Урок в 11 класі «Технологія підготовки та оформлення результатів самостійної та науково-дослідної роботи випускників загальноосвітніх закладів»Скачати 20,84 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір20,84 Kb.

Бібліотечний урок в 11 класі «Технологія підготовки та оформлення результатів самостійної та науково-дослідної роботи випускників загальноосвітніх закладів»

Розробила бібліотекар Добропільського НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 –ДНЗ” БУБЛИКОВА Людмила Леонідівна

Мета та цілі

 • освітній аспект: повторити види записів, якими володіє кваліфікований читач, внести конкретність та розширити ці знання.
 • розвиваючий аспект: розвивати вміння визначати основну проблему тексту, формулювати авторську позицію; закріпити вміння створювати систему аргументів, які підтверджують справедливість висновків; стимулювати розумову діяльність, творчі здібності учнів;
 • виховний аспект: формувати громадянську позицію щодо суспільно важливих проблем сучасності.

«Якщо уявити, що світ, який нас оточує,- це поле, а слова, які називають предмети оточуючого світу, - рослини на цьому полі, то у кожної людини таке поле покрите рослинністю далеко неоднаково»

(А.Коваль)

Одна з важливих ознак тексту - інформативність. Будь-який текст містить інформацію. Якщо ви зумієте навчиться «вичитувати» цю інформацію, то правильно зрозумієте текст. Кваліфікований читач володіє 5-ма видами записів: план, тези, конспект, реферат, лекція.

Технологія написання планів

План –найкоротший запис логічної структури тексту із зазначенням опорних пунктів у розгортанні теми, переліком питань, на які в тексті дають відповідь.

Основні правила складання плану

 • План складається в довільній формі питальними чи розповідними реченнями або у змішаному вигляді.
 • Уважно прочитайте текст, визначте головну думку.
 • Поділіть текст на смислові частини, визначте мікротеми.
 • Сформулюйте пункти плану, логічно пов’язавши їх між собою.
 • Спробуйте переказати текст, керуючись складеним планом.

Технологія написання творів

Писати треба:
 • На задану тему;
 • За планом;
 • Послідовно;
 • Недовгими, правильно побудованими реченнями;
 • Образно, точно;
 • Грамотно, акуратно.

Технологія написання творів

Як писати твір
 • З кількох запропонованих тем обрати не найлегшу, а ту, яка вас цікавить і хвилює.
 • Добре обдумати тему, визначити, який обсяг матеріалу вона охоплює.
 • Визначити основну думку майбутнього твору, намагатися зберегти її під час роботи над твором.
 • Скласти план, чітко та стисло сформулювати думку кожного пункту. Пам’ятайте, що назва основної частини в складному плані – це теза, яку треба довести.
 • Підберіть епіграф, який висловлює основну думку твору.
 • Напишіть вступ, який би доречно розпочинав тему. На початку твору висловіть головну думку, потім обґрунтуйте її, доповніть фактами із твору, у разі потреби наведіть цитати.
 • Стежте за послідовністю викладу думок.
 • Дотримуйтеся пропорційності частин твору і стежте за зв’язком між ними.
 • Висловлюйте власне ставлення до всього, про що пишите, робіть власні висновки, узагальнення.
 • Наприкінці твору зробіть загальний висновок, зумовлений змістом роботи.
 • Правильно і грамотно висловлюйте свою думку.
 • Дотримуйтеся вимог до зовнішнього оформлення (план пишіть перед текстом твору, залишайте поля, дотримуйтеся абзаців).

Технологія написання конспектів

Порівняйте різні визначення конспекту як лінгвістичного терміна. Складіть своє визначення. Конспект — послідовне викладення змісту тексту.  Конспект — найбільш розгорнута форма запису в процесі самостійної роботи над книгою. Конспект — стислий переказ головних думок автора. Технологія підготовки тезів

Тези — це стисло сформульовані основні положення тексту.Види тез

Складання тез

цитатні

Відбір авторських тез із тексту

вільні

Основні положення тексту формулюють своїми словами

змішані

Цитати й вільний виклад авторської думки чергуються

прості

Теза подає основну думку частини у вигляді ствердження чи заперечення будь-чого

складні

Окрім ствердження якоїсь думки, містить ще й доведення її

Розгляньте таблицю. Проаналізуйте її зміст.

Прочитайте текст.  Усно виділіть авторські думки у вигляді тез.

«Ой у лузі червона калина похилилася». Скільки щирих, зворушливих патріотичних почуттів викликає ця пісня в кожного, хто сприймає її небайдужим серцем. Пісня, власне її перша строфа, бере свій початок із старовинних козацьких пісень, що відображали героїчну боротьбу лицарів Запорозької Січі з польсько-шляхетською неволею. Серед пісень цього циклу знаходимо і пісню «Розлилися круті бережечки». Заключна строфа цієї пісні дала початок досліджуваному народнопоетичному тексту, що стосується іншого періоду визвольних рухів в Україні — боротьби народу за національну незалежність. Гей, у лузі червона калина похилилася, Чогось наша славна Україна зажурилася... Червона калина! Скільки прекрасних поетичних образів червоної калини зустрічаємо в народних піснях, скільки визначних українських поетів оспівали її в творах. Пісня «Гей, у лузі червона калина» виникла в період зародження січового стрілецького руху, зразу набула широкого розголосу, увійшла в численні співанки, стала народною...

(За Ф. Погребенником).

 Технологія підготовки виступу, доповідіПроаналізуйте висловлювання . Відредагуйте невдалі вислови.

Оратор вжив образний вислів: «Двом пернатим в одному барлозі не жити».

Охорона природи – обов’язок кожної людини, яка хоче вести гідне життя, обов’язок кожної держави, яка хоче дати гідне життя своєму народові.

Був такий вчений, Чарльз Дарвін. Він багато створив нового про те, як людина походить від мавпи.

Пам’ятка «Як підготувати доповідь»

Технологія підготовки виступу, доповіді

- підберіть літературу за темою; - опрацюйте матеріал(довідковий, критичний); - розробіть і складіть змістовний план. Для цього тему необхідно розділити на мікротеми, підпорядковані головній ідеї доповіді; - починати слід із загальних положень, а закінчувати – подробицями;  - викладіть текст доповіді у вигляді тез; - підведіть підсумки, зробіть висновки; - складіть список використаної літератури.

 Технологія підготовки відгуків, реценій

Відгук — це текст, в якому дається оцінка прочитаного, почутого, побаченого, висловлюється ставлення до нього.

Визначте форму відгуку (лист, стаття в періодику, запис вражень у щоденник, розповідь та ін.), якщо:

1) адресат мовлення — ваш ровесник; мета спілкування — привернути увагу до твору, посперечатися з приводу оцінки його героїв;

2) адресат мовлення — ваші друзі, батьки; мета спілкування — бажання поділитися враженням від прочитаного, побаченого або почутого;

3) адресат мовлення — автор твору, на який складається відгук; мета відгуку — висловити свою думку про твір мистецтва.

ОРІЄНТОВНА СХЕМА РЕЦЕНЗІЇ

НА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКУ РОБОТУ УЧНЯ

1. Інформація про автора та тему роботи.

2. Характеристика актуальності та новизни роботи.

3. Умотивованість вибору та формулювання теми.

4. Визначення відповідності роботи обраній темі.

5. Характеристика глибини розкриття теми.

6. Характеристика структури роботи, її доцільності, співвідношення частин, послідовності у висвітленні теми.

7.Характеристика аргументованості висловлених тверджень та використаних фактів.

8. Характеристика супровідних документів (ілюстрацій, схем, таблиць тощо).

9. Характеристика мови й стилю роботи.

10. Характеристика оформлення роботи.

11.Характеристика науково-дослідницьких здібностей автора, його особистісних якостей.

12. Помилки, невідповідності, хиби в змісті та формі роботи, рекомендації щодо їх усунення.

13. Загальний висновок про якість роботи та визначення перспектив дослідника.

14.Підписи наукового та педагогічного керівників, керівника секції.

Технологія підготовки ділових документів

ДОКУМЕНТ - основний вид ділової мови;засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини.

Стандарт передбачає для заяви такі реквізити:

1)   повна назва організації, установи, а також  посади особи, якій адресовано заяву

2)   відомості про того, хто подає заяву;

3)   назва ділового папера – "заява”;

4)   текст заяви;

5)   дата (ліворуч під текстом)  і підпис (праворуч).Автобіографія - це особиста письмовий виклад основних етапів життя, написане в певній послідовності.

Технологія підготовки ділових документів

Послідовність написання

Прізвище, ім'я , по батькові.

Національність (при бажанні). Буває корисно вказати, якщо є бажання усиновити дитину своєї національності, і отримати за цією ознакою пріоритет (згідно п.1, ст. 123 СК).

Дата і місце народження.

Місце проживання в даний час. Можна вказати і попередні місця проживання.

Освіта: які навчальні заклади , де і коли закінчені.

Місце роботи в даний час, займана посада. Якщо будь-яке попереднє місце роботи було пов'язано з діяльністю характеризує вас позитивно, іноді має сенс це вказати.

Сімейний стан. Необхідно вказати відомості про дружину (чоловіка), дітей та інших найближчих родичів (батьків, братів і сестер), їх прізвище, ім'я, по батькові, рік народження.

Додаткові відомості. Додаткова освіта, досвід спілкування з дітьми, особливі інтереси.

Підпис і дата написання. Дата ставиться зліва, підпис праворуч під текстом автобіографії.

Технологія підготовки ділових документів

Основні складові резюме
 • Назва виду документа (Резюме)
 • Прізвище, ім’я, по батькові;
 • Адреса;
 • Телефон;
 • Дата і місце проживання;
 • Мета;
 • Професійний досвід;
 • Освіта;
 • Сімейний стан;
 • Додаткові відомості;
 • Підпис.

„Люди перестають мислити,

коли перестають читати”

Дені Дідро


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка