Урок вивчення нового матеріалу компаративного типуСкачати 32,42 Kb.
Дата конвертації25.01.2017
Розмір32,42 Kb.УРОК ВИВЧЕННЯ

НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Компаративного

типу

ДАТИ ПОНЯТТЯ ПРО ЕСТЕТИКУ СИМВОЛІЗМУ, ПОЯСНИТИ ЗНАЧЕННЯ ОБРАЗІВ СИМВОЛІВ;

ФОРМУВАТИ ВМІННЯ АНАЛІЗУВАТИ ЛІРИЧНИЙ ТВІР, ВИЗНАЧАТИ ЙОГО ІДЕЙНО-ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ.

РОЗВИВАТИ ВМІННЯ СПОСТЕРІГАТИ, ЛОГІЧНО МИСЛИТИ; РОЗПІЗНАВАТИ ЖИТТЄВІ ЯВИЩА; РОЗВИВАТИ ПАМ’ЯТЬ, МОВЛЕННЯ, АСОЦІАТИВНЕ МИСЛЕННЯ, АНАЛІТИЧНІ ЗДІБНОСТІ

ПРИЩЕПЛЮВАТИ

СМАК ДО ХУДОЖНЬОГО СЛОВА; ВИХОВУВАТИ ЛЮБОВ ДО КРАСИ ПРИРОДИ І ЛЮДСЬКОЇ ДУШІ, ЩО ЗДАТНА ЦЮ КРАСУ ЗБАГНУТИ, ЯК ВІЧНИХ І НЕТЛІННИХ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ.

МЕТА ВИХОВНА

МЕТА РОЗВИВАЛЬНА

МЕТА НАВЧАЛЬНАОпанування учнями

нового матеріалу

та нових способів

діяльності в ході

вивчення теми

НАВЧАЛЬНО-

ДОСЛІДНИЙ

ТИП УРОКУ

ФОРМА УРОКУ

ЗАВДАННЯ уроку

ТЕМА УРОКУ: ВІРШІ МИКОЛИ ВОРОНОГО

“БЛАКИТНА ПАННА” ТА “ІНФАНТА”

Поетичний набуток М. Вороного близький за своїм ідейно-естетичним звучанням і значенням до творчості П. Верлена, Ш. Бодлера, О. Блока, К.Бальмонта.

Вороний писав: "Любов (в широкім значенні), краса і шукання правди (світла, знання, початку чи "бога") — це сфера символічної поезії, вона найкраще про це може оповісти".

Поет віднайшов свіжі образи та художні засоби для вислову нових внутрішніх станів, емоцій і міркувань, прислужився творенню новітньої філософії і практики українського модернізму.

Зразком символічної поезії може бути вірш “БЛАКИТНА ПАННА”

Микола Вороний — постать в українській культурі неординарна. Він був поетом, перекладачем, критиком, істориком літератури, публіцистом, актором, режисером, редактором, дослідником національного театру, світової та вітчизняної драматургії, громадським діячем.

Своєю творчістю він обстоював думку про необхідність модернізації української літератури, орієнтації її на Європу і був ідеологом модернізації української літератури.

А вона, як мрія сну

Чарівна,


Сяє вродою святою,

Неземною чистотою,

Сміючись на пелюстках,

На квітках

Променистою росою.

І уже в душі моїй

В сяйві мрій

В’ються хмелем арабески,

Миготять камеї, фрески,

Гомонять-бринять пісні

Голосні

І сплітаються в гротески.1912

Має крилами Весна

Запашна,

Лине вся в прозорих шатах,

У серпанках і блаватах...

Сяє усміхом примар

З-поза хмар,

Попелястих, пелехатих.

Ось вона вже крізь блакить

Майорить,

Довгожданна, нездоланна...

Ось вона — Блакитна Панна!..

Гори, гай, луги, поля —

Вся земля

Їй виспівує: «Осанна!»

Блакитна панна

Словникова робота

АРАБЕСКА, и, жін. Вид орнаменту з геометричних фігур, стилізованого листу, квітів і т. ін., який поширився в Європі під впливом арабського мистецтва.

БЛАВАТ, у, чол. Шовкова тканина блакитного кольору; взагалі шовк; одяг з такої тканини.

СЕРПАНОК- легка прозора тканина. Те саме, що вуаль. Легка, схожа на дим поволока, що обмежує видимість, скрадає обриси кого-, чого-небудь; пелена.

Ледве помітний прояв якого-небудь настрою, стану і т. ін., який заступає або супроводжує щось інше.

ОСАННА – слава,хвала. Співати (вигукувати і т. ін.) осанну —

це славити, хвалити кого-небудь.

КАМЕЯ, ї, жін. Виріб із каменю або черепашки, що має художню рельєфну різьбу; уживається як прикраса (у брошках, перснях і т. ін.); брошка з такою прикрасою.

ФРЕСКА - живопис фарбами (водяними або на вапняному молоці) по свіжій вогкій штукатурці.

ГРОТЕСК - художній прийом у літературі та мистецтві, заснований на надмірному перебільшенні або применшенні зображуваного, на поєднанні різких контрастів, сполученні реального з фантастичним, трагічного з комічним,


Має крилами Весна

Запашна,

Лине вся в прозорих шатах,

У серпанках і блаватах...

Сяє усміхом примар

З-поза хмар,

Попелястих, пелехатих.

Ось вона, Блакитна Панна…

Ось вона вже крізь блакить

Майорить,

Довгожданна, нездоланна...

Ось вона — Блакитна Панна!..

Гори, гай, луги, поля —

Вся земля

Їй виспівує: «Осанна!»


Блакитна панна


А вона, як мрія сну

Чарівна,


Сяє вродою святою,

Неземною чистотою,

Сміючись на пелюстках,

На квітках

Променистою росою.

.

І уже в душі моїйВ сяйві мрій

В’ються хмелем арабески,

Миготять камеї, фрески,

Гомонять-бринять пісні

Голосні

І сплітаються в гротески.І уже в душі моїй

В сяйві мрій

В’ються хмелем арабески,

Миготять камеї, фрески,

Гомонять-бринять пісні

Голосні


І сплітаються в гротески.

Аналіз вірша “Блакитна панна”


Перший рівень аналізу.
 • Як називається мовний зворот, який описово, через характерні ознаки передає зміст іншого слова? Як його тут використав М. Вороний?
 • Які почуття народжує весна в ліричному героєві, який стан пробуджує?
 • Що вражає героя в самій весні? Як він сприймає ії? Як ставиться до неї?

 • Виконайте завдання: у такій же формі поясніть чи стисло прокоментуйте фрагмент вірша.

Фраза з тексту

Мої міркування

1

Має крилами Весна Запашна, Лине вся в прозорих шатах, у серпанках і блаватах...

2

Сяє усміхом примар з-поза хмар, попелястих, пелехатих. Ось вона вже крізь блакить майорить,

довгожданна, нездоланна...3

А вона, як мрія сну чарівна, сяє вродою святою, неземною чистотою, сміючись на пелюстках, на квітках променистою росою

4.

І уже в душі моїй в сяйві мрій в’ються хмелем арабески, миготять камеї, фрески, гомонять-бринять пісні голосні і сплітаються в гротески.

Аналіз вірша “Блакитна панна”


Другий рівень аналізу.
 • Чому М.Вороний у своєму творі весну порівняв із жінкою?
 • У чому ви вбачаєте символічність образу весни? Що таке Весна як символ, на думку Вороного?

 • Виконайте завдання: визначте природу народження образу весни у вірші.  Щоб дати відповідь на поставлене питання, створіть асоціативне гроно на основі назви вірша і з’ясуйте його емоційно-чуттєве та ідейно-змістове наповнення.  Хто це, БЛАКИТНА ПАННА? Кого уявляв поет, коли писав про весну?  Для цього візьміть ключове поняття твору – БЛАКИТНА ПАННА

  і напишіть, які асоціації виникають у вас під час читання віршу?

БЛАКИТНА ПАННА

ЖІНКА


ПРОБУДЖУЄ ЯСКРАВІ ФАНТАЗІЇ

РАДІСТЬ


ВІДРОДЖЕННЯ

ОНОВЛЕННЯ

НАДІЯ І ЛЮБОВ

УТАЄМНИЧЕНІСТЬ ЗАГАДКОВІСТЬ

ТВОРЧІСТЬ

ПОЕЗІЯ


ПРИЙОМ ГРОНУВАННЯ

БАГАТСТВО КОЛЬОРІВ

ВЕСНА

КРАСА


ОЧІКУВАННЯ ЗМІН

МІНЛИВІСТЬ НАСТРОЇВ

ПОЧАТОК НОВОГО ЖИТТЯ

ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ

НАСОЛОДА ВІД СПОГЛЯДАННЯ КРАСИ

Аналіз вірша “Блакитна панна”


Третій рівень аналізу.
 • Чи можуть подані нижче картини бути ілюстрацією до вірша “Блакитна панна”? Які саме? Чому саме? Арґументуйте свою думку.

 • Для цього виконайте таку вправу.

  Виконайте завдання: перегляньте картини художників . Доберіть і запи-шіть арґументи щодо зазначеної проблеми.  Свою позицію намагайтеся формулювати чітко.

  ( методика - сітка Елвермана)ТАК

ПРОБЛЕМА

НІ

Чи можуть подані нижче картини бути ілюстрацією до вірша “Блакитна панна”?

Художня характеристика твору «Блакитна панна»

(узагальнення аналізу)

«Блакитна панна» відкриває цикл «Гротески», який складається із десяти поезій. Вороний витворює гімн весняній природі, молодості, натхненню (тема твору).

Літературний рід: лірика.

Жанр: вірш.

Вид лірики: пейзажна (весняні настрої).

Провідний мотив: возвеличення краси природи та єдність її з мистецтвом. Блакитна панна – це образ-символ Весни «у серпанках і блаватах», якій уся земля виспівує: «Осанна!» і тривожить душу ліричного героя:

Цей твір виявив новаторство Миколи Вороного виявилося в розширенні музичних можли-востей українського вірша. «Я писав не так од образу, як од звуку», – зазначав він. Джерелом його поезії є мелос, мелодія. Звук для символістів – понад усе.

Специфічним є розміщення рядків у строфах «Блакитної панни»: вони ніби сходинки, по яких скрапує навесні талий сніг під грою сонячного проміння. Таке розміщення рядків поезії будить особливий темпоритм.

І уже в душі моїй

В сяйві мрій

В’ються хмелем арабески,

І Миготять камеї, фрески,

Гомонять-бринять пісні Голосні

І сплітаються в гротески.

Різьблю свій сон...От ніби вчора ми

Зійшлись,— і стріча та жива.

На землю тканками прозорими

Лягли осінні дерева.

Акордами проміннострунними

День хвилював і тихо гас.

Над килимами вогнелунними

Венера кинула алмаз.

У завивалі мрійнотканому

Дрімала синя далечінь,—

І от на обрії туманному

Замиготіла ваша тінь.

Дзвінкою чорною сильветою

Вона упала на емаль,

А поза нею вуалетою

Стелився попелястий жаль.

Ви йшли, як сон, як міф укоханий,

Що виринає з тьми століть.

Вітали вас — мій дух сполоханий,

Рум’яне сяйво і блакить.

Бриніли в серці домінантою

Чуття побожної хвали,

Коли величною інфантою

Ви поуз мене перейшли.

Ви усміхнулись яснозоряно

Холодним полиском очей,—

І я схилився упокорено,

Діткнутий лезом двох мечей.

Освячений, в солодкій муці я

Був по той бік добра і зла...

А наді мною Революція

В червоній заграві пливла.ІНФАНТА

Асоціативні ряди


Творчість усесвітньо відомого художника Дієго Веласкеса належить до вершин світового живопису. Більшість його робіт зберігається в Мадриді, у музеї Прадо. Однак багато картин розійшлося світом. Вони прикрашають колекції музеїв Лондона,Рима, парижа, Санкт-Петербурга. Є робота Веласкеса і в Києві. “Портрет інфанти Маргарити” - це перлина Київського музею мистецтв Богдана й Варвари Ханенків.

Картину з інфантою вони придбали в 1912 році на аукціоні в Берліні. Поява в Києві цієї роботи Веласкеса була значною подією в культурному житті Києва. До музею стояли черги, щоб подивитися на портрет іспанської принцеси Маргарити. Вона була улюбленою моделлю королівського художника. ЇЇ портрети він писав із задоволенням.


Аналіз картини Д.Веласкеса


Інфанта Маргарита Маргарита була улюбленою моделлю королівського художника. ЇЇ портрети він писав із задоволенням, уникаючи обовязку знову й знову писати портрети пристаркуватого короля і його пихату дружину.

Веласкес відтворив у портреті дівчинки ідею влади та обовя’зку. В основу портрета покладено контраст між дитячністю личка, тендітністю маленької фігурки та неймовірно пишним, справді королівським вбранням дорослої знатної панни. Глядача вражає важка споруда з волосся, стрічок, пірїн, бантів і дорогих прикрас на голові дівчинки. Майбутня королева має бути королевою з дитинства, хоч це позбавляє її безпечності й легкості дитинства. І колористика, і композіція, і розміри, і спеціально зшита за останньою модою для дорослих сукня – усе підпорядковано цьому задуму великого іспанця -Дієго Веласкеса.


Д.Веласкес. Портрет інфанти Маргарити


Інфант, Інфанта - титул принців і принцес королівських будинків в Іспанії і Португалії.

Вірш О.Блока “Незнакомка”


По вечерам над ресторанами

Горячий воздух дик и глух,

И правит окриками пьяными

Весенний и тлетворный дух.

Вдали, над пылью переулочной,

Над скукой загородных дач,

Чуть золотится крендель булочной,

И раздается детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,

Заламывая котелки,

Среди канав гуляют с дамами

Испытанные остряки.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

И каждый вечер друг единственный

В моем стакане отражен

И влагой терпкой и таинственной,

Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков

Лакеи сонные торчат,

И пьяницы с глазами кроликов

«In vino veritas!»* кричат.И каждый вечер, в час назначенный,

(Иль это только снится мне?)

Девичий стан, шелками схваченный,

В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,

Всегда без спутников, одна,

Дыша духами и туманами,

Она садится у окна.

Вірш О.Блока “Незнакомка”


И веют древними поверьями

Ее упругие шелка,

И шляпа с траурными перьями,

И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,

Смотрю за темную вуаль,

И вижу берег очарованный

И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,

Мне чье-то солнце вручено,

И все души моей излучины

Пронзило терпкое вино.

Вірш О.Блока “Незнакомка”


И перья страуса склоненные

В моем качаются мозгу,

И очи синие бездонные

Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,

И ключ поручен только мне!

Ты право, пьяное чудовище!

Я знаю: истина в вине.

24 апреля 1906Питання
 • Яке враження справляє на вас вірш Вороного? Про що він розповідає? (процитуйте)
 • Які почуття висловлює ліричний герой, в яких образах чи символах це виражено?
 • Що було чи могло бути поштовхом до написання цієї поезії М.Вороного? Чому? Обрґунтуйте.
 • Чи співпадають теми цих двох творів - літературного та поетичного – з образом жінки, у них переданому.
 • Порівняйте образ жінки у творі М.Вороного та О.Блока. Що спільного є в цих віршах? Що їх відрізняє? Яке наповнення має образ жінки У Блока й у Вороного?
 • Порівняйте звучання, мелодії, ритми обох віршів.
 • То ж хто вона, ЖІНКА? Втіленням і символом чого вона є?

У поезії «Інфанта» поет М. Вороний розмірковує над враженням, яке справила на нього старовинна картина під такою ж назвою. Твір починається романтичною пейзажною картиною, в якій багато авторських неологізмів, створених його поетичною уявою («проміннострунними», «мрійнотканому», «вогнелунними»). З чуттям «побожної хвали» ліричний герой оспівує жіночу красу, що, виринувши із глибини століть, залишилася вічною й нетлінною. А світ продовжує жити, у ньому є завжди «два мечі» — добро та зло, і це слід сприймати як належне. Червоний колір полотна нагадав поетові червоні заграви революції. "Інфанта" є різьбленим сном ліричного героя про неначе вчорашню зустріч у згасаючий день, коли на землю "тканками прозорими лягли осінні дерева". Незнайомка, "як сон, як міф укоханий, що виринає з тьми століть ", пройшла величною інфантою (іспанською принцесою) повз зачарованого героя. Пройшла і збурила його спокій так само, як туманно-синя замріяність обрію при заході сонця зайнялася "килимами вогнелунними". Ліричний герой реагує на цю фатальну зустріч, як середньовічний лицар: його дух "сполоханий", у серці — "чуття побожної хвали". . Враження таємничості, піднесеності, чистоти почуттів посилюють астральна символіка й артистична метафора на позначення зустрічі поглядів:  Ви усміхнулись ясно зоряно Холодним полиском очей, — І я схилився упокорено, Діткнутий лезом двох мечей.   Шкода тільки, що цей ефект почасти руйнує фінальна згадка про революцію, спрямовуючи увагу на цю — іншу — незнайомку:  Освячений, в солодкій муці я Був по той бік добра і зла,.. А наді мною Революція В червоній заграві пливла...  М. Вороний дописав цей вірш, початий ще у 1907 році, вже в еміграції.  


Характеристика вірша М.Вороного «Інфанта»

Розробку теми підготувала вчителька української мови та літератури ЗОШ №53 ЧОРНОБАЙ Л.АБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка