Тема поняття І види управління. Суть та зміст соціального управлінняСкачати 15,37 Kb.
Дата конвертації20.01.2017
Розмір15,37 Kb.

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ і ВИДИ УПРАВЛІННЯ. СУТЬ ТА ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

 • ПИТАННЯ:
 • 1. Поняття управління та його види. Соціальне управління.
 • 2. Історія виникнення науки управління.
 • 3. Предмет та основні задачі дисципліни «Основи управління в органах внутрішніх справ».

ПИТАННЯ 1. ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО ВИДИ. СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ.

 • Управління –– процес ціленаправленої дії управляючої підсистеми або суб’єкта управління на управляєму підсистему або об’єкт управління з метою забезпечення його ефективного функціонування або розвитку.

З позиції кібернетики – науки про управління:

 • управління – внутрішня властивість цілісної системи;
 • - управління – об’єктивна закономірність.

Принципова (елементарна) схема системи управління

 • Суб’єкт управління
 • (управляюча підсистема)
 • Об’єкт управління
 • (управляєма підсистема)
 • Канал прямого зв’язку
 • Канал зворотнього зв’язку
 • Зовнішнє середовище
 • Види систем управління
 • Технічні
 • Біологічні
 • Соціальні
 • Зміст – комплекс функцій
 • Завдання – збереження певного режиму функціонування систем

Соціальне управління – свідомий вплив людей на суспільну систему та різні її ланки з метою забезпечення їх необхідними умовами життєдіяльності.

 • Соціальне управління – свідомий вплив людей на суспільну систему та різні її ланки з метою забезпечення їх необхідними умовами життєдіяльності.
 • - державне;
 • - громадське;
 • - приватне;
 • - сімейне та ін.
 • діяльність;
 • ціль;
 • об'єкт;
 • інформація.
 • соціальний;
 • правовий;
 • психологічний;
 • кібернетичний.
 • СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
 • ВИДИ
 • ЕЛЕМЕНТИ
 • АСПЕКТИ
 • СФЕРИ
 • ВНУТРІШНЯ
 • ЗОВНІШНЯ
 • Громадські, (недержавні) об’єднання та їх органи
 • Посадові особи
 • Громадяни, що наділені відповідними повноваженнями
 • Державні підприємства, установи, організації та інші трудові коколективи
 • Громадські, (недержавні) об’єднання
 • Посадові особи
 • Фізичні особи
 • Система соціального управління
 • Суб’єкти управління
 • Зв’язки
 • Об’єкти управління
 • Прямі
 • Зворотні
 • Повідомлення про виконання або не виконання команд управління та інші відомості про стан об’єкта управління і оточуючого середовища

Управління органами внутрішніх справ – це свідома та вольова дія на систему цих органів та її структурні підрозділи з метою підвищення ефективності їх функціонування для вирішення завдань охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю.

 • Управління органами внутрішніх справ – це свідома та вольова дія на систему цих органів та її структурні підрозділи з метою підвищення ефективності їх функціонування для вирішення завдань охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю.
 • Управління в ОВС
 • Об'єкти
 • Суб'єкти
 • Внутрішнього управління
 • Зовнішнього управління
 • Зовнішня група
 • Внутрішня група
 • Науково обґрунтоване розроблення цілей для системи ОВС;
 • Визначення функцій і завдань відповідно до розроблених цілей;
 • Побудова організаційних структур для реалізації визначених функцій;
 • Удосконалення кадрового, матеріально-технічного, психологічного та фінансового забезпечення в ОВС;
 • Розроблення та впровадження наукової організації управлінської праці в ОВС.
 • ПИТАННЯ 2. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ НАУКИ УПРАВЛІННЯ.
 • Підходи на засадах виділення різних шкіл. Школа наукового управління (1885-1920 рр.). Фредерік Тейлор, Френк і Лілія Гілберт (стимулювання працівників, нормування праці). Класична(адміністративна)школа управління (1920-1950 рр.) Анрі Файоль, Ліндал Урвік та Джеймс Д.Муні описали функції та розвинули принципи управління.

Школа людських стосунків (1930-1950 рр.) Мері Паркер Фоллет та Елтон Мейо (використання прийомів управління людськими взаєминами шляхом впливу безпосередніх керівників на працівників, консультацій з працівниками). Школа поведінських наук (з 1950 р.) Кріс Арджиріс, Ренсіс Лайкерт, Дуглас Мак-Грегор, Фредерік Герцберг (методи налагодження міжособистих відносин) Школа науки управління (кількісного підходу) (з 1950 р.). Р. Аккоф, С. Бір, Д. Екман (застосування математики, теорії ймовірностей, статистики та комп'ютерних технологій).

 • ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД
 • СИСТЕМНИЙ ПІДХІД
 • СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД

ПИТАННЯ 3. ПРЕДМЕТ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ»

 • Предметом дисципліни є діяльність органів внутрішніх справ у сфері охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю.

Основні завдання вивчення навчальної дисципліни «Основи управління в органах внутрішніх справ»

 • Курсанти мають знати:
 • сутність та зміст соціального управління, особливості управління в органах внутрішніх справ;
 • організацію системи управління органами внутрішніх справ;
 • особливості підготовки, прийняття та організації виконання управлінських рішень в органах внутрішніх справ;
 • організацію процесу управління органами внутрішніх справ;
 • основні види забезпечення управлінської діяльності, специфіку їх організації в органах внутрішніх справ.

Курсанти повинні вміти:

 • збирати та аналізувати управлінську інформацію;
 • визначати види управлінських рішень і чинники, що впливають на їх прийняття;
 • визначати чинники, які впливають на оперативну обстановку;
 • володіти навичками планування діяльності служб та підрозділів органів внутрішніх справ;
 • визначати необхідність проведення контролю та обліку в органах внутрішніх справ;
 • складати та оформляти основні види організаційно-розпорядчих документів.
 • Основи управління в ОВС
 • Конституційне право
 • Теорія держави і права
 • Адміністративне право
 • Цивільне право
 • Трудове право
 • ЮРИДИЧНІ
 • ГУМАНІТАРНІ
 • Філософія
 • Соціологія
 • Політична економія
 • Організація роботи з кадрами
 • Адміністративна діяльність ОВС
 • Профілактика правопорушень
 • Криміналістика
 • СПЕЦІАЛЬНІ
 • ОРД
 • Психологія управління та педагогіка
 • Кримінально-правова статистика


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка