Урок №13 ЗапитанняСкачати 19,03 Kb.
Дата конвертації30.01.2017
Розмір19,03 Kb.

Правопорядок

 • Урок № 13

Запитання

 • 1. Що таке правовідносини?
 • 2. Які елементи включає в себе склад правовідносин?
 • 3. Що є підставою для виникнення правовідносин?
 • 4. На які види поділяються юридичні факти відносно волі суб’єкта?
 • 5. На які види поділяються дії? До яких наслідків призводить кожний з цих видів?
 • 6. Доведіть, що правовідносини охоплюють всі сторони нашого життя.

Робота в парах

 • 1. Проаналізуйте наведені ситуації.
 • 2. Визначте, чи наявні в них правовідносини.
 • 3. Визначте, до якого виду правовідносин вони належать.
 • 4. Визначте склад правовідносин.
 • 5. Визначте, які особи беруть участь у правовідносинах.
 • 6. Визначте, хто з учасників правовідносин виявляє правоздатність та /або дієздатність.
 • 7. Визначте юридичні факти, які описані в наведеній ситуації.

Ситуації для аналізу

 • 1. Громадянин Н. прийшов до магазину «Електроніка» і звернувся до продавця В. з проханням допомогти вибрати персональний комп’ютер. Отримавши консультацію, він сплатив 4500 грн та забрав придбаний товар.

Ситуації для аналізу

 • 2. У м. Біла Церква Київської області відкрився новий районний палац реєстрації актів цивільного стану (РАЦС). Першими зареєстрували свій шлюб Марія Д. та Петро Т. Після реєстрації на них чекала приємна несподіванка: голова районної державної адміністрації вручив молодятам подарунок — телевізор.

Ситуації для аналізу

 • 3. Загальноосвітня школа м. Львова уклала угоду з фірмою «Місторемонт» про виконання ремонту в трьох класах школи. Через два місяці фірма здійснила запланований ремонт, а школа сплатила за договором зазначену суму.

Ситуації для аналізу

 • 4. Власник дачі уклав договір з будівельною фірмою щодо її ремонту. Ремонт було виконано протягом трьох місяців, і власник сплатив гроші готівкою.

Ситуації для аналізу

 • 5. У сім’ї В. народилася трійня. У зв’язку з цим обласна державна адміністрація надала сім’ї квартиру (раніше сім’я її винаймала), а адміністрація фірми, де працює мати, подарувала пральну машину та набори для немовлят.

Ситуації для аналізу

 • 6. Громадянин К. уклав договір з банком «Аваль» про отримання кредиту для придбання автомобіля. Після укладення договору та отримання грошей він купив автомобіль в автосалоні «Укравто».
 • 7. Громадянин А. позичив громадянину Б. п’ятсот гривень.

Ситуації для аналізу

 • 8. Між трудовим колективом та керівництвом підприємства укладений колективний трудовий договір.
 • 9. Громадянин В. був затриманий міліцією під час спроби викрасти автомобіль.

«Закон суровий , але він закон»

 • Як ви розумієте цей вислів?

Складовою частиною громадського (суспільного) порядку виступає правопорядок.

 • правопорядок характеризується реальним рівнем дотримання законності, забезпечення та реалізації суб’єктивних прав, виконання юридичних обов’язків та дотримання юридичних заборон всіма фізичними, юридичними особами, державою та іншими суб’єктами права.

Правовий словник

 • Правопорядок — система суспільних відносин, будь-яких інших дій, що мають правове значення і здійснюються в суспільстві відповідно до вимог норм права.
 • Дисципліна — своєчасне і неухильне дотримання встановлених правовими та іншими соціальними нормами правил поведінки у державному і суспільному житті.

Види дисципліниза сферою діяльності суб’єктів суспільних відносин :

 • державна;
 • • партійних та громадських організацій;
 • • фінансова;
 • • праці;
 • • виробнича;
 • • військова;
 • • навчальна;
 • • екологічна та інші.

Залежно від способу забезпечення:

 • • примусова;
 • • свідома.

Завдання

 • 1. Висловіть свою думку щодо співвідношення понять «суспільний порядок» та «правопорядок». Яке з них більш загальне? Як пов’язано з ними поняття «дисципліна»?
 • 2. Наведіть приклади, пов’язані з дотриманням чи недотриманням норм у різних видах дисципліни.

Групова робота

 • • Запропонуйте шляхи підтримання, посилення дисципліни та правопорядку в державі, школі, у вашому класі.

ЗАКОННІСТЬ — це суворе і суцільне виконання розпоряджень правових законів усіма суб’єктами правовідносин. Інакше кажучи, законність можна визначити як правовий режим, за яким діяльність усіх державних органів, юридичних і фізичних осіб здійснюється згідно з вимогами закону.

 • Головними засадами (вимогами) законності є:
 • 1) верховенство правового закону.
 • 2) загальність законності.
 • 3) рівність усіх суб’єктів права перед законом.
 • 4) єдність законності та доцільності.
 • 5) невідворотність відповідальності за правопорушення.

Завдання

 • Доведіть , що принцип законості є обовязковості є обовязковим для демократичної держави.
 • Виступити за методом «ПРЕС»
 • Я вважаю, що…
 • Тому, що …
 • Наприклад, …
 • Отже, …

Гарантії законності й правопорядку — це засоби, за допомогою яких забезпечується законність і правопорядок у суспільстві. Гарантії поділяються на загальні та спеціальні.

 • До загальних належать:
 • 1) економічні гарантії — це насамперед такий стан економіки, що дозволяє більшості громадян задовольняти свої потреби, не перетинаючи меж закону;
 • 2) політичні гарантії законності включають реальність прав і свобод громадян, можливість участі в політичному житті та управлінні суспільними справами;
 • 3) соціальні гарантії означають наявність середнього класу, забезпечення соціального захисту населення;
 • 4) духовні гарантії включають правову інформованість населення, високий рівень правової культури суспільства.

Спеціальні — це юридичні гарантії. До них належать:

 • Спеціальні — це юридичні гарантії. До них належать:
 • 1) система чинного законодавства. Аби вимагати від громадян виконання законів, держава зобов’язана забезпечити якість законодавства. Закони повинні бути ясними, несуперечливими, відповідати загальноприйнятим міжнародним стандартам у галузі прав людини і чинній Конституції;
 • 2) діяльність конституційної юстиції, що забезпечує неухильне дотримання Конституції при прийнятті законів, виданні нормативно-правових актів;
 • 3) діяльність судових органів. Суди зобов’язані визначити справедливу міру покарання правопорушнику, забезпечити ефективне відновлення порушених прав, відшкодування шкоди, завданої внаслідок цивільно-правових проступків;
 • 4) діяльність правоохоронних і контрольно-наглядових органів. Прокуратура, міліція та інші правоохоронні органи мають забезпечити профілактику, припинення і викриття правопорушень. Державні інспекції зобов’язані попереджати, виявляти і припиняти порушення законності в різних сферах суспільного життя.

Законність

 • Вимоги законності:
 • • обов’язковість законів для всіх учасників правовідносин;
 • верховенство закону;
 • • рівність усіх перед законом;
 • • невідворотність відповідальності за правопорушення.
 • Способи забезпечення законності:
 • переконання;
 • заохочення;
 • примус;
 • профілактична діяльність.

Групова робота

 • 1. Дайте оцінку рівня дотримання дисципліни, правопорядку та законності в нашій країні.
 • 2. Чи потрібна навчальна дисципліна?
 • 3. Запропонуйте механізми збереження дисципліни та правопорядку.

ПРАВОСВІДОМІСТЬ – це сукупність уявлень і почуттів, поглядів та емоцій, оцінок та установок, що виражають ставлення людей до чинного та бажаного права.

 • СТРУКТУРА ПРАВОСВІДОМОСТІ:
 • 1) правова психологія – переживання, почуття, настрої, звички, стереотипи, що виникають у людей у зв'язку з правовими нормами і практикою їхньої реалізації. Правова психологія формується, як правило, стихійно;
 • 2) правова ідеологія – ідеї, теорії, погляди, що у систематизованому виді відображають і оцінюють правову реальність. Це більш глибоке осмислення суб'єктами правових явищ, що характеризує більш раціональний рівень правових оцінок. Правова ідеологія – головний елемент у структурі правосвідомості.

ВИДИ ПРАВОСВІДОМОСТІ ЗА ГЛИБИНОЮ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРАВОВОЇ ДІЙСНОСТІ:

 • ВИДИ ПРАВОСВІДОМОСТІ ЗА ГЛИБИНОЮ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРАВОВОЇ ДІЙСНОСТІ:
 • 1) буденна – масові уявлення, настрої людей з приводу права, що виникають під впливом життєвого досвіду;
 • 2) професійна – почуття, переконання, традиції, що складаються в юристів на основі юридичної практики;
 • 3) наукова – ідеї, поняття, концепції, що виражають теоретичне освоєння права.
 • ВИДИ ПРАВОСВІДОМОСТІ ЗА СУБ'ЄКТАМИ:
 • 1) індивідуальнасукупність правових поглядів, почуттів, настроїв і переконань конкретного індивіда;
 • 2) групова – відображає ставлення до права, його оцінку соціальних груп;
 • 3) суспільна – виражає ставлення до права всього суспільства.

Завдання

 • Чи можна порушити закон через принцип «доцільності» ?
 • Злочинець вбив 50 людей. Смертної кари як покарання в нашій країні не використовується. Але родичи та друзі загиблих вимагають смерті «нелюдя».
 • Як чинити в даній ситуації? Чому?

Рефлексія

 • 1. Дайте визначення понять «правосвідомість», «правопорядок», «законність», «дисципліна».
 • 2. Які елементи правосвідомості вам відомі?
 • 3. Наведіть приклади вияву різних елементів правосвідомості.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка