Транспорт. Зовнішні економічні зв’язки УкраїниСкачати 27,43 Kb.
Дата конвертації20.01.2017
Розмір27,43 Kb.

Транспорт. Зовнішні економічні зв’язки України.

Транспортний комплекс забезпечує виробничі й невиробничі потреби господарства і населення в усіх видах перевезень. В Україні розвинені всі види транспорту

 • )

Транспорт України

повітряний (авіаційний)

електронний

трубопровідний

водний (морський, річковий)

наземний (залізничний, автомобільний)


Транспортна мережа — загальна мережа доріг, об’єднання усіх видів транспорту. За функціями транспорт поділяється на вантажний та пасажирський.

 • Транспортна мережа — загальна мережа доріг, об’єднання усіх видів транспорту. За функціями транспорт поділяється на вантажний та пасажирський.
 • Форми територіальної організації транспорту: залізничні вузли, станції, автостанції, морські та річкові порти, аеропорти.
 • Завдання транспорту — задовольняти потреби населення в перевезенні сировини й готової продукції до місця споживання або збуту.
 • Вантажообіг — кількість перевезених вантажів на довжину їх перевезення (т/км).
 • Пасажирообіг — кількість перевезених пасажирів на довжину перевезення (пас/км).
 • Провідну роль у вантажообігу відіграє трубопровідний транспорт, друге місце посідає залізничний.

Отже, існують такі галузі:

 • Залізничний транспорт
 • Автомобільний транспорт
 • Морський транспорт
 • Внутрішній водний транспорт
 • Трубопровідний транспорт

Роздивимося окремо кожну з галузей

Географія залізничного транспорту

В Європі залізниці втрачають свою частку в усіх секторах транспортного ринку, за винятком приміських та швидкісних пасажирських перевезень і деяких вантажних по маршрутах через Альпи. Фінансовий стан на всіх залізницях продовжує погіршуватися. У Північній Америці приватні вантажні залізничні компанії успішно витримали випробування на лібералізацію і покращили результати роботи з обсягів перевезень, продуктивності та —дещо меншою мірою — прибутковості.

У Південно-Східній Азії залізниці залишаються незамінними для масових перевезень пасажирів та вантажів незалежно від відстані. Це стосується Індії та Китаю, де залізниці не в змозі задовольнити попит на всі види перевезень. В Японії розвиток швидкісних пасажирських перевезень дещо загальмувався, але обсяг перевезень на короткі відстані продовжує зростати, а диверсифікація послуг, що надаються залізницями, дає відчутні фінансові результати.

Обсяг вантажних перевезень залізницями протягом багатьох років зростав на 4—8 % на рік, подвоївшись за останнє десятиліття в Китаї та за два десятиліття в СІЛА. У Сполучених Штатах і Канаді на 14 найбільших залізницях він сягнув рекордного рівня 2000 млрд. т/км, що становить третину світової перевізної роботи. Залізниці Китаю довели обсяг вантажних перевезень до 1300 млрд. т/км

Залізницями перевозять чорні й кольорові метали, кам’яне вугілля, руди, будівельні матеріали, ліс і лісоматеріали, зерно, нафтопродукти.

Загальний обсяг перевезень залізницями світу оцінюється нині приблизно у 8500 млрд. приведених кілометрів. По регіонах і країнах він розподіляється таким чином:


Залізниці як вид транспорту найбільше потерпають від спаду виробництва. В той же час інші види транспорту завжди вигравали від структурних зрушень в економіці, особливо автомобільний транспорт.

Географія автомобільного транспорту

Нині автомобіль став найбільш масовим і доступним видом транспортних засобів майже в усіх країнах і на всіх континентах. Якщо в 1990 р. кількість транспортних засобів у світі становила 500 млн. одиниць, то у 2000 р. — 700 млн. (прогноз). Збільшення автомобільного парку відбувається за рахунок індивідуальних легковиків. У деяких країнах їхня частка складає 80 % загальної кількості всіх видів автотранспортних засобів. Найбільший парк легковиків мають Північна Америка, Західна Європа та Японія. їхня частка становить близько 80 % автомобільного парку світу.

Автомобільний транспорт почав розвиватись пізніше за залізничний. Він використовується для перевезень на близькі відстані, але з кожним роком зростає питома вага перевезень на великі відстані. З 30 млн. км. шляхової мережі світу 24 млн. припадає на автомобільні шляхи, у тому числі 20 млн. — з твердим покриттям. Цей вид характеризується наявністю шляхів із твердим покриттям, станом і розміщенням рухового складу. Він більш розвинений там, де є розгалужена мережа шосейних шляхів і численний автомобільний парк. Це, насамперед, США, Японія, країни Західної Європи. Загалом на земній кулі понад 600 млн. автомобілів.

Забезпеченість автомобілями населення різних країн світу має різні показники. Так, у США один автомобіль випадає на 1,5 особи, а в країнах, що розвиваються, — на кілька десятків душ.


США

ФРН

Канаді

Італії

Греції

Польщі

600

480

460

400

150

110

Кількість автомобілів на тисячу жителів


Частка автотранспорту в загальному вантажообороті


Роль автомобільного транспорту в житті сучасного суспільства постійно зростає. Сфера використання автомобіля давно перетнула національні кордони, і автотранспорт посідає нині чільне місце серед інших видів транспорту в міжнародних перевезеннях вантажів.

Географія трубопровідного транспорту

Трубопровідний транспорт за вантажообігом перевершив залізничний, тому що будівництво трубопроводів у 3–5 разів дешевше, ніж залізниць. Високою економічністю та продуктивністю характеризується трубопровідний транспорт. Це вид безперервного транспорту, з допомогою якого здійснюють переміщення рідинних, газоподібних або твердих вантажів по трубопроводах. Найбільшого поширення у світі набули газопроводи, нафтопроводи та продуктоводи.

Довжина мережі магістральних газопроводів світу досягла нині понад 1,5 млн км, вантажооборот —1,8 трлн т/км (2 % загального вантажообороту). Найбільшого розвитку газопроводи дістали у США, Росії, Канаді, Україні. Ефективність і пропускна спроможність газопроводів головним чином залежать від діаметра труб. Максимальний діаметр труб, які застосовуються у США, становить 1067 мм, в Україні — 1420 мм.


Трубопровідний транспорт — найбільш дешевий та ефективний вид транспорту. Нині розробляються технології транспортування не тільки нафти, газу й нафтопродуктів, а й твердих вантажів у вигляді емульсії. Найбільш значним виглядає проект трансконтинентального газопроводу Ямал—Європа з пропускною спроможністю понад 60 млрд. м. Він буде унікальним за своїми технічними параметрами. Вперше у світовій практиці будівництва газопроводів будуть використані труби діаметром 1400 мм і тиск у 83 атмосфери.

Географія морського транспорту

Морський транспорт як галузь вирізняється низкою особливостей. По-перше, його діяльність має безпосередньо міжнародний характер. Переважна частка флоту більшості країн світу здійснює закордонні перевезення, тоді як у внутрішньому каботажі працює менше 10 % тоннажу. По-друге, він має органічний і постійний зв'язок з виробничою діяльністю інших галузей, у тому числі з іншими видами транспорту. По-третє, — морські перевезення вантажів є масовими й дешевими. Перевага морського судноплавства полягає в перевезенні великих партій вантажів, різних за вагою і габаритами, які лімітуються при перевезеннях сухопутним і річковим транспортом. Порівняно з сухопутним транспортом майже відсутні затрати на будівництво шляхів, значно менші витрати енергії та ін. За підрахунками французьких спеціалістів, капіталовкладення у суднохідну морську лінію, в тому числі витрати на портову інфраструктуру, не перевищують 5 — 10 % капіталовкладень в аналогічну за протяжністю залізничну колію. За розрахунками російських учених, собівартість перевезень на морському транспорті нижча, ніж на залізничному, в 1,52 раза і в 1,6 раза нижча, ніж на річковому, а продуктивність праці тут у 4,4 раза вища, ніж на залізницях, і в 3,65 раза порівняно з річковим транспортом.

Тривогу в морських колах світу викликають втрати суден. Щорічно катастрофу терплять 10 суден, гине понад 100 моряків. Морські міжнародні організації, встановлюючи причини катастроф, вказують на таке:


•старіння суден (переважна більшість із них має вік більше 15 років);

•складність конструкції та недосконалість методів завантаження, що створює стресові ситуації;

•відсутність достатнього фінансування для проведення досліджень поведінки конструкцій балкерів при навантаженнях тощо.

Географія річкового транспорту

Річковий транспорт. Поряд з морським є одним з найдешевих, оскільки використовує природні транспортні магістралі — судноплавні річки.

По ріках транспортують вугілля, кокс, залізні й марганцеві руди, метали, продукцію хімічної промисловості й сільського господарства.

Для подальшого розвитку річкового транспорту необхідно збільшити питому вагу спеціалізованих суден типу ріка—море, що сприятиме розширенню зовнішньоекономічних зв’язків, а також великовантажних суден для внутрішніх перевезень масових вантажів; поглибити фарватери ряду рік,; пом’якшити чинники сезонної нерівномірності перевезень за рахунок продовження експлуатаційного періоду та організації цілорічної навігації на півдні; вивести з експлуатації фізично і морально застарілі судна із заміною їх новими.

Переваги і недоліки видів транспорту


Види транспорту

Переваги

Недоліки

Залізничний

незалежність від погодних умов; низька собівартість перевезень, велика вантажопідйомність

невелика швидкість;

великі затрати на будівництво та експлуатацію доріг; зростання цін на перевезенняАвтомобільний

висока маневреність, велика швидкість перевезень; застосовується для коротких відстаней

велика собівартість перевезень; залежить від погодних умов; забруднення довкілля; зростання цін на перевозки

Морський і річний

низька собівартість перевезень, природні шляхи

низька швидкість. сезонність праці

Авіаційний

велика швидкість перевезень

залежність від погодних умов; висока собівартість перевезень. забруднення довкілля

Трубопровідний

швидке будівництво, низька собівартість транспортування

підвищена екологічна небезпечність

Зовнішні економічні зв’язки України

Зовнішні економічні зв’язки — взаємообмін із країнами світу продуктами матеріального виробництва, послугами, інформацією на основі міжнародного поділу праці.

Завдання зовнішніх економічних зв’язків:

- сприяння інтегруванню України у всесвітні структури;

- ефективний розвиток економіки, науки, освіти, культури;

- формування єдиного екологічно чистого простору Землі;

- задоволення особистих потреб населення.

Форми зовнішніх економічних зв’язків

Головна форма міжнародних економічних зв’язків — зовнішня торгівля. Показники зовнішньої торгівлі на початок 2006 p. порівняно з 2005 р.: експорт — 4857,9 млн. доларів США, імпорт — 5884,2 млн. доларів США. Україна експортує сировину та сільськогосподарські товари, споживачами яких є Росія, Китай, Білорусь, Туреччина та Німеччина. Імпорт складається переважно з нафти, газу, продукції промисловості.

Завдяки вигідному економіко-географічному положенню в Україні добре розвинуті транспортні послуги, у першу чергу — послуги трубопровідного транспорту (60 %), а також морського, залізничного, повітряного. Найважливіший торговий партнер України — Росія.

Найбільші інвестиції в Україну надходять із США, Кіпру, Нідерландів, Росії, Німеччини, Великобританії. Основні сфери вкладення: харчова промисловість (20 %), внутрішня торгівля (19 %), машинобудування (9 %), медицина та інші галузі.

Україна бере активну участь у міжнародних космічних програмах.

Проблеми та перспективи розвитку комплексу


Проблеми комплексу:

Шляхи вирішення проблем:

- застаріле обладнання транспортного парку;

- відсутність спеціалізованих видів транспорту;

- необхідність реконструкції шляхів сполучення.

- електрифікація залізниць;

- будівництво швидкісних залізниць та автомобілів;

- відновлення й поповнення залізничного парку локомотивами й вагонами, водного транспорту — суднами;

- створення мережі автомобільних доріг із твердим покриттям європейської якості;

- проведення реконструкції портів, судноремонтних заводів.

Підведемо висновок

 • Транспорт об’єднує світове господарство і є матеріальною основою територіального поділу праці.
 • Транспортна мережа на земній кулі розвинена нерівномірно. Рівень і характер розвитку транспорту окремих країн залежить від рівня розвитку продуктивних сил, розмірів території тощо.
 • За об’ємом і структурою транспортних перевезень визначають рівень розвитку й особливості структури господарства країни або регіону.
 • Розвиток світової транспортної системи характеризується збільшенням шляхів сполучення і вантажних та пасажирських перевезень. При цьому темпи зростання перевезень перевищують темпи збільшення довжини транспортної мережі.
 • Існує багато форм міжнародних економічних відносин, на географію яких впливає міжнародний географічний поділ праці.
 • Найбільш розвиненою формою міжнародних економічних зв’язків є зовнішня торгівля.
 • 3/4 всієї світової торгівлі припадає на економічно розвинені країни.
 • Міжнародне науково-технічне співробітництво сприяє об’єднанню зусиль світового співтовариства для впровадження глобальних наукових проектів та розв’язання глобальних проблем.
 • На початку ХХІ ст. туризм перетворюється у потужну галузь світової економіки, яка за обсягами надходжень поступається лише обсягам торгівлі нафтою та автомобілями.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка