Управління та планування заходів цивільного захисту як свідчить статистика, ризик виникнення нс на території України І області залишається ще високимСкачати 14,76 Kb.
Дата конвертації07.03.2017
Розмір14,76 Kb.

УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Як свідчить статистика, ризик виникнення НС на території України і області залишається ще високим.

 • Як свідчить статистика, ризик виникнення НС на території України і області залишається ще високим.
 • А масштабність наслідків аварій та стихійного лиха ставить проблему ліквідації НС та мінімізація негативних наслідків від них в ряд найбільш актуальних і важливих завдань Ц і М ОВВ та ОМС.

Суттєві недоліки в організації реагування на НС, в прийнятті своєчасних і адекватних оперативній обстановці рішень, а також в проведенні АР та ІНР свідчать про недостатній рівень організації управління в НС.

 • Суттєві недоліки в організації реагування на НС, в прийнятті своєчасних і адекватних оперативній обстановці рішень, а також в проведенні АР та ІНР свідчать про недостатній рівень організації управління в НС.
 • У більшості випадків недоліки породжені відсутністю досвіду та необхідних знань у керівників всіх ланок управління системи цивільного захисту.

Мета управлінняце найбільш ефективне використання можливостей сил і засобів цивільного захисту, цивільної оборони з питань успішного виконання завдань в установлені строки та в будь-яких умовах.

 • Мета управлінняце найбільш ефективне використання можливостей сил і засобів цивільного захисту, цивільної оборони з питань успішного виконання завдань в установлені строки та в будь-яких умовах.
 • Управління в НС полягає у постійному керівництві з боку органу управління залученими службами і силами та в організації виконання завдань з ліквідації НС або їх наслідків.

Основними завданнями управління є:

 • завчасне планування заходів ЦЗ, ЦО та дій їх сил;
 • безперервне добування, збір, вивчення, відображення та аналіз даних про обставини, що можуть скластися;
 • своєчасне прийняття рішення;
 • постановка та доведення завдань до виконавців;
 • підтримання сил і засобів ЦЗ, ЦО в готовності до виконання заходів, організація їх всебічного забезпечення;
 • організація і підтримання безперервної взаємодії;
 • контроль за своєчасним виконанням заходів та надання необхідної допомоги діючим силам ЦЗ, ЦО.

Основою управління є рішення керівника лікві-дації НС, який несе повну відповідальність за управ-ління підпорядкованими си-лами з ліквідації наслідків НС.

 • Основою управління є рішення керівника лікві-дації НС, який несе повну відповідальність за управ-ління підпорядкованими си-лами з ліквідації наслідків НС.

Система управління призначена для здійснення управління силами і засобами цивільного захисту, цивільної оборони і включає:

 • Система управління призначена для здійснення управління силами і засобами цивільного захисту, цивільної оборони і включає:
  • органи управління;
  • систему пунктів управління;
  • систему зв’язку і оповіщення;
  • автоматизовану систему управління, зв’язку і оповіщення.

Принципи управління

 • Безперервність управління досягається своєчасним прийняттям рішень та швидким доведенням завдань до виконавців, відновленням порушеного управління.
 • Твердість управління досягається рішучим і наполегливим проведенням в життя заходів, передбачених планами та прийнятими рішеннями.
 • Стійкість управління досягається розгортанням пунктів управління в місцях, які забезпечують виконання завдань за їх призначенням.
 • Гнучкість управління досягається швидким реагуванням на зміну обставин, своєчасним прийняттям уточненого рішення та доведення його до виконавців.
 • Скритність управління досягається суворим виконанням особовим складом вимог до збереження таємниць, вмілим застосуванням документів таємного управління.

Планування заходів ЦЗ

 • Планування проводиться для найбільш повного та організованого виконання завдань ЦЗ, ЦО у разі загрози або виникнення НС в мирний час та при переведенні органів управління і сил ЦЗ, ЦО до дій в воєнний час (особливий період).
 • Формування і реалізація державної політики здійснюється з дотриманням основних принципів
 • Захисту від НС підлягає все населення України
 • Основний об’єм заходів, спрямованих на запобігання НС, здійснюється завчасно
 • У разі виникнення НС забезпечується пріоритетність завдань щодо реагування життя і збереження здоров’я людей
 • Ліквідація НС здійснюється силами і засобами місцевих органів влади, на території яких вони виникли.
 • У разі недостатності сил місцевих органів влади, залучаються до дій сили і засоби центрального підпорядкування
 • КЕРІВНИК
 • Прогноз можливих НС
 • Своєчасне оповіщення і організація всебічного забезпечення населення в НС предметами першої необхідності
 • Планування заходів з попередження НС і ліквідації їх наслідків
 • Підтримання стану постійної готовності до дій в НС органів управління, сил ЦЗ і населення
 • Організація управління під час виконання заходів ЦЗ
 • Планування визначає:
 • обсяги;
 • організацію;
 • порядок, послідовність і строки виконання заходів з питань:
 • захисту працівників, службовців і членів їх сімей;
 • підготовки та забезпечення сталого функціонування об’єктів в екстремальних умовах;
 • організації проведення рятівних та інших невідкладних робіт в умовах мирного часу та в особливий період (воєнний час).

Принципи планування:

 • необхідна достатність та максимальне використання наявних сил і засобів;
 • чим простіше, тим доступ-ніше.

План повинен бути:

 • повним;
 • коротким;
 • реальним;
 • економічно-доцільним;
 • суворо „ураховувати час”;
 • узгодженим;
 • підписаним;
 • затвердженим;
 • відкоригованим.

З метою підготовки і підтримання в готовності до сталого функціонування ОГ у надзвичайних ситуаціях (НС) та захисту працюючого персоналу від їх наслідків, а також для підготовки, контролю готовності органів управління та сил цивільної оборони, цивільного захисту об’єкту до дій за їх призначенням, на ОГ незалежно від їхньої галузевої та відомчої належності й форм власності розробляють і ведуть перелік перелік документів.

 • З метою підготовки і підтримання в готовності до сталого функціонування ОГ у надзвичайних ситуаціях (НС) та захисту працюючого персоналу від їх наслідків, а також для підготовки, контролю готовності органів управління та сил цивільної оборони, цивільного захисту об’єкту до дій за їх призначенням, на ОГ незалежно від їхньої галузевої та відомчої належності й форм власності розробляють і ведуть перелік перелік документів.

Власники потенційно-небезпечних об’єктів відповідають за захист населення, яке проживає в зонах можливого ураження, від наслідків аварій на цих об’єктах.

 • Власники потенційно-небезпечних об’єктів відповідають за захист населення, яке проживає в зонах можливого ураження, від наслідків аварій на цих об’єктах.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка