядування в усіх класах
 • Залучення до громадських обов”язків максимальної кількості учнів
 • Патріотична спрямованість кожного позакласного заходу

Виклики 2014-2015 Н. Р.

 • НЕОБХІДНІСТЬ ЗМЕНШЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ЗАХОДІВ
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛЬНОЇ ПРОФІЛЬНОСТІ СТАРШОЇ ШКОЛИ
 • ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
 • ПОСИЛЕННЯ ВИХОВНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ОСВІТИ ЗА РАХУНОК ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ:

 • Формування у педагогів відповідальності за якість кожного уроку (підготовка, обов”язкове використання навчально-методичного забезпечення, ІК-технологій, сучасних технологій)
 • Навчання вчителів педагогічним особливостям кожного вікового періоду
 • Диференційований та індивідуальний підхід у навчанні учнів

СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ОСВІТИ ЗА РАХУНОК ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ:

 • Деформалізація шкільного етапу олімпіад, конкурсів, турнірів, якісний відбір учасників наступного етапу на шкільному та районному (міському) етапах
 • Запровадження системи справедливого (об”єктивного) оцінювання навчальних досягнень учнів

Серпнева педагогічна нарада – 2014

Серпнева педагогічна нарада – 2014

Серпнева педагогічна нарада – 2014

Шановні колеги!

Для кого із вас минулий навчальний рік

був вдалий?

Чого ви чекаєте від наступного

навчального року?

ЗАВДАННЯ

на 2014-2015 навчальний рік

1.Спланувати роботу методичної служби з урахуванням попереднього

моніторингу досліджень креативних можливостей вчителів та учнів;

2.Вважати пріоритетним впровадження інноваційних технологій у

навчальній діяльності з використанням Інтернет – простору.

Сприяти наданню доступу учасникам навчально – виховного процесу

до вітчизняних і світових інформаційних ресурсів.

3. Створювати умови для безперервного зростання рівня педагогічної

майстерності педагогів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваційних

проектах та оволодіння методами комплексного самоаналізу професійної

діяльності.

4. Проаналізувати ефективність впровадження особистісно орієнтовних ,

інтерактивних, продуктивних технологій у процесі вивчення дисциплін;

5. Спрямувати педагогів на оволодіння фасилітативними функціями

організатора навчальної діяльності з метою забезпечення на уроці

суб’єкт - суб’єктивних відносин та переорієнтації з пасивних форм навчання

 на творчу працю;

6.Забезпечувати відповідність змісту і якості виховання актуальним та перспективним потребам особистості, суспільства, держави;7. Застосовувати комп’ютерну підтримку уроків, широко використовуючи медійні посібники, електронні та програмно – педагогічні засоби і комплекти;

8. Формувати здоровий спосіб життя як складову виховання, збереження і зміцнення здоров’я дітей і молоді, забезпечення збалансованого харчування, диспансеризації.

9. Підвищити результативність участі в предметних олімпіадах і конкурсі МАН на районному рівні;

10. Формувати позитивну мотивацію навчально-пізнавальної діяльності.

11. Продовжити роботу методичного центру «Акмеологічні аспекти аспекти розвитку особистості вчителя та учня в сучасних умовах»

12. Продовжувати реалізацію заходів «Школи сприяння здоров’ю».

13. Проводити вибір факультативів та курсів за вибором відповідно до індивідуальних здібностей учнів.

14. Використовувати форми та методи виховної роботи відповідно до специфіки учнівського колективу.

15. Забезпечити співпрацю батьківської громадськості, педагогічного колективу та спонсорів по зміцненню матеріально-технічної бази.

ЗАВДАННЯ

на 2014-2015 навчальний рік

Державний стандарт базової загальної освітиПроект рішення
  • Забезпечити реалізацію освітньої програми НВК на підставі:
 • Ефективного управління на всіх етапах та рівнях професійної діяльності;
 • Ефективної організаційної діяльності НВП;
 • Ефективної реалізації державних освітніх стандартів;
 • Ефективної системи моніторингу професійної діяльності та навчальної діяльності

 • класних колективів і кожного учня;
 • Ефективної системи контролю досягнення результатів

 • 2. Визнати пріоритетними напрями професійної діяльності:
 • Оволодіння ІКТ кожним педагогом та активне його впровадження;
 • Підтримка процесів вдосконалення НВП та інфраструктури;
 • Підвищення виховного потенціалу освітнього процесу;
 • Організація розвивального освітнього середовища;
 • Самопрезентація підсумків діяльності педагогів

3. Продовжити пошук та впровадження інноваційних педагогічних технологій і методик організації навчального процесу з метою забезпечення якісної освіти і підготовки учнів до навчання протягом життя;

4. Постійно приділяти увагу здоров’язберігаючим факторам в навчально - виховному процесі завдяки спортивно - масовим заходам, профілактичних дій, активній роз’яснювальній роботі серед учнів та їх батьків.5. Створення належних умов для навчання та виховання дітей з вадами здоров’я;

Серпнева педагогічна нарада – 2014

Затвердження річного плану

Організаційні питання

початку

навчального року.

Серпнева педагогічна нарада – 2014

Пріоритетні напрями

освітньої роботи

в дошкільних навчальних закладах

Лист МОНУ від 27.06.2014 № 1/9-341

«Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»
 • Забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище.
 • Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.
 • Трудове виховання в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності дітей.
 • Забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти.

Увага!

Якість організації освітнього процесу в умовах варіативності програм для дошкільних навчальних закладів та якісне навчально-методичного забезпечення

Лист МОНУ від 07.08.2014 № 1/9-399

«Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання в дошкільних навчальних закладах

у 2014/2015 навчальному році»

Увага!

Забезпечення наступності

між дошкільною та початковою

ланками освіти

Лист МОНУ від 13.08.2014 № 1/9-411

«Інструктивно-методичних рекомендацій

щодо організації роботи груп

для дітей старшого дошкільного віку

при загальноосвітніх навчальних закладах»

Особливості організації навчально-виховного процесу

в загальноосвітніх навчальних закладах

Лист МОНУ від 01.07.2014 № 1/9-343

«Про організацію навчально-виховного процесу

у загальноосвітніх навчальних закладах

і вивчення базових дисциплін в основній школі»

Вивчення другої іноземної мови

за вибором навчального закладу

Наказ МОНУ від 29.05.2014 № 664

«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня»

Особливості навчально-виховного процесу
 • Використання сучасних освітніх технологій при навчанні іноземних мов.
 • Окрема структурна складова програми з історії: спеціальні урокипрактичні заняття.
 • Підвищення уваги природничій та екологічній освіті: початок навчання біології та географії. Проведення досліджень як елементу творчої діяльності школярів.
 • Посилення використання здоров’язбережувальних технологій.
 • Введення предметів духовно-морального спрямування.
 • Навчання предмета «Православна культура Слобожанщини» (5 - 8 класи). Збірник для вчителя «Інформаційні, науково-методичні та дидактичні матеріали для викладання спеціального / факультативного курсу «Православна культура Слобожанщини» у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області».

Зміна назви предмета

«Сходинки до інформатики» у початковій школі на предмет «Інформатика»

Наказ МОНУ від 16.04.2014 № 460

«Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

від 10.06.2011 № 572»

Зміни до навчальних програм:
 • українська література (5-9 класи),
 • історія України (10-11 класи),
 • інформатика (5-9 класи)

 • Наказ МОНУ від 04.08.2014 № 895

  «Про зміни до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів»Лист МОНУ від 07.03.2014 № 1/9-607

про використання у навчально-виховному процесі навчальної літератури минулих років, яка має відповідний гриф МОНУ або схвалення для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Наказ МОНУ від 24.06.2014 № 750

«Про надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України»

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек

1 – 31 жовтня 2014 року

(наказ МОНУ від 12.08.2014 № 931

«Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек»)

Затвердження Положення

про бібліотеку Р(М)МК(Ц) у кожному районі (місті)

до кінця ІІ півріччя 2014 року

(Наказ МОНУ від 20.05.2014 № 610

«Про затвердження Положення про бібліотеку районного (міського) методичного кабінету (центру)»

Олімпіади

українська мова та література (8-11 класи),

іноземні мови (англійська, німецька, французька, 9-11 кл.),

історія (8-11 класи), математика (8-11 класи),

біологія (8-11 класи), географія (8-11 класи),

астрономія (10-11 класи), фізика (8-11 класи),

хімія (8-11 класи), екологія (10-11 класи),

інформатика (9-11 класи).

Наказ МОНУ від 08.08.2014 № 918

«Про проведення всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів

у 2014/2015 навчальному році»

Пріоритети виховної роботи:
 • створення безпечного середовища для дітей в навчальному закладі, спокійного мікроклімату в класному колективі;
 • допомога дітям відчути безпеку, подолати негативні емоції, налагодження діалогу з учнями;
 • посилення національно-патріотичного характеру навчання та виховання;
 • педагогізація батьків.

 • Лист МОНУ від 25.07.2014 № 1/9-376

  «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах

  у 2014/2015 навчальному році»

Моніторинг якості освіти

Наказ Департаменту науки і освіти

від 09.07.2014 № 331

«Про проведення моніторингових досліджень якості освіти у 2014/2015-2016/2017 навчальних роках»

Напрями:
 • якість дошкільної освіти;
 • якість початкової освіти;
 • якість поглибленого і профільного навчання;
 • рівень навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів за результатами державної підсумкової атестації;
 • робота з обдарованими учнями;
 • результати зовнішнього незалежного оцінювання

 • Моніторинг Графік.docx

2014/2015 н.р. у закладах освіти району

розпочнеться традиційно 1 вересня у понеділок

зі свята Першого дзвоника.

Тема Першого уроку 2014/2015 н. р. – «Україна – єдина країна»

Мета Першого уроку - формування в учнів розуміння єдності й цілісності України, її багатонаціонального народу як національної ідеї розвитку вільної, незалежної, демократичної та заможної держави.

Завдання:

 

 • ознайомити учнів з основними історичними подіями становлення державності України;
 • формувати відчуття приналежності до України, усвідомлення себе українцем, почуття особистої відповідальності за долю держави та українського народу;
 • формувати готовність служити Батьківщині своєю працею та стати на захист державних інтересів країни;
 • виховувати повагу до державних символів, шанобливе ставлення до традицій українців та представників інших національностей, що населяють країну.


Форми і методи проведення Першого уроку можуть бути різноманітними , але обирати їх слід з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів.

Оформлення місця проведення уроку:
 • зображення державних символів,
 • географічна карта України,
 • портрети відомих українців,
 • афоризми про патріотизм,
 • боротьбу за свободу тощо.

наявність елементів державної символіки в одязі вчителя та учнів, як то жовто-блакитні стрічки, та використання національного вбрання, що підкреслить єдність народу України

Гості

громадські, наукові, культурні діячі, представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, батьківська громада, відомі українці.

Живе

спілкування з гостями, зокрема, з людьми, які є гордістю України (певного регіону), має велике виховне значення.

Зміст

Першого уроку має бути спрямований на утвердження єдності України, нероздільності її території та народу, що її населяє.

Важливо

акцентувати увагу дітей на тому, що Крим і Донбас – це Україна, що люди, які мешкають на цих територіях, – громадяни України.

Вчитель

має сприяти усвідомленню учнями спільності інтересів усіх громадян держави в розбудові України, необхідності інтелектуального, творчого та фізичного розвитку кожної особистості задля розквіту держави в цілому, формуванню міжнаціональної толерантності.

Звернутись

до подій минулого та сьогодення, що засвідчили прагнення українського народу до вільного, щасливого, заможного життя:
 • існування могутньої Київської держави Володимира Великого, Ярослава Мудрого,
 • створення першої християнської республіки в Європі – Запорізької Січі,
 • започаткування власної державності в Українській Народній Республіці,
 • проголошення в 1991 році незалежності України,
 • прояву громадянської активності під час Помаранчевої революції 2004 року,
 • Революції гідності, що призвела до політичних та суспільних змін в Україні,
 • подвигу українських військових та добровольців у боротьбі із російськими бойовиками, які тероризують східні регіони України.

Оголосити

хвилину мовчання з метою вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні, воїнів та інших загиблих у боротьбі за свободу, цілісність та єдність нашої держави.

Патріотизм

– це звичайний стан повсякденного життя людини, який виявляється не тільки під час надзвичайних ситуацій. Важливо, щоб учні ідентифікували себе з українським народом, прагнули жити в Україні, розуміли необхідність дотримання конституційних та правових норм, володіння державною мовою, шанобливого ставлення до історії, культури та традицій українського народу

Серпнева педагогічна нарада – 2014

Впровадження Держстандарту

Держстандарт (підходи)

Особистісно зорієнтований

Компетентнісний

Діяльнісний

розвиток

здібностей

формування компетентностей

застосування знань у практичних ситуаціях

Рекомендації вчителям 1-х класів:
 • змінювати види діяльності кожні 3-5 хвилин;
 • оцінювати лише вербально «Правильно»,
 • «Спасибі за роботу ( за відповідь)»
 • у вересні ввести тижневий адаптаційний курс «Введення в шкільне життя» з використанням програми «Будь успішним»;
 • систематично вести відстеження успіхів чи не успіхів дітей «групи ризику»;
 • з батьками спілкуватися тільки на позитивній ноті, пропонувати батькам усні ( письмові) пам’ятки – рекомендації щодо коррекційних занять у сім’ї , розвитку дрібної моторики кісті руки, фонематичного слуху, режиму дня, організовувати зустрічі з лікарем – педіатром, психологом;

діяти за принципом «Краще один раз показати ніж декілька сказати»;
 • на 35 хвилин уроку робити дві паузи відпочинку під музичний супровід: проводити вправи на розслаблення шиї, спини, рук, очей. Не перевантажувати урок віршованими фізкультхвилинками!

Рекомендації вчителям 2-х класів:

Без Д/З

Формування “почуття дорослості”

5 клас

-стосовно навчальної діяльності;

- стосовно школи й предметів;

- стосовно однокласників;

-у новому відношенні до внутрішнього світу.

Труднощі адаптаційного періоду (Ісеместр)

5клас

Збільшення обсягу й розмаїття змісту

освіти

Розширення колавчителів і неузгодженість

їх вимог


Перехід до кабінетної

системи


Зниження самооцінки

Мікроклімат класуК

Л К

А Е С Р Н І И В Й Н И К

5клас

допомагає запам’ятати
 • імена однокласників
 • ПІБ вчителів
 • розсаджування

вивчає
 • умови проживання учнів
 • cтан здоров’я учнів

від нього залежить
 • мікроклімат в класі
 • результат навчальної

 • діяльності

Дякуємо за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка