Урок основа ефективної та якісної освітиСкачати 33,12 Kb.
Дата конвертації28.02.2017
Розмір33,12 Kb.

СУЧАСНИЙ УРОК – ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ТА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

 • Урок (традиційно) – це форма організації діяльності постійного складу викладачів та учнів у конкретний період часу, що систематично використовується для вирішення задач навчання, виховання та розвитку учнів.

УРОК – основна структурна одиниця навчально – виховного процесу, але в системі особистісно – орієнтованого навчання суттєво змінюється “режисура” уроку.

 • Що таке сучасний урок?
 • Що надає сучасності року?
 • Чим сьогоднішній урок відрізняється від вчорашнього?
 • Проблеми

Сучасний урок – урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом з ними. Сучасний урок – це, перш за все, урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що дозволяє досягти високих результатів за визначеними метою та завданнями.

 • Сучасний урок – урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом з ними. Сучасний урок – це, перш за все, урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що дозволяє досягти високих результатів за визначеними метою та завданнями.
 • Сучасний урок

Три постулати закладені в основі нової технології уроку.

 • Три постулати закладені в основі нової технології уроку.
 • Перший: «Урок є відкриття істини, пошук і осмислення її у спільній діяльності вчителя і учня».
 • Другий: «Урок є частиною життя дитини».
 • Третій: «Людина на уроці завжди залишається найвищою цінністю, виступаючи в ролі мети і ніколи не виступаючи у вигляді засобу».
 • Сучасний урок
 • ТРАДИЦІЙНИЙ УРОК
 • ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 • Соціально – культурний простір
 • Знання, вміння
 • Знання, вміння, норми, цінності
 • Комунікації
 • Пізнавальні
 • Особистісно-розвивальне спілкування
 • Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності – це перша заповідь виховання.
 • У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні.
 • Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися.
 • В. О. Сухомлинський

Вимоги до сучасного уроку

Освітні вимоги до уроку

 • Цілеспрямованість уроку.
 • Раціоналізація й диференціація інформаційного наповнення уроку: науковість та структурування змісту.
 • Обґрунтований вибір засобів, методів і прийомів, орієнтованих на навчання, що розвиває особистість.
 • Оптимальне сполучення репродуктивних і продуктивних методів навчання (проблемний, частково-пошукові, дослідницький);
 • Діалогічність методів, орієнтація їх на самостійність і активність учнів у процесі навчання.
 • Розмаїтість форм організації навчальної діяльності учнів.
 • Варіативний підхід до формування структури уроку. Реалізація на уроці в оптимальному співвідношенні всіх дидактичних принципів і правил з них що випливають.

Загальнопедагогічні вимоги до уроку

 • Пріоритет особистості учня
 • Триєдина мета уроку (освітні, виховні і розвиваючі завдання уроку)
 • Урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів
 • Орієнтація на процес навчання
 • Емоційно-актуальний фон навчання
 • Педагогічний такт
 • Пізнавальна самостійність учнів

Дидактичні вимоги до уроку

 • Раціональне використання часу
 • Єдність словесних, наукових і практичних методів навчання
 • Використання активних методів навчання
 • Зв’язок з раніше вивченим матеріалом і досвідом, набутим учнем
 • Формування умінь учнів самостійно здобувати знання й застосовувати їх практично
 • Індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального процесу
 • Використання сценарних варіантів уроку

Дидактичні вимоги до уроку

 • Створення умов для успішного навчання учнів
 • Чітке формулювання освітніх завдань і складових елементів
 • Максимальна самостійність учнів у навчанні
 • Реалізація на уроках всіх дидактичних принципів
 • Організоване закінчення уроку
 • Здійснення міжпредметних зв’язків

Психологічні вимоги до уроку

 • Урахування психологічних особливостей кожного учня
 • Нормальний психологічний стан і позитивний емоційний настрій викладача та учнів
 • Вимогливість і доброзичливість викладача до учнів
 • Педагогічна етика і психологічний такт

Гігієнічні вимоги до уроку

 • Температурний режим
 • Освітлення класного приміщення
 • Провітрювання
 • Відповідність навчальних меблів
 • Чергування видів навчальної роботи
 • Запобігання перевантаженню, стомлюваності учнів

Виховні вимоги до уроку

 • Розвиток умінь творчого характеру
 • Розвиток мови, мислення, пам'яті, сенсорної сфери, рухової сфери, розвиток пізнавального інтересу й допитливості. 
 • Формування й розвиток загально-навчальних умінь і навичок
 • Вивчення й оцінювання рівня розвитку й психологічних особливостей учнів, проектування «зони найближчого розвитку».
 • Традиційний урок
 • Інноваційний урок
 • ЗАВДАННЯ
 • Засвоїти певний обсяг знань, виробити уміння й навички їх застосування
 • Оволодіти соціально-культурним досвідом в контексті психосоціального зростання особистості
 • УЧЕНЬ
 • Виконавець вимог педагога
 • Рівноправний партнер учителя
 • ДІЯЛЬНІСТЬ
 • Монологічна педагогічна діяльність учителя, навчальна праця учнів здійснюється у вузькому просторі самостійних дій
 • Спільна творча діяльність, самостійна пошукова активність
 • ПОТЕНЦІАЛ
 • Пов’язаний з інтенсивною науково-орієнтованою навчальною діяльністю, розвиває переважно розумову сферу учня
 • Виявляється у культурно зорієнтованій внутрішньо – мотивованій освітній діяльності учнів. Розвиває психосоціальні здібності
 • КОНТРОЛЬ
 • Здійснюється систематично як поточне і підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів
 • Здійснюється неперервно за допомогою рефлексії і самоконтролю з використанням об’єктивних систем оцінювання
 • Модифікація традиційного уроку
 • ТРАДИЦІЙНИЙ
 • УРОК
 • + індивідуалізація
 • педагогічної
 • взаємодопомоги
 • + оптимізація
 • навантаження
 • на учня
 • + впровадження
 • Інтерактивних
 • технологій
 • = ІННОВАЦІЙНИЙ
 • УРОК

Моделі навчання

 • Пасивна – учень виступає в ролі об’єкта навчання (слухає, записує, дивиться)

Моделі навчання

 • Активна – учень виступає суб’єктом навчання (самостійна робота, творчі завдання)

Моделі навчання

 • Інтерактивна – активна взаємодія всіх учнів і вчителя (проблемне навчання, моделювання життєвих ситуацій, рольова гра)

Педагогічні технології

 • технологія традиційного навчання ;
 • технологія проблемного навчання
 • ігрові технології ; 
 • технологія особистісно-зорієнтованого навчання ; 
 • технологія розвивального навчання; 
 • технологія колективного способу навчання ;

Педагогічні технології

 • технологія розвитку критичного мислення ; 
 • технологія програмового навчання ; 
 • технологія інтерактивного навчання ;
 • проектна технологія ; 
 • технологія модульного навчання ;
 • інформаційна технологія; 
 • технологія колективного творчого навчання.

Класифікація уроків нетрадиційної форми

 • Уроки формування нових знань
 • Уроки навчання вмінь та навичок
 • Уроки повторення та узагальнення знань, закріплення вмінь
 • Уроки перевірки і обліку знань та навичок
 • Комбіновані уроки
 • Уроки-експедиції, уроки-дослідження, уроки-інсценування, навчальні конференції, уроки-презентації
 • Практикуми, практичні та лабораторні роботи, твори, уроки-діалоги, уроки ролевої та ділової гри
 • Диспути, ігрові уроки, інтегровані, театралізовані уроки-змагання, уроки-консультації, уроки - конкурси
 • Залікові уроки, вікторини, конкурси, захист творчих робіт, проектів, творчі звіти
 • Урок-мандрівка, бінарні уроки

Типи нетрадиційних уроків

 • Тип уроку
 • Різноманітність уроку
 • Уроки змістовної спрямованості
 • Урок-лекція, урок-семінар, урок-конференція
 • Уроки на інтегрованій основі
 • Урок-комплекс
 • Міжпредметний урок
 • Уроки-змагання
 • КВК, аукціон, вікторина
 • Урок огляду знань
 • Залік, консультація, урок-експромт-екзамен
 • Урок комунікативної спрямованості
 • Усний журнал, діалог, роздум, диспут, дискусія, прес-конференція
 • Театралізовані уроки
 • Урок-вистава, концерт, кінопрем’єра
 • Уроки експедицій та досліджень
 • Лабораторні дослідження, мандрівки, пошук, експедиційні дослідження
 • Уроки-ігри
 • Урок-суд, урок-нарада, урок-конференція

Модель сучасного уроку

 • № уроку Дата ______________
 • Освітні цілі _____________________
 • Тип уроку ______________________________
 • І. Організаційно – вступна частина
 • Підготовка учнів до роботи
 • Включення у діловий ритм
 • Створення психологічного настрою
 • Емоційна насиченість пізнавальної діяльності
 • ІІ. Актуалізація досвіду і корекція опорних знань
 • Перевірка домашнього завдання
 • Фронтальне опитування
 • Письмові завдання
 • ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Постановка завдань уроку
 • ІV. Сприйняття нового матеріалу
 • Осмислення фактичного матеріалу
 • Первинне запам*ятовування
 • Співпраця вчителя і школяра
 • V. Усвідомлення
 • Система завдань для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу
 • Виявлення помилок
 • Корекція
 • Самостійне виконання завдань
 • VІ. Рефлексія
 • Самооцінка
 • Визначення ступеня оволодіння навчальною інформацією
 • VІІ. Підсумок уроку. Оцінювання. Пояснення домашнього завдання

Структура інтерактивного уроку

 • 5. Підбиття підсумків, оцінювання
 • 5 хв
 • Усвідомлення результатів діяльності, створення ситуації успіху
 • 4. Інтерактивна вправа
 • 30 хв
 • Опрацювання і осмислення інформації, презентація результатів
 • 3. Надання необхідної інформації
 • 5 хв
 • Надання матеріалу для подальшого самостійного опрацювання
 • МОТИВАЦІЯ
 • 2 хв
 • Мета : викликати інтерес до обговорюваної теми
 • 2. Визначення очікуваних навчальних результатів
 • 3 хв
 • Забезпечення розуміння учнями змісту їхньої діяльності
 • Вибір ефективних методів та прийомів навчання
 • Етапи уроку
 • Традиційний зміст уроку
 • Зміст в діяльнісному навчанні
 • Організаційний момент
 • Привітання, перевірка готовності до уроку
 • Привітання, перевірка готовності до уроку, мотивація до навальної діяльності, налаштування учнів .
 • Повторення вивченого
 • Усна (письмова) робота, повідомлення теми уроку
 • Актуалізація необхідних знань завершується створенням проблемної ситуації
 • Вивчення нового матеріалу
 • Викладання нового матеріалу викладачем
 • Закріплення нового матеріалу
 • Закріплення матеріалу через репродуктивну діяльність
 • Управління первинним закріпленням з елементами самоконтролю, самооцінки. Включення нового знання в систему знань
 • Домашнє завдання
 • Як правило, підводить викладач
 • Організація рефлексії
 • Оцінювання
 • Традиційно викладач називає оцінки
 • Оголошення оцінок з коментуванням, самооцінювання, взаємооцінювання

Прийоми навчання

 • Непродуктивні
 • Продуктивні
 • Безперервний монолог вчителя
 • Матеріал не повторює підручник
 • Відповіді вчителя нечіткі
 • Наявність чіткої позиції вчителя,вільне володіння матеріалу без прив’язки до конспекту
 • Одноманітність способів представлення інформації і засобів наочності
 • Різноманітність засобів наочності, використання формул, таблиць, діаграм
 • Проблемні ситуації вирішуються вчителем
 • Проблемна ситуація ставиться і вирішується з учнями
 • Відсутність прийомів активізації діяльності на уроці
 • Активізуючі питання приводять до діалогу, дискусії
 • Прийоми пізнавальної діяльності не виділяються
 • Використовуються прийоми пізнавальної діяльності(Ігри, змагання)
 • Переважання фронтальних форм роботи
 • Групова, парна робота

Прийоми інтерактивного навчання

 • акваріум” (вдосконалення вміння дискутувати, аргументувати свою думку)
 • “коло ідей” (розв’язання дискусійного питання в групах із записом ідей на дошці);
 • “мозковий штурм”(проблема, завдання, судження, запис ідей на дошці, обговорення, дискусія, вибір найкращої ідеї);
 • метод “ПРЕС” (суперечливі запитання з чіткою аргументацією своєї позиції – обґрунтування – висновок);
 • “мікрофон”(оперативне залучення учнів до діяльності);
 • “навчаючи – учусь” (учні передають один одному конкретну інформацію, розповідають про те, що дізнались)

Прийоми інтерактивного навчання

 • “ажурна пилка” (групова робота в домашніх та експертних групах);
 • ток-шоу (тема дискусії, висловлювання окремих учнів із теми, придумування запитань);
 • дискусія (колективне обговорення спірного питання за правилами);
 • “займи позицію” (дискусія “за” чи “проти”, з правилами, аргументацією);
 • міні-дебати (позитивних і негативних явищ);
 • рольові ігри, імітації, драматичні ігри.

Рівні пізнання

 • ЗНАННЯ РОЗУМІННЯ АНАЛІЗ СИНТЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ОЦІНКА
 • СУТНІСТЬ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО УРОКУ ПОЛЯГАЄ
 • В АКТИВНІЙ ПОЗИЦІЇ УЧНЯ НА КОЖНОМУ ЕТАПІ УРОКУ:
 • ІНТЕРАКТИВНІ ВПРАВИ РОЗКРИВАЮТЬ ВСІ РІВНІ ПІЗНАННЯ :
 • ЗНАННЯ, РОЗУМІННЯ, АНАЛІЗ, СИНТЕЗ, ЗАСТОСУВАННЯ, ОЦІНКА

Чинники, які впливають на ефективність сучасного уроку

Критерії ефективності сучасного уроку, що залежать від викладача

Будь-який урок - має величезний потенціал для вирішення нових завдань. Беззаперечним є одне: він повинен бути життєвим.

 • Будь-який урок - має величезний потенціал для вирішення нових завдань. Беззаперечним є одне: він повинен бути життєвим.
 • Хоть выйди ты не в белый свет,
 • А в поле за околицей, —
 • Пока идешь за кем-то вслед,
 • Дорога не запомнится.
 • Зато, куда б ты ни попал
 • И по какой распутице,
 • Дорога та, что сам искал,
 • Вовек не позабудется.
 • (Н.Рыленков)
 • Підсумки


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка