“Творчість дітей – глибоко своєрідна сфера їхнього духовного життя, самовираження і самоутвердження, в якій яскраво виявляється індивідуальна самобутність кожної дитини. Цю самобутність неможливо охопити якимись правиламиДата конвертації12.04.2017
Розмір17,1 Kb.
 • «Полюби дитину такою, якою вона є і, водночас, допоможи їй стати кращою»

“Творчість дітей – глибоко своєрідна сфера їхнього духовного життя, самовираження і самоутвердження, в якій яскраво виявляється індивідуальна самобутність кожної дитини. Цю самобутність неможливо охопити якимись правилами, єдиними і обов’язковими для всіх”.

 • “Творчість дітей – глибоко своєрідна сфера їхнього духовного життя, самовираження і самоутвердження, в якій яскраво виявляється індивідуальна самобутність кожної дитини. Цю самобутність неможливо охопити якимись правилами, єдиними і обов’язковими для всіх”.
 • В. Сухомлинський

«Розвиток продуктивної творчої діяльності учнів на уроках трудового навчання та в позаурочній діяльності».

 • «Розвиток продуктивної творчої діяльності учнів на уроках трудового навчання та в позаурочній діяльності».

розвиток в учнів глибокої зацікавленості в будь-якій галузі на основі широкої пізнавальної активності й допитливості.

 • розвиток в учнів глибокої зацікавленості в будь-якій галузі на основі широкої пізнавальної активності й допитливості.
 • мотивація навчальної діяльності з домінуванням мотивів її удосконалення;
 • формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності; життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства;
 • формування і розвиток творчих здібностей та пізнавальної самостійності;
 • забезпечення умов для професійного самовизначення учнів,
 • виховання культури праці.

знаходити та обробляти необхідну інформацію з використанням сучасної техніки;

 • знаходити та обробляти необхідну інформацію з використанням сучасної техніки;
 • проектувати предмет праці та технологію діяльності з врахуванням доступних в даних умовах матеріалів та технічних ресурсів;
 • оволодівати політехнічними трудовими знаннями, навичками та вмінням використовувати засоби праці, здійснювати технологічні процеси, результати яких будуть мати споживчу вартість;
 • оцінювати свої професійні інтереси та нахили, обирати професію;
 • співробітничати в колективі та виконувати функції лідера.
 • Прогресивні технології
 • Особистісно орієнтованого навчання
 • Інформаційно- комп’ютерна
 • Проблемного навчання
 • Проектна
 • Навчально-ігрова
 • ПРОЕКТ

Кредо проектної діяльності

 • Девіз проектної діяльності школяра:
 • “ЗНАЙТИ ПОТРЕБУ Й
 • ЗАДОВОЛЬНИТИ ЇЇ !!!”
 • Проект = інтеграція фактичних знань + використання їх +
 • набуття нових
 • (шляхом самоосвіти)
 • Кредо проектної діяльності
 • для учнів: «Все, що я пізнаю — я розумію, для чого це мені потрібно, де і як можу ці знання застосувати».
 • для педагога: «Я прагну знайти розумний баланс між академічними і прагматичними знаннями та навичками».

- 5 клас - предметно-операційна; - 6 клас - конструкторсько-технологічна; - 7-9 класи – проектно-технологічна;

 • - 5 клас - предметно-операційна; - 6 клас - конструкторсько-технологічна; - 7-9 класи – проектно-технологічна;
 • - 10-11 класи - проектно-технологічна та художньо-конструкторська.
 • Проектно- технологічна діяльність учнів
 • Мета
 • Завдання
 • Мотиви
 • Функції
 • Зміст
 • Результат
 • Етапи проектно-технологічної діяльності
 • Організаційно-підготовчий
 • Конструкторський
 • Технологічний
 • Заключний

за проведеною діяльністю:

 • за проведеною діяльністю:
  • дослідницькі проекти, які потребують добре обміркованої структури, визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників, його соціальної значущості. Вони повністю підпорядковані логіці дослідження та мають відповідну до цього структуру;
  • практико-орієнтовані проекти, у яких результат діяльності учасників чітко визначено з самого початку, він орієнтований на їх соціальні інтереси (виріб, документ, практичні рекомендації тощо). Проект потребує складання його учасниками сценарію діяльності і визначення функцій кожного з них.
  • інформаційні проектиспрямовані на збирання інформації про який-небудь об’єкт, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів. Ці проекти потребують добре продуманої структури, можливості систематичної корекції у процесі роботи над проектом. Окремі інформаційні матеріали завжди є складовою частиною будь-якого іншого проекту;
  • творчі проекти, які не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту. Вони заздалегідь домовляються про заплановані результати і форму їх представлення – звіт, реферат, відеофільм тощо;

за галуззю виконання: предметні (виконуються в рамках одного навчального предмета) та інтегровані (у процесі їх виконання використовуються знання з різних дисциплін);

 • за галуззю виконання: предметні (виконуються в рамках одного навчального предмета) та інтегровані (у процесі їх виконання використовуються знання з різних дисциплін);
 • за змістом: інтелектуальні, матеріальні, екологічні, сервісні, комплексні;
 • за складом учасників: учні одного або різних класів, навчальних закладів, міст, регіонів; представники однієї або різних країн;
 • за кількістю учасників: індивідуальні, групові (у т. ч. парні), колективні (при виконанні групових і колективних проектів учителю необхідно розподілити обов’язки між учнями та визначити відповідальність кожного за виконання проекту в цілому);
 • за тривалістю виконання: короткотривалі (реалізація проекту протягом кількох уроків з предмета), середньої тривалості (від тижня до місяця) і довготривалі (реалізація проекту охоплює кілька місяців).
 • Етапи проектування:
 • Початковий (підготовчий) етап: розробка основних ідей, констатація визначеності проблеми, збір та аналіз даних, обґрунтування актуальності проблеми, формулювання гіпотези, уточнення завдань, психолого-педагогічне, організаційне, матеріальне-технічне забезпечення проекту.
 • Організаційно-установчий етап: формування команди, розподіл обов'язків, планування змісту роботи, визначення форм і методів управління й контролю, корекція з боку керівника проекту.
 • Етап реалізації проекту (аналіз ситуації): інтегрування всієї інформації з врахуванням мети, контроль й корекція проміжних результатів проекту, співвідношення з метою.
 • Етап завершення проекту: представлення результатів: зіставлення первісних цілей і результатів проекту, оцінка і підбиття підсумків, розформування команди, обговорення результатів проекту.

 • Вчитель
 • Співробітництво вчителя та учнів під час проектної діяльності
 • визначає мету діяльності,
 • відкриває нові знання,
 • експериментує,
 • вибирає,
 • активний в навчальній діяльності,
 • є суб'єктом навчання,
 • несе відповідальність за результати своєї діяльності,
 • Учень
 • рекомендує джерело здобуття знань,
 • допомагає визначити мету,
 • розкриває можливі форми й методи експерименту,
 • сприяє прогнозуванню результатів вибору,
 • створює умови для прояву активності,
 • Є партнером,
 • допомагає отримати результати й виявити способи вдосконалення діяльності.
 • робота в команді;
 • компетентність членів команди;
 • відповідальність за результати
 • проекту перед спонсорами;
 • відповідність проекту
 • потребам людей;
 • дотримання угоди сторонами проекту;
 • підтвердження актуальності
 • і значимості
 • Умови реалізації успішного проекту:
 • «Не треба учителеві в своїх викладах вичерпувати тему: треба давати дітям змогу самим доходити до її остаточного розуміння».
 • Софія Русова


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка