Тема заняття: “ Повноваження суб’єктів забезпечення цивільного захисту ” Навчальні питанняСкачати 37,37 Kb.
Дата конвертації28.02.2017
Розмір37,37 Kb.

Тема заняття:

“ Повноваження суб’єктів забезпечення цивільного захисту ”

Навчальні питання:

1. Основні повноваження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, завдання та обов’язки суб’єктів господарювання, права та обов’язки громадян України у сфері ЦЗ.

2. Сили цивільного захисту.

Мета та навчальні питання заняття

2

Навчальна мета:


 • Надати обґрунтоване тлумачення повноважень суб’єктів забезпечення цивільного захисту. Сили цивільного захисту.

 • 2. Запропонувати практичні дії по реалізації Кодексу цивільного захисту України стосовно повноважень суб’єктів забезпечення цивільного захисту та прав і завдань сил цивільного захисту.

ЛІТЕРАТУРА
 • “Кодекс ЦЗ України”.

 • 2. ПКМ України від 26.06.2013 № 443 "Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил ЦЗ”.

  3. ПКМ України від 26.06.2013 № 444 "Порядок здійснення навчання населення діям у НС.”

Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері ЦЗ

-керівництво єдиною державною системою ЦЗ;

-організація здійснення заходів щодо ліквідації наслідків НС;

-встановлення порядку віднесення міст до відповідних груп з ЦЗ, а суб’єктів господарювання – до відповідних категорій з ЦЗ;
 • віднесення міст до груп з ЦЗ, затвердження їх переліку;
 • вжиття заходів щодо забезпечення готовності єдиної державної системи ЦЗ до дій в умовах НС та в особливий період;
 • забезпечення здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалих внаслідок НС;
 • забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки;
 • затвердження щорічного плану основних заходів ЦЗ України та плану комплектування з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань ЦЗ;
 • визначення порядку навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;

1. Основні повноваження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, завдання та обов’язки суб’єктів господарювання, права та обов’язки громадян України у сфері ЦЗ.

Повноваження ДСНС- безпосереднє керівництво діяльністю єдиної державної системи ЦЗ;

- формує проекти планів у сфері ЦЗ державного рівня на мирний час та особливий період і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України, організовує планування заходів ЦЗ центральними та місцевими органами виконавчої влади;

- підготовка органів управління функціональних і територіальних підсистем єдиної державної системи ЦЗ;

- залучає підрозділи аварійно-рятувальних та оперативно-рятувальних служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та координує їх діяльність під час ліквідації НС державного і регіонального рівнів, організовує проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і здійснює контроль за їх проведенням;

- забезпечує гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха.

Повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту

1) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю єдиної державної системи цивільного захисту;

2) формує проекти планів у сфері цивільного захисту державного рівня на мирний час та особливий період і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України, організовує планування заходів цивільного захисту центральними та місцевими органами виконавчої влади;

3) проводить підготовку органів управління функціональних і територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та їх ланок;

4) здійснює оповіщення та інформування центральних та місцевих органів виконавчої влади про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, здійснює методичне керівництво щодо створення і належного функціонування систем оповіщення цивільного захисту різних рівнів;

5) залучає підрозділи пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальних служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та координує їх діяльність під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій державного і регіонального рівнів, організовує проведення пошуково-рятувальних робіт та здійснює контроль за їх проведенням;

6) забезпечує гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших деяких видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків;

8) здійснює організацію авіаційного пошуку і рятування повітряних суден, що зазнають або зазнали лиха…;

9) бере участь у роботі комісій з розслідування авіаційних подій;

10) здійснює безпосереднє управління заходами з переведення єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування у мирний час на функціонування в умовах особливого періоду;

11) бере участь у розробленні мобілізаційного плану держави;

12) розгортає у разі проведення мобілізації спеціальні формування, призначені для виконання окремих завдань цивільного захисту міст, віднесених до груп цивільного захисту, та суб’єктів господарювання, віднесених до категорій цивільного захисту;

13) веде облік осіб, які проходять службу цивільного захисту, а також тих, які уклали контракт про перебування у резерві служби цивільного захисту;

14) визначає потребу в фінансових та матеріально-технічних ресурсах органів та підрозділів цивільного захисту для виконання ними завдань особливого періоду та у разі проведення цільової мобілізації…;

15) здійснює координацію, організацію та методичне керівництво щодо визначення стану готовності функціональних і територіальних підсистем до вирішення завдань цивільного захисту у мирний час та в особливий період;

16) формує та реалізує заходи державної політики щодо створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, ведення їх обліку;

17) формує та реалізує заходи державної політики щодо впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту, забезпечує нормативно-правове регулювання у цій сфері, здійснює роботу щодо віднесення населених пунктів та об’єктів національної економіки до груп (категорій) з цивільного захисту, надає на запити замовників вихідні дані та вимоги, необхідні для розроблення та проектування цих заходів;

18) формує та реалізує заходи державної політики у сфері радіаційного і хімічного захисту, …;

19) здійснює прогнозування спільно із центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями імовірності виникнення надзвичайних ситуацій…;

20) здійснює реалізацію державної політики стосовно заходів з евакуації населення, координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання з цих питань;

21) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики з питань медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

22) здійснює ліквідацію медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, надання екстреної медичної допомоги у зоні надзвичайної ситуації …;

23) видає експертні висновки про рівень надзвичайної ситуації, веде їх облік;

24) забезпечує виконання заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, …;

25) виконує піротехнічні роботи, …;

26) затверджує статут дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

27) затверджує порядок організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб у підпорядкованих органах та підрозділах;

28) здійснює атестацію та сертифікацію аварійно-рятувальних служб і рятувальників;

29) здійснює контроль за готовністю авіаційних сил та засобів пошуку і рятування до проведення пошуку і рятування, за організацією пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден авіації…;

30) вносить до відповідних органів пропозиції щодо припинення польотів у разі порушення вимог нормативних документів з питань пошуково-рятувального забезпечення до усунення недоліків;

31) затверджує порядок організації використання авіаційних сил і засобів для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території України;

32) проводить експертизи надзвичайних ситуацій та визначає їх рівні;

33) затверджує загальнодержавні правила техногенної та пожежної безпеки, а також вимоги, інструкції і методики, інші нормативно-правові акти у сфері техногенної та пожежної безпеки, які є обов’язковими для всіх підприємств, установ, організацій;

34) здійснює нормативно-правове регулювання щодо порядку організації та здійснення державного нагляду у сферах пожежної і техногенної безпеки, дозвільно-реєстраційної діяльності, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, порядку та умов застосування запобіжних заходів;

35) затверджує перелік критеріїв, за якими проводиться розмежування категорій зон радіоактивно забруднених територій;

36) затверджує відомчі норми і правила щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

37) здійснює виконання актів Верховної Ради України, Президента України про надання Україною гуманітарної допомоги іншим державам, …;

38) затверджує перелік центрів медико-психологічної реабілітації, порядок проходження медико-психологічної реабілітації, положення про медико-психологічну реабілітацію та відповідність санаторно-курортних установ вимогам медико-психологічної реабілітації;

42) визначає основні напрями розвитку відомчої науки, …;

43) організовує та визначає порядок проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

44) організовує навчання з питань цивільного захисту посадових осіб центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і суб’єктів господарювання, організовує розроблення, розглядає та затверджує програми з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, організовує та контролює їх виконання;

46) здійснює функції з організації та навчально-методичного забезпечення навчання (підвищення кваліфікації за цільовим призначенням) керівних кадрів і фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, затверджує навчальні плани і програми післядипломної професійної освіти;

47) затверджує навчальні програми перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів сфери цивільного захисту;

48) затверджує типове положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

49) затверджує освітньо-професійні програми підготовки магістрів для професійної діяльності на державній службі у сфері цивільного захисту в межах напряму підготовки "Державне управління";

50) бере участь у формуванні державного оборонного замовлення;

51) здійснює реалізацію державної політики стосовно державної таємниці…;

52) здійснює міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту;

53) створює та веде Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів;

54) здійснює інші повноваження відповідно до Конституції та законів України.Сили цивільного захисту України

6

До сил цивільного захисту входять:


 • Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту;

 • 2) аварійно-рятувальні служби;

  3) формування цивільного захисту;

  4) спеціалізовані служби цивільного захисту;

  5) пожежно-рятувальні підрозділи (частини);  6) добровільні формування цивільного захисту.

Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону можуть залучатися Збройні Сили України, інші військові формування та правоохоронні органи спеціального призначення, утворені відповідно до законів України.

Основними завданнями сил ЦЗ

проведення робіт та вжиття заходів щодо запобігання НС;

проведення аварійно-рятувальних і інших невідкладних робіт;

гасіння пожеж;

ліквідація наслідків НС в екстремальних умовах;

проведення піротехнічних робіт (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), крім територій Збройних Сил України, інших військових формувань;

проведення вибухових робіт для запобігання виникненню НС та ліквідації їх наслідків;

проведення робіт щодо життєзабезпечення постраждалих;

надання екстреної медичної допомоги постраждалим у районі ЦЗ і транспортування їх до закладів охорони здоров’я;

ліквідації наслідків НС та надання гуманітарної допомоги постраждалим у НС;

надання допомоги іноземним державам щодо проведення аварійно-рятувальних і інших невідкладних робіт та аварійно-рятувального обслуговування СГ.

Кодекс ЦЗ України.

Аварійно-рятувальні служби поділяються на:

- державні, регіональні, комунальні, об’єктові та громадських організацій;

- спеціалізовані та неспеціалізовані;
 • професійні та непрофесійні.

 • Аварійно-рятувальні служби утворюються:

  - державні - центральними органами виконавчої влади, які реалізують державну політику у сфері ЦЗ іншими центральними органами виконавчої влади;

  - регіональні - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі відповідно;

  - комунальні - органами місцевого самоврядування у місті, районі міста, селищі, селі;

  - об’єктові - керівником суб’єкта господарювання, що експлуатує об’єкти підвищеної небезпеки;

  - громадських організацій - громадською організацією відповідно до закону.

Державна служба медицини катастроф:

Науково-практичний центр екстренної медицини і медицини катастроф;

27 (у кожному регіоні) центрів екстренної медичної допомоги и медицини катастроф.

У кожному районі, місті:

Оперативно диспетчерскі служби;

Станції екстренної (швидкої) медичної допомоги;

Відділення екстренної (швидкої) медичної допомоги на базі лікарень та госпіталів.

На аварійно-рятувальні служби покладається виконання таких завдань:

- проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків НС у разі їх виникнення;

- пошук і рятування людей на уражених об’єктах і територіях, надання у можливих межах невідкладної, у тому числі медичної, допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані, на місці події та під час евакуації до лікувальних закладів;

- ліквідація особливо небезпечних проявів НС в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіаційного та бактеріального зараження, інших небезпечних проявів;

- виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків НС і щодо захисту від них населення і територій;

- захист навколишнього природного середовища та локалізація зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф;

- аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі суб’єктів господарювання та окремих територій, на яких існує небезпека виникнення НС;

- подання місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування та суб’єктам господарювання пропозицій щодо поліпшення протиаварійного стану суб’єктів господарювання і територій та усунення виявлених порушень вимог щодо дотримання техногенної безпеки;

- невідкладне інформування керівників суб’єктів господарювання, які експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки, про виявлення порушень вимог пожежної та техногенної безпеки на таких суб’єктах господарювання;

- забезпечення готовності своїх органів управління, сил і засобів до дій за призначенням;

- контроль за готовністю об’єктів і територій, що ними обслуговуються, до проведення робіт з ліквідації наслідків НС;

- участь у розробленні та погодження планів локалізації і ліквідації аварій на об’єктах, що ними обслуговуються;

- організація ремонту та технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництво їх окремих зразків;

- участь у підготовці працівників підприємств, установ та організацій і населення до дій в умовах НС.

ПІДРОЗДІЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ ( 3167 )

27 ГАРНІЗОНІВ ОРС ЦЗ

ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ( ОРС ЦЗ - 9881 )

СИЛИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО

ПІДПОРЯДКУВАННЯ ( 6714 )

25 АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ЗАГОНІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

1135 ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ((35000)

Спеціальний морський загін (м. Керч)

Спеціальний авіаційний загін (м. Ніжин)

Навчальний центр (м. Мерефа)

База ремонту та АРР (с. Жеребкове)

Вузол зв'язку (м. Переяслав-Хмельницький)

3 Спеціальний центр ШР (м. Дрогобич)

ДП “Мобільний рятувальний центр (смт. Козин)

2 Спеціальний центр ШР (м. Ромни)

1 Спеціальний центр швидкого реагування (м. Київ)

Бориспіль

Ніжин

Вінниця

Одеса

Мі-2

Мі-2

Полтава

Саки

Кача

ГКЦПР

ДСНС

РКЦПР

РКЦПР

РКЦПР

САЗ ДСНС

КЦПР ЗСУ

КЦПР ЦА

Мі-8

Ан-26

Мі-8

Мі-8

Умовні позначки: Аеродроми базування чергових авіаційних пошуково-рятувальних сил

від ДСНС

від МО

Від ЦА

розмежувальна лінія зон відповідальності РКЦПРМРКПЦ

КП ЧФ РФ

МКАРЦ

МРКПЦ

МКАРЦ

РКЦПР

МКАРЦ

ГМРКЦ

Київ

МКАРЦ

МРКПЦ

Мариуполь

Східний регіон

Південно-західний

регіон

Південний регіон

Львів

РКЦПР

Ужгород

Мі-2

Броди

Мі-8

Західний регіон

Центральний

регіон

Харків

Керч

Бердянськ

Мі-8

Херсон

Сімферополь

Зони відповідальності підрозділів АПР

Керівництво

Начальник ДП “МРЦ”; заступник начальника центру з АРР; заступник начальника центру з МТЗ; заступник начальника центру з МЗ.

Управління

Оперативний відділ; Відділ чергової служби; Відділ матеріально-технічного забезпечення.

Аварійно-рятувальні підрозділи

Загін аварійно-рятувальних робіт - (взвод спеціального захисту та хімічної розвідки; відділення кінологів). Загін спеціальних аварійно-рятувальних робіт – (взвод спеціальних аварійних робіт та водопостачання). Взвод спеціальних водолазний робіт.

Медичні підрозділи

Мобільний госпіталь; Медичний пункт.

Підрозділи матеріально-технічного забезпечення

Загони транспортного забезпечення та матеріально-технічного забезпечення.

Підрозділи ДП “МРЦ ДСНС України”


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка