Урок української літературиДата конвертації28.02.2017
Розмір9,1 Kb.

Інноваційний урок української літератури

 • Інноваційний урок –це заняття, що має нетрадиційну, гнучку, варіативну структуру та орієнтоване на підвищення інтересу учнів до навчання за допомогою нових методів і форм організації навчальної діяльності (С. Батишев).

Інновація – це нововведення (лат. – оновлення, зміна). Інновації – це ідеї, процеси, засоби і результат, взяті в якості якісного вдосконалення педагогічної системи. Інновації поліпшують хід і результати навчально-виховного процесу

 • Інновація – це нововведення (лат. – оновлення, зміна). Інновації – це ідеї, процеси, засоби і результат, взяті в якості якісного вдосконалення педагогічної системи. Інновації поліпшують хід і результати навчально-виховного процесу
 • (І. Підласий).
 • Інновація – це процес створення та впровадження нових засобів(нововведень) для розв’язування педагогічних проблем, творча реалізація нових теоретичних концепцій, ідей, технологій, систем навчання та виховання.
 • Інновація як засіб і процес передбачає введення нового у цілі, зміст, методи і форми навчання та виховання, організацію спільної діяльності учителя і учня
 • (В. Сластьонін).

Інновації на уроці літератури

 • Нові форми організації уроку.
 • Сучасні методи та технології.
 • Технологія навчання моделює шлях освоєння конкретного навчального матеріалу в межах відповідного навчального предмета, теми, питання.
 • Вибір технології – це вибір стратегій, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи учителя з учнем.
 • Метод (від гр. methodos) – це шлях навчально-пізнавальної діяльності учнів до результатів, визначених завданнями навчання.

Завдання інноваціної діяльності:

 • Переорієнтація змісту навчання із
 • запам' ятовування матеріалу на формування здатності його використовувати, вмінь самонавчання.
 • Орієнтація на особистість учня, його здібності та інтереси.
 • Новий підхід до роботи учителя. Учитель виступає у ролі організатора усіх видів діяльності учня, працює як косультант і помічник.

Сучасні методи та технології

 • техногія
 • “Нова освіта”
 • технологія
 • диференційованого
 • навчання
 • інформаційно-
 • комунікаційна
 • технологія
 • метод проектів
 • технологія
 • інтегрованого
 • навчання
 • Техногія “Нова освіта”.
 • Розроблена французькими педагогами ЖФЕН (французька група нової освіти). Біля витоків руху стяли психологи та педагоги П. Ланжеван, Анрі Валлон, Жан Піаже.
 • Їх метою стала розробка і впровадження в практику освіти інтенсивних методів навчання і розвитку дитини, виховання самостійної, соціально-відповідальної і конструктивно озброєної особистості, яка здатна позитивно впливати на своє життя і на навколишній світ.
 • Авторами розроблена відповідна структура уроку (майстерня) і види роботи.

Алгоритм впровадження інновації

 • Підготовка учителя до нововедення:
 • а) вивчення актуальності нововведення (за рівнем його відповідності потребам школи, соціальному замовленню), результативності (оцінювання або на основі прогнозування, або на основі наявного досвіду), рівня потреб та інтересів учнів, методичної розробленості ідеї та умов, необхідних для її засвоєння;
 • б) планування процесу впровадження інновації ( розробка уроків, тестів та завдань).
 • Впровадження нововведення (система уроків та домашніх завдань).
 • Перевірка (система вивчення) ефективності впровадження нововедення: початковий, поточний та кінцевий контороль.
 • Контроль та оцінювання результатів впровадження інновацій відбувається на основі розроблених критеріїв та показників, динаміка змін яких дає підстави для аналізу.
 • Узагальнення результатів.

Нетрадиційні форми організації уроку

 • Уроки нових форм дають можливість учням узагальнити та систематизувати набуті знання, застосувати їх на практиці, стимулюють творчу активність школярів, розвивають їх мислення та мовлення.
 • Урок –гра
 • Урок-подорож
 • Урок- диспут
 • Старші класи:
 • Урок-семінар.
 • Урок-конференція (в межах одного предмета або на інтегрованій основі).
 • Урок-дослідження.
 • Психологічне дослідження (М.Коцюбинський. “Intermezzo”)
 • Філософське дослідження (І. Франко.“ Мойсей”)


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка