Удосконалення професійної підготовки вчителів на андрагогічних засадахСкачати 11,74 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір11,74 Kb.

Удосконалення професійної підготовки вчителів на андрагогічних засадах

 • В.М.Буренко.
 • Виступ на Вченій раді
 • ІППО КМПу імені Б.Д.Грінченка
 • 12 червня 2009 року

Основні принципи навчання дорослої людини:

 • самостійність навчання;
 • спільна діяльність;
 • опора на досвід;
 • системність;
 • індивідуальність;
 • контекстність;
 • актуалізація;
 • самосвідомість;
 • еклектичність.

Мотиваційна готовність учителів до навчання

 • І
 • група
 • 20%
 • ІІ група
 • 44%
 • ІІІ група
 • 12 %
 • ІV група
 • 24%
 • вчителі зорієнтовані на досягнення поставленої мети;
 • вчителі, які розуміють важливість підвищення кваліфікації;
 • вчителі, яких характеризує цілеспрямованість у підвищенні кваліфікації;
 • вчителі, які керуються мотивами вимушеності.

Аспекти, які сприяють ефективності навчання дорослих

 • атмосфери
 • взаємоповаги
 • і комфорту
 • під час пізнавальної
 • діяльності
 • Ефективність навчання залежить від:
 • мотивації
 • індивідуальних
 • можливостей
 • минулого та
 • теперішнього
 • досвіду
 • активної
 • участі самих
 • фахівців
 • в освітньому
 • процесі
 • Навчання дорослих повинно враховувати індивідуальний стиль навчання та індивідуальні особливості дорослих
 • Навчання дорослих є практичним процесом, спрямованим на вирішення проблем

Найефективніші методи навчання дорослих:

 • групові методи;
 • ігрові методи;
 • рефлексивні методи;
 • змішані (комбіновані) методи;
 • методи порівняння;
 • методи, створені на основі суперечності;
 • методи аргументації;
 • дискусійні методи;
 • концептуальні методи;
 • ірраціональні методи;
 • творчо-конструктивні методи;
 • комп'ютерні методи.

Пріоритетні напрями в роботі викладача системи післядипломної освіти

 • Викладач
 • виконує функції координатора і партнера у процесі дослідження різних аспектів проблеми, уникаючи директивних вказівок;
 • визначає проблемні ситуації, з якими стикаються вчителі;
 • ставить перед ними реальні навчальні завдання;
 • розкриває нові шляхи самовдосконалення, самовизначення, самореалізації;

Пріоритетні напрями в роботі викладача системи післядипломної освіти

 • презентує новий матеріал й адаптує його до рівня знань учителів;
 • ефективно використовує експериментальні, стимулюючі методи, інтерактивні форми роботи, проблемні завдання, які потребують самостійної роботи самих учителів;
 • допомагає організувати себе (проектні та навчальні групи, самостійне навчання, взаємонавчання тощо) з метою розподілення відповідальності за кінцевий результат;
 • добирає навчальний матеріал, визначає оптимальні методи і прийоми, залучаючи до цього процесу вчителів;

Пріоритетні напрями в роботі викладача системи післядипломної освіти

 • допомагає кожному вчителю в проведенні аналізу його рівня володіння матеріалом і окресленні ним шляхів подолання труднощів у досягненні поставленої мети;
 • допомагає вчителям використовувати власний досвід як джерело навчання, застосовуючи такі активні методи, як навчальна дискусія, диспут, пізнавальна гра тощо та використовувати нові набуті знання у їхньому досвіді;
 • залучає вчителів до вироблення критеріїв і методів для вимірювання їхнього прогресу в навчанні і надає їм можливість оцінювати свої досягнення відповідно до встановлених критеріїв шляхом самоконтролю та самокорекції;

Пріоритетні напрями в роботі викладача системи післядипломної освіти

 • розглядає кожного вчителя як особистість, індивідуальність, поважає його почуття, сприймає його ідеї, цінує досвід і будує взаємостосунки з ним на довірі, повазі, шляхом залучення до спільної діяльності, уникаючи судійства;
 • створює сприятливий мікроклімат, де всі вчителі почувають себе комфортно, захищено, впевнено.

Пріоритетні умови удосконалення процесу навчання

 • урахування мотивації та основних принципів навчання дорослої людини;
 • встановлення освітніх потреб кожного фахівця шляхом анкетування, опитування, інтерв’ю;
 • оптимальний добір навчальних стратегій і методик для задоволення інтересів і потреб дорослої людини;
 • використання активних методів і форм навчання;
 • поєднання та взаємозв’язок професійного й особистісного зростання;
 • опредмечування теоретичних знань та узагальнення набутого життєвого досвіду;
 • урахування індивідуальних, психологічних, пізнавальних особливостей кожного вчителя у процесі навчання;
 • підвищення рівня емпатії, толерантності, прагнення до співпраці, взаєморозуміння з викладачем.

Найбільш ефективні форми роботи з учителями

 • творчі проекти;
 • спільний проект;
 • синтез думок;
 • уявний мікрофон;
 • навчання за моделлю;
 • “мозковий штурм”;
 • навчання за ситуаціями, наближеними до реального життя;
 • дебати(дискусії);

Найбільш ефективні форми роботи з учителями

 • рольові ігри;
 • лекції або заняття;
 • обговорення в групах;
 • обмін досвідом;
 • “менторство”;
 • відкриття;
 • навчання за допомогою комп'ютера;
 • самокероване навчання (самонавчання);

Найбільш ефективні форми роботи з учителями

 • використання аудіовізуальних засобів;
 • взаємонавчання рівних;
 • інформація + запитання та відповіді;
 • “бджолині групи”;
 • демонстрація;
 • індивідуальне навчання;
 • індивідуальні консультації;
 • відвідування уроків;

Найбільш ефективні форми роботи з учителями

 • лекція-виступ;
 • вирішення проблем;
 • тести (тестування);
 • опитувальники;
 • прийом використання великих аркушів паперу або Smart дошки;
 • модель організованого поступу;
 • модель виправлення помилок.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка