Управління освіти Макіївської міської ради Донецької областіСкачати 43,37 Kb.
Дата конвертації30.01.2017
Розмір43,37 Kb.
 • Управління освіти
 • Макіївської міської ради
 • Донецької області
 • СИСТЕМА РОБОТИ
 • ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
 • ТА БЕЗПЕКИ
 • ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 • У ШКОЛІ
 • З
 • Загальноосвітня школа №56
 • Найвищі цінності суспільства –
 • це людина, її
 • життя
 • здоров’я, недоторканість і безпека
 • Головною метою школи є створення для
 • кожного учня та працівника безпечних умов
 • праці та безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих факторів на організм людини і як наслідок – зниження травматизму
 • Структура організації системи роботи школи
 • з
 • її
 • охорони праці
 • та безпеки життєдіяльності
 • функціонування
 • та
 • Контроль за дотриманням
 • вимог
 • чинного законодавства з
 • ОП і БЖ
 • Створення безпечних
 • умов праці та
 • навчання
 • Структура
 • організації системи
 • роботи школи з ОП і БЖ
 • Документальне
 • оформлення роботи з ОП і БЖ
 • Профілактика
 • нещасних випадків
 • Навчання учасників
 • НВП
 • Документальне оформлення роботи з охорони
 • праці та безпеки життєдіяльності у школі
 • Нормативно-правова документація
 • Закони України;
 • Постанови КМ України;
 • Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах;
 • накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
 • України;
 • накази ГУОН м.Макіївки;
 • накази районного управління освіти
 • Документальне
 • оформлення роботи з ОП і БЖ
 • Внутрішкільна документація
 • Колективна угода з ПК з розділом “Охорона праці”;
 • шкільні накази;
 • протоколи педагогічної ради;
 • протоколи зборів трудового колективу;
 • протоколи виробничих нарад;
 • протоколи проходження щорічних профілактичних медичних оглядів працівниками;
 • Річний план роботи школи (розділ “Охорона праці та безпека життєдіяльності. Соціальний захист та зміцнення здоров’я учнів”);
 • Комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці;
 • Циклограма роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • Перспективний план роботи комісії з питань ОП;
 • Положення про адміністративно-громадський контроль;
 • журнали для реєстрації інструктажів;
 • журнали реєстрації та видачі інструкцій з ОП;
 • журнали реєстрації нещасних випадків;
 • журнал обліку вогнегасників та їх перезарядження;
 • журнал наслідків адміністративно-громадського контролю;
 • інструкції з ОП та БЖ, пожежної безпеки;
 • акти перевірок готовності школи до початку навчального року;
 • акти-дозволи на роботу режимних кабінетів та устаткування;
 • пам’ятки з ОП та БЖ, пожежної безпеки
 • Документальне
 • оформлення роботи з ОП і БЖ
 • Створення безпечних умов
 • праці та навчання
 • у школі ведеться документація, яка регулює трудові відносини та
 • забезпечує виконання організаційних заходів щодо реалізації Закону України „Про охорону праці” та інших нормативно- правових документів з цих питань;
 • складено та підписано Колективний договір між адміністрацією та
 • профспілковим комітетом, де розроблено розділ „Охорона праці”. Щорічно підписується Угода відповідно Колективному договору. Двічі на рік підводяться підсумки виконання її умов;
 • питання охорони праці відображені в Правилах внутрішнього
 • трудового розпорядку для працівників школи, посадових
 • інструкціях та інструкціях з ОП;
 • Створення безпечних
 • умов праці та навчання
 • створено комісію з охорони праці;
 • складено та підписано акт готовності школи до навчального року;
 • складено та підписано акти-дозволи на прийняття до експлуатації режимних кабінетів, майстерень, спортивного залу та спортивних майданчиків;
 • проводиться атестація робочих місць;
 • здійснюється адміністративно-громадський контроль стану умов і
 • охорони праці у школі;
 • проводиться розслідування всіх нещасних випадків під час навчально-
 • виховного процесу та у побуті (невиробничий травматизм)
 • Робота
 • з
 • вищезазначених
 • питань в
 • школі
 • здійснюється
 • у
 • з
 • в
 • відповідності з вимогами „Положення про організацію роботи
 • охорони
 • праці
 • учасників
 • навчально-виховного
 • процесу
 • установах і закладах освіти”
 • Циклограма шкільних наказів
 • « Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у школі »
 • «Про попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму та проведення Всеукраїнського місячника «Увага! Діти на дорозі!» у школі»
 • «Про правила користування електроприладами та правила електробезпеки»
 • «Про організацію роботи з питань пожежної безпеки»
 • «Про забезпечення санітарно-гігієнічного режиму і профілактики
 • педикульозу»
 • «Про відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу»
 • «Про організацію чергування по школі»
 • «Про призначення громадського інспектора з охорони праці»
 • «Про заходи щодо запобігання виробничого травматизму в школі»
 • Циклограма шкільних наказів
 • «Про організацію навчання з фізичної культури учнів школи»
 • «Про організацію звільнення від занять фізичною культурою та організація проведення занять в підготовчій, спеціальній групах»
 • «Про організацію роботи загону юних інспекторів дорожнього руху
 • та дружини юних пожежників»
 • «Про проходження щорічних медичних профілактичних оглядів учнями школи»
 • «Про проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками школи»
 • «Про проведення Тижня безпеки життєдіяльності у школі»
 • «Про підсумки проведення Тижня безпеки життєдіяльності»
 • «Про дотримання правил пожежної безпеки та запобігання надзвичайних ситуацій у школі під час організації та проведення Новорічних свят та зимових канікул»
 • «Про санітарно-гігієнічний стан школи та дотримання Державних санітарних правил і норм ДСанПіН 5.5.2.2008-01»
 • Циклограма шкільних наказів
 • «Про підсумки медико-педагогічного контролю за фізичним
 • вихованням у школі»
 • «Про перегляд та затвердження інструкцій з ОП і БЖ”
 • «Про збереження шкільних меблів, обладнання навчальних кабінетів та приміщень»
 • «Про участь у конкурсі «Охорона праці очима дітей »
 • «Про підсумки роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, попередження дитячого травматизму за рік»
 • «Про проведення двомісячника весняного (осіннього) благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану території школи»
 • «Про перевірку знань новоприбулих працівників з ОП та пожежної
 • безпеки»
 • «Про організацію підготовки школи до навчального року» та інші
 • Профілактика нещасних випадків
 • (працівники)
 • Семінари, круглі столи з питань попередження травматизму.
 • Тижні з охорони праці та безпеки життєдіяльності,
 • пожежної безпеки.
 • Інструктажі з ОП, пожежної безпеки.
 • Інформаційно-просвітницька робота співробітників
 • МНС, ДАІ, пожежної охорони.
 • Просвітницька робота працівників медичних установ.
 • Тематичні засідання педради, виробничі наради,
 • збори трудового колективу.
 • Чергування на перервах.
 • Індивідуальна роз’яснювальна робота.
 • Профілактика
 • нещасних випадків
 • Профілактика нещасних випадків
 • (з учнями)
 • Місячник “Увага! Діти на дорозі!”
 • Тижні з охорони праці та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.
 • Навчальні предмети “Основи здоров’я” (1-9 класи), Написання профілактичних диктантів.
 • Інструктажі з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки. Робота ЮІР
 • Конкурси малюнків, плакатів.
 • Спецвипуски шкільної газети.
 • Проект “Здоров’я через освіту» (впровадження здоров’язберігаючих, здоров’яформуючих технологій).
 • Виховні години, акції, виставки тощо. Інформаційний куточок.
 • Чергування на перервах.
 • Індивідуальна роз’яснювальна робота.
 • Профілактика
 • нещасних випадків
 • Профілактика нещасних випадків
 • (батьки)
 • Загальношкільні, батьківські збори.
 • Батьківський всеобуч, тренінги.
 • Інформаційно-просвітницька робота співробітників
 • МНС, ДАІ, пожежної охорони.
 • Просвітницька робота працівників медичних
 • установ та соціальних служб.
 • Залучення до підготовки виховних заходів.
 • Залучення до участі у рейдах-перевірках.
 • Індивідуальна роз’яснювальна робота.
 • Профілактика нещасних випадків
 • Сфери
 • та
 • категорії
 • забезпечення
 • безпеки
 • Безпека
 • Індивідуальна
 • Колективна
 • На
 • виробництві
 • Особиста
 • У побуті
 • Сім’ї
 • Організації
 • Держави
 • Контроль здійснюється за
 • дотриманням працівниками
 • чинного законодавства з ОП;
 • правил внутрішкільного трудового розпорядку;
 • посадових інструкцій та інструкцій з ОП;
 • правил поводження з устаткуванням та
 • обладнанням;
 • використанням засобів колективного та індивідуального захисту тощо.
 • школи:
 • Види контролю
 • Вивчення документації – ретельне дослідження з
 • метою ознайомлення, вивчення основних положень
 • Спостереження – дослідження, визначення.
 • Аналіз – розбір з виявленням причин, визначення
 • напрямків розвитку
 • Бесіда – ділова розмова на певну тему, обмін
 • думками.
 • Анкетування – спосіб дослідження шляхом
 • опитування.
 • Тестування – опитування з метою виявлення
 • рівня обізнаності.
 • Результати контролю
 • аналізуються:
 • на нарадах при директорові;
 • на зборах трудового колективу;
 • на засіданнях методичних об’єднань;
 • на засіданнях педагогічної ради;
 • на виробничих нарадах;
 • в наказах по школі
 • У школі постійно
 • проводиться навчання
 • з
 • питань
 • безпеки
 • охорони праці та
 • життєдіяльності
 • Навчання учасників
 • НВП
 • У 2013 н.р. за планом роботи школи буде проведено навчання та перевірка знань працівників школи з питань охорони праці всього колективу школи та з безпеки життєдіяльності, техніки безпеки, пожежної безпеки.
 • Будете складено графік заліку працівників із записом у відповідному журналі.
 • Навчання може проводитися як традиційними методами, та і з використанням сучасних технічних засобів навчання.
 • Форма перевірки іспит, який проводиться за екзаменаційними білетами у вигляді усного опитування або шляхом тестування.
 • Навчання та перевірка знань з питань охорони
 • праці , безпеки життєдіяльності
 • здійснюється відповідно до
 • Закону України “Про охорону праці”
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих
 • Міністерству освіти і науки, молоді та спорту
 • України
 • Навчання
 • питань ОП і БЖ
 • у
 • школі
 • Сеньковська Т.І,
 • директор школи
 • Попова Л.О. та Бізюкова Т.О.
 • заступники директора
 • З НВР
 • Кабацкова Р.Н.,
 • завгосп школи
 • Педпрацівники
 • Технічні працівники
 • Учні
 • Батьки
 • Навчання учасників
 • НВП
 • Перевірка знань з питань
 • ОП
 • і
 • БЖ
 • у
 • школі
 • Комісія
 • з охорони
 • праці
 • Технічні
 • працівники
 • Педпрацівники
 • Учні
 • Батьки
 • Навчання учасників
 • НВП
 • Пам’ятки
 • Надання першої допомоги при втраті свідомості
 • Надання першої допомоги при ураженні електричним
 • струмом
 • Повідомлення та розслідування нещасних випадків з учнями
 • Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності
 • Попередження дитячого травматизму
 • Безпека у зимовий період
 • інші
 • Навчання учасників
 • НВП
 • ПАМЯТКА ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ
 • Повідомлення та розслідування нещасних випадків з учнями.
 • ТРАВМАТИЗМ
 • 1. Під час навчально-виховного процесу. 2. Побутовий.
 • Порядок повідомлення та розслідування нещасних випадків
 • 1
 • 2
 • 1. Про кожний нещасний випадок, який стався з учнем, потерпілий або свідок нещасного випадку негайно сповіщає безпосередньо керівника навчального закладу. Керівник навчального закладу протягом трьох годин повідомляє РУО про нещасний випадок, що стався під час навчально-виховного процесу.
 • 2. Створюється постійно діюча комісія по розслідуванню нещасного випадку у складі:
 • - Сеньковська Т.І.голова комісії, директор;
 • -Попова Л.О..,заступник дирекора з НВР;
 • - Данько Т.А., учитель інформаттики, член комісії.
 • 3. Розслідування нещасного випадку здійснюється протягом трьох діб, з’ясовуються обставини і причини, розробляються заходи щодо усунення причин нещасного випадку, призначаються відповідальні за це особи.
 • 4.
 • - Особи, які допустили порушення нормативних документів пишуть пояснення на ім’я директора.
 • - Класний керівник пише доповідну на ім’я директора.
 • - Свідки (учні та вчителі) опитуються класним керівником (учні) та членами комісії (вчителі).
 • Свідчення оформлюються протоколом.
 • 4.
 • - Класний керівник пише доповідну на ім’я директора.
 • 5. Складається та затверджується акт Н-Н.
 • 5. Складається та затверджується акт НТ.
 • 6. Наслідки нещасного випадку повідомляються голові комісії у перший день виходу учня на навчання, здається довідка.
 • Пам’ятка з проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності з
 • учнями
 • Вид інструктажу
 • Коли проводиться
 • Хто проводить
 • Зміст інструктажу
 • Де реєструється
 • Вступний
 • 1. На початку навчального року.
 • 2. Під час зарахування до навчального закладу.
 • Класний керівник
 • Інструкція вступного інструктажу
 • У журналі обліку навчальних занять (на окремій сторінці)
 • Первинний
 • 1. На початку занять у кожному кабінеті підвищеної небезпеки, майстерні, спортзалі.
 • 2. Наприкінці навчального року, перед канікулами.
 • 3. Перед початком занять, пов’язаних із використанням різних матеріалів, інструментів, приладів (практичні, лабораторні роботи тощо)
 • Учителі, класні керівники, керівники гуртків
 • Інструкції з БЖ
 • 1. У журналі реєстрації інструктажів з БЖ.
 • 2. У журналі навчальних досягнень на предметній сторінці у змісті уроку.
 • Позаплановий
 • 1. Під час порушення вимог нормативно-
 • правових актів.
 • 2. За зміни умов виконання навчальних
 • занять.
 • 3.У разі нещасних випадків за межами закладу.
 • Учителі, класні керівники, керівники гуртків
 • Інструкції з БЖ
 • У журналі реєстрації інструктажів
 • Цільовий
 • 1. Під час організації поза навчальних заходів (олімпіад, екскурсій, змагань тощо)
 • 2. Під час проведення поза навчальних робіт, суспільно-корисної праці.
 • Учителі, класні керівники, керівники гуртків
 • Інструкції з БЖ
 • У журналі реєстрації інструктажів
 • Анкети
 • та тести для батьків та учнів
 •  Анкета
 • дитини
 • для батьків “Безпека вашої
 • на дорозі”
 •  Тести для батьків та учнів “Безпека
 • побуті”
 •  Тести для учнів “Безпека руху
 • пішоходів”
 •  інші
 • в
 • Навчання учасників
 • НВП
 • Профілактика та попередження
 • травматизму через систему
 • навчання
 • учасників
 • навчально-виховного процесу
 • Види
 • інструктажів, що проводяться
 • школі з працівниками
 • у
 • Види
 • інструктажів
 • Для працівників
 • Вступний
 • Первинний
 • Цільовий
 • Позаплановий
 • Повторний
 • Види
 • інструктажів, що проводяться
 • учнями
 • у
 • школі
 • з
 • Види
 • інструктажів
 • Для учнів
 • Вступний
 • Первинний
 • Цільовий
 • Позаплановий
 • Навчання учнів через систему
 • уроків та позаурочних заходів
 • ПІШОХІДНИЙ
 • ПЕРЕХІД
 •  На переході біля
 • світлофору Правил дотримуйся дуже суворо: Спочатку ліворуч ти
 • подивись Немає машин? – То йди, не барись!
 • Далі йти теж маєш право!
 • Як машин немає справа!
 • “Проходь обережно”
 • Проходь же обережно,
 • Свій кожен крок узгодь, -
 • І тільки там, де можна –
 • І тільки там, де можна,
 • Ти вулицю уважно переходь!
 • По дорозі до школи зверни увагу на:
 • дорожню розмітку;
 • дорожні знаки;
 • зупинки транспорту;
 • види переходів;
 • рух і поведінку пішоходів.
 • Будьте вкрай обережні на воді!
 • СВІТЛОФОР
 • Світлофор потрібен всім:
 • І дорослим, і малим.
 • Друзі, він багато може,-
 • Пішоходам допоможе
 • Він дорогу перейти
 • Без лихих пригод в путі.
 • Блимне лиш червоним оком
 • Нас застерігає строго,
 • Що не можна крокувати,
 • Необхідно почекати.
 • А засвітиться зелене:
 • І для тебе, і для мене
 • -
 • Шлях відкритий, можна йти,
 • Дуже раді я і ти.
 • Будьте дуже обережні під час відпочинку на воді,
 • щоб він був для Вас і Ваших дітей безпечним,
 • весь час суворо дотримуйтеся порад
 • рятувальників!
 • “Макіївський школярик – зразковий пішохід”
 • Як
 • уберегтися від
 • удару
 • блискавки?
 • Ураження блискавкою досить
 • не часте явище. Воно складає десятимільйонну долю ризику. Але нинішнього року вже зафіксовані кілька випадків. Щоб знизити ризик під час грози на відкритій місцевості не можна ховатися під високі дерева, особливо поодинокі
 • Пожежа
 • Якщо виникла пожежа - рахунок часу
 • йде на секунди. Не панікуйте та остерігайтеся: високої температури, задимленості та загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд,
 • вибухів технологічного обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев і провалів. Знайте де знаходяться
 • засоби пожежогасіння
 • користуватися.
 • та вмійте ними
 • У всіх випадках, якщо ви в
 • змозі,
 • викличте пожежну команду
 • (телефон-101).
 • Вчимось навчаючи!
 • Якщо ви виявили або
 • якому іншому місці,
 • про це місцеві
 • ситуацій та цивільного
 • побачили кульки ртуті в будь-
 • будь ласка, негайно сповістіть
 • органи з питань надзвичайних
 • захисту населення або міліцію
 • Тематичні конкурси малюнків
 • Написання профілактичних диктантів
 • з правил дорожнього руху й пожежної
 • безпеки
 • на уроках української та російської мови
 • Інформаційні стенди та куточки
 • Від рідного порога – безпечна дорога
 • День цивільної оборони у школі
 • День цивільної
 • оборони у школі
 • Охорона праці очима дітей
 • Створення безпечних та сучасних умов
 • для навчання та виховання
 • учнів
 • Створення безпечних та сучасних умов
 • для навчання та виховання
 • учнів

Каталог: uploads -> editor
editor -> Положення про атестацію педагогічних працівників педагогічні звання «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист» можуть присвоюватися
editor -> Професійні обов’язки та зміст діяльності соціального педагога навчального закладу
editor -> Презентація Решетової Є. В. Педагогічний такт, його сутність і прояви
editor -> Вирішення даної проблеми визначає мета і завдання роботи, а також предмет і напрям дослідження
editor -> Проектування розвитку інноваційного потенціалу вчителя в системі шкільної освіти
editor -> Соціальне управління
editor -> Формування навичок пошукової пізнавальної діяльності в процесі вивчення математики та інформатики через впровадження ікт
editor -> Наказ №192 Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році
editor -> Правила розмежування однорідних та неоднорідних означень; розділові знаки при однорідних членах речення
editor -> Автоматизація звуків к и Х, їх диференціація у зв’язному мовленні на базі граматичного матеріалу з теми «стилі, типи І жанри мовлення»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал