Тренінг як форма інтерактивної роботи з дорослимиСкачати 13,31 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір13,31 Kb.

ТРЕНІНГ ЯК ФОРМА ІНТЕРАКТИВНОЇ РОБОТИ З ДОРОСЛИМИ

 • Д.М.Сабол,
 • психолог
 • НМЦ практичної психології
 • ІППО КМПУ імені Б.Д.Грінченка

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛІВ НАВЧАННЯ

 • Традиційне викладання Формальна атмосфера
 • Односторонній потік інформації від викладача до слухачів
 • Викладач вважається носієм знання
 • Викладач навчає людей
 • Тренінг
 • Неформальна атмосфера
 • Інтерактивний обмін інформацією в обох напрямах між тренером і учасником і між самими учасниками
 • Знання і досвід учасників визнаються і цінуються
 • Тренер допомагає навчатися, сприймати інформацію

викладання

 • Навчання переважно спрямоване на надання знань
 • Слухачі пасивно сприймають матеріал
 • Місця для учасників розташовані у традиційний спосіб, орієнтовані на центральну особу - викладача
 • Тренінг
 • Навчання не обмежується знаннями, переважно спрямоване на усвідомлення та зміни ставлення та поведінки (прищеплення навичок)
 • Учасники активно діють
 • Розташування місць для учасників змінюється залежно від завдань тренінгу: за колом, півколом, малими групами тощо
 • Традиційне

ВИКЛАДАННЯ ТРЕНІНГ

 • Учасники, не будучи рівноправними з викладачем, відчувають певне відсторонення, безвідповідальність за результати
 • Складно протягом тривалого часу підтримувати увагу
 • та інтерес за
 • одноманітної форми діяльності
 • Учасники відчувають свою причетність до процесу навчання, відповідальність за результати, вважають тренінг “своєю власністю”
 • За чергуванням різноманітних форм діяльності легше підтримувати увагу і інтерес
 • Традиційне

ВИКЛАДАННЯ

 • Переважно одна людина говорить протягом тривалого часу
 • Арсенал методів навчання, як правило, обмежений
 • Складно забезпечити зворотній зв'язок щодо розуміння матеріалу та оцінювання результатів безпосередньо в процесі навчання
 • Тренінг
 • Всі учасники мають можливість вільно висловлювати свої думки
 • Як правило, застосовується широкий спектр методів навчання
 • Зворотній зв'язок забезпечений безпосередньо в процесі навчання, що дозволяє оперативно корегувати навчальний процес, з'ясовувати незрозумілі питання
 • Традиційне

ТРЕНІНГ

 • від англ. training, має ряд значень – навчання, тренування, виховання, підготовка;
 • “сукупність групових методів формування вмінь і навичок самопізнання, спілкування та взаєморозуміння людей у групі" (Краткий психологический словарь, 1982, с.212);
 • поле створення умов для саморозкриття учасників та самостійного пошуку ними способів вирішення власних психологічних проблем;

ТРЕНІНГ - ЦЕ

 • форма активного навчання, мета якого - передовсім передача психологічних знань, а також розвиток та формування певних умінь, навичок та життєвих компетенцій;
 • цікавий процес пізнання себе та інших;
 • спілкування;
 • ефективна форма опанування знань;
 • форма розширення досвіду.

ЯКІ БУВАЮТЬ ТРЕНІНГИ

 • Психологічні;
 • Соціально-психологічні;
 • Тематичні, або соціально-просвітницькі;
 • Навчальні;
 • Бізнес-тренінги.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГУ

 • Вступна частина;
 • Основна частина;
 • Завершальна частина.

ВСТУПНА ЧАСТИНА ТРЕНІНГУ

 • Вступ – 5% загального часу;
 • Знайомство - 5% загального часу;
 • Правила - 5% загального часу;
 • Очікування - 5% загального часу.

ОСНОВНА ЧАСТИНА ТРЕНІНГУ

 • Оцінка рівня поінформованості про проблему – 5-10% загального часу;
 • Актуалізація проблеми – 10-30% часу;
 • Пошук шляхів вирішення, отримання інформації – 20-40% часу;
 • Розвиток практичних навичок – 20-60%.

ЗАВЕРШАЛЬНА ЧАСТИНА ТРЕНІНГУ

 • Рефлексія та завершення роботи (підбиття підсумків щодо процесу роботи, оцінка отриманого досвіду) –
 • 5-10% загального часу

АТРИБУТИ ТРЕНІНГУ

 • Тренінгова група (оптимально 12-15 осіб);
 • Тренінгове коло (розташування стільців);
 • Спеціально облаштоване приміщення для тренінгу;
 • Приладдя для тренінгу (фліпчарт, маркери, папір);
 • Тренер;
 • Правила групи;
 • Атмосфера взаємодії та спілкування;
 • Інтерактивні методи навчання.

ЦІЛІ ГРУПОВОЇ РОБОТИ В ТРЕНІНГУ:

 • 1. Допомога в дослідженні й розв'язанні проблем; 2. Розвиток самосвідомості з метою зміни самого себе і корекція поведінки;
 • 3. Здобуття певних умінь та навичок; 4. Сприяння особистісному зростанню та розвитку;
 • 5. Поліпшення психічного здоров'я.

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ АБО БАЗОВІ МЕТОДИ

 • Міні-лекції;
 • Рольові ігри;
 • Вправи;
 • Мозковий штурм;
 • Дискусії;
 • Командна робота;
 • Методи аналізу практичних ситуацій;
 • Енергізатори.

ВИМОГИ ДО ФОРМУВАННЯ ГРУПИ

 • Не рекомендується включати до тренінгової групи осіб, які мають порушення психічного здоров'я, а також тих, хто відчуває свою непридатність до роботи в групі;
 • Найбільш оптимальний варіант - участь у тренінгу незнайомих між собою людей;
 • Рекомендується формувати групу, враховуючи принцип однорідності її членів за професійним складом (наприклад, група шкільних психологів, група педагогів).

ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНІНГУ

 • Особливістю сучасного психологічного тренінгу є акцент на «психотехнічній» стороні процесу навчання.
 • «Психотехніка» являє собою методику спілкування, яка з одного боку включає в себе базові основи психологічного знання,
 • а з другого має яскраво виражену практичну
 • спрямованість.

ПРИНЦИПИ ТРЕНІНГУ

 • Добровільності;
 • інформованої участі;
 • засвоєння нового тільки шляхом власних активних зусиль;
 • розгляду тренінгу як спільної творчості, розуміння цінності внеску кожного учасника.

ТРЕНЕР

 • Володіє інформацією щодо означеної теми
 • Знає методику проведення тренінгових занять
 • Уміє працювати з аудиторією
 • Володіє методикою навчання дорослих
 • Володіє навичками ведення тренінгової групи
 • Регулює групові процеси
 • Знає, як зацікавити учасників
 • Знає, як зняти напруження
 • Знає, як спрямувати групу на конструктивне вирішення проблеми
 • Регулює емоційний
 • стан групи і кожного
 • учасника групи
 • Знає методи
 • оцінювання результатів
 • тренінгу і вміє їх застосовувати


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка