Тема. Соціалізація на уроках мови та літературиСкачати 26,62 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір26,62 Kb.

Семінар учителів української мови та літератури

14 березня 2016 рокуТема . Соціалізація на уроках мови та літератури

як умова становлення особистості

громадянського суспільства

Мета:
 • позайомитися із сутністю та особливостями процесу соціалізації ;
 • розглянути процес соціалізації на уроках мови та літератури як умову становлення особистості;
 • визначити умови для ефективного впровадження соціалізації на уроках української мови та літературиТренінг “Розрізана листівка”

Тренінг

“Телеграма”

Тетяна Гавриш

Оксана Пузіна

Ольга Невінчана

Т, Г, О, П, О, Н

Т Е Л Е Г Р А М А

О с в і т я н и ! Т в о р ч і с т ь, о п т и м і з м ,

н а т х н е н н я г о т о в і п р и й н я т и ?

Метод

“Шість капелюхів”

  Народився на Мальті. Він ріс скромним хлопчиком, не відрізнявся міцним здоров’ям і силою, товариші, зазвичай, ігнорували його. Эдвард хотів, щоб його ідеї вислуховували, щоб не було чвар, бійок. Але коли думок багато, суперники знаходяться у різних вагових категоріях (у дітей правий той, хто сильніше, а у дорослих - той, хто вище рангом), складно знайти такий спосіб обговорення, під час якого усі пропозиції будуть почутими, а прийняте рішення усіх задовольнить. Едвард де Боно занявся пошуком і знайшов метод «шести капелюхів». 


Едвард де Боно

Білий капелюх: інформація.

Білий капелюх пов'язаний із інформацією.

Одягаючи білий капелюх, ми запитуємо: "Яка інформація у нас є?"; "Яка інформація нам потрібна?"; "Як нам одержати відсутню інформацію?" Білий капелюх використовується для того, щоб спрямувати увагу на наявну чи відсутню інформацію.

Інформація про соціалізацію: *етапи соціалізації; *інститути соціалізації; *роль соціалізації у школі; *прийоми соціалізації на уроках мови та літератури.

Етапи соціалізації

Соціалізація дитини складається з ряду найважливіших етапів,

які відрізняються в залежності від віку дитини:

Дитинство (вік малюка до першого року життя).

Раннє дитинство, коли дитині від 1 до 3–х років.

Дошкільний вік (від 3 до 6 років).

Молодший шкільний (6-10 років) вік.

Молодший підлітковий вік

(це приблизно 10-12 років).Старший підлітковий (12-14 років) вік.

Ранній юнацький вік (15-18 років).

Далі йдуть інші етапи соціалізації, проте вже не дитини, а дорослої людини. Адже згідно Конвенції ООН, дитиною вважається людина, яка не досягла повноліття.

У нас – 18-річного віку.

Агенти соціалізації

Виховання і соціалізація дитини проходять під впливом так званих агентів. Хто ж це такі? Так, агенти соціалізації – це ті інститути або групи, завдяки яким дитина засвоює ті чи інші норми, цінності і правила поведінки.Окремі особистості. Це люди, які безпосередньо контактують з дитиною в процесі виховання і навчання. Батьки, родичі, друзі, вчителі, сусіди і т. д.

Певні установи. Садки, школи, групи додаткового розвитку, гуртки і т. д. тобто ті заклади, які також впливають на дитину тим чи іншим чином.

Соціалізація поділяється на первинну і вторинну . Роль агентів у кожній буде істотно різнитися.

Так, в ранньому дитячому віці, до трьох років, найважливіша роль як агентів соціалізації відводиться окремим особистостям: батькам, бабусям-дідусям і найближчому оточенню малюка. Тобто тим людям, які контактують з ним із самого народження і в перші роки життя.

З 3 до 8 років в роботу вступають і інші агенти, наприклад, дитячий сад або інший освітній заклад. Тут вже на виховання дитини, крім найближчого оточення, вплив роблять вихователі, нянечки, лікарі і т. д.

У період з 8 до 18 років на особистість людини величезний вплив мають ЗМІ: телебачення, інтернет.

Роль школи в успішній соціалізації учнів

Сучасна школа має:

 • Готувати учнів до змін
 • Розвивати в них мобільність, динамізм, конструктивність, гнучкість
 • Вчити самостійно розв'язувати проблеми в різних сферах діяльності
 • Використовувати в процесі навчання соціальний і власний досвід • Головною метою для вчителя постає:
 • виховання в учнів навичок самостійності, які дозволять їй у майбутньому реалізовуватися в повсякденній життєдіяльності, умінь вирішувати проблеми та проблемні ситуації;
 • розвиток умінь орієнтуватися в проблемних ситуаціях реального життя та їх вирішувати.Для успішного розвитку соціальних компетентностей у процесі викладання української мови та літератури актуальним є

 виконання таких завдань:


 • упровадження інтерактивних, методик, завдань, продуктивного характеру, завдяки чому можна створювати умови організації самостійної діяльності, самооцінки отриманих результатів під час опанування навчального матеріалу;
 • поповнення дидактичного матеріалу у вигляді завдань соціально значущої проблематики;
 • використання будь-яких проблемних ситуацій, що спонукають учнів до самостійної, творчої, розумової, практико-орієнтованої діяльності під час вивчення української літератури ;
 • запровадження в систему роботи варіативних домашніх завдань, спрямованих на створення умов самореалізації особистості.

Українська мова та література найповніше вбирає в себе особливості української ментальності.

Через мову учні засвоюють моральні поняття, ідеї та ідеали, формують ціннісні орієнтири, які потім у реальному житті стають принципами буття особистості, засадами для реалізацій власних задумів, організації повсякденного життя.Соціалізація дитини – це розвиток малюка починаючи з самого моменту його народження. Залежить вона від взаємодії дитини з навколишнім середовищем, в той час, коли дитина активно вбирати все те, що вона бачить, чує, відчуває. Це розуміння і засвоєння всіх культурних і моральних норм і цінностей, а також процеси саморозвитку в тому суспільстві, до якого дитя належить.

Якщо говорити в цілому, то соціалізація – це процес засвоєння дитиною соціальних норм, цінностей і принципів, які існують у даному суспільстві, а також вбирання тих правил поведінки, якими активно користуються його члени.Школа відіграє велику роль у цьому процесі. Уроки української мови та літератури, які найповніше вбирають у себе особливості української ментальності, стають основою для формування ціннісних орієнтирів.

Жовтий капелюх: логічний позитивЖовтий колір наводить на думку про сонце й оптимізм. Під жовтим капелюхом ми робимо пряме зусилля знайти

переваги пропозиції: "Що в цьому гарного?"

Навіть якщо ідея нам не подобається,

жовтий капелюх просить нас знайти

в ній гарні сторони.

Визначте позитивні риси процесу соціалізації у школі.

Якщо роботу по соціалізації учнів у школі буде організовано правильно, то діти отримають найважливіші вміння і навички соціально активної особистості :
 • наявність навичок самоумінь (навичок самоосвіти, самооцінювання, самоаналізу власних дій);
 • сформованість інтересів і потреб особистості, націленої на певний аспект соціальних цінностей;
 • сформованість соціальної поведінки, яка характеризується рефлексією особистості на соціум, що породжує їхню взаємообумовленість;
 • ознайомленість із соціальним простором.
 • наявність таких якостей, як працездатність і цілеспрямованість
 • уміння враховувати точку зору інших людей, толерантно ставитися до їхніх думок;
 • уміння працювати в команді, здатність до участі у спільному прийнятті рішень;
 • здатність брати на себе відповідальність і приймати рішення в проблемних ситуаціях…

Чорний капелюх: критика

Чорний колір нагадує про мантію судді.

Чорний означає обережність. Чорний капелюх не дає нам зробити що-небудь небезпечне.

Чорний капелюх вказує на ризик і говорить, чому щось може не вийти.Що може заважати впровадженню соціалізації у школі?

Коли соціалізація може бути невдалою?  

Проблеми соціального виховання в школі
 • Суперечність між соціалізацією та індивідуалізацією
 • Протиріччя між нормами і правилами поведінки та “філософією життя”
 • Суперечність між виховним ідеалом і реальним соціумом
 • Набуття соціального досвіду, спроектованого в майбутнє, відбувається “сьогодні”, але часто “вчорашніми “ методами...

 Невдалою соціалізація може бути
 • у випадку дуже сильного впливу на малюка засобів масової інформації, телебачення або інтернету.
 • у дітей –сиріт. У них немає тих основних навичок і вмінь, які дозволять правильно вести господарство, розпоряджатися матеріальними засобами і навіть власним часом.
 • у дітей з обмеженими можливостями (недостатня кількість необхідних допоміжних засобів для повноцінної соціалізації; недостатність уваги та спілкування; упущення на етапі ранньої соціалізації таких дітей, коли вони починають сприймати себе зовсім не так, як це повинно бути)
 • у дітей із неблагополучних сімей ( це особливий, структурно-функціональний тип сім’ї, що характеризується низьким соціальним статусом в самих різних сферах життєдіяльності)
 • коли родина надмірно опікується малюком…

Червоний капелюх: почуття та інтуїція Червоний наводить на думку про вогонь і тепло. Червоний капелюх пов'язаний з почуттями, інтуїцією й емоціями. Ви можете не усвідомлювати, чому вам щось подобається, чи чому не подобається. Коли використовується червоний капелюх, у вас з'являється можливість описати свої почуття й інтуїцію, без будь-яких пояснень. Ваші почуття існують, і червоний капелюх дає можливість їх викласти. Висловте почуття, які у вас викликає робота над проблемою соціалізації!


Навіть якщо ви дуже талановиті і докладаєте великі зусилля, для деяких результатів просто потрібен час…

Уоррен Баффет

Соціалізація

довіра


натхнення

розгубленість

задоволення

симпатія


здивування

сумнів


цікавість

Зелений капелюх: креативність Зелений капелюх - капелюх

енергії, творчості.

Під зеленим капелюхом ми вносимо пропозиції й обговорюємо нові ідеї й альтернативи. Зелений капелюх дозволяє думати про можливості. Коли використовується зелений капелюх, кожний прикладає творчі зусилля.

Запропонуйте, як на уроках мови та літератури можна реалізовувати процес соціалізації.

Методи, прийоми, форми роботи на уроках

української мови та літератури, які будуть сприяти реалізації

процесу соціалізації:

 • проблемні ситуації з реаліями життя;
 • технологія рольової гри;
 • дискусійні технології;
 • технології аналізу художнього твору;
 • повідомлення про актуальне;
 • власні ремарки до творів;
 • діалог письменника із сьогоденням;
 • ситуація успіху;
 • театралізація;
 • проектна діяльність;
 • активні та інтерактивні методи тощо…

Синій капелюх: організація процесу Синій капелюх  використовується для розгляду самого процесу мислення: "Чого ми досягли на даний момент?". Синій капелюх використовується або на початку обговорень, щоб вирішити, чого ми хочемо досягти в результаті мислення, або його можна використовувати, щоб упорядкувати послідовність застосовуваних капелюхів і підсумувати досягнуте. Продовжіть речення «Ми дізналися, що …» «Ми зрозуміли, що…»


Рекомендації психолого-педагогічного семінару «Соціалізація на уроках мови та літератури як умова становлення особистості громадянського суспільства»

З метою виховання громадянина з високим рівнем громадської свідомості, патріотизму, активності, поваги до прав і свобод демократичного суспільства здійснювати на уроках психолого-педагогічний супровід соціалізації особистості:


 • Організовувати самостійну навчально-пізнавальну діяльність учнів у такий спосіб, щоб суб’єктом був учень і щоб діяльність мала добровільний та особистісно-мотиваційний характер участі в ній.
 • Використовувати інтерактивні методи і форми навчання.
 • Під час роботи над формуванням соціальної компетентності , дотримуватися системності і послідовності організації цього процесу.
 • У своїй роботі використовувати педагогічні технології, спрямовані на формування поглядів, переконань, навичок поведінки.
 • Відмовлятися від усталених форм і методів педагогічної діяльності і діяти інноваційно, нестандартно, що є запорукою успішності у вихованні соціально активної особистості.
 • Спрямовувати свою самоосвітню діяльність на засвоєння змісту, етапів та критеріїв оцінки соціальних якостей особистості; розуміння причин виникнення проблем соціалізації та шляхів їх попередження і самокорекції.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка