Тема заняття: Організація інформування та оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуаціїСкачати 38,32 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір38,32 Kb.
 • Тема заняття:
 • Організація інформування та оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації
 • Навчальні питання :
 • 1. Нормативно-правова база
 • 2. Організація інформування та оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації
 • 3. Системи оповіщення
 • 4.Відповідальність посадових осіб об’єктів господарської діяльності за організацію оповіщення при виникненні надзвичайної ситуації

Мета:

 • Ознайомити слухачів з нормативно-правовими документами щодо організації оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій
 • Визначити основні завдання і порядок роботи систем оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій
 • Довести до слухачів функціональні обов’язки керівного складу об’єктів господарської діяльності щодо організації оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій
 • Перше питання
 • Нормативно-правова база

1. Закон України від 03.02.1993 р. №2974-XII “Про Цивільну оборону” 2. Закон України від 8.06.2000 р. №1809 - ІІІ "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру". 3. Закон України від 24 червня 2004 р. №1859-1V "Про правові засади цивільного захисту". Основні заходи у сфері ЦЗ : 1. Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 2. Інформування у сфері цивільного захисту 3. Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту 4. Заходи з евакуації 5. Інженерний захист територій 6. Радіаційний і хімічний захист населення і територій 7. Медичний захист 8. Біологічний захист населення, тварин і рослин 9. Психологічний захист населення 10. Організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях

 • Закон України від 8.06.2000р. №1809 - ІІІ
 • "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"
 • Ст. 25 Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності і господарювання:
 • • планують і здійснюють необхідні заходи для захисту своїх працівників, об'єктів господарювання та довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • • розробляють плани локалізації і ліквідації аварій (катастроф) з подальшим погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • • підтримують у готовності до застосування сили і засоби із запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • • створюють та підтримують матеріальні резерви для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • • забезпечують своєчасне оповіщення своїх працівників про загрозу виникнення або про виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 р. №192
 • "Про затвердження Положення про організацію інформування
 • та оповіщення в надзвичайних ситуаціях".
 • Це Положення визначає порядок: - оповіщення керівного складу центральних і місцевих органів виконавчої влади та відповідних органів ЦО; - забезпечення зв'язку для центральних і місцевих органів виконавчої влади, членів комісій з надзвичайних ситуацій на території, де виникла надзвичайна ситуація
 • - забезпечення зв'язку взаємодії між виконавцями рятувальних, інших невідкладних і відновних робіт та відповідними органами управління; - забезпечення можливості приймання передач радіомовлення для населення, яке постраждало від наслідків надзвичайної ситуації, в місцях його тимчасового проживання; - проведення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення та зв'язку ЦО.
 • Друге питання
 • Організація інформування та оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації

Види зв’язку

 • Основні:
 • - радіозв’язок;
 • - телефонний зв’язок;
 • - телевізійний зв’язок
 • Неосновні:
 • - Мобільний зв’язок
 • - Локальні комп'ютерні
 • мережі
 • Точка доступу міської мережі з направленими
 • антенами
 • Точка доступу офісної мережі
 • Камера для мережі Wi-Fi
 • Основні завдання і вимоги щодо систем інформування
 • та оповіщення.
 • - передача органам управління цивільного захисту (ЦЗ) і населенню сигналів
 • оповіщення про загрозу надзвичайних ситуацій, пов'язаних із викидом
 • радіоактивних, хімічних речовин, катастрофічного затоплення та інших
 • надзвичайних ситуацій;
 • - забезпечення безупинного управління підпорядкованими органами управління,
 • службами і силами ЦЗ;
 • - обмін інформацією між взаємодіючими органами управління,
 • службами і силами ЦЗ;
 • - своєчасна передача сигналів, команд і розпоряджень з питань ЦЗ.
 • Оцінкою готовності системи зв'язку до роботи є відповідність
 • її вимогам, що пред’являються:
 • - своєчасність;
 • - достовірність;
 • - надійність передачі усіх видів повідомлень.

Своєчасність зв'язку досягається:

 • завчасним обладнанням вузлів зв'язку на пунктах управління республіки, області, міста, району, міністерства (відомства) і проведенням організаційних і інженерно-технічних заходів щодо підготовки систем інформування та оповіщення до роботи в мирний і воєнний час;
 • високою готовністю, надійністю, мобільністю і пропускною спроможністю систем зв'язку;
 • оперативним і стійким управлінням зв'язком;
 • дотриманням установлених правил ведення переговорів і передач, скороченням обсягу переданої інформації і формалізацією розпоряджень і повідомлень;
 • чіткою організацією оперативно-технічної служби на вузлах зв'язку і здійсненням жорсткого контролю за проходженням інформації;
 • правильним вибором засобів для передачі повідомлень різноманітної категорії терміновості й обсягу;

Достовірність - це спроможність зв'язку забезпечувати відтворення переданих повідомлень у пунктах прийому із заданою точністю.

 • Вона досягається:
 • підтримкою технічних характеристик каналів і засобів зв'язку у встановлених нормах;
 • використанням для передачі найбільш важливої інформації каналів зв'язку високої якості;
 • повторною передачею по одному або одночасною передачею повідомлень по декількох каналах;
 • застосуванням обратної перевірки й апаратури підвищеної достовірності.

Надійність зв'язку - це спроможність протистояти виявленню інформації що передається.

 • Вона досягається:
 • застосуванням спеціальної апаратури зв’язку;
 • дотриманням установлених правил і порядку ведення переговорів і передач повідомлень;
 • обмеженням кола осіб, що допускаються до використання зв'язку;
 • правильним розміщенням засобів зв'язку, встановленням і суворим дотриманням режиму їхньої роботи.

При підготовці та проведенні рятувальних робіт основними завданнями зв'язку є:

 • своєчасний прийом та доведення до підпорядкованих органів управління, служб і сил ЦЗ розпоряджень і сигналів;
 • оповіщення їх про загрозу радіоактивного, хімічного і бактеріологічного (біологічного) зараження та катастрофічного затоплення;
 • забезпечення безупинного управління підпорядкованими органами управління, силами ЦЗ, взаємодії між ними, своєчасного доведення інформації до взаємодіючих органів управління і сил.
 • Схема проходження інформації від об’єкта де виникла НС
 • Схема інформування
 • про загрозу виникнення
 • або впливу наслідків НС
 • Третє питання
 • Системи оповіщення

Системи оповіщення ЦЗ

 • Загальнодержавна;
 • Регіональна;
 • Спеціальна;
 • Локальна та об’єктова;
 • Циркулярного виклику.

Ці системи забезпечують оповіщення та подальше інформування:

 • чергових служб міністерств та інших центральних органів виконавчої влади по службових телефонах;
 • чергових служб місцевих органів виконавчої влади;
 • чергових аварійно-рятувальних служб;
 • сил цивільного захисту;
 • населення, яке знаходиться в зоні можливого ураження.

Залежно від рівня надзвичайної ситуації централізоване оповіщення здійснюється:

 • оперативним черговим МНС - чергових служб центральних органів виконавчої влади, чергових служб територіальних органів ЦЗ, сил ЦЗ;
 • оперативним черговим територіального органу ЦЗ - керівного складу та чергових служб місцевих органів виконавчої влади, населення, що знаходяться на території, на якій може виникнути чи виникла надзвичайна ситуація, а також сил ЦЗ.

Зразок тексту повідомлення при надзвичайній ситуації (При загрозі радіоактивного зараження)

 • УВАГА! Говорить Управління з питань надзвичайних ситуацій.
 • ГРОМАДЯНИ! Виникла безпосередня загроза радіоактивного
 • зараження.
 • Приведіть у готовність засоби індивідуального захисту і
 • тримайте їх постійно при собі. Користуйтесь засобами
 • індивідуального захисту за командою органів ЦО. Для
 • захисту поверхні шкіри від зараження використовуйте одяг.
 • Перевірте герметизацію житлових приміщень. Загерметизуйте
 • харчові продукти та зробіть запаси води. Оповістіть сусідів.
 • Надайте допомогу хворим і людям похилого віку.

Локальні системи оповіщення повинні забезпечувати оповіщення:

 • керівників та інших працівників потенційно небезпечного об'єкта ;
 • оперативних чергових аварійних служб, відповідних територіальних органів ЦЗ, територіальних органів внутрішніх справ за допомогою прямих телефонів;
 • керівників та інших працівників підприємств, установ (насамперед дитячих, навчальних, медичних закладів, що знаходяться в межах зони можливого ураження), організацій і населення.

Об'єктові системи оповіщення повинні забезпечувати оповіщення:

 • керівників та інших працівників підприємства;
 • оперативних чергових аварійних служб, відповідних територіальних органів ЦЗ, територіальних органів МВС за допомогою прямих телефонів.
 • Для оповіщення чергових служб центральних і
 • місцевих органів виконавчої влади, керівного
 • складу територіальних органів ЦО та НС
 • створюються системи циркулярного виклику.

Для забезпечення роботи систем оповіщення використовуються:

 • місцеві мережі зв'язку;
 • мережі проводового (ефірного) радіомовлення та телебачення (канали звукового супроводження);
 • постійно діючі мережі радіозв'язку;
 • системи пейджерного зв'язку;
 • електросирени та технічні засоби оповіщення.
 • Четверте питання
 • Відповідальність посадових осіб об’єктів господарської діяльності
 • за організацію оповіщення при виникненні
 • надзвичайної ситуації
 • У разі загрози або виникнення
 • надзвичайної ситуації керівники підприємств
 • зв'язку зобов'язані:
 • - забезпечувати постійну організаційну та технічну готовність апаратури і технічних засобів оповіщення та зв'язку ЦЗ до виконання завдань в умовах загрози або виникнення надзвичайної ситуації;
 • - забезпечувати оперативне позачергове надання парольних телефонних розмов та передавання категорійних телеграм членам спеціальної Урядової комісії, посадовим особам центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, відповідних органів ЦЗ і членам комісій з надзвичайних ситуацій;
 • - забезпечувати органи управління роботами з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідними видами зв'язку;
 • - своєчасно доводити до споживачів послуг зв'язку діючі правила користування зв'язком.

Категорично забороняється: самостійно проводити відключення (перенесення на інше місце) апаратури і технічних засобів оповіщення та зв'язку ЦЗ без дозволу відповідного органу ЦЗ. За самовільне відключення систем оповіщення посадові особи притягаються до відповідальності згідно із чинним законодавством України .

За експлуатаційно-технічне обслуговування систем оповіщення відповідальність покладається:

 • на генеральну дирекцію Укртелекому - за загальнодержавну
 • на керівництво відповідних дирекцій Укртелекому - за регіональну;
 • на головних інженерів на потенційно небезпечних об'єктах
 • У разі загрози або виникнення надзвичайної
 • ситуації керівники підприємств зв'язку
 • мають право:
 • - одержувати від місцевих органів виконавчої влади та відповідних територіальних органів ЦЗ інформацію про її характер, масштаби, дію факторів ураження та вжиття заходів щодо захисту персоналу;
 • - запроваджувати в установленому законодавством порядку тимчасові обмеження на надання послуг електрозв'язку для населення та підприємств;
 • - використовувати (за домовленістю) самостійно для резервування власних засобів або у взаємодії відомчі засоби зв'язку з метою забезпечення ліквідації наслідків
 • надзвичайної ситуації.

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 5 лютого 1999 року N 39 

 • Стан готовності системи оповіщення керівного складу,
 • робітників і службовців, населення про загрозу і виникнення
 • НС у мирний і воєнний час, та постійне інформування його про
 • стан наявної обстановки

2.1.Стан готовності системи оповіщення керівного складу а) Наявність плануючих документів по організації оповіщення керівного складу. (Закон України від 8.06.00р. № 1809-ІІІ "Про захист населення і території від НС техногенного та природного характеру", ст.25); Закон України "Про цивільну оборону України ст.2"; Постанова КМУ від 15.02 99р. № 192 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у НС") – наявність в плані ЦО розділу (з додатками) щодо організації системи оповіщення Додатки: список телефонів керівного складу схема оповіщення керівного складу ЦО список телефонів членів комісії з питань НС, ін. посадових осіб схема оповіщення членів комісії з питань НС, ін. посадових осіб список телефонів чергових служб району та міста

 • Готові - розроблені в
 • повному обсязі, своєчасно
 • уточнюються і
 • корегуються.
 • В основному готові – розроблені в
 • повному обсязі. Виявлено до 2-х недоліків,
 • що принципово не впливають на
 • організацію оповіщення.
 • Обмежено готові – виявлено
 • більше 2-х недоліків що
 • принципово не впливають на
 • організацію оповіщення.
 • Оцінка
 • б) Наявність чергової служби на об’єкті і її готовність до дій по оповіщенню керівного складу:
 • – організація цілодобового чергування
 • – наявність на диспетчерському пункті:
    • інструкції по організації оповіщення
    • списку телефонів керівного складу
    • схеми оповіщення керівного складу ЦО
    • списку телефонів членів комісії з питань НС, ін. посадових осіб
    • схеми оповіщення членів комісії з питань НС, ін. посадових осіб
    • списку телефонів чергових служб району та міста
    • засобів індивідуального захисту
 • – чіткість дій черговій зміни
 • – практичне оповіщення та сбір керівного складу
 • Готові – організоване
 • чергування. Чергова
 • зміна чітко виконує
 • обов’язки.
 • В основному готові –Організоване
 • цілодоб черг. В діях черг зміни
 • мають місце окремі недоліки,
 • які не привели до затримки передачі
 • сигналів.
 • Обмежено готові –В діях чергової зміни
 • Мають місце окремі недоліки, Які привели до
 • Затримки передачі Сигналів не більше як на 2
 • хвилини.
 • в) Забезпеченість автоматизованими засобами оповіщення
 • – наявність автоматизованої системи оповіщення (типу “ГОРІХ-О”)
 • Готові – наявність апаратури
 • оповіщення та її технічний стан
 • забезпечує оповіщення
 • 100% керівного складу,
 • робітників і службовців.
 • В основному готові – наявність
 • апаратури оповіщення та її технічний
 • стан забезпечує оповіщення не менше
 • 90% керівного складу.
 • Обмежено готові – наявність
 • апаратури оповіщення та її
 • Технічний стан забезпечує оповіщення
 • не менше 70% керівного складу.
 • Показники
 • Готові
 • В основному готові
 • Обмежено готові
 • - забезпеченість справною апаратурою оповіщення;
 • 100%
 • Не менше 90%
 • Не менше 70%
 • - забезпеченість справними електросиренами, які підключені до системи централізованого оповіщення (від потреби)
 • 100%
 • Не менше 90%
 • Не менше 70%
 • - забезпеченість справними електросиренами, які підключені до локальних систем оповіщення (від потреби);
 • 100%
 • Не менше 90%
 • Не менше 70%
 • - забезпеченість апаратури оповіщення аварійними джерелами живлення на підприємствах, де вона встановлена (від потреби);
 • 100%
 • Не менше 90%
 • Не менше 75%
 • - наявність та підготовленість вузлів зв’язку, диспетчерських служб об’єктів до централізованої передачі сигналів оповіщення і інформації населення по радіотрансляційній мережі;
 • Повн. укомп. необх. апаратур. і підгот. фахівцями.
 • Повн. укомп. необх. апарат. Фахівці нетвердо знають свої обов’язки.
 • Необх.апарат. укомпл. не менше 75%, фахівці нерв. знають свої обов.
 • 2.3. Озвучення територій. Охоплення радіо- і телемовленням екологічно та техногенно-несприятливих населених пунктів.
 • 100%
 • Не менше 90%
 • Не менше 75%
 • 2.2.Готовність системи оповіщення:
 • Оцінка за підпункти № 2.1 та 2.2
 • Готові – за
 • Всіма
 • Показниками
 • "Готові".
 • В основному готові –
 • за всіма показниками
 • не нижче "В
 • основному готові".
 • Обмежено
 • готові - за всіма
 • показниками не
 • нижче
 • "Обмежено
 • готові".
 • Не готові – не
 • виконані вимоги
 • оцінки "Обмежено
 • готові" по одному з
 • показників.
 • Загальна оцінка за розділ:
 • Готові – за
 • Всіма
 • Показниками
 • "Готові".
 • В основному
 • готові – за
 • Всіма
 • показниками "В
 • Основному
 • готові".
 • Обмежено
 • готові – за
 • Всіма
 • показниками не
 • Нижче
 • "Обмежено
 • готові".
 • Не готові
 • якщо не
 • виконані вимоги
 • Оцінки
 • "Обмежено
 • готові".


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка